Перейти до контенту

Загальні положення та умови

Останній раз змінено на: 1 жовтня 2016 року
Преамбула
Ці загальні умови (далі "ЗУП") регулюють договірні відносини між компанією 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (далі - "3DZ") і вами як підприємцем у розумінні § 14 BGB (далі - "Клієнт") щодо використання продуктів і послуг, пропонованих 3DZ. Підприємець - це будь-яка фізична або юридична особа чи товариство, що має правоздатність, яка на момент укладення договору діє в рамках здійснення своєї комерційної або незалежної професійної діяльності.
В принципі, існує п'ять категорій послуг, пропонованих 3DZ:
"3DZ.Editor" - це розроблене 3DZ програмне рішення, яке дозволяє створювати та редагувати цифрові публікації, а потім експортувати їх у різні формати.
"Smarticle Clipper" - це також програмне рішення на основі Інтернету. Воно дозволяє створювати та редагувати цифрові публікації, зокрема, з одночасною оптимізацією публікацій для мобільних пристроїв, а також їх подальшим експортом у різні формати.
"keosk." - це платформа дистрибуції, розроблена та керована компанією 3DZ, яка доступна як в Інтернеті за адресоюhttp://www.keosk.deals, так і через додаток keosk на мобільних пристроях (далі разом - "keosk") і дозволяє клієнту поширювати публікації, створені за допомогою 3DZ.Editor та/або Smarticle Clipper.
"3DZ.App" включає в себе створення окремих додатків, в які клієнт може інтегрувати публікації ("3DZ.App"), і подальше тимчасове надання цих додатків.
3DZ.strategy consulting" охоплює створення індивідуальних програмних рішень та індивідуальні консультації у зв'язку з цифровою дистрибуцією публікацій ("3DZ.strategy consulting").
Якщо окремі пункти або розділи цих ОУЗ прямо стосуються лише однієї з цих категорій продуктів або послуг, то відповідні пункти та розділи застосовуються лише до них.
1 Предмет цих ОУЗ та укладення договору
1.1 Ці ОУЗ застосовуються до всіх договірних відносин між 3DZ та клієнтом щодо продуктів та послуг, які пропонує 3DZ, укладених протягом періоду дії цих ОУЗ. Розділи 2-7 цих ОУЗ застосовуються лише до відповідних послуг.
1.2 Обсяг послуг, функціональні можливості, доступні клієнту, та винагорода, що підлягає сплаті за них, визначаються на основі відповідної індивідуальної пропозиції, поданої 3DZ та акцептованої клієнтом згідно з розділом 1.6 цих ОУЗ ("Оферта"), а також на основі відповідного опису послуг, що діє на момент укладення договору. Описи послуг можна знайти в Інтернеті за адресоюwww.Smarticle.com. Ці ОУЗ також застосовуються в тій мірі, в якій вони були фактично включені в договір.
1.3 Якщо відповідний опис послуги суперечить змісту цих ОУЗ, то застосовуються ОУЗ. Якщо зміст оферти суперечить змісту цих ОУЗ або відповідному опису послуги, застосовується зміст оферти. У такому випадку суперечливі положення цих ОУЗ та інформація, що міститься в описі послуги, не застосовуються.
1.4 Застосовуються виключно ці ОУЗ 3DZ. Будь-які умови замовника, які суперечать цим ОУЗ або відхиляються від них, не визнаються, якщо 3DZ прямо не погодився з їхньою дійсністю. Це положення також застосовується, якщо 3DZ надає свої послуги без застережень, знаючи, що умови та положення клієнта суперечать цим ОУЗ або відхиляються від них.
1.5 Усні додаткові угоди до цих ОУЗ не існують.
1.6 Договір між клієнтом і 3DZ укладається шляхом подання індивідуальної оферти з боку 3DZ і подальшого акцепту клієнтом такої оферти ("укладення договору"). Вся інформація, надана 3DZ в рекламних матеріалах або на Сайті, не є обов'язковою і не є офертою для Замовника.
2 Обсяг послуг 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor дозволяє клієнту завантажити свою публікацію у форматі PDF та самостійно редагувати її у трьох різних версіях ("Репліка", "Розширена репліка" та "Тільки цифровий варіант"), а потім експортувати її до різних каналів розповсюдження (див. розділ 4 цих ОУП). Створені замовником публікації зберігаються на сервері 3DZ.
2.2 3DZ надає замовнику можливість користуватися 3DZ.Editor через Інтернет. Доступ до 3DZ.Editor здійснюється виключно через інтернет-браузер замовника та за допомогою телекомунікаційних засобів. 3DZ.Editor залишається на серверах 3DZ. Замовник не отримує програмну копію 3DZ.Editor.
