Gå til indhold

Generelle vilkår og betingelser

Sidst ændret den: 1. oktober 2016
Præambel
Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "GTC") regulerer kontraktforholdet mellem 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (i det følgende benævnt "3DZ") og dig som iværksætter i henhold til § 14 BGB (i det følgende benævnt "Kunde") vedrørende brugen af de produkter og tjenester, der tilbydes af 3DZ. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller partnerskab med juridisk kapacitet, der handler i udøvelsen af sin kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet, når kontrakten indgås.
I princippet er der fem kategorier af tjenester, der tilbydes af 3DZ:
"3DZ.Editor" er en internetbaseret softwareløsning udviklet af 3DZ, der gør det muligt for kunden at oprette og redigere digitale publikationer og efterfølgende eksportere dem i forskellige formater.
"Smarticle Clipper" er også en internetbaseret softwareløsning. Den gør det muligt for kunden at oprette og redigere digitale publikationer, især med samtidig optimering af publikationerne til mobile enheder, samt deres efterfølgende eksport i forskellige formater.
"keosk." er en distributionsplatform udviklet og drevet af 3DZ, som er tilgængelig både på internettet påhttp://www.keosk.dealsog via keosk-appen på mobile enheder (i det følgende samlet benævnt "keosk") og gør det muligt for kunden at distribuere de publikationer, der er oprettet med 3DZ.Editor og/eller Smarticle Clipper.
"3DZ.App" inkluderer oprettelsen af individuelle apps, hvor kunden kan integrere publikationer ("3DZ.App") og den efterfølgende, midlertidige levering af disse apps.
3DZ.strategirådgivning" dækker oprettelsen af skræddersyede softwareløsninger og individuel rådgivning i forbindelse med digital distribution af publikationer ("3DZ.strategirådgivning").
For så vidt som individuelle klausuler eller sektioner i disse GTC udtrykkeligt henviser til kun en af disse produkt- eller servicekategorier, gælder de respektive klausuler og sektioner kun for disse.
1 Genstand for de generelle vilkår og betingelser og indgåelse af kontrakt
1.1 Disse GTC gælder for alle kontraktlige forhold mellem 3DZ og kunden vedrørende de produkter og tjenester, der tilbydes af 3DZ, som er indgået i løbet af gyldighedsperioden for disse GTC. Afsnit 2 til 7 i disse GTC'er gælder kun med hensyn til de pågældende tjenester.
1.2 Omfanget af tjenester, de funktioner, der er tilgængelige for kunden, og det vederlag, der skal betales for dem, er baseret på det respektive individuelle tilbud, der er indsendt af 3DZ og accepteret af kunden i overensstemmelse med afsnit 1.6 i disse GTC ("Tilbud") samt på den respektive gældende servicebeskrivelse, der er gyldig på tidspunktet for indgåelse af kontrakten. Servicebeskrivelserne kan findes på internettet påwww.Smarticle.com. Disse GTC'er gælder også i det omfang, de faktisk er blevet inkluderet i kontrakten.
1.3 I det omfang den gældende servicebeskrivelse er i modstrid med indholdet af disse GTC, skal GTC gælde. Hvis indholdet af tilbuddet er i modstrid med indholdet af disse GTC eller den gældende servicebeskrivelse, skal indholdet af tilbuddet gælde. De modstridende klausuler i disse GTC og oplysningerne i servicebeskrivelsen gælder i så fald ikke.
1.4 Disse GTC for 3DZ skal udelukkende gælde. Kundens vilkår og betingelser, der er i konflikt med eller afviger fra disse GTC, anerkendes ikke, medmindre 3DZ udtrykkeligt har accepteret deres gyldighed. Dette gælder også, hvis 3DZ udfører sine tjenester uden forbehold i viden om, at kundens vilkår og betingelser er i konflikt med eller afviger fra disse GTC.
1.5 Mundtlige aftaler om sikkerhedsstillelse til disse GTC eksisterer ikke.
1.6 En kontrakt mellem kunden og 3DZ skal indgås ved indsendelse af et individuelt tilbud fra 3DZ og kundens efterfølgende accept af et sådant tilbud ("indgåelse af kontrakt"). Alle oplysninger leveret af 3DZ i reklamemateriale eller på hjemmesiden er ikke-bindende og udgør ikke et tilbud til kunden.
2 Omfang af tjenester 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor gør det muligt for kunden at uploade sin publikation i PDF-format og redigere den uafhængigt i tre forskellige versioner ("Replica", "Enhanced Replica" og "Digital Only") og derefter eksportere den til forskellige distributionskanaler (se afsnit 4 i disse GTC). De publikationer, der oprettes af kunden, skal gemmes på 3DZ-serveren.
2.2 3DZ skal gøre det muligt for kunden at bruge 3DZ.Editor via internettet. Adgang til 3DZ.Editor skal udelukkende ske via kundens internetbrowser og via telekommunikationsmidler. 3DZ.Editor skal forblive på 3DZ's servere. Kunden skal ikke modtage en programkopi af 3DZ.Editor.
