Salt la conținut

Termeni și condiții generale

Ultima modificare la: 1 octombrie 2016
Preambul
Acești Termeni și condiții generale (denumiți în continuare "TCG") reglementează relația contractuală dintre 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (denumită în continuare "3DZ") și dumneavoastră, în calitate de întreprinzător în sensul § 14 BGB (denumit în continuare "client"), în ceea ce privește utilizarea produselor și serviciilor oferite de 3DZ. Un întreprinzător este orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat cu capacitate juridică care acționează în exercitarea activității sale comerciale sau profesionale independente în momentul încheierii contractului.
În principiu, există cinci categorii de servicii oferite de 3DZ:
"3DZ.Editor" este o soluție software bazată pe internet, dezvoltată de 3DZ, care permite clientului să creeze și să editeze publicații digitale și să le exporte ulterior în diverse formate.
"Smarticle Clipper" este, de asemenea, o soluție software bazată pe internet. Aceasta permite clientului să creeze și să editeze publicații digitale, în special cu optimizarea simultană a publicațiilor pentru dispozitive mobile, precum și exportul lor ulterior în diverse formate.
"keosk." este o platformă de distribuție dezvoltată și operată de 3DZ, care este disponibilă atât pe internet la adresahttp://www.keosk.deals, cât și prin intermediul aplicației keosk pe dispozitive mobile (denumită în continuare în mod colectiv "keosk") și care permite clientului să distribuie publicațiile create cu 3DZ.Editor și/sau Smarticle Clipper.
"3DZ.App" include crearea de aplicații individuale în care clientul poate integra publicațiile ("3DZ.App") și punerea la dispoziție ulterioară, temporară, a acestor aplicații.
"3DZ.strategy consulting" include crearea de soluții software personalizate și consultanță individuală în legătură cu distribuția digitală a publicațiilor ("3DZ.strategy consulting").
În măsura în care anumite clauze sau secțiuni individuale din prezentele CGC se referă în mod explicit la una singură dintre aceste categorii de produse sau servicii, clauzele și secțiunile respective se aplică numai acestora.
1 Obiectul Condițiilor generale și încheierea contractului
1.1 Prezentele CGC se aplică tuturor relațiilor contractuale dintre 3DZ și client cu privire la produsele și serviciile oferite de 3DZ, care sunt încheiate în perioada de valabilitate a prezentelor CGC. Secțiunile 2-7 din prezentele CGC se aplică numai în ceea ce privește serviciile în cauză.
1.2 Domeniul de aplicare al serviciilor, funcționalitățile disponibile pentru client și remunerația care trebuie plătită pentru acestea se bazează pe oferta individuală respectivă prezentată de 3DZ și acceptată de client în conformitate cu secțiunea 1.6 din prezentele CGC ("Oferta"), precum și pe descrierea serviciului respectiv aplicabil, valabilă la momentul încheierii contractului. Descrierile serviciilor pot fi găsite pe internet la adresawww.Smarticle.com. Prezentele CGC se aplică, de asemenea, în măsura în care au fost incluse efectiv în contract.
1.3. În măsura în care descrierea aplicabilă a serviciului contrazice conținutul prezentelor CGC, se aplică CGC. În cazul în care conținutul ofertei contrazice conținutul prezentelor CGV sau al descrierii aplicabile a serviciului, se aplică conținutul ofertei. În acest caz, clauzele contradictorii din prezentele CGC și informațiile din descrierea serviciului nu se aplică.
1.4 Prezentele CGC ale 3DZ se aplică în mod exclusiv. Orice clauze și condiții ale clientului care intră în conflict sau se abat de la prezentele CGC nu sunt recunoscute, cu excepția cazului în care 3DZ și-a dat acordul expres cu privire la valabilitatea acestora. Acest lucru se aplică și în cazul în care 3DZ își prestează serviciile fără rezerve, știind că termenii și condițiile clientului intră în conflict cu sau se abat de la aceste CGC.
1.5. Nu există acorduri verbale colaterale la aceste CGC.
1.6 Un contract între client și 3DZ se încheie prin depunerea unei oferte individuale de către 3DZ și acceptarea ulterioară a acestei oferte de către client ("încheierea contractului"). Toate informațiile furnizate de 3DZ în materialele publicitare sau pe site-ul web nu sunt obligatorii și nu constituie o ofertă pentru client.
2 Domeniul de aplicare a serviciilor 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor permite clientului să își încarce publicația în format PDF și să o editeze în mod independent în trei versiuni diferite ("Replica", "Enhanced Replica" și "Digital Only") și apoi să o exporte către diferite canale de distribuție (a se vedea secțiunea 4 din prezentele CG). Publicațiile create de client sunt stocate pe serverul 3DZ.
2.2. 3DZ permite clientului să utilizeze 3DZ.Editor prin intermediul internetului. Accesul la 3DZ.Editor se face exclusiv prin intermediul browserului de internet al clientului și prin mijloace de telecomunicații. 3DZ.Editor va rămâne pe serverele 3DZ. Clientul nu va primi o copie a programului 3DZ.Editor.
