Ugrás a tartalomhoz

Általános Szerződési Feltételek

Utoljára módosítva: október 1.
Preambulum
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") szabályozzák a 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (a továbbiakban: "3DZ") és Ön, mint a BGB 14. §-a szerinti vállalkozó (a továbbiakban: "Vevő") között a 3DZ által kínált termékek és szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan. Vállalkozónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.
A 3DZ által kínált szolgáltatásoknak alapvetően öt kategóriája van:
A "3DZ.Editor" a 3DZ által kifejlesztett internetalapú szoftvermegoldás, amely lehetővé teszi az ügyfél számára a digitális kiadványok létrehozását és szerkesztését, majd különböző formátumokban történő exportálását.
A "Smarticle Clipper" szintén egy internetalapú szoftvermegoldás. Lehetővé teszi az ügyfél számára a digitális kiadványok létrehozását és szerkesztését, különösen a kiadványok mobileszközökre történő egyidejű optimalizálásával, valamint azok későbbi, különböző formátumokban történő exportálását.
A "keosk." a 3DZ által kifejlesztett és üzemeltetett terjesztési platform, amely mind az interneten ahttp://www.keosk.dealscímen, mind a keosk alkalmazáson keresztül mobileszközökön (a továbbiakban együttesen "keosk") elérhető, és lehetővé teszi az ügyfél számára a 3DZ.Editor és/vagy a Smarticle Clipper segítségével létrehozott kiadványok terjesztését.
A "3DZ.App" magában foglalja az egyedi alkalmazások létrehozását, amelyekbe az ügyfél a kiadványokat integrálhatja ("3DZ.App"), valamint ezen alkalmazások későbbi, ideiglenes rendelkezésre bocsátását.
A "3DZ.stratégiai tanácsadás" magában foglalja a személyre szabott szoftvermegoldások létrehozását és a kiadványok digitális terjesztésével kapcsolatos egyedi tanácsadást ("3DZ.stratégiai tanácsadás").
Amennyiben a jelen ÁSZF egyes záradékai vagy szakaszai kifejezetten csak az említett termék- vagy szolgáltatáskategóriák egyikére vonatkoznak, a vonatkozó záradékok és szakaszok kizárólag ezekre vonatkoznak.
1 Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és a szerződéskötés
1.1 A jelen ÁSZF a 3DZ és az ügyfél közötti, a 3DZ által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó minden olyan szerződéses kapcsolatra vonatkozik, amely a jelen ÁSZF érvényességi ideje alatt jön létre. A jelen ÁSZF 2-7. pontjai csak az adott szolgáltatásokra vonatkoznak.
1.2. A szolgáltatások köre, az ügyfél rendelkezésére álló funkciók és az ezekért fizetendő díjazás a 3DZ által benyújtott és az ügyfél által a jelen ÁSZF 1.6. pontja szerint elfogadott mindenkori egyedi ajánlat ("Ajánlat"), valamint a szerződéskötés időpontjában érvényes mindenkori vonatkozó szolgáltatásleírás alapján kerül meghatározásra. A szolgáltatási leírások az interneten awww.Smarticle.com oldalon találhatók. A jelen ÁSZF-et annyiban is alkalmazni kell, amennyiben az ténylegesen bekerült a szerződésbe.
1.3 Amennyiben a vonatkozó szolgáltatási leírás ellentmond a jelen ÁSZF tartalmának, az ÁSZF az irányadó. Amennyiben az ajánlat tartalma ellentétes a jelen ÁSZF vagy a vonatkozó szolgáltatási leírás tartalmával, az ajánlat tartalma az irányadó. A jelen ÁSZF ellentmondó pontjai és a szolgáltatási leírásban foglaltak ekkor nem alkalmazandók.
1.4. A 3DZ jelen ÁSZF kizárólagosan alkalmazandó. Az ügyfél jelen ÁSZF-ekkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételeit nem ismerjük el, kivéve, ha a 3DZ kifejezetten hozzájárult azok érvényességéhez. Ez akkor is érvényes, ha a 3DZ a szolgáltatásait fenntartás nélkül teljesíti annak tudatában, hogy az ügyfél feltételei ellentétesek vagy eltérnek a jelen ÁSZF-től.