2.3 Все виробництво цифрових публікацій (зокрема, підготовка даних у форматі PDF відповідно до "3DZ PDF Guidelines", а також їхнє перетворення та збагачення додатковим змістом і функціями) здійснюється замовником самостійно. За додаткову плату замовник може також доручити 3DZ виготовлення цифрових публікацій.
2.4 Клієнт може експортувати остаточно відредаговану публікацію. У цьому відношенні застосовуються відповідні описи послуг та процесів.
2.5 3DZ надає клієнту невиключне, непередаване право, обмежене терміном дії договору, на використання 3DZ.Editor відповідно до положень цих ОУЗ та всіх інших положень, на які є посилання в цих ОУЗ. Клієнт не набуває жодних прав на вихідний код.
2.6 Клієнт надає 3DZ право відтворювати та іншим чином використовувати та обробляти вихідний матеріал, оброблений ним за допомогою 3DZ.Editor, а також публікації, створені за допомогою програмного забезпечення, настільки, наскільки це необхідно для надання послуг, належних у кожному конкретному випадку, а також для виконання заходів з технічного обслуговування та резервного копіювання даних.
3 Обсяг послуг Smarticle Clipper / звільнення від відповідальності замовника
3.1 Smarticle Clipper дозволяє створювати та експортувати публікації, оптимізовані для відображення на мобільних пристроях (далі - "публікація Smarticle").
3.2 Клієнт спочатку завантажує свою публікацію у форматі PDF до Smarticle Clipper (далі - "вихідний формат"). Потім клієнт може переносити та редагувати зображення, тексти та рекламу (далі - "вміст статті") у публікації Smarticle. У деяких випадках також відбувається автоматизоване редагування. Потім вміст статті зберігається в базі даних статей, розміщеній на 3DZ. Вміст статті, що зберігається в базі даних статей, можна потім зібрати як публікацію смарт-статті.
3.3 Потім клієнт може експортувати або відображати публікацію смарт-статті. Будь ласка, зверніться до оферти або відповідного опису послуги чи процесу, щоб дізнатися про доступні в цьому відношенні варіанти. Створені замовником публікації смарт-статей зберігаються на сервері 3DZ.
3.4 Перш ніж публікація смарт-статті буде випущена на експорт, клієнт повинен схвалити її за допомогою чіткої декларації. Будь ласка, зверніться до відповідних описів послуг або процесів для отримання інформації про те, як надається схвалення. Без дозволу замовника 3DZ не зобов'язаний і не уповноважений випускати публікацію смарт-статті або робити її доступною в Інтернеті.
3.5 Замість релізу клієнт може повідомити 3DZ про будь-які виправлення зображень або тексту в циклі виправлення, за умови, що клієнт замовив відповідну послугу. Для цього 3DZ створила спеціальну маску введення, в яку клієнт може вводити такі зміни. Потім 3DZ вносить ці зміни і просить клієнта знову затвердити переглянуту публікацію Smarticle.
3.6 3DZ готує зміст статті виключно від імені та за дорученням замовника. Підготовка до випуску і, якщо застосовно, публікація також здійснюється виключно від імені та за дорученням замовника. 3DZ надає лише послуги технічної підтримки. Якщо інше не погоджено і не описано в договорі з клієнтом, 3DZ не редагує, не виправляє і не використовує і не адаптує зміст статті будь-яким іншим чином. Зокрема, 3DZ не перевіряє вручну зміст або презентацію вмісту статті, завантаженої клієнтом. Клієнт завжди несе повну відповідальність за наданий ним контент (див. розділ 11 цих ОУЗ).
3.7 Клієнт надає 3DZ право відтворювати та іншим чином використовувати та обробляти вихідний матеріал, оброблений ним за допомогою Smarticle Clipper, а також публікації, створені за допомогою програмного забезпечення, настільки, наскільки це необхідно для надання послуг, належних у кожному конкретному випадку, а також для виконання заходів з технічного обслуговування та резервного копіювання даних. Клієнт гарантує, що він має необхідні права (див. розділ 14 цих ОУП).
4 Обсяг послуг keosk / іншого розповсюдження створених публікацій
4.1 Публікації, створені за допомогою 3DZ.Editor та/або Smarticle Clipper, можуть бути завантажені на keosk і розповсюджені кінцевим користувачам.
За необхідності, публікації можна експортувати як "веб-посилання" та/або як "веб-експорт". У разі експорту у вигляді веб-посилання публікації залишаються розміщеними на серверах 3DZ протягом терміну дії договору відповідно до пункту 19 і можуть бути інтегровані у вигляді гіперпосилання на власний веб-сайт замовника. У випадку веб-експорту замовник може завантажити відповідну публікацію повністю або завантажити її на власний сервер, а потім інтегрувати її у власну або іншу веб-присутність, а також поширювати її через власні акаунти в iTunes, Google Play або Kindle Fire Store (далі - "сторонні магазини"). За бажанням, ця послуга або адміністрування відповідних облікових записів магазинів може також надаватися 3DZ за додаткову плату. Що стосується деталей, то застосовуються положення відповідного опису послуги або пропозиції.
