İçeriğe atla

Genel Hüküm ve Koşullar

Son değişiklik tarihi 1 Ekim 2016
Önsöz
Bu Genel Hüküm ve Koşullar (bundan böyle "GTC" olarak anılacaktır), 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (bundan böyle "3DZ" olarak anılacaktır) ile § 14 BGB anlamında bir girişimci olarak siz (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında 3DZ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanımına ilişkin sözleşme ilişkisini düzenler. Girişimci, sözleşmeyi akdederken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetini icra eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya yasal ehliyete sahip ortaklıktır.
Prensip olarak, 3DZ tarafından sunulan beş hizmet kategorisi bulunmaktadır:
"3DZ.Editor", 3DZ tarafından geliştirilen ve müşterinin dijital yayınlar oluşturmasını ve düzenlemesini ve daha sonra bunları çeşitli formatlarda dışa aktarmasını sağlayan internet tabanlı bir yazılım çözümüdür.
"Smarticle Clipper" aynı zamanda internet tabanlı bir yazılım çözümüdür. Müşterinin dijital yayınlar oluşturmasına ve düzenlemesine, özellikle de yayınların mobil cihazlar için eşzamanlı olarak optimize edilmesine ve daha sonra çeşitli formatlara aktarılmasına olanak tanır.
"keosk." 3DZ tarafından geliştirilen ve işletilen, hem internettehttp://www.keosk.dealsadresinde hem de mobil cihazlarda keosk uygulaması (bundan böyle toplu olarak "keosk" olarak anılacaktır) aracılığıyla kullanılabilen ve müşterinin 3DZ.Editor ve/veya Smarticle Clipper ile oluşturulan yayınları dağıtmasını sağlayan bir dağıtım platformudur.
"3DZ.App", müşterinin yayınları entegre edebileceği bireysel uygulamaların oluşturulmasını ("3DZ.App") ve bu uygulamaların daha sonra geçici olarak sağlanmasını içerir.
3DZ.strategy consulting", özelleştirilmiş yazılım çözümlerinin oluşturulmasını ve yayınların dijital dağıtımıyla bağlantılı olarak bireysel danışmanlığı ("3DZ.strategy consulting") kapsar.
Bu GŞK'deki münferit maddeler veya bölümler açıkça bu ürün veya hizmet kategorilerinden yalnızca birine atıfta bulunduğu sürece, ilgili maddeler ve bölümler yalnızca bunlar için geçerli olacaktır.
1 Genel Hüküm ve Koşulların konusu ve sözleşmenin imzalanması
1.1 Bu GŞK, 3DZ ile müşteri arasında 3DZ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak bu GŞK'nin geçerlilik süresi boyunca akdedilen tüm sözleşme ilişkileri için geçerlidir. Bu GŞK'nin 2 ila 7. Bölümleri yalnızca söz konusu hizmetlerle ilgili olarak uygulanacaktır.
1.2 Hizmetlerin kapsamı, müşterinin kullanabileceği işlevler ve bunlar için ödenecek ücret, 3DZ tarafından sunulan ve müşteri tarafından bu GŞK'nin 1.6 Bölümü uyarınca kabul edilen ilgili bireysel teklife ("Teklif") ve sözleşmenin imzalanması sırasında geçerli olan ilgili geçerli hizmet açıklamasına dayanacaktır. Hizmet açıklamaları internettewww.Smarticle.com adresinde bulunabilir. Bu GŞK, sözleşmeye etkin bir şekilde dahil edildikleri sürece de geçerli olacaktır.
1.3 Geçerli hizmet açıklamasının bu GŞK'nin içeriğiyle çelişmesi halinde GŞK geçerli olacaktır. Teklifin içeriği bu GŞK'nin veya geçerli hizmet açıklamasının içeriğiyle çelişiyorsa, teklifin içeriği geçerli olacaktır. Bu durumda, bu GŞK'nin çelişen hükümleri ve hizmet açıklamasındaki bilgiler geçerli olmayacaktır.
1.4 3DZ'nin bu GŞK'si münhasıran geçerli olacaktır. Müşterinin bu GŞK ile çelişen veya bu GŞK'dan sapan hüküm ve koşulları, 3DZ bunların geçerliliğini açıkça kabul etmediği sürece tanınmayacaktır. Bu durum, 3DZ'nin müşterinin şart ve koşullarının bu GŞK ile çeliştiğini veya bu GŞK'den saptığını bilerek hizmetlerini çekincesiz olarak yerine getirmesi halinde de geçerlidir.
1.5 İşbu GŞK'ye yönelik sözlü teminat anlaşmaları mevcut olmayacaktır.
1.6 Müşteri ile 3DZ arasındaki bir sözleşme, 3DZ tarafından bireysel bir teklifin sunulması ve müşterinin bu teklifi kabul etmesiyle ("sözleşmenin imzalanması") sonuçlanacaktır. 3DZ tarafından reklam materyallerinde veya Web Sitesinde sağlanan tüm bilgiler bağlayıcı olmayacak ve Müşteriye bir teklif teşkil etmeyecektir.
2 Hizmetlerin kapsamı 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor, müşterinin yayınını PDF formatında yüklemesine ve üç farklı versiyonda ("Çoğaltma", "Geliştirilmiş Çoğaltma" ve "Yalnızca Dijital") bağımsız olarak düzenlemesine ve ardından çeşitli dağıtım kanallarına aktarmasına olanak tanır (bkz. bu GŞK'nin 4. bölümü). Müşteri tarafından oluşturulan yayınlar 3DZ sunucusunda saklanacaktır.
2.2 3DZ, müşterinin 3DZ.Editor'ü İnternet üzerinden kullanmasını sağlayacaktır. 3DZ.Editor'e erişim sadece müşterinin internet tarayıcısı ve telekomünikasyon araçları üzerinden olacaktır. 3DZ.Editor 3DZ'nin sunucularında kalacaktır. Müşteri 3DZ.Editor'ün bir program kopyasını almayacaktır.