2.3 Hele produktionen af de digitale publikationer (især forberedelsen af PDF-dataene i overensstemmelse med "3DZ PDF Guidelines" samt deres konvertering og berigelse med yderligere indhold og funktioner) skal udføres uafhængigt af kunden. Mod et ekstra gebyr kan kunden også give 3DZ til opgave at producere de digitale publikationer.
2.4 Kunden kan derefter eksportere den endelige redigerede publikation. I denne henseende gælder de gældende service- og procesbeskrivelser.
2.5 3DZ giver kunden den ikke-eksklusive, ikke-overførbare ret, begrænset til kontraktens løbetid, til at bruge 3DZ.Editor i overensstemmelse med bestemmelserne i disse GTC og alle andre bestemmelser, som disse GTC henviser til. Kunden erhverver ingen ret til kildekoden.
2.6 Kunden skal give 3DZ ret til at reproducere og på anden måde bruge og redigere kildematerialet, der er behandlet af ham med 3DZ.Editor, samt de publikationer, der er oprettet med softwaren, for så vidt dette er nødvendigt for levering af de tjenester, der skyldes i det enkelte tilfælde, samt til udførelse af vedligeholdelses- og databackupforanstaltninger.
3 Smarticle Clipper-omfang af tjenester / frigivelse af kunden
3.1 Smarticle Clipper muliggør oprettelse og efterfølgende eksport af publikationer, der er optimeret til visning på mobile enheder (i det følgende benævnt "Smarticle-publikation").
3.2 Kunden uploader først sin publikation i PDF-format til Smarticle Clipper (i det følgende benævnt "kildeformatet"). Kunden kan derefter overføre og redigere billeder, tekster og annoncer (i det følgende benævnt "artikelindhold") i Smarticle-publikationen. I nogle tilfælde sker redigeringen også automatisk. Artikelindholdet gemmes derefter i en artikeldatabase, der hostes af 3DZ. Det artikelindhold, der er gemt i artikeldatabasen, kan derefter samles igen som en smart artikelpublikation.
3.3 Kunden kan derefter eksportere eller vise den smarte artikelpublikation. Der henvises til tilbuddet eller den gældende service- eller procesbeskrivelse for de tilgængelige muligheder i denne henseende. De smarte artikelpublikationer oprettet af kunden gemmes på 3DZ-serveren.
3.4 Før Smarticle-publikationen frigives til eksport, skal kunden godkende den ved hjælp af en klar erklæring. Se venligst de relevante service- eller procesbeskrivelser for information om, hvordan godkendelsen skal gives. Uden en frigivelse fra kunden er 3DZ hverken forpligtet eller autoriseret til at frigive smart article-publikationen eller gøre den tilgængelig online.
3.5 I stedet for en frigivelse kan kunden rapportere eventuelle billed- eller tekstkorrektioner tilbage til 3DZ i en korrektionssløjfe, forudsat at kunden har bestilt den tilsvarende service. 3DZ har oprettet en særlig inputmaske til dette formål, hvor kunden kan indtaste sådanne ændringer. 3DZ indarbejder derefter disse ændringer og beder kunden om at godkende den reviderede Smarticle-publikation igen.
3.6 3DZ skal udelukkende forberede artikelindholdet på vegne af og i kundens navn. Forberedelsen til udgivelse og, hvis relevant, offentliggørelse skal også udføres udelukkende på vegne af og i kundens navn. 3DZ skal kun levere tekniske supporttjenester. Medmindre andet er aftalt og beskrevet i kontrakten med kunden, må 3DZ ikke redigere, korrigere eller på anden måde bruge eller tilpasse artikelindholdet. I særdeleshed skal 3DZ ikke manuelt kontrollere indholdet eller præsentationen af det artikelindhold, der er uploadet af kunden. Kunden forbliver altid eneansvarlig for det indhold, der leveres af ham (jf. afsnit 11 i disse GTC).
3.7 Kunden skal give 3DZ ret til at reproducere og på anden måde bruge og redigere kildematerialet, der er behandlet af ham med Smarticle Clipper, samt de publikationer, der er oprettet med softwaren, for så vidt dette er nødvendigt for levering af de tjenester, der skyldes i det enkelte tilfælde, samt til udførelse af vedligeholdelses- og databackupforanstaltninger. Kunden garanterer, at han har de nødvendige rettigheder (jf. afsnit 14 i disse GTC).
4 Omfanget af keosks tjenester / anden distribution af skabte publikationer
4.1 Publikationer oprettet med 3DZ.Editor og/eller Smarticle Clipper kan uploades til keosk og distribueres til slutkunder.
Hvis det er nødvendigt, kan publikationerne eksporteres som et "weblink" og/eller som en "webeksport". I tilfælde af eksport som et weblink forbliver publikationerne hostet på 3DZ's servere i kontraktens løbetid i overensstemmelse med klausul 19 og kan integreres som et hyperlink på kundens egen hjemmeside. I tilfælde af webeksport kan kunden downloade den respektive publikation i sin helhed eller uploade den til sin egen server og derefter integrere den i sin egen eller en anden webtilstedeværelse samt distribuere den via sine egne konti i iTunes, Google Play eller Kindle Fire Store (i det følgende benævnt "tredjepartsbutikker"). Eventuelt kan denne service eller administrationen af de respektive butikskonti også leveres af 3DZ mod et ekstra gebyr. Med hensyn til detaljerne skal bestemmelserne i den respektive gældende servicebeskrivelse eller tilbud gælde.