1.5 A jelen ÁSZF-hez képest szóbeli mellékmegállapodások nem léteznek.
1.6 Az ügyfél és a 3DZ közötti szerződés a 3DZ egyedi ajánlatának benyújtásával és az ajánlatnak az ügyfél általi későbbi elfogadásával jön létre ("szerződéskötés"). A 3DZ által a reklámanyagokban vagy a Weboldalon megadott valamennyi információ nem kötelező érvényű, és nem minősül az ügyfélnek tett ajánlatnak.
2 A szolgáltatások köre 3DZ.Editor
2.1 A 3DZ.Editor lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy PDF formátumban feltöltse kiadványát, és azt önállóan szerkessze három különböző változatban ("Replika", "Továbbfejlesztett replika" és "Csak digitális"), majd exportálja azt különböző terjesztési csatornákra (lásd ezen ÁSZF 4. pontját). Az ügyfél által készített kiadványokat a 3DZ szerverén kell tárolni.
2.2. A 3DZ lehetővé teszi az ügyfél számára a 3DZ.Editor használatát az interneten keresztül. A 3DZ.Editorhoz való hozzáférés kizárólag az ügyfél internetes böngészőjén és távközlési eszközökön keresztül történik. A 3DZ.Editor a 3DZ szerverein marad. Az ügyfél nem kap programpéldányt a 3DZ.Editorról.
2.3. A digitális kiadványok teljes előállítását (különösen a PDF-adatoknak a "3DZ PDF-irányelvek" szerinti előkészítését, valamint azok átalakítását és további tartalommal és funkciókkal való gazdagítását) az ügyfél önállóan végzi. Az ügyfél további díj ellenében a 3DZ-t is megbízhatja a digitális kiadványok előállításával.
2.4 Az ügyfél ezt követően exportálhatja a véglegesen szerkesztett kiadványt. E tekintetben a vonatkozó szolgáltatás- és folyamatleírások alkalmazandók.
2.5 A 3DZ az ügyfélnek a 3DZ.Editor használatára a jelen ÁSZF rendelkezései és minden olyan egyéb rendelkezés szerint, amelyre a jelen ÁSZF hivatkozik, nem kizárólagos, nem átruházható, a szerződés időtartamára korlátozott jogot biztosít. Az ügyfél nem szerez jogot a forráskódra.
2.6 Az ügyfél a 3DZ.Editorral általa feldolgozott forrásanyag, valamint a szoftverrel létrehozott kiadványok sokszorosításának és egyéb módon történő felhasználásának és szerkesztésének jogát a 3DZ.Editornak adja meg, amennyiben ez az adott esetben a fizetendő szolgáltatások nyújtásához, valamint a karbantartási és adatmentési intézkedések elvégzéséhez szükséges.
3 Smarticle Clipper szolgáltatási köre / az ügyfél általi felszabadítás
3.1 A Smarticle Clipper lehetővé teszi a mobileszközökön való megjelenítésre optimalizált kiadványok (a továbbiakban: Smarticle kiadvány) létrehozását és későbbi exportálását.
3.2 Az ügyfél először feltölti a kiadványát PDF formátumban a Smarticle Clipperbe (a továbbiakban: "forrásformátum"). Az ügyfél ezután átviheti és szerkesztheti a képeket, szövegeket és hirdetéseket (a továbbiakban: "cikktartalom") a Smarticle kiadványban. Bizonyos esetekben automatikus szerkesztésre is sor kerül. A cikkek tartalma ezután a 3DZ által üzemeltetett cikkadatbázisban kerül tárolásra. A cikkadatbázisban tárolt cikkek tartalma ezután újra összeállítható Smarticle-kiadványként.
3.3. Az ügyfél ezután exportálhatja vagy megjelenítheti az intelligens cikkkiadványt. Az e tekintetben rendelkezésre álló lehetőségeket az ajánlatban vagy a vonatkozó szolgáltatás- vagy folyamatleírásban találja meg. Az ügyfél által létrehozott intelligens cikkkiadványok a 3DZ szerverén kerülnek tárolásra.
3.4 Mielőtt a Smarticle-kiadványt exportálásra kiadják, az ügyfélnek egyértelmű nyilatkozat útján jóvá kell hagynia azt. A jóváhagyás megadásának módjáról a vonatkozó szolgáltatás- vagy folyamatleírásokban tájékozódhat. Az ügyfél általi jóváhagyás nélkül a 3DZ nem köteles és nem jogosult a Smarticle kiadványt kiadni vagy online hozzáférhetővé tenni.