2.3 Dijital yayınların tüm üretimi (özellikle PDF verilerinin "3DZ PDF Yönergeleri" uyarınca hazırlanması ve bunların dönüştürülmesi ve ek içerik ve işlevlerle zenginleştirilmesi) müşteri tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilecektir. Müşteri, ek bir ücret karşılığında, dijital yayınları üretmek için 3DZ'yi de görevlendirebilir.
2.4 Müşteri daha sonra düzenlenmiş nihai yayını ihraç edebilir. Bu bağlamda, geçerli hizmet ve süreç açıklamaları geçerli olacaktır.
2.5 3DZ, müşteriye 3DZ.Editor'ü bu GŞK hükümlerine ve bu GŞK'nın atıfta bulunduğu diğer tüm hükümlere uygun olarak kullanması için sözleşme süresiyle sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir hak verecektir. Müşteri kaynak kodu üzerinde hiçbir hak elde etmez.
2.6 Müşteri, 3DZ'ye, 3DZ.Editor ile işlediği kaynak materyali ve yazılımla oluşturulan yayınları, münferit durumda borçlu olunan hizmetlerin sağlanması ve bakım ve veri yedekleme önlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde çoğaltma ve başka şekilde kullanma ve düzenleme hakkını verecektir.
3 Smarticle Clipper hizmet kapsamı / müşteri tarafından serbest bırakma
3.1 Smarticle Clipper, mobil cihazlarda görüntülenmek üzere optimize edilmiş yayınların (bundan böyle "Smarticle yayını" olarak anılacaktır) oluşturulmasını ve daha sonra dışa aktarılmasını sağlar.
3.2 Müşteri ilk olarak yayınını PDF formatında Smarticle Clipper'a yükler (bundan böyle "kaynak format" olarak anılacaktır). Müşteri daha sonra Smarticle yayınındaki resimleri, metinleri ve reklamları (bundan böyle "makale içeriği" olarak anılacaktır) aktarabilir ve düzenleyebilir. Bazı durumlarda otomatik düzenleme de gerçekleşir. Makale içeriği daha sonra 3DZ tarafından barındırılan bir makale veritabanında saklanır. Makale veritabanında saklanan makale içeriği daha sonra bir akıllı makale yayını olarak yeniden birleştirilebilir.
3.3 Müşteri daha sonra akıllı makale yayınını dışa aktarabilir veya görüntüleyebilir. Bu konuda mevcut seçenekler için lütfen teklife veya ilgili hizmet veya süreç açıklamasına bakın. Müşteri tarafından oluşturulan Smarticle yayınları 3DZ sunucusunda saklanır.
3.4 Smarticle yayını ihracat için yayınlanmadan önce, müşterinin açık bir beyanla onaylaması gerekir. Onayın nasıl verileceği hakkında bilgi için lütfen ilgili hizmet veya süreç açıklamalarına bakın. Müşterinin onayı olmadan 3DZ, Smarticle yayınını yayınlamak veya çevrimiçi olarak erişilebilir hale getirmekle yükümlü veya yetkili değildir.
3.5 Müşteri, ilgili hizmeti devreye almış olması koşuluyla, bir sürüm yerine, herhangi bir görüntü veya metin düzeltmesini bir düzeltme döngüsü içinde 3DZ'ye geri bildirebilir. 3DZ bu amaç için müşterinin bu tür değişiklikleri girebileceği özel bir giriş maskesi oluşturmuştur. 3DZ daha sonra bu değişiklikleri dahil eder ve müşteriden revize edilmiş Smarticle yayınını tekrar onaylamasını ister.
3.6 3DZ makale içeriğini yalnızca müşteri adına ve onun adına hazırlayacaktır. Yayına hazırlık ve varsa yayın da yalnızca müşteri adına ve namına gerçekleştirilecektir. 3DZ sadece teknik destek hizmetleri sağlayacaktır. Müşteri ile yapılan sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça ve açıklanmadıkça, 3DZ makale içeriğini düzenlemeyecek, düzeltmeyecek veya başka herhangi bir şekilde kullanmayacak veya uyarlamayacaktır. Özellikle 3DZ, müşteri tarafından yüklenen makale içeriğinin içeriğini veya sunumunu manuel olarak kontrol etmeyecektir. Müşteri, kendisi tarafından sağlanan içerikten her zaman tek başına sorumlu olmaya devam edecektir (bkz. bu GŞK'nin 11. Bölümü).
3.7 Müşteri, 3DZ'ye Smarticle Clipper ile işlediği kaynak materyali ve yazılımla oluşturulan yayınları, münferit durumda borçlu olunan hizmetlerin sağlanması ve bakım ve veri yedekleme önlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde çoğaltma ve başka şekilde kullanma ve düzenleme hakkını verecektir. Müşteri gerekli haklara sahip olduğunu garanti eder (bkz. bu GŞK'nin 14. Bölümü).
4 Oluşturulan yayınların keosk / diğer dağıtım hizmetlerinin kapsamı
4.1 3DZ.Editor ve/veya Smarticle Clipper ile oluşturulan yayınlar keosk'a yüklenebilir ve son müşterilere dağıtılabilir.
Gerekirse, yayınlar "web bağlantısı" ve/veya "web dışa aktarımı" olarak dışa aktarılabilir. Web bağlantısı olarak dışa aktarma durumunda, yayınlar madde 19 uyarınca sözleşme süresi boyunca 3DZ sunucularında barındırılmaya devam eder ve müşterinin kendi web sitesine bir köprü olarak entegre edilebilir. Web aktarımı durumunda, müşteri ilgili yayını tam olarak indirebilir veya kendi sunucusuna yükleyebilir ve daha sonra kendi veya başka bir web varlığına entegre edebilir ve iTunes, Google Play veya Kindle Fire Store'daki (bundan böyle "üçüncü taraf mağazalar" olarak anılacaktır) kendi hesapları aracılığıyla dağıtabilir. İsteğe bağlı olarak, bu hizmet veya ilgili mağaza hesaplarının yönetimi ek bir ücret karşılığında 3DZ tarafından da sağlanabilir. Ayrıntılarla ilgili olarak, ilgili geçerli hizmet açıklaması veya teklifindeki hükümler geçerli olacaktır.