4.2 Prisfastsættelse over for slutkunden og betalingsbehandling skal være i overensstemmelse med afsnit 9 i disse GTC.
4.3 I alle tilfælde skal 3DZ ikke gennemgå indholdet eller præsentationen af de publikationer, der er oprettet af kunden. Kunden forbliver altid eneansvarlig for det indhold, der leveres af det (jf. Afsnit 14 i disse GTC).
5 Yderligere tjenester til 3DZ.Editor, Smarticle Clipper og keosk.
5.1 Ud over den grundlæggende brug af 3DZ.Editor, Smarticle Clipper og keosk kan kunden gøre brug af yderligere tjenester og funktionaliteter, der er underlagt separat betaling.
5.2 En oversigt over de ekstra tjenester og ekstra funktionaliteter samt deres servicebeskrivelser kan findes på internettet påwww.3DZ.comeingesehen. Kunden kan også anmode om et skræddersyet tilbud.
6 Omfang af tjenester 3DZ.App
6.1 På kundens separate anmodning skal 3DZ forsyne kunden med en app til iOS, Android og Kindle Fire eller - hvis tilgængelig - en anden platform i en begrænset periode, som kunden kan distribuere til sine brugere. De mulige varianter af appen er angivet i servicebeskrivelsen. Appen gør det muligt for brugerne at købe de publikationer, der er oprettet af kunden ved hjælp af 3DZ.Editor og hostet på 3DZ's servere i alle tre versioner direkte via appen (køb i appen). Smarticle-publikationer kan også købes via en premium-app.
6.2 3DZ skal overdrage den udviklede app til den respektive butiksoperatør. Appen er hostet af den respektive butiksudbyder (f.eks. Apple, Google eller Amazon). De publikationer, der kan købes i appen og oprettes ved hjælp af softwaren, er hostet på 3DZ's servere (se afsnit 13.1 i disse GTC).
6.3 Eventuelt administrerer 3DZ appen mod et ekstra gebyr (se afsnit 8.6 i disse GTC'er). Dette omfatter bl.a. (i) inkorporering i appen af nye publikationer oprettet ved hjælp af softwaren og (ii) den nødvendige vedligeholdelse og tilpasning af appen på grund af opdateringer til det respektive operativsystem, som appen er baseret på.
6.4 Uanset om appen administreres af kunden eller af 3DZ i individuelle tilfælde, er kunden eneansvarlig for opfyldelsen af alle juridiske forpligtelser i forbindelse med appen (f.eks. aftryksforpligtelser, forpligtelse til at oprette og vedligeholde en databeskyttelseserklæring, informationsforpligtelser i henhold til fjernsalgsloven osv.)
6.5 3DZ giver kunden den enkle (dvs. ikke-eksklusive), ikke-overførbare ret, begrænset i tid til kontraktens løbetid med 3DZ, til at bruge den app, der er oprettet til kunden i overensstemmelse med bestemmelserne i den kontrakt, der findes mellem kunden og 3DZ. Kunden skal ikke erhverve nogen ret til kildekoden.
7 Omfang af tjenester 3DZ.innovation consulting
7.1 3DZ leverer tjenester til kunden til oprettelse af skræddersyede softwareløsninger og individuel rådgivning i forbindelse med digital distribution af publikationer efter separat ordre.
7.2 Omfanget af tjenester og det vederlag, der skal betales i de enkelte tilfælde, er baseret på kontrakten med kunden.
8 Vederlag
8.1 Det vederlag, der skal udbetales i de enkelte tilfælde, er baseret på bestemmelserne i afsnit 1.2 til 1.6 i disse generelle forretningsbetingelser.
8.2 Den grundlæggende brug af 3DZ.Editor er generelt uden fast vederlag. 3DZ beholder en procentdel af bruttosalget af alle titler, der sælges af kunden i keosk som specificeret i det respektive tilbud.
8.3 Hvis kunden tilbyder sine publikationer gratis i keosk, opkræves gebyrer for brug af 3DZ.Editor for hver publikation, der oprettes (i det følgende benævnt "udstedelseslicenser"), i afvigelse fra afsnit 8.2. Beløbet for udgivelseslicenserne kan findes i det respektive tilbud.
8.4 Hvis kunden tilbyder sin publikation gratis eller mod et gebyr i overensstemmelse med afsnit 4.2 i disse GTC i tredjepartsbutikker eller sin egen eller en anden hjemmeside eller gør den offentligt tilgængelig på nogen anden måde, gælder udstedelseslicenserne også.