2.3. Întreaga producție a publicațiilor digitale (în special pregătirea datelor PDF în conformitate cu "3DZ PDF Guidelines", precum și conversia și îmbogățirea acestora cu conținut și funcții suplimentare) se realizează în mod independent de către client. Pentru o taxă suplimentară, clientul poate, de asemenea, să însărcineze 3DZ cu producerea publicațiilor digitale.
2.4. Clientul poate exporta apoi publicația editată finală. În acest sens, se aplică descrierile aplicabile ale serviciilor și proceselor.
2.5 3DZ acordă clientului dreptul neexclusiv și netransferabil, limitat la durata contractului, de a utiliza 3DZ.Editor în conformitate cu prevederile prezentelor CGC și cu toate celelalte prevederi la care se referă aceste CGC. Clientul nu dobândește niciun drept asupra codului sursă.
2.6. Clientul va acorda 3DZ dreptul de a reproduce și de a utiliza și prelucra în alt mod materialul sursă prelucrat de el cu 3DZ.Editor, precum și publicațiile create cu software-ul, în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor datorate în cazul individual, precum și pentru realizarea măsurilor de întreținere și de salvare a datelor.
3 Smarticle Clipper domeniul de aplicare al serviciilor / eliberare de către client
3.1. Smarticle Clipper permite crearea și exportul ulterior de publicații optimizate pentru afișarea pe dispozitive mobile (denumite în continuare "publicație Smarticle").
3.2 Clientul își încarcă mai întâi publicația în format PDF în Smarticle Clipper (denumit în continuare "format sursă"). Clientul poate apoi să transfere și să editeze imaginile, textele și reclamele (denumite în continuare "conținutul articolului") în publicația Smarticle. În unele cazuri, are loc și editarea automată. Conținutul articolului este apoi stocat într-o bază de date de articole găzduită de 3DZ. Conținutul articolului stocat în baza de date de articole poate fi apoi reasamblat sub forma unei publicații de articole inteligente.
3.3. Clientul poate apoi exporta sau afișa publicația de articole inteligente. Vă rugăm să consultați oferta sau descrierea serviciului sau a procesului aplicabil pentru opțiunile disponibile în acest sens. Publicațiile Smarticle create de client sunt stocate pe serverul 3DZ.
3.4 Înainte ca publicația Smarticle să fie eliberată pentru export, clientul trebuie să o aprobe prin intermediul unei declarații clare. Vă rugăm să consultați serviciul sau descrierea procesului aplicabil pentru informații privind modul în care se acordă aprobarea. În lipsa unei aprobări din partea clientului, 3DZ nu este obligat și nici autorizat să elibereze publicația articolului inteligent sau să o facă accesibilă online.
3.5 În locul unei aprobări, clientul poate raporta orice corecții de imagine sau de text înapoi la 3DZ într-o buclă de corecție, cu condiția ca clientul să fi comandat serviciul corespunzător. 3DZ a creat în acest scop o mască de introducere specială, în care clientul poate introduce astfel de modificări. 3DZ integrează apoi aceste modificări și solicită clientului să aprobe din nou publicația Smarticle revizuită.
3.6. 3DZ pregătește conținutul articolului exclusiv în numele și pe seama clientului. Pregătirea pentru activare și, dacă este cazul, pentru publicare se efectuează, de asemenea, numai în numele și pe seama clientului. 3DZ furnizează numai servicii de asistență tehnică. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel și a fost descris în contractul cu clientul, 3DZ nu editează, nu corectează și nu utilizează sau adaptează în niciun alt mod conținutul articolului. În special, 3DZ nu verifică manual conținutul sau prezentarea conținutului articolului încărcat de către client. Clientul rămâne întotdeauna singurul responsabil pentru conținutul furnizat de el (a se vedea secțiunea 11 din prezentele CGC).
3.7 Clientul acordă 3DZ dreptul de a reproduce și de a utiliza și prelucra în alt mod materialul sursă prelucrat de el cu Smarticle Clipper, precum și publicațiile create cu ajutorul software-ului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor datorate în fiecare caz în parte, precum și pentru îndeplinirea măsurilor de întreținere și de salvare a datelor. Clientul garantează că dispune de drepturile necesare (a se vedea secțiunea 14 din prezentele CGC).
4 Domeniul de aplicare a serviciilor keosk / alte tipuri de distribuție a publicațiilor create
4.1 Publicațiile create cu 3DZ.Editor și/sau Smarticle Clipper pot fi încărcate în keosk și distribuite clienților finali.
Dacă este necesar, publicațiile pot fi exportate ca "link web" și/sau ca "export web". În cazul exportului ca link web, publicațiile rămân găzduite pe serverele 3DZ pe durata contractului, în conformitate cu clauza 19, și pot fi integrate ca hyperlink în site-ul web al clientului. În cazul exportului web, clientul poate descărca publicația respectivă în întregime sau o poate încărca pe propriul server și apoi o poate integra în propria prezență web sau într-o altă prezență web, precum și o poate distribui prin intermediul propriilor conturi în iTunes, Google Play sau Kindle Fire Store (denumite în continuare "magazine terțe"). Opțional, acest serviciu sau administrarea conturilor din magazinele respective poate fi furnizat, de asemenea, de către 3DZ, contra unei taxe suplimentare. În ceea ce privește detaliile, se aplică prevederile din descrierea serviciului sau oferta aplicabilă respectivă.