4.2 Son müşteriye karşı fiyatlandırma ve ödeme işlemleri bu GŞK'nin 9. Bölümüne uygun olarak yapılacaktır.
4.3 Her durumda 3DZ, müşteri tarafından oluşturulan yayınların içeriğini veya sunumunu gözden geçirmeyecektir. Müşteri, kendisi tarafından sağlanan içerikten her zaman tek başına sorumlu olacaktır (bkz. bu GŞK'nin 14. Bölümü).
5 3DZ.Editor, Smarticle Clipper ve keosk için ek hizmetler.
5.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper ve keosk'un temel kullanımına ek olarak, müşteri ayrı ödemeye tabi olan ek hizmetlerden ve işlevlerden yararlanabilir.
5.2 Ek hizmetlere ve ek işlevlere genel bir bakış ve bunların hizmet açıklamaları internettewww.3DZ.comeingesehenadresinde bulunabilir. Müşteri ayrıca özelleştirilmiş bir teklif de talep edebilir.
6 Hizmetlerin kapsamı 3DZ.App
6.1 Müşterinin ayrı talebi üzerine 3DZ, müşteriye iOS, Android ve Kindle Fire için veya varsa başka bir platform için sınırlı bir süre için müşterinin kullanıcılarına dağıtabileceği bir uygulama sağlayacaktır. Uygulamanın olası varyantları hizmet açıklamasında belirtilmiştir. Uygulama, kullanıcılarının 3DZ.Editor kullanılarak müşteri tarafından oluşturulan ve 3DZ'nin sunucularında barındırılan yayınları her üç versiyonda da doğrudan uygulama üzerinden satın almalarını sağlar (uygulama içi satın alma). Smarticle yayınları ayrıca premium bir uygulama aracılığıyla da satın alınabilir.
6.2 3DZ, geliştirilen uygulamayı ilgili mağaza operatörüne teslim edecektir. Uygulama, ilgili mağaza sağlayıcısı (örneğin Apple, Google veya Amazon) tarafından barındırılır. Uygulamada satın alınabilen ve yazılım kullanılarak oluşturulan yayınlar 3DZ'nin sunucularında barındırılır (bkz. bu GŞK'nin 13.1 bölümü).
6.3 İsteğe bağlı olarak, 3DZ Uygulamayı ek bir ücret karşılığında yönetir (bkz. bu GŞK'nin 8.6 Bölümü). Bu, diğerlerinin yanı sıra, (i) Yazılım kullanılarak oluşturulan yeni yayınların Uygulamaya dahil edilmesini ve (ii) Uygulamanın dayandığı ilgili işletim sistemindeki güncellemeler nedeniyle Uygulamanın gerekli bakımını ve özelleştirilmesini içerir.
6.4 Uygulamanın müşteri tarafından mı yoksa münferit durumlarda 3DZ tarafından mı yönetildiğine bakılmaksızın, Uygulamayla bağlantılı tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden yalnızca müşteri sorumlu olacaktır (örneğin, künye yükümlülükleri, veri koruma beyanı oluşturma ve sürdürme yükümlülüğü, mesafeli satış yasası kapsamındaki bilgi yükümlülükleri, vb.)
6.5 3DZ, müşteriye, müşteri için oluşturulan uygulamayı müşteri ile 3DZ arasında mevcut sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanması için 3DZ ile sözleşme süresiyle sınırlı basit (yani münhasır olmayan), devredilemez bir hak verecektir. Müşteri kaynak kodu üzerinde herhangi bir hak elde etmeyecektir.
7 Hizmetlerin kapsamı 3DZ.inovasyon danışmanlığı
7.1 3DZ müşteriye, ayrı bir sipariş üzerine yayınların dijital dağıtımı ile bağlantılı olarak özelleştirilmiş yazılım çözümlerinin oluşturulması ve bireysel danışmanlık hizmetleri sağlayacaktır.
7.2 Hizmetlerin kapsamı ve münferit durumlarda ödenecek ücret müşteri ile yapılan sözleşmeye dayanacaktır.
8 Ücretlendirme
8.1 Münferit durumlarda ödenecek ücret, bu GŞK'nin 1.2 ila 1.6 bölümlerinde yer alan hükümlere dayanmaktadır.
8.2 3DZ.Editor'ün temel kullanımı genellikle sabit bir ücretlendirmeye tabi değildir. 3DZ, müşteri tarafından keosk'ta satılan tüm başlıkların brüt satışlarının bir yüzdesini ilgili teklifte belirtildiği şekilde alıkoyacaktır.
8.3 Müşteri yayınlarını keosk'ta ücretsiz olarak sunuyorsa, oluşturulan her yayın için (bundan böyle "yayın lisansları" olarak anılacaktır), bölüm 8.2'den farklı olarak 3DZ.Editor kullanım ücretleri alınır. Yayın lisanslarının miktarı ilgili teklifte bulunabilir.
8.4 Müşteri, yayınını üçüncü taraf mağazalarında veya kendi veya başka bir web sitesinde ücretsiz olarak veya bu GŞK'nin 4.2 bölümüne uygun olarak bir ücret karşılığında sunarsa veya başka bir şekilde kamuya açık hale getirirse, yayın lisansları da geçerli olacaktır.