8.5 Størrelsen af vederlaget for en Smarticle-publikation kan findes i det respektive tilbud. På kundens anmodning påtager 3DZ sig den komplette oprettelse af smarte artikelpublikationer ("full service clipping"); der skal købes en ekstra licens til dette.8.6 Medmindre det respektive tilbud indeholder en afvigende bestemmelse, udføres den første oprettelse af en individuel app i overensstemmelse med afsnit 6 i disse GTC for et engangsopsætningsgebyr; gebyret opkræves for hvert operativsystem. For administration og videre levering af appen fra 3DZ opkræves et årligt gebyr afhængigt af udstyrsvarianten af appen (standard eller premium); dette er specificeret i det respektive tilbud. Det respektive beløb for de påløbne gebyrer kan findes i de gældende servicebeskrivelser, der er gyldige på det tidspunkt, hvor kontrakten indgås, eller i det respektive tilbud.
8.7 For integration af oprettede publikationer i de enkelte apps skal der betales magasingebyrer; detaljer kan findes i tilbuddet.
9 Prisfastsættelse over for slutkunden / betalingsbehandling
9.1 I princippet kan 3DZ frit bestemme prissætningen for salget af sine digitale publikationer i keosk inden for rammerne af Apple Price Tiers.
9.2 Hvis kunden opkræver et gebyr for sine publikationer, krediteres den omsætning, der genereres via keosk eller via 3DZ.Apps-varianten, til 3DZ af betalingstjenesterne eller tredjepartsbutikkerne. 3DZ beholder den procentdel af salget, der er aftalt i tilbuddet. Det resterende beløb udbetales til den respektive kunde.
9.3 Omsætningen, der genereres via keosk, afregnes kvartalsvis af 3DZ og overføres til kunden på pro rata-basis. Derudover kan kunden downloade en erklæring som en CSV-eksport fra 3DZ.
9.4 Afhængigt af platformen og faktureringsmodellen kan der også påløbe yderligere omkostninger for brugen af platformen og behandlingen af betalinger. Virksomheder som PayPal, Click&Buy, Apple osv. kan tilbageholde en vis procentdel af omsætningen samt eventuelle yderligere skatter/omkostninger.
9.5 Betalingsbehandlingen af publikationer, der sælges direkte via tredjepartsbutikker (se afsnit 4.2 i disse GTC) eller via den individuelle app (se afsnit 6 i disse GTC), udføres i forholdet mellem den respektive tredjepartsbutik og kunden.
10 Kundens brug af tjenesterne
10.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper og keosk bruges via 3DZ's hjemmeside(www.Smarticle.com). 3DZ opretter en kundespecifik brugerkonto til kunden og giver ham det tilsvarende bruger-id og en adgangskode (adgangsdata).
10.2 Kunden er forpligtet til at opbevare adgangsdataene omhyggeligt og til at beskytte dem ved hjælp af passende tekniske (f.eks. opsætning af en firewall) og organisatoriske foranstaltninger.
10.3 Kunden må kun videregive adgangsoplysningerne til medarbejdere, der er forpligtet til at holde adgangsoplysningerne hemmelige, og som også er autoriseret til at udføre de juridiske transaktioner for kunden, der kan udføres via kontoen. Videregivelse af adgangsdata til tredjeparter er forbudt.
10.4 Kunden skal påtage sig ansvaret for de handlinger, der udføres via hans konto; især er han bundet af hensigtserklæringer, der er afgivet via kontoen. Dette gælder ikke, hvis det var indlysende for 3DZ i det pågældende tilfælde, at det ikke var kunden, der handlede, eller hvis kunden beviser, at handlingen blev udført af en tredjepart, uden at kunden var skyld i det.
10.5 Kunden er forpligtet til at kontrollere de filer, der skal behandles med 3DZ.Editor og Smarticle Clipper for virus eller andre skadelige komponenter, før de indtastes eller uploades til 3DZ.Editor og Smarticle Clipper og til at bruge state-of-the-art virusbeskyttelsesprogrammer til dette formål.
10.6 Brug er kun tilladt til brug af kunden og dennes tilknyttede virksomheder i henhold til §§ 15 ff. i den tyske aktieselskabslov (AktG) med henblik på at udføre den respektive kontrakt mellem kunden og 3DZ. Brug til tjenester for tredjeparter er udtrykkeligt forbudt, men kan reguleres inden for rammerne af en separat samarbejdsaftale.
11 Kundens samarbejds- og leveringsforpligtelser
11.1 Kunden er forpligtet til - i det omfang det er rimeligt - at yde et passende samarbejde. Rimeligt samarbejde omfatter især følgende tjenester:
11.2 For at kunne bruge 3DZ.Editor, Smarticle Clipper og keosk skal kunden selv sørge for, at hans systemer har en bredbåndsinternetforbindelse og det nødvendige software- og hardwareudstyr (aktuel internetbrowser, aktuel version af Flash-afspilleren, slutenheder osv.)
11.3 Kunden skal uopfordret og uden forsinkelse give 3DZ de oplysninger og materialer, der er nødvendige for levering af tjenesten (især publikationer, tekster og grafik samt produktinformation osv.) samt alle andre oplysninger, der viser sig at være nødvendige for levering af tjenesten, og skal give de tilsvarende brugsrettigheder. Kunden er ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af disse oplysninger og dette materiale. Kunden er ansvarlig for at sikre, at oplysningerne og materialerne er fri for tredjeparts ejendomsrettigheder, og at der, så vidt kunden ved, ikke findes andre rettigheder, der begrænser eller udelukker 3DZ's brug af dem.