3.5. A felszabadítás helyett az ügyfél a kép- vagy szövegkorrekciókat egy korrekciós hurokban jelentheti vissza a 3DZ-nek, feltéve, hogy az ügyfél megrendelte a megfelelő szolgáltatást. A 3DZ erre a célra külön beviteli maszkot hozott létre, amelyben az ügyfél az ilyen módosításokat beírhatja. A 3DZ ezután beépíti ezeket a módosításokat, és felkéri az ügyfelet, hogy hagyja jóvá újra a módosított Smarticle kiadványt.
3.6 A 3DZ kizárólag az ügyfél nevében és megbízásából készíti el a cikk tartalmát. A kiadásra és adott esetben a közzétételre való előkészítés szintén kizárólag az ügyfél nevében és megbízásából történik. A 3DZ kizárólag technikai támogatási szolgáltatásokat nyújt. Hacsak az ügyféllel kötött szerződésben másként nem állapodtak meg és nem írják le, a 3DZ nem szerkeszti, nem javítja és semmilyen más módon nem használja fel vagy adaptálja a cikk tartalmát. A 3DZ különösen nem ellenőrzi kézzel az ügyfél által feltöltött cikkek tartalmát vagy megjelenítését. Az ügyfél mindig kizárólagosan felelős az általa rendelkezésre bocsátott tartalomért (vö. ezen ÁSZF 11. szakasza).
3.7 Az ügyfél a 3DZ-nek jogot biztosít a Smarticle Clipperrel általa feldolgozott forrásanyag, valamint a szoftverrel létrehozott kiadványok sokszorosítására és egyéb módon történő felhasználására és szerkesztésére, amennyiben ez az adott esetben esedékes szolgáltatások nyújtásához, valamint a karbantartási és adatmentési intézkedések elvégzéséhez szükséges. Az ügyfél garantálja, hogy rendelkezik a szükséges jogokkal (vö. ezen ÁSZF 14. pontja).
4 A keosk szolgáltatásainak terjedelme / a létrehozott kiadványok egyéb terjesztése
4.1 A 3DZ.Editor és/vagy a Smarticle Clipper segítségével létrehozott kiadványok feltölthetők a keoskba és terjeszthetők a végfelhasználóknak.
Szükség esetén a kiadványok "weblinkként" és/vagy "webexportként" exportálhatók. A weblinkként történő exportálás esetén a kiadványok a szerződés időtartama alatt a 19. pontnak megfelelően a 3DZ szerverein maradnak, és hiperlinkként beépíthetők az ügyfél saját weboldalába. Webes export esetén az ügyfél az adott kiadványt teljes egészében letöltheti vagy feltöltheti a saját szerverére, majd beépítheti a saját vagy más webes jelenlétébe, valamint terjesztheti az iTunes, a Google Play vagy a Kindle Fire Store (a továbbiakban: "harmadik fél áruházai") saját fiókjain keresztül. Ezt a szolgáltatást vagy az adott áruházi fiókok kezelését a 3DZ opcionálisan, külön díj ellenében szintén biztosíthatja. A részletekre vonatkozóan a mindenkori vonatkozó szolgáltatásleírásban vagy ajánlatban foglaltak az irányadóak.
4.2 A végfelhasználóval szembeni árképzés és a fizetési műveletek lebonyolítása a jelen ÁSZF 9. pontja szerint történik.
4.3 A 3DZ minden esetben nem vizsgálja felül az ügyfél által készített kiadványok tartalmát vagy megjelenítését. Az ügyfél mindig kizárólagosan felelős az általa biztosított tartalomért (vö. ezen ÁSZF 14. szakasza).
5 Kiegészítő szolgáltatások a 3DZ.Editor, a Smarticle Clipper és a keosk.
5.1 A 3DZ.Editor, a Smarticle Clipper és a keosk alaphasználatán túl az ügyfél további szolgáltatásokat és funkciókat vehet igénybe, amelyek külön fizetéshez kötöttek.
5.2 A kiegészítő szolgáltatások és kiegészítő funkcionalitások áttekintése, valamint a szolgáltatások leírása megtalálható az interneten awww.3DZ.comeingesehenoldalon. Az ügyfél személyre szabott ajánlatot is kérhet.