4.2. Stabilirea prețurilor față de clientul final și procesarea plăților se face în conformitate cu secțiunea 9 din prezentele CGC.
4.3 În toate cazurile, 3DZ nu revizuiește conținutul sau prezentarea publicațiilor create de client. Clientul rămâne întotdeauna singurul responsabil pentru conținutul furnizat de acesta (a se vedea secțiunea 14 din prezentele CGC).
5 Servicii suplimentare pentru 3DZ.Editor, Smarticle Clipper și keosk.
5.1 În plus față de utilizarea de bază a 3DZ.Editor, Smarticle Clipper și keosk, clientul poate utiliza servicii și funcționalități suplimentare care fac obiectul unei plăți separate.
5.2 O prezentare generală a serviciilor suplimentare și a funcționalităților suplimentare, precum și descrierile serviciilor acestora pot fi găsite pe internet la adresawww.3DZ.comeingesehen. De asemenea, clientul poate solicita o ofertă personalizată.
6 Domeniul de aplicare a serviciilor 3DZ.App
6.1 La cererea separată a clientului, 3DZ va pune la dispoziția acestuia o aplicație pentru iOS, Android și Kindle Fire sau - dacă este disponibilă - o altă platformă pentru o perioadă limitată de timp, pe care clientul o poate distribui utilizatorilor săi. Variantele posibile ale aplicației sunt prezentate în descrierea serviciului. Aplicația permite utilizatorilor săi să achiziționeze publicațiile create de client cu ajutorul 3DZ.Editor și găzduite pe serverele 3DZ în toate cele trei versiuni direct prin intermediul aplicației (achiziție în aplicație). Publicațiile Smarticle pot fi, de asemenea, achiziționate prin intermediul unei aplicații premium.
6.2. 3DZ predă aplicația dezvoltată operatorului magazinului respectiv. Aplicația este găzduită de furnizorul magazinului respectiv (de exemplu, Apple, Google sau Amazon). Publicațiile care pot fi achiziționate în aplicație și create cu ajutorul software-ului sunt găzduite pe serverele 3DZ (a se vedea secțiunea 13.1 din prezentele CCG).
6.3. Opțional, 3DZ gestionează aplicația contra unei taxe suplimentare (a se vedea secțiunea 8.6 din prezentele CGC). Aceasta include, printre altele, (i) încorporarea în aplicație a noilor publicații create cu ajutorul software-ului și (ii) întreținerea și personalizarea necesară a aplicației ca urmare a actualizărilor sistemului de operare respectiv pe care se bazează aplicația.
6.4 Indiferent dacă, în cazuri individuale, aplicația este gestionată de către client sau de către 3DZ, clientul este singurul responsabil pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor legale în legătură cu aplicația (de exemplu, obligațiile de imprimare, obligația de a crea și de a menține o declarație de protecție a datelor, obligațiile de informare în temeiul legislației privind vânzarea la distanță etc.).
6.5. 3DZ acordă clientului dreptul simplu (adică neexclusiv), netransferabil, limitat în timp la durata contractului cu 3DZ, de a utiliza aplicația creată pentru client în conformitate cu prevederile contractului existent între client și 3DZ. Clientul nu dobândește niciun drept asupra codului sursă.
7 Domeniul de aplicare a serviciilor de consultanță 3DZ.innovation
7.1. 3DZ furnizează clientului servicii pentru crearea de soluții software personalizate și consultanță individuală în legătură cu distribuția digitală a publicațiilor, la comandă separată.
7.2 Domeniul de aplicare a serviciilor și remunerația care trebuie plătită în cazuri individuale se bazează pe contractul cu clientul.
8 Remunerarea
8.1 Remunerația care urmează să fie plătită în cazuri individuale se bazează pe dispozițiile secțiunilor 1.2 - 1.6 din prezentele CCG.
8.2 Utilizarea de bază a 3DZ.Editor este, în general, fără remunerație fixă. 3DZ reține un procent din vânzările brute ale tuturor titlurilor vândute de către client în keosk, așa cum este specificat în oferta respectivă.
8.3 În cazul în care clientul oferă gratuit publicațiile sale în keosk, pentru fiecare publicație creată se percep taxe pentru utilizarea 3DZ.Editor (denumite în continuare "licențe de emitere"), cu abatere de la punctul 8.2. Valoarea licențelor de emitere poate fi găsită în oferta respectivă.
8.4 Dacă clientul își oferă publicația în mod gratuit sau contra cost, în conformitate cu secțiunea 4.2 din prezentele CGC, în magazinele terților sau pe site-ul propriu sau pe un alt site web sau o face accesibilă publicului în orice alt mod, se aplică, de asemenea, licențele de emitere.
8.5. Valoarea remunerației pentru o publicație Smarticle poate fi găsită în oferta respectivă. La cererea clientului, 3DZ se ocupă de crearea completă a publicațiilor de articole inteligente ("full service clipping"); pentru aceasta trebuie achiziționată o licență suplimentară. 8.6 Cu excepția cazului în care oferta respectivă conține o dispoziție derogatorie, crearea inițială a unei aplicații individuale în conformitate cu secțiunea 6 din prezentele CGC se realizează contra unei taxe de instalare unice; taxa se percepe pentru fiecare sistem de operare. Pentru administrarea și furnizarea ulterioară a aplicației de către 3DZ, se percepe o taxă anuală în funcție de varianta de echipare a aplicației (standard sau premium); aceasta este specificată în oferta respectivă. Valoarea respectivă a taxelor suportate poate fi găsită în descrierile serviciilor aplicabile valabile la momentul încheierii contractului sau în oferta respectivă.