11.4 Hvis der på kundens anmodning skal anvendes visse materialer eller softwareapplikationer fra kunden til udviklingen, skal kunden stille disse gratis til rådighed i licenseret form i hele projektets varighed.
11.5 Hvis og i det omfang kundens samarbejdsydelser er aftalt eller påkrævet til levering af ydelserne (f.eks. oprettelse af ydelser, serviceforbindelser og -adgange samt grænseflader), skal kunden sikre, at disse samarbejdsydelser leveres rettidigt.
11.6 Kunden skal opfylde sine forpligtelser til at samarbejde og stille materialer gratis til rådighed.
12 Driftstider og tilgængelighed af keosk
12.1 Systemets åbningstider er man - søn 00:00 - 24:00.
12.2 Inden for sin indflydelsessfære skylder 3DZ en systemtilgængelighed på 98 procent om året op til overførselspunktet (dvs. grænsefladen mellem det datanetværk, der drives af 3DZ, og andre netværk). Dette omfatter dog ikke nedetider på grund af nødvendigt vedligeholdelses- og plejearbejde (jf. afsnit 12.3 i disse GTC) og tilfælde af force majeure (såsom strejker, krig og krigslignende forhold, terrorisme, angreb, sabotagehandlinger, ekstraordinære naturbegivenheder som jordskælv, oversvømmelser osv. 3DZ er ikke ansvarlig for etablering og vedligeholdelse af dataforbindelsen mellem kundens IT-system og overførselspunktet.
12.3 Adgang til 3DZ.Editor, Smarticle Clipper og keosk samt til behandlingsresultaterne kan blive afbrudt, især på grund af vedligeholdelses- og servicearbejde. Så vidt muligt vil dette arbejde blive annonceret elektronisk i god tid i forvejen.
13 Hosting / trafik og yderligere gebyrer
13.1 Alle oprettede publikationer skal forblive hostet på 3DZ's servere i den aftalte kontraktperiode og skal være tilgængelige der for hentning. 3DZ er ikke forpligtet til at gemme publikationerne ud over kontraktens løbetid, selv i tilfælde af individuelle apps i overensstemmelse med afsnit 6 i disse GTC. Efter udløbet af kontraktperioden skal de enkelte apps også fjernes fra butikken hos den respektive butiksudbyder (f.eks. Apple, Google eller Amazon).
13.2 Kunden giver 3DZ ret til at reproducere og på anden måde anvende og behandle kundens publikationer og artikelindhold i det omfang, det er nødvendigt for levering af de tjenester, der skyldes i det enkelte tilfælde, og for udførelse af vedligeholdelses- og databackupforanstaltninger.
13.3 Hosting af de enkelte publikationer, der offentliggøres af kunden via 3DZ's servere på nettet eller i en app, er underlagt følgende bestemmelser, som gælder i hvert enkelt tilfælde i hele kontraktens løbetid:
13.3.1 Kunden har ret til en trafikkvote på 10.000 besøg og en datamængde på op til 250 MB pr. udgivelse.
13.3.2 Hver åbning af en publikation, der ikke allerede er downloadet til den pågældende enhed, tæller som et besøg.
13.3.3 Hvis enten antallet af besøg, der er angivet i afsnit 13.3.1, eller den datamængde, der er angivet deri, er opbrugt, skal kunden betale et ekstra gebyr; dette gælder uanset om kunden betaler magasingebyrer eller 3DZ modtager en andel af indtægterne. For hvert yderligere besøg, efter at antallet af besøg eller datamængden er nået, udgør dette gebyr EUR 0,08. Fakturaer udstedes månedligt.
13.3.4 Kunden har kun ret til 1000 besøg pr. time. Hvis kunden forventer mere end 1000 besøg i timen, skal han informere 3DZ og indgå en separat aftale i form af en ekstra, gebyrpligtig trafikkvote.
13.3.5 En udvidelse af hosting eller en stigning i besøg er til enhver tid mulig mod et ekstra gebyr.
14 Kundens ansvar for eget indhold
14.1 Ved oprettelse og udgivelse af digitale publikationer med de produkter og/eller tjenester, der tilbydes af 3DZ, er kunden eneansvarlig for indholdet af publikationen.
14.2 Kunden garanterer ikke at oprette og udgive nogen publikationer med 3DZ, der har pornografisk, voldsforherligende, fremmedfjendsk, stødende, racistisk eller på anden måde diskriminerende indhold.
14.3 Kunden garanterer kun at behandle og offentliggøre eller have behandlet og offentliggjort af 3DZ sådant indhold med de produkter og / eller tjenester, der tilbydes af 3DZ til behandling og reproduktion, som han har de tilsvarende rettigheder til. Dette inkluderer især de rettigheder, der er nødvendige for lovligt at behandle det indhold, der leveres af kunden og frigives i overensstemmelse med afsnit 3.4 i disse GTC på den måde, der er beskrevet i afsnit 3 i disse GTC (Smarticle Clipper) og for at gøre det offentligt tilgængeligt på Internettet.