4.2 Ціноутворення по відношенню до кінцевого споживача та обробка платежів здійснюються відповідно до Розділу 9 цих ОУЗ.
4.3 У всіх випадках 3DZ не переглядає зміст або оформлення публікацій, створених замовником. Замовник завжди несе повну відповідальність за наданий ним контент (див. розділ 14 цих ОУЗ).
5 Додаткові послуги для 3DZ.Editor, Smarticle Clipper та keosk.
5.1 Крім основного використання 3DZ.Editor, Smarticle Clipper і keosk, замовник може скористатися додатковими послугами та функціоналом, які підлягають окремій оплаті.
5.2 Огляд додаткових послуг та додаткових функціональних можливостей, а також їх опис можна знайти в Інтернеті за адресоюwww.3DZ.comeingesehen. Клієнт також може запросити індивідуальну пропозицію.
6 Обсяг послуг 3DZ.App
6.1 За окремим запитом клієнта 3DZ надає клієнту додаток для iOS, Android і Kindle Fire або - за наявності - іншої платформи на обмежений період часу, який клієнт може поширювати серед своїх користувачів. Можливі варіанти додатку викладені в описі послуги. Додаток дозволяє користувачам купувати публікації, створені замовником за допомогою 3DZ.Editor і розміщені на серверах 3DZ у всіх трьох версіях, безпосередньо через додаток (покупка в додатку). Публікації у форматі Smarticle також можна придбати через преміум-додаток.
6.2 3DZ передає розроблений додаток відповідному оператору магазину. Додаток розміщується у відповідного постачальника послуг магазину (наприклад, Apple, Google або Amazon). Публікації, які можна придбати в додатку і які створені за допомогою програмного забезпечення, розміщуються на серверах 3DZ (див. розділ 13.1 цих ОУЗ).
6.3 За бажанням 3DZ здійснює управління Застосунком за додаткову плату (див. розділ 8.6 цих Умов). Це включає, серед іншого, (i) включення в Додаток нових публікацій, створених за допомогою Програмного забезпечення, та (ii) необхідне обслуговування та налаштування Додатку у зв'язку з оновленнями відповідної операційної системи, на якій базується Додаток.
6.4 Незалежно від того, чи управляє Застосунком клієнт, чи 3DZ в окремих випадках, клієнт несе повну відповідальність за виконання всіх юридичних зобов'язань, пов'язаних з Застосунком (наприклад, зобов'язання щодо відбитків, зобов'язання створити та підтримувати декларацію про захист даних, інформаційні зобов'язання відповідно до законодавства про дистанційні продажі тощо).
6.5 3DZ надає клієнту просте (тобто невиключне), непередаване право, обмежене в часі терміном дії договору з 3DZ, на використання додатку, створеного для клієнта, відповідно до положень договору, укладеного між клієнтом та 3DZ. Клієнт не набуває жодних прав на вихідний код.
7 Обсяг послуг 3DZ.innovation consulting
7.1 3DZ надає замовнику послуги зі створення індивідуальних програмних рішень та індивідуального консультування у зв'язку з цифровою дистрибуцією публікацій за окремим замовленням.
7.2 Обсяг послуг та винагорода, що підлягає сплаті в кожному окремому випадку, визначаються на основі договору із замовником.
8 Винагорода
8.1 Винагорода, що підлягає виплаті в окремих випадках, базується на положеннях розділів 1.2 - 1.6 цих ОУЗ.
8.2 Базове використання 3DZ.Editor, як правило, не передбачає фіксованої винагороди. 3DZ утримує відсоток від валового доходу від усіх ігор, проданих клієнтом у кіоску, як зазначено у відповідній пропозиції.
8.3 Якщо клієнт пропонує свої публікації в keosk безкоштовно, плата за використання 3DZ.Editor стягується за кожну створену публікацію (далі - "ліцензії на випуск"), у відхилення від розділу 8.2. Вартість ліцензій на випуск можна знайти у відповідній пропозиції.
8.4 Якщо клієнт пропонує свою публікацію безкоштовно або за плату відповідно до розділу 4.2 цих ОУЗ в магазинах третіх осіб, на власному або іншому веб-сайті або робить її загальнодоступною в будь-який інший спосіб, ліцензії на видання також застосовуються.