8.7 Pentru integrarea publicațiilor create în aplicațiile individuale trebuie plătite taxe pentru reviste; detaliile se găsesc în ofertă.
9 Stabilirea prețurilor față de clientul final / procesarea plăților
9.1 În principiu, 3DZ este liberă să stabilească prețurile pentru vânzarea publicațiilor sale digitale în keosk în cadrul Apple Price Tiers.
9.2 În cazul în care clientul percepe o taxă pentru publicațiile sale, cifra de afaceri generată prin keosk sau prin varianta 3DZ.Apps va fi creditată către 3DZ de către serviciile de plată sau magazinele terțe. 3DZ reține procentul din vânzări convenit în ofertă. Suma rămasă este plătită clientului respectiv.
9.3. Cifra de afaceri generată prin intermediul keosk este decontată trimestrial de către 3DZ și transferată clientului în mod proporțional. În plus, clientul poate descărca un extras de cont ca export CSV de la 3DZ.
9.4 În funcție de platformă și de modelul de facturare, pot fi suportate și costuri suplimentare pentru utilizarea platformei și pentru procesarea plăților. Societăți precum PayPal, Click&Buy, Apple etc. pot reține un anumit procent din cifra de afaceri, precum și orice taxe/costuri suplimentare datorate pe aceasta.
9.5. Prelucrarea plăților pentru publicațiile vândute direct prin intermediul magazinelor terțe (a se vedea secțiunea 4.2 din prezentele CCG) sau prin intermediul aplicației individuale (a se vedea secțiunea 6 din prezentele CCG) se realizează în relația dintre magazinul terț respectiv și client.
10 Utilizarea serviciilor de către client
10.1. 3DZ.Editor, Smarticle Clipper și keosk sunt utilizate prin intermediul site-ului web 3DZ(www.Smarticle.com). 3DZ creează pentru client un cont de utilizator specific clientului și îi pune la dispoziție ID-ul de utilizator corespunzător și o parolă (date de acces).
.
10.2. Clientul este obligat să stocheze cu grijă datele de acces și să le protejeze prin măsuri tehnice (de exemplu, instalarea unui firewall) și organizatorice adecvate.
10.3. Clientul poate dezvălui datele de acces numai angajaților care sunt obligați să păstreze secretul datelor de acces și care sunt, de asemenea, autorizați să efectueze acele tranzacții legale pentru client care pot fi efectuate prin intermediul contului. Divulgarea datelor de acces către terți este interzisă.
10.4. Clientul trebuie să își asume responsabilitatea pentru acțiunile efectuate prin intermediul contului său; în special, acesta este obligat să respecte declarațiile de intenție făcute prin intermediul contului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care a fost evident recognoscibil pentru 3DZ în cazul respectiv că nu clientul a fost cel care a acționat sau dacă clientul dovedește că acțiunea a fost efectuată de o terță parte fără ca clientul să fie vinovat.
10.5. Clientul este obligat să verifice fișierele care urmează să fie prelucrate cu 3DZ.Editor și Smarticle Clipper pentru viruși sau alte componente dăunătoare înainte de a le introduce sau încărca în 3DZ.Editor și Smarticle Clipper și să utilizeze în acest scop programe de protecție antivirus de ultimă generație.
10.6 Utilizarea este permisă numai pentru utilizarea de către client și companiile sale afiliate în sensul secțiunilor 15 și următoarele din Legea germană privind societățile pe acțiuni (AktG) în scopul executării contractului respectiv dintre client și 3DZ. Utilizarea pentru servicii pentru terțe părți este interzisă în mod expres, dar poate fi reglementată în cadrul unui acord de cooperare separat.
11 Obligațiile de cooperare și de furnizare ale clientului
11.1 Clientul este obligat - în măsura în care este rezonabil - să ofere o cooperare adecvată. Cooperarea rezonabilă include în special următoarele servicii:
11.2. Pentru a utiliza 3DZ.Editor, Smarticle Clipper și keosk, clientul însuși trebuie să se asigure că sistemele sale dispun de o conexiune la internet în bandă largă și de echipamentele software și hardware necesare (browser de internet actual, versiunea actuală a playerului Flash, dispozitive finale etc.).
11.3. Clientul trebuie să pună la dispoziția 3DZ, în mod nesolicitat și fără întârziere, informațiile și materialele necesare pentru prestarea serviciului (în special publicațiile, textele și grafica, precum și informațiile despre produse etc.), precum și toate celelalte informații care se dovedesc a fi necesare pentru prestarea serviciului și trebuie să acorde drepturile de utilizare corespunzătoare. Clientul este responsabil pentru acuratețea și caracterul complet al acestor informații și materiale. Clientul este responsabil să se asigure că informațiile și materialele sunt libere de drepturi de proprietate ale terților și că, după cunoștințele sale, nu există alte drepturi care să restricționeze sau să excludă utilizarea lor de către 3DZ.