8.5 Bir Smarticle yayını için ödenecek ücretin miktarı ilgili teklifte bulunabilir. Müşterinin talebi üzerine, 3DZ akıllı makale yayınlarının eksiksiz oluşturulmasını ("tam hizmet kırpma") üstlenecektir; bunun için ek bir lisans satın alınmalıdır.8.6 İlgili teklifte farklı bir hüküm bulunmadığı sürece, bu GŞK'nin 6. Bölümü uyarınca bireysel bir uygulamanın ilk oluşturulması bir defaya mahsus kurulum ücreti karşılığında gerçekleştirilecektir; ücret her işletim sistemi için alınacaktır. Uygulamanın 3DZ tarafından yönetilmesi ve daha fazla sağlanması için, uygulamanın ekipman varyantına (standart veya premium) bağlı olarak yıllık bir ücret alınır; bu ilgili teklifte belirtilir. Tahakkuk eden ücretlerin ilgili tutarı, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan ilgili hizmet açıklamalarında veya ilgili teklifte bulunabilir.
8.7 Dergi ücretleri, oluşturulan yayınların bireysel uygulamalara entegrasyonu için ödenir; ayrıntılar teklifte bulunabilir.
9 Son müşteriye göre fiyatlandırma / ödeme işlemleri
9.1 Prensip olarak 3DZ, dijital yayınlarının keosk'ta satışı için fiyatlandırmayı Apple Fiyat Kademeleri çerçevesinde belirlemekte serbesttir.
9.2 Müşteri yayınları için bir ücret talep ederse, keosk veya 3DZ.Apps varyantı aracılığıyla elde edilen ciro, ödeme hizmetleri veya üçüncü taraf mağazalar tarafından 3DZ'ye yatırılacaktır. 3DZ, teklifte kararlaştırılan satış yüzdesini elinde tutar. Kalan tutar ilgili müşteriye ödenir.
9.3 keosk üzerinden elde edilen ciro, 3DZ tarafından üç ayda bir hesaplanacak ve müşteriye orantılı olarak aktarılacaktır. Ayrıca müşteri, 3DZ'den CSV dışa aktarımı olarak bir ekstre indirebilir.
9.4 Platforma ve faturalandırma modeline bağlı olarak, platformun kullanımı ve ödemelerin işlenmesi için ek maliyetler de ortaya çıkabilir. PayPal, Click&Buy, Apple vb. şirketler cironun belirli bir yüzdesini ve ödenmesi gereken ek vergileri/maliyetleri alıkoyabilir.
9.5 Doğrudan üçüncü taraf mağazalar (bkz. bu GŞK'nin 4.2. bölümü) veya bireysel uygulama (bkz. bu GŞK'nin 6. bölümü) aracılığıyla satılan yayınların ödeme işlemleri, ilgili üçüncü taraf mağaza ile müşteri arasındaki ilişkide gerçekleştirilir.
10 Hizmetlerin müşteri tarafından kullanımı
10.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper ve keosk, 3DZ web sitesi(www.Smarticle.com) üzerinden kullanılır. 3DZ, müşteri için müşteriye özel bir kullanıcı hesabı oluşturacak ve ona ilgili kullanıcı kimliğini ve bir şifreyi (erişim verileri) sağlayacaktır.
10.2 Müşteri, erişim verilerini dikkatli bir şekilde saklamak ve uygun teknik (örn. bir güvenlik duvarı kurmak) ve organizasyonel önlemlerle korumakla yükümlüdür.
10.3 Müşteri, erişim verilerini yalnızca erişim verilerini gizli tutmakla yükümlü olan ve aynı zamanda müşteri için hesap üzerinden gerçekleştirilebilecek yasal işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahip olan çalışanlara ifşa edebilir. Erişim verilerinin üçüncü şahıslara ifşa edilmesi yasaktır.
10.4 Müşteri, hesabı üzerinden gerçekleştirilen eylemlerin sorumluluğunu kabul etmelidir; özellikle hesap üzerinden yapılan niyet beyanları ile bağlıdır. Bu durum, ilgili durumda 3DZ tarafından eylemi gerçekleştirenin müşteri olmadığı açıkça anlaşılabiliyorsa veya müşteri, eylemin müşterinin kusuru olmaksızın üçüncü bir tarafça gerçekleştirildiğini kanıtlarsa geçerli olmayacaktır.
10.5 Müşteri, 3DZ.Editor ve Smarticle Clipper ile işlenecek dosyaları 3DZ.Editor ve Smarticle Clipper'a girmeden veya yüklemeden önce virüs veya diğer zararlı bileşenlere karşı kontrol etmek ve bu amaçla son teknoloji virüs koruma programları kullanmakla yükümlüdür.
10.6 Kullanıma yalnızca müşteri ile 3DZ arasındaki ilgili sözleşmenin yürütülmesi amacıyla Alman Anonim Şirketler Kanunu'nun (AktG) 15. ve devamı maddeleri kapsamında müşteri ve bağlı şirketleri tarafından kullanım için izin verilir. Üçüncü taraflara yönelik hizmetler için kullanım açıkça yasaktır, ancak ayrı bir işbirliği anlaşması çerçevesinde düzenlenebilir.
11 Müşterinin işbirliği ve tedarik yükümlülükleri
11.1 Müşteri - makul olduğu ölçüde - uygun işbirliğini sağlamakla yükümlüdür. Makul işbirliği özellikle aşağıdaki hizmetleri içerir:
11.2 3DZ.Editor, Smarticle Clipper ve keosk'u kullanmak için müşterinin kendisi, sistemlerinin geniş bant internet bağlantısına ve gerekli yazılım ve donanım ekipmanına (güncel internet tarayıcısı, Flash oynatıcının güncel sürümü, uç cihazlar vb.)