8.5 Розмір винагороди за публікацію Smarticle можна знайти у відповідній пропозиції. На прохання клієнта 3DZ бере на себе повне створення публікацій смарт-статей ("повна послуга вирізки"); для цього необхідно придбати додаткову ліцензію.8.6 Якщо відповідна пропозиція не містить інших положень, початкове створення індивідуального додатку відповідно до розділу 6 цих ОУЗ здійснюється за одноразову плату за встановлення; плата стягується за кожну операційну систему. За адміністрування та подальше надання додатку з боку 3DZ стягується щорічна плата залежно від варіанту оснащення додатку (стандартний або преміум), що зазначено у відповідній пропозиції. Відповідний розмір понесених витрат можна знайти у відповідних описах послуг, що діють на момент укладення договору, або у відповідній пропозиції.
8.7 Плата за журнал сплачується за інтеграцію створених публікацій в окремі додатки; детальна інформація міститься у відповідній пропозиції.
9 Ціноутворення по відношенню до кінцевого споживача / обробка платежів
9.1 В принципі, 3DZ може вільно визначати ціни на продаж своїх цифрових публікацій в keosk в рамках цінових рівнів Apple.
9.2 Якщо клієнт стягує плату за свої публікації, оборот, отриманий через keosk або через варіант 3DZ.Apps, зараховується 3DZ платіжними службами або сторонніми магазинами. 3DZ залишає собі відсоток від продажів, узгоджений в оферті. Решта суми виплачується відповідному клієнту.
9.3 Оборот, згенерований через кіоск, щоквартально розраховується 3DZ і перераховується клієнту на пропорційній основі. Крім того, клієнт може завантажити виписку у вигляді експорту CSV з 3DZ.
9.4 Залежно від платформи та моделі виставлення рахунків, можуть також виникати додаткові витрати на використання платформи та обробку платежів. Такі компанії, як PayPal, Click&Buy, Apple тощо, можуть утримувати певний відсоток від обороту, а також будь-які додаткові податки/витрати, пов'язані з ним.
9.5 Обробка платежів за публікації, продані безпосередньо через сторонні магазини (див. розділ 4.2 цих ОУЗ) або через окремий додаток (див. розділ 6 цих ОУЗ), здійснюється у відносинах між відповідним стороннім магазином і покупцем.
10 Використання послуг Клієнтом
10.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper та keosk використовуються через веб-сайт 3DZ(www.Smarticle.com). 3DZ створює для клієнта індивідуальний обліковий запис користувача та надає йому відповідний ідентифікатор користувача та пароль (дані доступу).
10.2 Клієнт зобов'язаний ретельно зберігати дані доступу та захищати їх за допомогою відповідних технічних (наприклад, встановлення брандмауера) та організаційних заходів.
10.3 Клієнт може розголошувати дані доступу лише працівникам, які зобов'язані зберігати дані доступу в таємниці, а також уповноважені здійснювати для клієнта юридичні операції, які можуть бути здійснені через рахунок. Розголошення даних доступу третім особам заборонено.
10.4 Клієнт зобов'язаний нести відповідальність за дії, що здійснюються через його акаунт; зокрема, він зобов'язаний дотримуватися декларацій про наміри, зроблених через акаунт. Це не застосовується, якщо у відповідному випадку для 3DZ було очевидно, що діяв не клієнт, або якщо клієнт доведе, що дія була здійснена третьою особою без вини клієнта.
10.5 Клієнт зобов'язаний перевіряти файли, що підлягають обробці за допомогою 3DZ.Editor і Smarticle Clipper, на наявність вірусів або інших шкідливих компонентів перед введенням або завантаженням їх в 3DZ.Editor і Smarticle Clipper, і використовувати для цього найсучасніші програми захисту від вірусів.
10.6 Використання дозволяється лише для використання клієнтом та його афілійованими компаніями у значенні § 15 та наступних розділів Закону про акціонерні товариства (AktG) з метою виконання відповідного договору між клієнтом та 3DZ. Використання для надання послуг третім особам категорично заборонено, але може бути врегульовано в рамках окремої угоди про співпрацю.
11 Зобов'язання замовника щодо співпраці та надання послуг
11.1 Клієнт зобов'язаний, наскільки це є розумним, забезпечити належну співпрацю. Розумна співпраця включає в себе, зокрема, наступні послуги:
11.2 Для використання 3DZ.Editor, Smarticle Clipper і keosk клієнт повинен сам забезпечити наявність у своїх системах широкосмугового підключення до Інтернету і необхідного програмного і апаратного забезпечення (актуальний інтернет-браузер, актуальна версія Flash-плеєра, кінцеві пристрої і т.д.).
11.3 Замовник зобов'язується надавати 3DZ без запиту та без затримок інформацію та матеріали, необхідні для надання послуги (зокрема, публікації, тексти та графіку, а також інформацію про продукти тощо), а також всю іншу інформацію, яка виявиться необхідною для надання послуги, та надавати відповідні права на її використання. Замовник несе відповідальність за точність і повноту цієї інформації та матеріалів. Клієнт несе відповідальність за те, щоб інформація та матеріали були вільні від майнових прав третіх осіб і щоб, наскільки йому відомо, не існувало ніяких інших прав, які обмежують або виключають їх використання 3DZ.