11.4. Dacă, la cererea clientului, anumite materiale sau aplicații software ale acestuia urmează să fie utilizate pentru dezvoltare, clientul le pune la dispoziție în mod gratuit, sub formă de licență, pe durata proiectului.
11.5 Dacă și în măsura în care serviciile de cooperare ale clientului sunt convenite sau necesare pentru prestarea serviciilor (de exemplu, înființarea serviciilor, conexiunile și accesele la servicii, precum și interfețele), clientul se asigură că aceste servicii de cooperare sunt furnizate în timp util.
11.6. Clientul își îndeplinește obligațiile de cooperare și de furnizare a materialelor în mod gratuit.
12 Orarul de funcționare și disponibilitatea keosk
12.1 Orele de funcționare a sistemului sunt luni - duminică, între orele 00:00 - 24:00.
12.2 În cadrul sferei sale de influență, 3DZ datorează o disponibilitate a sistemului de 98% pe an până la punctul de transfer (adică interfața rețelei de date operate de 3DZ cu alte rețele). Cu toate acestea, acest lucru nu include perioadele de indisponibilitate datorate lucrărilor de întreținere și îngrijire necesare (a se vedea secțiunea 12.3 din prezentele CG) și cazurile de forță majoră (cum ar fi grevele, războaiele și condițiile de război, terorismul, atacurile, actele de sabotaj, evenimentele naturale extraordinare, cum ar fi cutremurele, inundațiile etc.) și alte cauze pentru care 3DZ nu este responsabil. 3DZ nu este responsabilă pentru stabilirea și întreținerea conexiunii de date între sistemul IT al clientului și punctul de transfer.
12.3. Accesul la 3DZ.Editor, Smarticle Clipper și keosk, precum și la rezultatele prelucrării poate fi întrerupt, în special din cauza lucrărilor de întreținere și service. În măsura posibilităților, aceste lucrări vor fi anunțate electronic în timp util, în avans, pe cale electronică.
13 Găzduire / trafic și taxe suplimentare suportate
13.1 Toate publicațiile create vor rămâne găzduite pe serverele 3DZ pe durata contractuală convenită și vor fi disponibile acolo pentru a fi consultate. 3DZ nu este obligată să stocheze publicațiile dincolo de durata contractului, chiar și în cazul aplicațiilor individuale în conformitate cu secțiunea 6 din prezentele CGC. După încheierea duratei contractului, aplicațiile individuale vor fi, de asemenea, eliminate din magazinul furnizorului de magazine respectiv (de exemplu, Apple, Google sau Amazon).
13.2. Clientul acordă 3DZ dreptul de a reproduce și de a utiliza și prelucra în alt mod publicațiile și conținutul articolelor clientului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor datorate în cazul individual și pentru îndeplinirea măsurilor de întreținere și de salvare a datelor.
13.3. Găzduirea publicațiilor individuale publicate de client prin intermediul serverelor 3DZ pe web sau într-o aplicație se supune următoarelor prevederi, care se aplică în fiecare caz pentru întreaga durată a contractului:
13.3.1. Clientul are dreptul la o cotă de trafic de 10.000 de vizite și la un volum de date de până la 250 MB pentru fiecare ediție.
13.3.2 Fiecare deschidere a unei publicații care nu a fost deja descărcată pe dispozitivul respectiv este considerată o vizită.
13.3.3.3 În cazul în care fie numărul de vizite specificat în clauza 13.3.1, fie volumul de date specificat în aceasta este epuizat, clientul trebuie să plătească o taxă suplimentară; acest lucru se aplică indiferent dacă clientul plătește taxe de revistă sau dacă 3DZ primește o parte din venituri. Pentru fiecare vizită suplimentară după ce numărul de vizite sau volumul de date a fost epuizat, această taxă se ridică la 0,08 EUR. Facturile se emit lunar.
13.3.4. Clientul are dreptul doar la 1000 de vizite pe oră. În cazul în care clientul se așteaptă la mai mult de 1000 de vizite pe oră, acesta trebuie să informeze 3DZ și să încheie un acord separat sub forma unei cote de trafic suplimentare, taxabile.
13.3.5 O prelungire a găzduirii sau o creștere a numărului de vizite este posibilă în orice moment, contra unei taxe suplimentare.
14 Responsabilitatea clientului pentru conținutul propriu
14.1 La crearea și publicarea publicațiilor digitale cu produsele și/sau serviciile oferite de 3DZ, clientul este singurul responsabil pentru conținutul publicației.
14.2 Clientul garantează că nu va crea și nu va publica publicații cu 3DZ care au conținut pornografic, care glorifică violența, xenofob, ofensator, rasist sau altfel discriminatoriu.
14.3 Clientul garantează că va prelucra și publica sau va face să fie prelucrat și publicat de către 3DZ numai acel conținut cu ajutorul produselor și/sau serviciilor oferite de 3DZ pentru a cărui prelucrare și reproducere deține drepturile corespunzătoare. Aceasta include în special acele drepturi care sunt necesare pentru a prelucra în mod legal conținutul furnizat de către client și eliberat în conformitate cu secțiunea 3.4 din prezentele CGC în modul descris în secțiunea 3 din prezentele CGC (Smarticle Clipper) și pentru a-l face accesibil publicului pe internet.