11.3 Müşteri, hizmetin sağlanması için gerekli olan bilgi ve materyalleri (özellikle yayınlar, metinler ve grafikler ile ürün bilgileri vb.) ve hizmetin sağlanması için gerekli olduğu kanıtlanan diğer tüm bilgileri 3DZ'ye talep edilmeden ve gecikmeksizin sağlayacak ve ilgili kullanım haklarını verecektir. Bu bilgi ve materyallerin doğruluğu ve eksiksizliğinden müşteri sorumludur. Müşteri, bilgi ve materyallerin üçüncü taraf mülkiyet haklarından muaf olmasını ve bilgisi dahilinde 3DZ tarafından kullanımlarını kısıtlayan veya hariç tutan başka hiçbir hakkın bulunmamasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.
11.4 Müşterinin talebi üzerine, geliştirme için müşteriye ait belirli materyaller veya yazılım uygulamaları kullanılacaksa, müşteri bunları proje süresince lisanslı biçimde ücretsiz olarak kullanıma sunacaktır.
11.5 Hizmetlerin sağlanması için müşterinin işbirliği hizmetlerinin kabul edilmesi veya gerekli olması halinde (örneğin hizmetlerin, hizmet bağlantılarının ve erişimlerinin yanı sıra arayüzlerin kurulması), müşteri bu işbirliği hizmetlerinin zamanında sağlanmasını temin edecektir.
11.6 Müşteri, işbirliği yapma ve malzemeleri ücretsiz olarak sağlama yükümlülüklerini yerine getirecektir.
12 Çalışma saatleri ve keosk'un kullanılabilirliği
12.1 Sistemin çalışma saatleri Pzt - Paz 00:00 - 24:00 arasındadır.
12.2 3DZ, kendi etki alanı dahilinde, aktarım noktasına kadar (yani 3DZ tarafından işletilen veri ağının diğer ağlara arayüzü) yılda yüzde 98'lik bir sistem kullanılabilirliği borçludur. Ancak bu, gerekli bakım ve onarım çalışmaları (bkz. bu GŞK'nin 12.3. Bölümü) ve mücbir sebepler (grevler, savaş ve savaş benzeri koşullar, terörizm, saldırılar, sabotaj eylemleri, depremler, seller vb. gibi olağanüstü doğa olayları) ve 3DZ'nin sorumlu olmadığı diğer nedenlerden kaynaklanan kesinti sürelerini içermez. 3DZ, müşterinin BT sistemi ile aktarım noktası arasındaki veri bağlantısının kurulmasından ve sürdürülmesinden sorumlu olmayacaktır.
12.3 3DZ.Editor, Smarticle Clipper ve keosk'a ve ayrıca işleme sonuçlarına erişim, özellikle bakım ve servis çalışmaları nedeniyle kesintiye uğrayabilir. Bu çalışmalar mümkün olduğunca önceden elektronik olarak duyurulacaktır.
13 Barındırma / trafik ve oluşan ek ücretler
13.1 Oluşturulan tüm yayınlar, üzerinde anlaşmaya varılan sözleşme süresi boyunca 3DZ'nin sunucularında barındırılacak ve buradan erişilebilir olacaktır. 3DZ, bu GŞK'nin 6. Bölümü uyarınca münferit uygulamalar söz konusu olduğunda bile yayınları sözleşme süresinin ötesinde saklamak zorunda değildir. Sözleşme süresinin bitiminden sonra, münferit uygulamalar da ilgili mağaza sağlayıcısının (örneğin Apple, Google veya Amazon) mağazasından kaldırılacaktır.
13.2 Müşteri, 3DZ'ye, müşterinin yayınlarını ve makale içeriğini, münferit durumda borçlu olunan hizmetlerin sağlanması ve bakım ve veri yedekleme önlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde çoğaltma ve başka şekilde kullanma ve işleme hakkını verecektir.
13.3 Müşteri tarafından 3DZ sunucuları üzerinden web'de veya bir uygulamada yayınlanan bireysel yayınların barındırılması, her durumda sözleşmenin tüm süresi boyunca geçerli olacak aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır:
13.3.1 Müşteri, 10.000 ziyaretlik bir trafik kotası ve sayı başına 250 MB'a kadar veri hacmi hakkına sahip olacaktır.
13.3.2 İlgili cihaza henüz indirilmemiş bir yayının her açılışı bir ziyaret olarak sayılır.
13.3.3 Madde 13.3.1'de belirtilen ziyaret sayısı veya burada belirtilen veri hacmi tüketilirse, müşteri ek bir ücret ödemek zorundadır; bu, müşterinin dergi ücreti ödemesine veya 3DZ'nin gelirden pay almasına bakılmaksızın geçerlidir. Ziyaret sayısı veya veri hacmine ulaşıldıktan sonraki her ek ziyaret için bu ücret 0,08 Euro olacaktır. Faturalar aylık olarak düzenlenecektir.
13.3.4 Müşteri saatte sadece 1000 ziyaret hakkına sahip olacaktır. Müşteri saatte 1000'den fazla ziyaret bekliyorsa, 3DZ'yi bilgilendirmeli ve ek, ücretli bir trafik kotası şeklinde ayrı bir anlaşma yapmalıdır.
13.3.5 Ev sahipliğinin uzatılması veya ziyaretlerin artırılması herhangi bir zamanda ek bir ücret karşılığında mümkündür.
14 Müşterinin kendi içeriği için sorumluluğu
14.1 3DZ tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerle dijital yayınlar oluştururken ve yayınlarken, yayının içeriğinden yalnızca müşteri sorumlu olacaktır.
14.2 Müşteri, 3DZ ile pornografik, şiddeti yücelten, yabancı düşmanı, saldırgan, ırkçı veya başka türlü ayrımcı içeriğe sahip herhangi bir yayın oluşturmamayı ve yayınlamamayı garanti eder.
14.3 Müşteri, 3DZ tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerle yalnızca ilgili haklara sahip olduğu içeriği işlemeyi ve yayınlamayı veya 3DZ tarafından işlenmesini ve yayınlanmasını sağlamayı garanti eder. Bu, özellikle müşteri tarafından sağlanan ve bu GŞK'nin 3.4. Bölümüne uygun olarak yayınlanan içeriğin bu GŞK'nin 3. Bölümünde (Smarticle Clipper) açıklanan şekilde yasal olarak işlenmesi ve internette kamuya açık hale getirilmesi için gerekli olan hakları içerir.