11.4 Якщо на вимогу замовника певні матеріали або програмні додатки замовника мають бути використані для розробки, замовник зобов'язаний надати їх безкоштовно в ліцензійній формі на час виконання проекту.
11.5 Якщо і в тій мірі, в якій послуги співпраці з боку замовника узгоджені або необхідні для надання послуг (наприклад, налаштування послуг, підключення та доступ до послуг, а також інтерфейсів), замовник зобов'язаний забезпечити своєчасне надання таких послуг співпраці.
11.6 Замовник зобов'язаний виконувати свої зобов'язання щодо співпраці та надання матеріалів безоплатно.
12 Години роботи та доступність кіоску
12.1 Години роботи системи: понеділок - неділя 00:00 - 24:00.
12.2 У межах своєї сфери впливу 3DZ зобов'язується забезпечити доступність системи на рівні 98 відсотків на рік до точки передачі (тобто інтерфейсу мережі передачі даних, що експлуатується 3DZ, до інших мереж). Однак це не включає простої, пов'язані з необхідними роботами з технічного обслуговування та догляду (див. розділ 12.3 цих ОУЗ), а також випадки форс-мажорних обставин (такі як страйки, війна та воєнні дії, тероризм, напади, акти саботажу, надзвичайні природні явища, такі як землетруси, повені тощо) та інші причини, за які 3DZ не несе відповідальності. 3DZ не несе відповідальності за встановлення та підтримку з'єднання для передачі даних між ІТ-системою клієнта та пунктом передачі.
12.3 Доступ до 3DZ.Editor, Smarticle Clipper і keosk, а також до результатів обробки може бути перерваний, зокрема через проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту. Наскільки це можливо, про ці роботи буде повідомлено заздалегідь в електронному вигляді.
13 Хостинг / трафік та додаткові витрати
13.1 Усі створені публікації зберігаються на серверах 3DZ протягом узгодженого в договорі терміну і повинні бути доступними для пошуку. 3DZ не зобов'язаний зберігати публікації після закінчення терміну дії договору, навіть у випадку окремих додатків відповідно до розділу 6 цих ОУП. Після закінчення терміну дії договору окремі додатки також видаляються з магазину відповідного постачальника (наприклад, Apple, Google або Amazon).
13.2 Клієнт надає 3DZ право відтворювати та іншим чином використовувати й обробляти публікації та вміст статей клієнта настільки, наскільки це необхідно для надання послуг, належних у кожному конкретному випадку, а також для виконання заходів з технічного обслуговування та резервного копіювання даних.
13.3 Розміщення окремих публікацій, опублікованих замовником на серверах 3DZ в Інтернеті або в додатку, регулюється наступними положеннями, які застосовуються в кожному конкретному випадку протягом усього терміну дії договору:
13.3.1 Замовник має право на квоту трафіку в розмірі 10 000 відвідувань і обсяг даних до 250 МБ на одне видання.
13.3.2 Кожне відкриття публікації, яка ще не була завантажена на відповідний пристрій, зараховується як відвідування.
13.3.3 Якщо кількість відвідувань, зазначена в пункті 13.3.1, або обсяг даних, зазначений у ньому, вичерпано, клієнт повинен сплатити додаткову плату; це стосується незалежно від того, чи клієнт сплачує плату за журнал, чи 3DZ отримує частку доходу. За кожне додаткове відвідування після досягнення певної кількості відвідувань або обсягу даних ця плата становить 0,08 євро. Рахунки виставляються щомісяця.
13.3.4 Клієнт має право на 1000 відвідувань на годину. Якщо клієнт очікує більше 1000 відвідувань на годину, він повинен повідомити про це 3DZ та укласти окрему угоду у вигляді додаткової платної квоти трафіку.
13.3.5 Продовження хостингу або збільшення кількості відвідувань можливе в будь-який час за додаткову плату.
14 Відповідальність клієнта за власний контент
14.1 При створенні та публікації цифрових публікацій з продуктами та/або послугами, пропонованими 3DZ, клієнт несе повну відповідальність за зміст публікації.
14.2 Клієнт гарантує, що не буде створювати та публікувати за допомогою 3DZ публікації порнографічного, прославляючого насильство, ксенофобського, образливого, расистського чи іншого дискримінаційного змісту.
14.3 Клієнт гарантує, що оброблятиме та публікуватиме або доручатиме 3DZ обробку та публікацію лише такого контенту за допомогою продуктів та/або послуг, пропонованих 3DZ, на обробку та відтворення якого він володіє відповідними правами. Це включає, зокрема, ті права, які необхідні для законної обробки контенту, наданого клієнтом і випущеного відповідно до розділу 3.4 цих ОУЗ у спосіб, описаний у розділі 3 цих ОУЗ (Smarticle Clipper), і для його публічного доступу в мережі Інтернет.