14.4. Clientul garantează că conținutul publicațiilor sale create cu ajutorul produselor și/sau serviciilor oferite de 3DZ (în special 3DZ.Editor și Smarticle Clipper) sau să fie create și publicate de 3DZ nu încalcă niciun drept de proprietate industrială sau drepturi de autor ale unor terțe părți în orice țară în care publicațiile pot fi consultate conform destinației și nu încalcă nicio dispoziție legală în orice țară în care publicațiile pot fi consultate conform destinației.
14.5. Clientul va despăgubi 3DZ împotriva tuturor pretențiilor terților care decurg dintr-o încălcare a obligațiilor enumerate în această clauză 14 la prima cerere și va suporta costurile rezonabile ale apărării juridice.
14.6 Încălcarea obligațiilor cuprinse în această clauză 14 dă dreptul 3DZ la o reziliere extraordinară.
15 Depanarea / Timpii de service
15.1 3DZ este la dispoziția clientului de luni până vineri între orele 09.00 - 18.00 CET (inclusiv pentru rapoartele de defecțiuni și alte solicitări de asistență). Acest lucru exclude sărbătorile legale.
15.2 Clientul trebuie să notifice imediat 3DZ cu privire la orice defecțiune constatată de acesta. Aria de responsabilitate a 3DZ începe în momentul în care ia cunoștință de notificarea unei defecțiuni, în conformitate cu timpii de service definiți în secțiunea 15.1 din prezentele CGC. Defecțiunile trebuie să fie raportate întotdeauna prin crearea unei cereri (tichet) în Centrul de asistență 3DZ, care poate fi accesat la rubricaAsistență.
15.3 La primirea unei notificări de defecțiune, se creează automat un tichet în Centrul de asistență 3DZ.
15.4 Echipa de asistență 3DZ oferă asistență de nivel 1. Aceasta verifică biletul și rezolvă ea însăși problema, dacă este posibil. În cazul în care soluționarea problemei nu reușește, transmite biletul către Asistența de nivel 2, care, la rândul său, încearcă să rezolve problema. În cazul în care soluționarea problemei nu reușește, Asistența de nivel 2 transmite problema către Asistența de nivel 3 prin crearea unui bilet în sistemul de dezvoltare și prin atribuirea unei priorități de procesare a biletului în conformitate cu clasele de defecțiuni definite sub formă de tabel în secțiunea 15.5 din prezentele CGC.
15.5 Definirea claselor de defecțiuni:

15.6. Definirea timpilor de răspuns:
15.7 Următoarea figură definește termenii pentru ferestrele de timp și secvența structurală a unui proces de remediere a defecțiunilor de la apariția defecțiunii până la remedierea cu succes a acesteia:

Figura 1: Ilustrarea termenilor temporali

15.8 După ce defecțiunea a fost remediată (tichet), clientul va fi informat în consecință.
16 Termene limită
16.1 Datele de prestare a serviciilor menționate în ofertă și în descrierea serviciului sunt, în general, date planificate fără caracter obligatoriu. Aceste date sunt considerate date de prestare obligatorii numai dacă sunt desemnate în mod expres ca atare.
16.2 Termenele limită sunt în special condiționate de cooperarea corespunzătoare a clientului.
16.3 În cazul în care prestarea serviciilor este întârziată din cauza unor circumstanțe (i) pentru care clientul este unic sau preponderent responsabil sau (ii) pentru care nici 3DZ, nici clientul nu sunt responsabili, orice termene vor fi prelungite cu o perioadă corespunzătoare duratei existenței acestor circumstanțe.
17 Răspunderea pentru defecte
17.1 În măsura în care Serviciile pot fi defecte prin natura lor, 3DZ este responsabilă pentru a se asigura că Serviciile sunt lipsite de defecte în sensul legal, în conformitate cu următoarele prevederi.
17.2 În cazul în care apar defecte, clientul are dreptul de a solicita remedierea acestora de către 3DZ. 3DZ poate, de asemenea, la propria sa discreție, să remedieze defectul prin furnizarea din nou a Serviciilor și fără defecte. 3DZ va remedia defectele în conformitate cu clauza 15 din prezentele CGC. Orice drept al clientului de a remedia el însuși defectul (secțiunea 637 BGB) este exclus în mod expres.
17.3. În cazul în care prestația ulterioară nu reușește din cauza unui defect, este nerezonabilă pentru client sau este refuzată de 3DZ sau dacă acest lucru este justificat din alte motive, ținând cont de interesele ambelor părți, clientul are dreptul - fără a aduce atingere oricăror pretenții de despăgubire sau de rambursare a cheltuielilor - să se retragă din contract (cu excepția cazului în care este vorba de o relație de închiriere) sau să reducă remunerația. În cazul unei relații de închiriere, clientul are dreptul de a rezilia contractul în mod extraordinar după ce nu reușește să remedieze defectul. În măsura în care 3DZ furnizează clientului mai multe servicii distincte în cadrul unui singur contract (de exemplu, crearea mai multor publicații digitale în 3DZ.Editor și distribuirea ulterioară a acestora în cadrul keosk), clientul are dreptul de a se retrage din contract sau de a rezilia în mod extraordinar numai în ceea ce privește serviciul parțial defect.