14.4 Müşteri, 3DZ tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerle oluşturulan yayınlarının içeriğinin (özellikle 3DZ.Editor ve Smarticle Clipper) ile oluşturulan veya 3DZ tarafından oluşturulup yayınlanan yayınlarının içeriğinin, yayınların amaçlandığı şekilde alınabildiği herhangi bir ülkede üçüncü tarafların sınai mülkiyet haklarını veya telif haklarını ihlal etmediğini ve yayınların amaçlandığı şekilde alınabildiği herhangi bir ülkede herhangi bir yasal hükmü ihlal etmediğini garanti eder.
14.5 Müşteri, ilk talep üzerine bu madde 14'te listelenen yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanan tüm üçüncü taraf taleplerine karşı 3DZ'yi tazmin edecek ve yasal savunmanın makul masraflarını karşılayacaktır.
14.6 Bu madde 14'te yer alan yükümlülüklerin ihlali 3DZ'ye olağanüstü fesih hakkı verecektir.
15 Sorun giderme / Servis süreleri
15.1 3DZ müşteriye Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00 CET (arıza raporları ve diğer destek talepleri dahil) ulaşılabilir. Resmi tatiller buna dahil değildir.
15.2 Müşteri, kendisi tarafından fark edilen herhangi bir arızayı derhal 3DZ'ye bildirecektir. 3DZ'nin sorumluluk alanı, bu GŞK'nin 15.1 Bölümünde tanımlanan hizmet sürelerine uygun olarak bir arıza bildiriminin farkına varılmasıyla başlayacaktır. Arızalar her zamanDestek bölümünden erişilebilen 3DZ Destek Merkezi'nde bir talep (bilet) oluşturularak bildirilmelidir.
15.3 Bir arıza raporunun alınmasının ardından 3DZ Destek Merkezi'nde otomatik olarak bir bilet oluşturulur.
15.4 3DZ Destek ekibi Seviye 1 destek sağlar. Bileti kontrol eder ve mümkünse sorunu kendisi çözer. Sorun giderme başarısız olursa, bileti 2. Seviye Desteğe iletir ve o da sorunu çözmeye çalışır. Sorun giderme başarısız olursa, 2. Seviye Destek, geliştirme sisteminde bir bilet oluşturarak ve bu GŞK'nin 15.5 Bölümünde tablo halinde tanımlanan hata sınıflarına uygun olarak bilete bir işlem önceliği atayarak sorunu 3. Seviye Desteğe iletir.
15.5 Hata sınıflarının tanımı:

15.6 Yanıt sürelerinin tanımı:
15.7 Aşağıdaki şekil, arızanın ortaya çıkmasından başarılı bir şekilde giderilmesine kadar olan zaman pencereleri ve arıza giderme sürecinin yapısal sırası için terimleri tanımlamaktadır:

Şekil 1: Zaman terimlerinin gösterimi

15.8 Arıza giderildikten sonra (bilet), müşteri uygun şekilde bilgilendirilecektir.
16 Son Teslim Tarihleri
16.1 Teklifte ve hizmet açıklamasında belirtilen hizmetlerin sağlanmasına ilişkin tarihler genellikle bağlayıcı olmayan planlanmış tarihlerdir. Bu tarihler ancak açıkça bu şekilde belirtilmişlerse bağlayıcı performans tarihleri olarak kabul edilecektir.
16.2 Teslim tarihleri özellikle müşterinin uygun işbirliğine tabidir.
16.3 Hizmetlerin sağlanması, (i) müşterinin tek başına veya ağırlıklı olarak sorumlu olduğu veya (ii) ne 3DZ'nin ne de müşterinin sorumlu olduğu koşullar nedeniyle gecikirse, herhangi bir son tarih, bu koşulların varlığının süresine karşılık gelen bir süre kadar uzatılacaktır.
17 Kusurlar için sorumluluk
17.1 Hizmetlerin doğası gereği kusurlu olabileceği ölçüde, 3DZ, Hizmetlerin aşağıdaki hükümlere uygun olarak yasal anlamda kusursuz olmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.
17.2 Kusur durumunda, müşteri kusurun 3DZ tarafından giderilmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. 3DZ, kendi takdirine bağlı olarak, Hizmetleri yeniden ve hatasız olarak sağlayarak da kusuru giderebilir. 3DZ, bu GŞK'nın 15. maddesi uyarınca kusurları giderecektir. Müşterinin kusuru kendisinin düzeltme hakkı (BGB Madde 637) açıkça hariç tutulacaktır.
17.3 Sonraki performans bir kusur nedeniyle başarısız olursa, müşteri için makul değilse veya 3DZ tarafından reddedilirse ya da her iki tarafın çıkarları göz önünde bulundurularak başka nedenlerle haklı görülürse, müşteri - herhangi bir tazminat veya masrafların geri ödenmesi talebine halel getirmeksizin - sözleşmeden çekilme (bir kiralama ilişkisi olmadığı sürece) veya ücreti azaltma hakkına sahip olacaktır. Bir kiralama ilişkisi söz konusu olduğunda, müşteri kusurun giderilmemesinin ardından sözleşmeyi olağanüstü olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. 3DZ'nin müşteriye bir sözleşme çerçevesinde birden fazla, sınırlandırılabilir hizmet sunması halinde (örneğin 3DZ.Editor'de birden fazla dijital yayının oluşturulması ve bunların keosk çerçevesinde dağıtılması), müşteri yalnızca kusurlu kısmi hizmetle ilgili olarak sözleşmeden çekilme veya olağanüstü fesih hakkına sahip olacaktır.