14.4 Замовник гарантує, що зміст його публікацій, створених за допомогою продуктів та/або послуг, пропонованих 3DZ (зокрема 3DZ.Editor і Smarticle Clipper) або створених і опублікованих 3DZ, не порушує жодних прав промислової власності або авторських прав третіх осіб у будь-якій країні, в якій ці публікації можуть бути отримані за призначенням, і не порушує жодних законодавчих положень у будь-якій країні, в якій ці публікації можуть бути отримані за призначенням.
14.5 Клієнт зобов'язується на першу вимогу звільнити 3DZ від усіх претензій третіх осіб, що випливають з порушення зобов'язань, перелічених у цьому пункті 14, та нести розумні витрати на судовий захист.
14.6 Порушення зобов'язань, що містяться в цьому пункті 14, дає 3DZ право на позачергове розірвання договору.
15 Усунення несправностей / час обслуговування
15.1 3DZ доступний для клієнта з понеділка по п'ятницю з 09.00 до 18.00 за центральноєвропейським часом (в тому числі для повідомлень про несправності та інших запитів на підтримку). Це не стосується державних свят.
15.2 Клієнт повинен негайно повідомити 3DZ про будь-яку помічену ним несправність. Зона відповідальності 3DZ починається з моменту отримання повідомлення про несправність відповідно до часу обслуговування, визначеного в розділі 15.1 цих ОУЗ. Про несправності завжди слід повідомляти шляхом створення запиту (тікета) в Центрі підтримки 3DZ, доступ до якого можна отримати в розділі "Підтримка".
15.3 Після отримання повідомлення про несправність у Центрі підтримки 3DZ автоматично створюється тікет.
15.4 Команда підтримки 3DZ надає підтримку 1-го рівня. Вона перевіряє тікет і вирішує проблему самостійно, якщо це можливо. Якщо усунення несправності не вдалося, вона перенаправляє тікет до служби підтримки 2-го рівня, яка, в свою чергу, намагається вирішити проблему. Якщо усунення несправності не вдалося, служба підтримки 2-го рівня перенаправляє проблему до служби підтримки 3-го рівня, створюючи тікет в системі розробки і призначаючи йому пріоритет обробки відповідно до класів несправностей, визначених в табличній формі в розділі 15.5 цих ОУТ.
15.5 Визначення класів несправностей:

15.6 Визначення часу реагування:
15.7 На наступному рисунку визначені терміни для часових вікон та структурна послідовність процесу усунення несправностей від виникнення несправності до її успішного усунення:

Рисунок 1: Ілюстрація часових термінів

15.8 Після усунення несправності (квитанція) клієнт буде проінформований про це.
16 Кінцеві терміни
16.1 Дати надання послуг, зазначені в оферті та в описі послуг, як правило, є необов'язковими плановими датами. Ці дати вважаються обов'язковими датами надання послуг тільки в тому випадку, якщо вони прямо вказані як такі.
16.2 Дотримання строків залежить, зокрема, від належної співпраці з боку замовника.
16.3 Якщо надання послуг затримується через обставини (i) за які клієнт несе повну або переважну відповідальність, або (ii) за які ні 3DZ, ні клієнт не несуть відповідальності, будь-які строки продовжуються на період, що відповідає тривалості існування таких обставин.
17 Відповідальність за дефекти
17.1 У тій мірі, в якій Послуги можуть мати дефекти за своєю природою, 3DZ несе відповідальність за забезпечення відсутності дефектів у юридичному сенсі відповідно до наступних положень.
17.2 У разі виявлення дефектів клієнт має право вимагати від 3DZ усунення дефекту. 3DZ може на власний розсуд також усунути дефект шляхом повторного надання Послуг без дефектів. 3DZ усуває дефекти відповідно до пункту 15 цих ОУЗ. Будь-яке право клієнта на самостійне усунення дефекту (§ 637 Німецького цивільного уложення) прямо виключається.
17.3 Якщо подальше виконання не може бути здійснене через дефект, є нерозумним для замовника або відхилене 3DZ, або якщо це виправдано з інших причин, враховуючи інтереси обох сторін, замовник має право - без шкоди для будь-яких вимог щодо відшкодування збитків або відшкодування витрат - відмовитися від договору (за винятком відносин оренди) або зменшити винагороду. У випадку орендних відносин замовник має право розірвати договір в екстраординарному порядку після неусунення дефекту. Якщо 3DZ надає клієнту в рамках договору кілька окремих послуг (наприклад, створення декількох цифрових публікацій в 3DZ.Editor і їх подальше поширення в рамках keosk), клієнт має право відмовитися від договору або розірвати його в позачерговому порядку тільки щодо дефектної часткової послуги.