14.4 Kunden garanterer, at indholdet af dens publikationer, der er oprettet med de produkter og/eller tjenester, der tilbydes af 3DZ (især 3DZ.Editor og Smarticle Clipper) eller får dem oprettet og offentliggjort af 3DZ, ikke krænker nogen industrielle ejendomsrettigheder eller ophavsrettigheder for tredjeparter i noget land, hvor publikationerne kan hentes som tilsigtet og ikke overtræder nogen lovbestemmelser i noget land, hvor publikationerne kan hentes som tilsigtet.
14.5 Kunden skal holde 3DZ skadesløs for alle krav fra tredjepart, der opstår som følge af en overtrædelse af de forpligtelser, der er anført i denne paragraf 14, efter første anmodning og skal bære de rimelige omkostninger til juridisk forsvar.
14.6 Overtrædelse af forpligtelserne i denne paragraf 14 berettiger 3DZ til ekstraordinær opsigelse.
15 Fejlfinding / servicetider
15.1 3DZ er tilgængelig for kunden man - fre 09.00 - 18.00 CET (herunder for fejlrapporter og andre supportforespørgsler). Dette gælder ikke helligdage.
15.2 Kunden skal straks underrette 3DZ om enhver fejlfunktion, han har bemærket. 3DZ's ansvarsområde begynder, når de bliver opmærksomme på meddelelsen om en fejl i overensstemmelse med de servicetider, der er defineret i afsnit 15.1 i disse GTC. Fejl skal altid rapporteres ved at oprette en anmodning (billet) i 3DZ Support Center, som kan tilgås underSupport.
15.3 Ved modtagelse af en fejlrapport oprettes der automatisk en billet i 3DZ Support Center.
15.4 3DZ-supportteamet yder support på niveau 1. Det kontrollerer billetten og løser problemet selv, hvis det er muligt. Hvis fejlfinding ikke lykkes, videresender det billetten til niveau 2-support, som igen forsøger at løse problemet. Hvis fejlfinding ikke lykkes, videresender niveau 2-support problemet til niveau 3-support ved at oprette en billet i udviklingssystemet og tildele billetten en behandlingsprioritet i overensstemmelse med de fejlklasser, der er defineret i tabelform i afsnit 15.5 i disse GTC.
15.5 Definition af fejlklasser:

15.6 Definition af responstider:
15.7 Den følgende figur definerer termerne for tidsvinduerne og den strukturelle sekvens af en fejlretningsproces fra forekomsten af fejlen til dens vellykkede udbedring:

Figur 1: Illustration af tidstermerne

15.8 Når fejlen er blevet udbedret (billet), vil kunden blive informeret herom.
16 Tidsfrister
16.1 De datoer for levering af ydelserne, der er angivet i tilbuddet og i ydelsesbeskrivelsen, er generelt ikke-bindende planlagte datoer. Disse datoer skal kun betragtes som bindende udførelsesdatoer, hvis de udtrykkeligt er angivet som sådan.
16.2 Fristerne er i særdeleshed betinget af, at kunden samarbejder korrekt.
16.3 Hvis levering af tjenester forsinkes på grund af omstændigheder (i) som kunden udelukkende eller overvejende er ansvarlig for, eller (ii) som hverken 3DZ eller kunden er ansvarlig for, forlænges eventuelle frister med en periode, der svarer til varigheden af eksistensen af sådanne omstændigheder.
17 Ansvar for mangler
17.1 I det omfang tjenesterne kan være defekte i deres natur, er 3DZ ansvarlig for at sikre, at tjenesterne er fri for defekter i juridisk forstand i overensstemmelse med følgende bestemmelser.
17.2 I tilfælde af mangler er kunden berettiget til at kræve, at manglen afhjælpes af 3DZ. 3DZ kan efter eget skøn også afhjælpe manglen ved at levere tjenesterne igen og fri for mangler. 3DZ skal afhjælpe manglerne i overensstemmelse med klausul 15 i disse GTC. Enhver ret for kunden til selv at afhjælpe manglen (afsnit 637 BGB) skal udtrykkeligt udelukkes.
17.3 Hvis den efterfølgende ydelse mislykkes på grund af en mangel, er urimelig for kunden eller nægtes af 3DZ, eller hvis dette er berettiget af andre grunde under hensyntagen til begge parters interesser, er kunden berettiget - uden at det berører eventuelle krav om erstatning eller refusion af udgifter - til at trække sig ud af kontrakten (medmindre det er et lejeforhold) eller reducere vederlaget. I tilfælde af et lejeforhold har kunden ret til at opsige kontrakten ekstraordinært efter manglende afhjælpning af manglen. For så vidt som 3DZ giver kunden flere afgrænsede tjenester inden for rammerne af en kontrakt (f.eks. oprettelse af flere digitale publikationer i 3DZ.Editor og deres efterfølgende distribution inden for rammerne af keosk), har kunden kun ret til at trække sig tilbage fra kontrakten eller til ekstraordinær annullering med hensyn til den defekte deltjeneste.