17.4 Ancak, iptal hakkı veya olağanüstü fesih hakkı sadece kusurun önemli olması halinde mevcuttur.
17.5 3DZ'nin kusurlara ilişkin diğer tüm sorumlulukları hariç tutulacaktır.
17.6 Müşteri, ilgili hizmeti ilk kez sağlandıktan veya başka bir şekilde kullanıma sunulduktan hemen sonra kusurlara karşı inceleyecektir. Müşteri, mevcut veya ortaya çıkan kusurları derhal 3DZ'ye bildirecektir.
17.7 3DZ, uygunsuz kullanım, hizmetlerin yanlış devreye alınması veya kullanımı, müşteri tarafından yapılan yanlış onarım veya düzeltme girişimlerinden kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu olmayacaktır.
17.8 3DZ, Hizmetlerde yetkisiz değişiklikler yapılması ve söz konusu kusurun değişiklikten kaynaklanması durumunda da kusurlardan sorumlu olmayacaktır.
17.9 Müşterinin 3DZ'ye karşı hakkı olabilecek herhangi bir garanti talebi etkilenmeyecektir.
17.10 Garanti talepleri, kusur hileli bir şekilde gizlenmediği sürece, zaman aşımı süresinin yasal olarak başlamasından itibaren bir yıl içinde zaman aşımına uğrayacaktır.
18 Tazminat sorumluluğu
18.1 3DZ, cana, bedene veya sağlığa yönelik yaralanmalardan kaynaklanan zararlar için yasal hükümler uyarınca ve Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca ve herhangi bir garanti vaadinden ve hileli niyet durumunda sorumlu olacaktır.
18.2 3DZ, sözleşmeden doğan önemli yükümlülüklerin, yani yerine getirilmesi sözleşmenin düzgün bir şekilde ifası için gerekli olan ve müşterinin düzenli olarak uyulmasına güvenebileceği yükümlülüklerin kusurlu bir şekilde ihlal edilmesinden kaynaklanan zararlardan da sorumlu olacaktır. Sorumluluk, sözleşmeye özgü öngörülebilir zararın tazmini ile sınırlı olacaktır. Sözleşmenin imzalanması üzerine taraflar, sözleşmeden kaynaklanan bu tipik zararın, kararlaştırılan sipariş tutarının veya yıllık ücretin en fazla yüzde 50'si kadar olduğunu varsayar.
18.3 Aksi takdirde, 3DZ yalnızca kasıt ve ağır ihmalden sorumlu olacaktır. 3DZ'nin zararlar için başka herhangi bir sorumluluğu hariç tutulacaktır.
18.4 3DZ'nin sorumluluğu hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı ölçüde, bu durum 3DZ'nin yasal temsilcilerinin, yöneticilerinin ve diğer vekillerinin kişisel sorumluluğu için de geçerli olacaktır.
18.5 Müşteri, yukarıdaki sorumluluk hükümleri kapsamındaki herhangi bir hasarı derhal yazılı olarak 3DZ'ye bildirmek veya 3DZ tarafından kaydedilmesini sağlamakla yükümlüdür, böylece 3DZ mümkün olduğunca erken bilgilendirilir ve müşteri ile birlikte hasarı en aza indirebilir.
19 Sözleşme süresi / iptal / verilerin silinmesi
19.1 Özelleştirilmiş bir yazılım veya konsept çözümünün (3DZ.Innovation Consulting) oluşturulmasına yönelik sözleşmeler, bireysel sözleşmede belirtildiği ölçüde bir sözleşme süresine tabidir.
19.2 Diğer sözleşmeler için, teklifte aksi belirtilmedikçe, ilgili sözleşme süresi sözleşmenin başlangıcından itibaren 12 ay olacaktır. Sözleşmenin başlangıcı bireysel olarak kararlaştırılabilir. Aksi takdirde, sözleşme, bölüm 1.6'ya uygun olarak sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır.
19.3 Sözleşme, sözleşmenin bitimine üç ay kala bildirimde bulunularak iptal edilmediği sürece, her durumda otomatik olarak 12 ay daha uzatılır.
19.4 § 314 BGB uyarınca olağanüstü iptal hakkı etkilenmeden kalır.
19.5 Sözleşme iptalleri yazılı olarak yapılmalıdır. (E-postalar resmi gerekliliği karşılayacaktır.)
19.6 Müşteri yayınları ücretsiz olarak sunuyorsa, 3DZ bunları oluşturulmalarından on iki ay sonra 3DZ tarafından işletilen sunuculardan silme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda yayınlar artık 3DZ'nin web sitelerinde ve diğer tekliflerinde gösterilmeyecektir.
19.7 Sözleşme süresinin bitiminden sonra 3DZ, müşterinin 3DZ sunucularında hala mevcut olan tüm verilerini silebilir.
19.8 Bölüm 6 uyarınca bireysel uygulamalar da müşteriye yalnızca sınırlı bir süre için sunulacaktır. Sözleşme süresinin sonunda ilgili mağaza sağlayıcısının (örneğin Apple, Google veya Amazon) mağazasından kaldırılacak ve müşteri mevcut kopyaları silmekle yükümlü olacaktır. Bu nedenle uygulama, sözleşme süresinin bitiminden sonra artık kullanılamaz.
20 Gizlilik yükümlülüğü
20.1 Sözleşme tarafları, işbirlikleri sırasında doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi oldukları tüm bilgiler, özellikle de iş ve ticari sırlar konusunda üçüncü taraflara karşı mutlak gizliliği korumayı ve bu bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmemeyi, üçüncü tarafların erişimine açmamayı, herhangi bir şekilde istismar etmemeyi veya bu GŞK'nin 1.6 Bölümü uyarınca akdedilen bir sözleşmenin amaçları için gerekli olmadıkça, ilgili sözleşme tarafının önceden yazılı izni olmaksızın kullanmamayı taahhüt eder.