17.4 Однак право на анулювання або право на позачергове розірвання договору існує лише у випадку, якщо дефект є суттєвим.
17.5 Будь-яка подальша відповідальність за дефекти з боку 3DZ виключається.
17.6 Клієнт зобов'язаний перевірити відповідну послугу на наявність дефектів одразу після її першого надання або отримання в інший спосіб. Клієнт зобов'язаний негайно повідомити 3DZ про будь-які наявні або майбутні дефекти.
17.7 3DZ не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену неналежним використанням, неправильним введенням в експлуатацію або поводженням з послугами, неправильним ремонтом або спробами виправлення з боку замовника.
17.8 3DZ також не несе відповідальності за дефекти, якщо до Послуг були внесені несанкціоновані зміни, і дефект, про який йде мова, пов'язаний з цими змінами.
17.9 Будь-які гарантійні претензії, на які може мати право клієнт проти 3DZ, залишаються незмінними.
17.10 Гарантійні претензії втрачають чинність протягом одного року з моменту початку встановленого законом строку позовної давності, за винятком випадків, коли дефект був прихований обманним шляхом.
18 Відповідальність за збитки
18.1 3DZ несе відповідальність згідно з чинним законодавством за завдання шкоди життю, здоров'ю або здоров'ю інших осіб, а також на підставі закону про відповідальність за якість продукції та за будь-які гарантійні зобов'язання, а також у випадку шахрайства.
18.2 3DZ також несе відповідальність за збитки, що виникли внаслідок винного порушення істотних договірних зобов'язань, тобто зобов'язань, виконання яких є істотним для належного виконання договору і на дотримання яких клієнт може регулярно покладатися. Відповідальність обмежується відшкодуванням передбачуваної шкоди, характерної для договору. При укладанні договору сторони виходять з того, що така типова договірна шкода становить максимум 50 відсотків від узгодженої суми замовлення або річної винагороди.
18.3 В іншому випадку 3DZ несе відповідальність лише за умисел і грубу недбалість. Будь-яка подальша відповідальність 3DZ за збитки виключається.
18.4 Якщо відповідальність 3DZ виключена або обмежена, це також стосується особистої відповідальності законних представників, керівників та інших довірених осіб 3DZ.
18.5 Клієнт зобов'язаний негайно в письмовій формі повідомити 3DZ про будь-яку шкоду в розумінні вищезазначених положень про відповідальність або зафіксувати її, щоб 3DZ була проінформована якомога раніше та могла разом із клієнтом мінімізувати шкоду.
19 Термін дії договору / розірвання / видалення даних
19.1 Договори на створення індивідуального програмного забезпечення або концептуального рішення (3DZ.Innovation Consulting) мають строк дії, якщо це визначено в індивідуальній угоді.
19.2 Для інших договорів відповідний строк дії договору становить 12 місяців від початку дії договору, якщо в оферті не вказано інше. Початок дії договору може бути узгоджений в індивідуальному порядку. В іншому випадку договір починається з моменту укладення договору відповідно до розділу 1.6.
19.3 Дія договору автоматично продовжується на наступні 12 місяців у кожному випадку, якщо договір не буде розірвано за три місяці до закінчення терміну дії договору.
19.4 Право на позачергове розірвання договору відповідно до § 314 BGB залишається незмінним.
19.5 Анулювання контракту повинно бути зроблено в текстовій формі. (Електронні листи повинні відповідати формальним вимогам.)
19.6 Якщо клієнт пропонує публікації безкоштовно, 3DZ має право видалити їх з серверів, якими керує 3DZ, через дванадцять місяців після їх створення. Після цього публікації більше не будуть відображатися на веб-сайтах та інших пропозиціях 3DZ.
19.7 Після закінчення терміну дії договору 3DZ може видалити всі дані замовника, які все ще доступні на серверах 3DZ.
19.8 Окремі додатки відповідно до розділу 6 також надаються клієнту лише на обмежений період часу. Після закінчення терміну дії договору вони видаляються з магазину відповідного постачальника (наприклад, Apple, Google або Amazon), а клієнт зобов'язаний видалити всі наявні копії. Таким чином, додаток більше не може бути використаний після закінчення терміну дії договору.
20 Зобов'язання щодо конфіденційності
20.1 Договірні сторони зобов'язуються зберігати абсолютну конфіденційність по відношенню до третіх осіб щодо всієї інформації, зокрема комерційної та торговельної таємниці, про яку їм стало прямо чи опосередковано відомо в процесі співпраці, і не розголошувати таку інформацію третім особам, не надавати її доступ третім особам, не використовувати її в будь-який спосіб і не використовувати без попередньої письмової згоди відповідної договірної сторони, за винятком випадків, коли це є необхідним для цілей контракту, укладеного відповідно до розділу 1.6 цих ОУЗ.