17.4 En ret til annullering eller en ret til ekstraordinær opsigelse eksisterer dog kun, hvis manglen er betydelig.
17.5 Ethvert yderligere ansvar for mangler fra 3DZ's side er udelukket.
17.6 Kunden skal inspicere den respektive service for defekter umiddelbart efter, at den er blevet leveret for første gang eller på anden måde gjort tilgængelig. Kunden skal straks underrette 3DZ om eventuelle eksisterende eller forekommende defekter.
17.7 3DZ er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug, forkert idriftsættelse eller håndtering af tjenesterne, forkert reparation eller udbedringsforsøg fra kundens side.
17.8 3DZ er heller ikke ansvarlig for defekter, hvis der er foretaget uautoriserede ændringer af tjenesterne, og den pågældende defekt kan tilskrives ændringen.
17.9 Eventuelle garantikrav, som kunden måtte være berettiget til mod 3DZ, forbliver upåvirket.
17.10 Garantikrav forældes inden for et år fra den lovbestemte begyndelse af forældelsesfristen, medmindre manglen blev svigagtigt skjult.
18 Ansvar for skader
18.1 3DZ er ansvarlig i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser for skader, der skyldes skade på liv, krop eller helbred samt i henhold til produktansvarsloven og fra eventuelle garantiløfter og i tilfælde af svigagtig hensigt.
18.2 3DZ er også ansvarlig for skader, der opstår som følge af den culpøse overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, dvs. forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for den korrekte udførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kunden regelmæssigt kan stole på. Ansvaret er begrænset til erstatning for forudsigelige skader, der er typiske for kontrakten. Ved kontraktens indgåelse går parterne ud fra, at denne kontrakttypiske skade maksimalt udgør 50 % af den aftalte ordresum eller det årlige vederlag.
18.3 I modsat fald er 3DZ kun ansvarlig for forsæt og grov uagtsomhed. Ethvert yderligere ansvar for 3DZ for skader skal udelukkes.
18.4 I det omfang 3DZ's ansvar er udelukket eller begrænset, skal dette også gælde for det personlige ansvar for 3DZ's juridiske repræsentanter, ledere og andre stedfortrædende agenter.
18.5 Kunden er forpligtet til straks at underrette 3DZ skriftligt om enhver skade i henhold til ovenstående ansvarsbestemmelser eller at få den registreret af 3DZ, så 3DZ informeres så tidligt som muligt og kan være i stand til at minimere skaden sammen med kunden.
19 Kontraktperiode / annullering / sletning af data
19.1 Kontrakter om oprettelse af en skræddersyet software eller konceptløsning (3DZ.Innovation Consulting) er underlagt en kontraktperiode, for så vidt dette er specificeret i den individuelle aftale.
19.2 For andre kontrakter skal den respektive kontraktperiode være 12 måneder fra kontraktens start, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Kontraktens start kan aftales individuelt. I modsat fald påbegyndes kontrakten ved kontraktens indgåelse i overensstemmelse med afsnit 1.6.
19.3 Kontrakten forlænges automatisk med yderligere 12 måneder i hvert enkelt tilfælde, medmindre kontrakten opsiges med tre måneders varsel til kontraktens udløb.
19.4 Retten til ekstraordinær opsigelse i henhold til § 314 BGB forbliver upåvirket.
19.5 Annullering af kontrakten skal ske i tekstform. (E-mails opfylder formkravet.)
19.6 Hvis kunden tilbyder publikationer gratis, har 3DZ ret til at slette dem fra de servere, der drives af 3DZ, tolv måneder efter deres oprettelse. Publikationerne vil derefter ikke længere blive vist på 3DZ's hjemmesider og andre tilbud.
19.7 Efter udløbet af kontraktperioden kan 3DZ slette alle data fra kunden, der stadig er tilgængelige på 3DZ's servere.
19.8 Individuelle apps i henhold til afsnit 6 skal også kun stilles til rådighed for kunden i en begrænset periode. De skal fjernes fra butikken hos den respektive butiksudbyder (f.eks. Apple, Google eller Amazon) ved udløbet af kontraktperioden, og kunden er forpligtet til at slette alle eksisterende kopier. Appen kan derfor ikke længere bruges efter udløbet af kontraktperioden.
20 Fortrolighedsforpligtelse
20.1 Kontraktparterne forpligter sig til at opretholde absolut fortrolighed over for tredjeparter med hensyn til alle oplysninger, især forretnings- og forretningshemmeligheder, som de får direkte eller indirekte kendskab til i løbet af deres samarbejde, og til ikke at videregive sådanne oplysninger til tredjeparter, gøre dem tilgængelige for tredjeparter, udnytte dem på nogen måde eller bruge dem uden forudgående skriftligt samtykke fra den respektive kontraktpart, medmindre dette er nødvendigt med henblik på en kontrakt indgået i overensstemmelse med afsnit 1.6 i disse GTC.