20.2 Sözleşme tarafları gizliliği sağlamak için tüm uygun önlemleri alacaktır. Gizli bilgiler yalnızca işleri gereği bu bilgileri alması gereken çalışanlara veya diğer üçüncü taraflara ifşa edilecektir. Sözleşme tarafları, görevlendirilen kişilerin bu doğrultuda gizlilikle bağlı olmasını sağlayacaktır.
20.3 Talep üzerine, teslim edilen tüm belgeler, bunların tüm kopyaları ve çalışma belgeleri ve materyalleri de dahil olmak üzere, diğer taraf bu belgeler üzerinde meşru bir menfaat iddia edemediği sürece iade edilecektir.
20.4 Gizlilik yükümlülüğü (i) diğer tarafın sorumluluğu olmaksızın genel olarak bilinen veya genel olarak bilinir hale gelen bilgi veya belgeler ve (ii) diğer tarafın zaten bildiği bilgi ve belgeler için geçerli değildir veya artık geçerli değildir.
20.5 Müşteri, bu madde 1.6'da belirtilen yükümlülüklerin ihlali sonucunda 3DZ'nin uğradığı tüm zararlardan tamamen sorumlu olacaktır.
20.6 Mutlak gizlilik yükümlülüğü işbirliğinin sona ermesinden sonra da devam eder. Gizlilik yükümlülüğü tarafların yasal halefleri için de geçerli olacaktır.
21 Sözleşme şartlarında yapılan değişiklikler
21.1 3DZ, sözleşme süresi boyunca müşteriye tek taraflı bildirimde bulunarak, gelecek için geçerli olmak üzere devam eden yükümlülükler çerçevesinde hizmetler için her bir durumda müşteri tarafından ödenecek ücretlerin miktarını ayarlama hakkına sahip olacaktır. Bu, sözleşmenin imzalanmasından sonraki dört ay içinde sağlanacak bir defaya mahsus hizmetler için geçerli değildir. Önemli bir fiyat artışı olması durumunda, 3DZ müşteriye özel bir iptal hakkı tanıyacaktır. Sözleşmenin imzalanması üzerine, taraflar, ilgili münferit durumda daha önce kararlaştırılan ücretin yüzde 25'ine kadar bir artıştan itibaren her durumda önemli bir fiyat artışının var olduğunu varsayacaktır. 3DZ müşteriyi özel iptal hakkı konusunda bilgilendirecek ve ayrıca bu hakkın kullanılması için makul bir süre belirleyecektir. Müşteri bu süre içinde özel iptal hakkını kullanmazsa, müşteri ücretin ayarlanmasına rıza göstermiş sayılır ve sözleşme yeni koşullar altında işlemeye devam eder. 3DZ ayrıca müşteriyi bu yasal sonuç hakkında bilgilendirecektir.
21.2 Bu GŞK'de veya borçlanılan hizmetlerin ilgili kapsamında yapılacak değişiklikler 3DZ'nin teklifi ve müşterinin kabulü ile kararlaştırılabilir. 3DZ, değişiklikleri müşteriye bildirerek değişiklik teklifinde bulunacaktır. Müşteri değişiklik bildirimini aldıktan sonra dört hafta içinde teklife yanıt vermez veya itiraz etmezse, müşteri bu davranışıyla değişiklikleri zımnen kabul etmiş olur. Değişiklikler daha sonra yürürlüğe girecektir. Ancak, bu yasal sonuçlar sadece 3DZ'nin değişiklik bildiriminde müşteriyi bu sonuçlar hakkında açıkça bilgilendirmiş olması halinde geçerli olacaktır. Müşteri sözleşmedeki değişikliklere itiraz ederse, sözleşme önceki koşullar altında işlemeye devam eder. Ancak, 3DZ'nin maddi nedenlerden dolayı sözleşmeyi devam ettirememesi ve 3DZ'nin müşteriyi buna göre bilgilendirmesi durumunda devam etmeyecektir. Bu durumda yeni GŞK, eski GŞK'nin yerini alacaktır. Bu durumda, 3DZ müşteriye özel bir iptal hakkı tanıyacaktır. 3DZ, müşteriyi özel iptal hakkı konusunda bilgilendirecek ve ayrıca bu hakkın kullanılması için makul bir süre belirleyecektir. Müşteri bu süre içinde özel iptal hakkını kullanmazsa, sözleşme yeni koşullar altında işlemeye devam edecektir. 3DZ müşteriyi bu yasal sonuç hakkında da bilgilendirecektir.
21.3 Bu GŞK'nin 1.7.2. Bölümü uyarınca yapılan değişiklikler, ancak değişiklik edim ve bedel arasındaki ilişkiyi müşterinin aleyhine olacak şekilde önemli ölçüde değiştirmiyorsa etkin bir şekilde kabul edilebilir.
22 Nihai hükümler
22.1 Sözleşme, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG 11 Nisan 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması) hariç olmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabidir.
22.2 Yerine getirme yeri 3DZ'nin kayıtlı ofisi olacaktır.
22.3 Taraflar arasındaki bir sözleşmeden kaynaklanan ve bu sözleşmeyle bağlantılı olan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yeri Münih olacaktır.
22.4 Müşteri, 3DZ'ye karşı sözleşmeden doğan taleplerini sadece 3DZ'nin önceden yazılı onayını alarak devredebilir. Müşteri kendi alacaklarını ancak alacakları yasal olarak belirlenmiş, tartışmasız veya tanınmış ise mahsup edebilir veya alıkoyma hakkını ileri sürebilir.
22.5 Bu GŞK'nin veya buna ek olarak akdedilen münferit sözleşmelerin herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda taraflar, her iki tarafın çıkarlarını korurken geçersiz hükmün ekonomik etkisine mümkün olduğunca yaklaşan hükümlerin oluşturulmasında işbirliği yapmakla yükümlü olacaktır. Yukarıda belirtilenler, sözleşmeden doğan boşlukların kapatılması için de geçerlidir.