17.4. Cu toate acestea, dreptul de reziliere sau dreptul de reziliere extraordinară există doar dacă defectul este semnificativ.
17.5 Orice altă răspundere pentru defecte din partea 3DZ este exclusă.
17.6 Clientul trebuie să inspecteze serviciul respectiv pentru defecte imediat după ce acesta a fost furnizat pentru prima dată sau pus la dispoziție în alt mod. Clientul trebuie să notifice imediat 3DZ cu privire la orice defecte existente sau apărute.
17.7 3DZ nu va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, de punerea în funcțiune sau de manipularea incorectă a serviciilor, de încercările incorecte de reparare sau de rectificare din partea clientului.
17.8 De asemenea, 3DZ nu va fi răspunzătoare pentru defecte în cazul în care au fost efectuate modificări neautorizate ale Serviciilor, iar defectul în cauză poate fi atribuit modificării.
17.9 Orice pretenții de garanție la care clientul ar putea avea dreptul față de 3DZ rămân neafectate.
17.10 Revendicările în garanție se prescriu în termen de un an de la începutul legal al termenului de prescripție, cu excepția cazului în care defectul a fost ascuns în mod fraudulos.
18 Răspunderea pentru daune
18.1 3DZ răspunde în conformitate cu dispozițiile legale pentru daunele rezultate din vătămarea vieții, a corpului sau a sănătății, precum și în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produse și din orice promisiune de garanție și în caz de intenție frauduloasă.
18.2. 3DZ răspunde, de asemenea, pentru daunele care rezultă din încălcarea culpabilă a obligațiilor contractuale materiale, adică a obligațiilor a căror îndeplinire este esențială pentru executarea corespunzătoare a contractului și pe a căror respectare clientul se poate baza în mod regulat. Răspunderea se limitează la despăgubirea pentru daunele previzibile tipice contractului. La încheierea contractului, părțile presupun că aceste daune contractuale tipice se ridică la maximum 50 % din valoarea convenită a comenzii sau a remunerației anuale.
18.3. În caz contrar, 3DZ răspunde numai pentru intenție și neglijență gravă. Orice altă răspundere a 3DZ pentru daune-interese este exclusă.
18.4 În măsura în care răspunderea 3DZ este exclusă sau limitată, acest lucru se aplică, de asemenea, răspunderii personale a reprezentanților legali, a directorilor și a altor agenți indirecti ai 3DZ.
18.5 Clientul este obligat să notifice imediat în scris 3DZ cu privire la orice daună în sensul prevederilor de răspundere de mai sus sau să o înregistreze de către 3DZ, astfel încât 3DZ să fie informată cât mai devreme posibil și să poată minimiza daunele împreună cu clientul.
19 Termen de valabilitate a contractului / reziliere / ștergere a datelor
19.1 Contractele pentru crearea unui software personalizat sau a unei soluții de concept (3DZ.Innovation Consulting) sunt supuse unui termen contractual, în măsura în care acesta este specificat în acordul individual.
19.2 Pentru alte contracte, termenul contractual respectiv este de 12 luni de la începutul contractului, cu excepția cazului în care se specifică altfel în ofertă. Data de începere a contractului poate fi convenită individual. În caz contrar, contractul începe la data încheierii contractului în conformitate cu secțiunea 1.6.
19.3. Contractul se prelungește în mod automat cu încă 12 luni în fiecare caz, cu excepția cazului în care contractul este reziliat cu un preaviz de trei luni până la sfârșitul contractului.
19.4 Dreptul de reziliere extraordinară în conformitate cu § 314 BGB rămâne neafectat.
19.5. Anularea contractului trebuie să se facă în formă scrisă. (Mesajele de poștă electronică îndeplinesc cerința de formă.)
19.6 În cazul în care clientul oferă publicații cu titlu gratuit, 3DZ are dreptul de a le șterge de pe serverele operate de 3DZ la douăsprezece luni de la crearea lor. În acest caz, publicațiile nu vor mai fi afișate pe site-urile web și alte oferte ale 3DZ.
19.7 După încheierea duratei contractului, 3DZ poate șterge toate datele clientului care sunt încă disponibile pe serverele 3DZ.
19.8 De asemenea, aplicațiile individuale în conformitate cu secțiunea 6 vor fi puse la dispoziția clientului doar pentru o perioadă limitată de timp. Acestea vor fi eliminate din magazinul furnizorului de magazine respectiv (de exemplu, Apple, Google sau Amazon) la sfârșitul duratei contractului, iar clientul este obligat să șteargă toate copiile existente. Prin urmare, aplicația nu mai poate fi utilizată după încheierea termenului contractual.
20 Obligația de confidențialitate
20.1 Părțile contractante se angajează să păstreze confidențialitatea absolută față de terți în ceea ce privește toate informațiile, în special secretele de afaceri și comerciale, de care iau cunoștință direct sau indirect în cursul cooperării lor și să nu divulge aceste informații terților, să nu le facă accesibile terților, să nu le exploateze în niciun fel și să nu le utilizeze fără acordul prealabil scris al părții contractante respective, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în scopul unui contract încheiat în conformitate cu secțiunea 1.6 din prezentele CGC.