20.2 De kontraherende parter skal træffe alle passende forholdsregler for at sikre fortrolighed. Fortrolige oplysninger må kun videregives til de medarbejdere eller andre tredjeparter, der skal modtage dem på grund af deres arbejde. Aftaleparterne skal sikre, at de anvendte personer er bundet til fortrolighed i overensstemmelse hermed.
20.3 Udleverede dokumenter, herunder alle kopier heraf samt arbejdsdokumenter og materialer, skal på forlangende tilbageleveres, medmindre den anden part kan påberåbe sig en berettiget interesse i disse dokumenter.
20.4 Tavshedspligten gælder ikke eller gælder ikke længere for (i) sådanne oplysninger eller dokumenter, som er almindeligt kendte eller bliver almindeligt kendte, uden at den anden part er ansvarlig herfor, og (ii) sådanne oplysninger og dokumenter, som den anden part allerede kendte.
20.5 Kunden er fuldt ansvarlig for alle skader, som 3DZ pådrager sig som følge af en overtrædelse af de forpligtelser, der er beskrevet i denne paragraf 1.6.
20.6 Forpligtelsen til absolut fortrolighed skal overleve opsigelsen af samarbejdet. Fortrolighedsforpligtelsen skal også gælde for parternes juridiske efterfølgere.
21 Ændringer af vilkårene i kontrakten
21.1 3DZ er berettiget til at justere størrelsen af de gebyrer, der skal betales af kunden i hvert enkelt tilfælde for tjenester inden for rammerne af vedvarende forpligtelser med virkning for fremtiden ved ensidig erklæring til kunden i løbet af kontraktens løbetid. Dette gælder ikke for engangsydelser, der skal leveres inden for fire måneder efter kontraktens indgåelse. I tilfælde af en betydelig prisstigning skal 3DZ give kunden en særlig ret til annullering. Ved indgåelse af kontrakten skal parterne antage, at en betydelig prisstigning under alle omstændigheder skal anses for at eksistere fra en stigning på 25 procent af det tidligere aftalte gebyr i det tilsvarende individuelle tilfælde. 3DZ skal informere kunden om den særlige fortrydelsesret og skal også angive en rimelig periode for udøvelse af denne ret. Hvis kunden ikke udøver den særlige fortrydelsesret inden for denne periode, anses kunden for at have givet sit samtykke til justeringen af gebyret, og kontrakten fortsætter med at løbe under de nye betingelser. 3DZ skal også informere kunden om denne juridiske konsekvens.
21.2 Ændringer til disse GTC eller det respektive omfang af skyldige tjenester kan aftales ved tilbud fra 3DZ og accept fra kunden. 3DZ skal tilbyde ændringen ved at underrette kunden om ændringerne. Hvis kunden ikke reagerer på tilbuddet eller ikke gør indsigelse inden for fire uger efter modtagelse af meddelelsen om ændring, accepterer kunden stiltiende ændringerne med denne adfærd. Ændringerne træder derefter i kraft. Disse juridiske konsekvenser træder dog kun i kraft, hvis 3DZ udtrykkeligt har informeret kunden om disse konsekvenser i meddelelsen om ændringerne. Hvis kunden gør indsigelse mod ændringerne i kontrakten, skal kontrakten fortsætte med at løbe under de tidligere betingelser. Den fortsætter dog ikke, hvis 3DZ ikke er i stand til at fortsætte kontrakten af væsentlige årsager, og 3DZ underretter kunden herom. Den nye GTC skal derefter erstatte den gamle GTC. I dette tilfælde skal 3DZ give kunden en særlig ret til annullering. 3DZ skal informere kunden om den særlige fortrydelsesret og skal også angive en rimelig periode for udøvelsen heraf. Hvis kunden ikke udøver den særlige fortrydelsesret inden for denne periode, skal kontrakten fortsætte med at løbe under de nye betingelser. 3DZ skal også informere kunden om denne juridiske konsekvens.
21.3 Ændringer i henhold til afsnit 1.7.2 i disse GTC kan kun aftales effektivt, hvis ændringen ikke væsentligt ændrer forholdet mellem ydelse og modydelse til skade for kunden.
22 Afsluttende bestemmelser
22.1 Kontrakten er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer (CISG United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods af 11. april 1980).
22.2 Stedet for opfyldelse skal være 3DZ's registrerede kontor.
22.3 Den eksklusive jurisdiktion for alle tvister, der opstår fra og i forbindelse med en kontrakt mellem parterne, skal være München.
22.4 Kunden må kun overdrage kontraktlige krav mod 3DZ med forudgående skriftligt samtykke fra 3DZ. Kunden kan kun modregne sine egne krav eller hævde en ret til tilbageholdelse, hvis dens krav er lovligt etableret, ubestridt eller anerkendt.
22.5 Hvis en bestemmelse i disse GTC eller eventuelle individuelle aftaler, der er indgået i tillæg hertil, er eller bliver ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. I et sådant tilfælde er parterne forpligtet til at samarbejde om at skabe bestemmelser, der kommer så tæt som muligt på den økonomiske virkning af den ugyldige bestemmelse, samtidig med at begge parters interesser beskyttes. Ovenstående gælder tilsvarende for lukning af eventuelle kontraktlige smuthuller.