6 A szolgáltatások köre 3DZ.App
6.1 Az ügyfél külön kérésére a 3DZ az ügyfél rendelkezésére bocsát egy iOS, Android és Kindle Fire vagy - ha rendelkezésre áll - más platformra készült alkalmazást korlátozott ideig, amelyet az ügyfél terjeszthet a felhasználói között. Az alkalmazás lehetséges változatait a szolgáltatási leírás tartalmazza. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az ügyfél által a 3DZ.Editor segítségével létrehozott és a 3DZ szerverein tárolt kiadványokat mindhárom változatban közvetlenül az alkalmazáson keresztül megvásárolják (alkalmazáson belüli vásárlás). A Smarticle kiadványok prémium alkalmazáson keresztül is megvásárolhatók.
6.2 A 3DZ a kifejlesztett alkalmazást átadja az adott áruház üzemeltetőjének. Az alkalmazást az adott áruházi szolgáltató (pl. Apple, Google vagy Amazon) hosztolja. Az alkalmazásban megvásárolható és a szoftver segítségével létrehozott kiadványok a 3DZ szerverein kerülnek elhelyezésre (lásd ezen ÁSZF 13.1. pontját).
6.3 Opcionálisan a 3DZ további díj ellenében kezeli az alkalmazást (lásd a jelen ÁSZF 8.6. pontját). Ez magában foglalja többek között (i) a szoftver használatával létrehozott új kiadványok beépítését az Alkalmazásba, valamint (ii) az Alkalmazásnak az Alkalmazás alapjául szolgáló adott operációs rendszer frissítései miatt szükséges karbantartását és testreszabását.
6.4. Függetlenül attól, hogy az App-ot az ügyfél vagy a 3DZ kezeli az egyes esetekben, az App-pal kapcsolatos valamennyi jogi kötelezettség teljesítéséért (pl. impresszum-kötelezettségek, adatvédelmi nyilatkozat készítésének és karbantartásának kötelezettsége, távértékesítési jogszabályok szerinti tájékoztatási kötelezettségek stb.)
6.5 A 3DZ az ügyfélnek a 3DZ-vel kötött szerződés időtartamára korlátozott, egyszerű (azaz nem kizárólagos), nem átruházható jogot biztosít arra, hogy az ügyfél számára létrehozott alkalmazást az ügyfél és a 3DZ között fennálló szerződés rendelkezéseinek megfelelően használja. Az ügyfél nem szerez jogot a forráskódra.
7 A szolgáltatások köre 3DZ.innovation tanácsadás
7.1 A 3DZ külön megrendelés alapján nyújt az ügyfélnek szolgáltatásokat egyedi szoftvermegoldások létrehozására és egyedi tanácsadást a kiadványok digitális terjesztésével kapcsolatban.
7.2 A szolgáltatások terjedelme és az egyes esetekben fizetendő díjazás az ügyféllel kötött szerződés alapján kerül meghatározásra.
8 Díjazás
8.1 Az egyes esetekben fizetendő díjazás a jelen ÁSZF 1.2-1.6. pontjaiban foglaltak alapján kerül megállapításra.
8.2 A 3DZ.Editor alapszintű használata általában fix díjazás nélkül történik. A 3DZ az ügyfél által keoskban értékesített összes cím bruttó értékesítésének a vonatkozó ajánlatban meghatározott százalékát megtartja.
8.3 Amennyiben az ügyfél a keoskban ingyenesen kínálja kiadványait, a 3DZ.Editor használatáért a 8.2. ponttól eltérően minden egyes létrehozott kiadvány után díjat számít fel (a továbbiakban: kiadási engedélyek). A kiadási licencek összege a vonatkozó ajánlatban található.
8.4. Ha az ügyfél a kiadványát a jelen ÁSZF 4.2. pontja szerint ingyenesen vagy díj ellenében harmadik fél áruházaiban, saját vagy más weboldalán kínálja, vagy más módon teszi nyilvánosan hozzáférhetővé, akkor is a kiadási engedélyek érvényesek.
8.5 A Smarticle kiadványért járó díjazás összege a vonatkozó ajánlatban található. Az ügyfél kérésére a 3DZ vállalja a Smarticle-kiadványok teljes körű elkészítését ("full service clipping"); ehhez további licencet kell vásárolni. 8.6 Amennyiben a vonatkozó ajánlat nem tartalmaz eltérő rendelkezést, az egyedi alkalmazásnak a jelen ÁSZF 6. pontja szerinti első elkészítése egyszeri beállítási díj ellenében történik; a díjat operációs rendszerenként kell felszámítani. Az alkalmazás 3DZ általi kezeléséért és további biztosításáért az alkalmazás felszerelési változatától (standard vagy prémium) függően éves díj kerül felszámításra; ezt a vonatkozó ajánlat tartalmazza. A felmerülő díjak mindenkori összege a szerződéskötéskor érvényes vonatkozó szolgáltatási leírásokban vagy a vonatkozó ajánlatban található.