20.2. Părțile contractante iau toate măsurile de precauție adecvate pentru a asigura confidențialitatea. Informațiile confidențiale sunt divulgate numai acelor angajați sau altor părți terțe care trebuie să le primească din cauza activității lor. Părțile contractante se asigură că persoanele mobilizate sunt obligate la confidențialitate în mod corespunzător.
20.3. La cerere, toate documentele predate, inclusiv toate copiile făcute de acestea, precum și documentele și materialele de lucru, sunt returnate, cu excepția cazului în care cealaltă parte poate invoca un interes legitim în aceste documente.
20.4 Obligația de confidențialitate nu se aplică sau nu se mai aplică (i) acelor informații sau documente care sunt cunoscute în general sau devin cunoscute în general fără ca cealaltă parte să fie responsabilă pentru aceasta și (ii) acelor informații și documente pe care cealaltă parte le cunoștea deja.
20.5. Clientul este pe deplin responsabil pentru toate daunele suferite de 3DZ ca urmare a încălcării obligațiilor prevăzute în prezenta clauză 1.6.
20.6 Obligația de confidențialitate absolută supraviețuiește încetării cooperării. Obligația de confidențialitate se aplică, de asemenea, succesorilor legali ai părților.
21 Modificări ale clauzelor contractului
21.1. 3DZ are dreptul de a ajusta valoarea onorariilor care trebuie plătite de către client în fiecare caz în parte pentru serviciile din cadrul obligațiilor continue cu efect pentru viitor, printr-o declarație unilaterală adresată clientului pe durata contractului. Acest lucru nu se aplică în cazul serviciilor unice care urmează să fie prestate în termen de patru luni de la încheierea contractului. În cazul unei creșteri semnificative a prețului, 3DZ acordă clientului un drept special de anulare. La încheierea contractului, părțile presupun că se consideră că există o creștere semnificativă a prețului în orice caz de la o creștere de 25 % din tariful convenit anterior în cazul individual corespunzător. 3DZ informează clientul cu privire la dreptul special de reziliere și precizează, de asemenea, un termen rezonabil pentru exercitarea acestui drept. În cazul în care clientul nu își exercită dreptul special de reziliere în acest termen, se consideră că acesta a fost de acord cu ajustarea onorariului, iar contractul continuă să se deruleze în noile condiții. De asemenea, 3DZ informează clientul cu privire la această consecință juridică.
21.2. Modificările la aceste CGC sau la domeniul respectiv al serviciilor datorate pot fi convenite prin oferta 3DZ și acceptarea de către client. 3DZ va oferi modificarea prin notificarea clientului cu privire la modificări. În cazul în care clientul nu răspunde la ofertă sau nu obiectează în termen de patru săptămâni de la primirea notificării de modificare, clientul acceptă în mod tacit modificările cu acest comportament. Modificările intră atunci în vigoare. Cu toate acestea, aceste consecințe juridice intră în vigoare numai dacă 3DZ a informat în mod expres clientul cu privire la aceste consecințe în notificarea modificărilor. În cazul în care clientul se opune modificărilor aduse contractului, contractul continuă să se deruleze în condițiile anterioare. Cu toate acestea, contractul nu va continua dacă 3DZ nu poate continua contractul din motive materiale, iar 3DZ notifică clientul în acest sens. În acest caz, noile CGC înlocuiesc vechile CGC. În acest caz, 3DZ acordă clientului un drept special de reziliere. 3DZ informează clientul cu privire la dreptul special de reziliere și precizează, de asemenea, o perioadă rezonabilă pentru exercitarea acestuia. În cazul în care clientul nu își exercită dreptul special de reziliere în această perioadă, contractul continuă să se deruleze în noile condiții. 3DZ informează, de asemenea, clientul cu privire la această consecință juridică.
21.3. Modificările în conformitate cu secțiunea 1.7.2 din prezentele CGC pot fi convenite în mod efectiv numai dacă modificarea nu schimbă în mod semnificativ raportul dintre prestație și contraprestație în detrimentul clientului.
22 Dispoziții finale
22.1. Contractul este supus legislației Republicii Federale Germania, cu excepția Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (CISG Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri din 11 aprilie 1980).
22.2 Locul de executare este sediul social al 3DZ.
22.3 Locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din și în legătură cu un contract între părți este München.
22.4 Clientul poate cesiona creanțele contractuale împotriva 3DZ numai cu acordul prealabil scris al 3DZ. Clientul își poate compensa propriile creanțe sau poate afirma un drept de retenție numai dacă creanțele sale sunt stabilite legal, necontestate sau recunoscute.
22.5 În cazul în care o dispoziție din prezentele CCG sau din orice acord individual încheiat în completarea acestora este sau devine nulă, acest lucru nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Într-un astfel de caz, părțile sunt obligate să coopereze la crearea unor dispoziții care să se apropie cât mai mult posibil de efectul economic al dispoziției nevalabile, protejând în același timp interesele ambelor părți. Cele de mai sus se aplică în mod corespunzător la eliminarea oricăror lacune contractuale.