20.2 Договірні сторони повинні вживати всіх належних заходів для забезпечення конфіденційності. Конфіденційна інформація розкривається тільки тим працівникам або іншим третім особам, які повинні отримувати її за родом своєї діяльності. Договірні сторони забезпечують, щоб відряджені особи брали на себе відповідні зобов'язання щодо дотримання конфіденційності.
20.3 На вимогу, будь-які передані документи, включаючи всі зроблені з них копії, а також робочі документи та матеріали, повинні бути повернуті, за винятком випадків, коли інша сторона може стверджувати, що вона має законний інтерес до цих документів.
20.4 Зобов'язання щодо конфіденційності не застосовується або більше не застосовується до (i) такої інформації або документів, які є загальновідомими або стають загальновідомими без відповідальності іншої сторони за це, та (ii) такої інформації та документів, які вже були відомі іншій стороні.
20.5 Клієнт несе повну відповідальність за всі збитки, понесені 3DZ внаслідок порушення зобов'язань, викладених у цьому пункті 1.6.
20.6 Зобов'язання щодо абсолютної конфіденційності залишається в силі після припинення співпраці. Зобов'язання щодо конфіденційності також поширюється на правонаступників сторін.
21 Зміна умов договору
21.1 3DZ має право в кожному окремому випадку змінювати розмір плати, що підлягає сплаті замовником за послуги в рамках безперервних зобов'язань, що діють на майбутнє, шляхом одностороннього повідомлення замовника протягом терміну дії договору. Це не стосується разових послуг, які мають бути надані протягом чотирьох місяців з моменту укладення договору. У разі значного підвищення ціни 3DZ надає замовнику спеціальне право на анулювання договору. При укладанні договору сторони виходять з того, що значним підвищенням ціни вважається в будь-якому випадку збільшення на 25 відсотків попередньо узгодженого у відповідному індивідуальному випадку гонорару. 3DZ інформує замовника про спеціальне право на анулювання, а також вказує розумний термін для реалізації цього права. Якщо клієнт не скористається спеціальним правом на анулювання протягом цього періоду, вважається, що клієнт погодився на коригування плати, і договір продовжує діяти на нових умовах. 3DZ також інформує клієнта про цей правовий наслідок.
21.2 Поправки до цих ОУЗ або відповідного обсягу послуг можуть бути узгоджені шляхом пропозиції 3DZ та прийняття їх клієнтом. 3DZ пропонує поправки шляхом повідомлення про них замовника. Якщо клієнт не відповідає на пропозицію або не заперечує проти неї протягом чотирьох тижнів з моменту отримання повідомлення про зміни, то такою поведінкою клієнт мовчазно приймає зміни. Після цього зміни набувають чинності. Однак ці правові наслідки вступають в силу тільки в тому випадку, якщо 3DZ прямо поінформувала клієнта про ці наслідки в повідомленні про зміни. Якщо замовник заперечує проти змін до договору, договір продовжує діяти на попередніх умовах. Однак він не продовжується, якщо 3DZ не може продовжувати дію договору з істотних причин, і 3DZ повідомляє про це замовника. У такому випадку нові ОУП замінюють старі ОУП. У цьому випадку 3DZ надає клієнту спеціальне право на анулювання. 3DZ інформує клієнта про особливе право на анулювання, а також вказує розумний термін для його реалізації. Якщо клієнт не скористається спеціальним правом на анулювання протягом цього терміну, договір продовжує діяти на нових умовах. 3DZ також інформує клієнта про цей правовий наслідок.
21.3 Зміни відповідно до п. 1.7.2 цих ОУЗ можуть бути ефективно узгоджені лише в тому випадку, якщо вони суттєво не змінюють співвідношення між виконанням та винагородою на шкоду клієнту.
22 Прикінцеві положення
22.1 До договору застосовується право Федеративної Республіки Німеччина, за винятком Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods від 11 квітня 1980 року).
22.2 Місцем виконання є зареєстрований офіс 3DZ.
22.3 Виключним місцем юрисдикції для всіх спорів, що виникають з договору між сторонами або у зв'язку з ним, є місто Мюнхен.
22.4 Замовник може переуступати договірні вимоги до 3DZ лише за попередньою письмовою згодою 3DZ. Клієнт може зарахувати свої власні вимоги або заявити про право утримання тільки в тому випадку, якщо його вимоги є юридично обґрунтованими, безспірними або визнаними.
22.5 Якщо будь-яке положення цих ОУЗ або будь-яких окремих угод, укладених на додаток до них, є або стає недійсним, це не впливає на дійсність решти положень. У такому випадку сторони зобов'язані співпрацювати у створенні положень, які максимально наближені до економічного ефекту недійсного положення, захищаючи при цьому інтереси обох сторін. Вищезазначене відповідно застосовується до закриття будь-яких договірних лазівок.