8.7 A létrehozott kiadványoknak az egyes alkalmazásokba történő integrálásáért magazindíjat kell fizetni; a részletek az adott ajánlatban találhatók.
9 Árképzés a végfelhasználóval szemben / fizetés feldolgozása
9.1 A 3DZ elvileg szabadon határozza meg a digitális kiadványai keoskban történő értékesítésének árképzését az Apple árszintek keretein belül.
9.2 Ha a megrendelő díjat számít fel kiadványaiért, a keosk-on vagy a 3DZ.Apps változaton keresztül generált forgalmat a fizetési szolgáltatások vagy harmadik fél áruházai jóváírják a 3DZ-nek. A 3DZ megtartja az ajánlatban megállapított forgalmi százalékot. A fennmaradó összeget az adott ügyfélnek fizeti ki.
9.3. A keosk-on keresztül generált forgalmat a 3DZ negyedévente elszámolja és időarányosan átutalja az ügyfélnek. Az ügyfél ezen felül CSV exportként letölthet egy kimutatást a 3DZ-től.
9.4 A platformtól és az elszámolási modelltől függően további költségek is felmerülhetnek a platform használatáért és a fizetések feldolgozásáért. Az olyan vállalatok, mint a PayPal, a Click&Buy, az Apple stb. a forgalom bizonyos százalékát, valamint az azt terhelő további adókat/költségeket visszatarthatják.
9.5 A közvetlenül harmadik fél áruházain keresztül (lásd a jelen ÁSZF 4.2. pontját) vagy az egyedi alkalmazáson keresztül (lásd a jelen ÁSZF 6. pontját) értékesített kiadványok fizetési feldolgozása az adott harmadik fél áruház és a vásárló közötti kapcsolatban történik.
10 A szolgáltatások használata az ügyfél által
10.1 A 3DZ.Editor, a Smarticle Clipper és a keosk a 3DZ weboldalán(www.Smarticle.com) keresztül használható. A 3DZ ügyfélspecifikus felhasználói fiókot hoz létre az ügyfél számára, és biztosítja számára a megfelelő felhasználói azonosítót és jelszót (hozzáférési adatok).
.
10.2. Az ügyfél köteles a hozzáférési adatokat gondosan tárolni és megfelelő technikai (pl. tűzfal telepítése) és szervezési intézkedésekkel védeni.
10.3 Az ügyfél a hozzáférési adatokat csak olyan alkalmazottaknak adhatja ki, akik kötelesek a hozzáférési adatokat titokban tartani, és akik egyben jogosultak az ügyfél számára azon jogügyletek elvégzésére, amelyek a számlán keresztül elvégezhetők. A hozzáférési adatok harmadik félnek történő kiadása tilos.
10.4. Az ügyfélnek felelősséget kell vállalnia a fiókján keresztül végrehajtott cselekményekért; különösen a fiókon keresztül tett szándéknyilatkozatok kötik. Ez nem érvényes, ha a 3DZ számára az adott esetben nyilvánvalóan felismerhető volt, hogy nem az ügyfél cselekedett, vagy ha az ügyfél bizonyítja, hogy a cselekményt egy harmadik fél hajtotta végre anélkül, hogy az ügyfél hibás lenne.
10.5 Az ügyfél köteles a 3DZ.Editor és Smarticle Clipper programmal feldolgozandó fájlokat a 3DZ.Editor és Smarticle Clipper programba történő bevitele vagy feltöltése előtt vírusok vagy egyéb káros összetevők szempontjából ellenőrizni, és ehhez a legkorszerűbb vírusvédelmi programokat használni.
10.6 A felhasználás kizárólag az ügyfél és a vele kapcsolatban álló, a német részvénytörvény 15. és azt követő szakaszai értelmében vett vállalatok számára engedélyezett, az ügyfél és a 3DZ közötti vonatkozó szerződés teljesítése céljából. A harmadik fél részére történő felhasználás kifejezetten tilos, de külön együttműködési megállapodás keretében szabályozható.
11 Az ügyfél együttműködési és szolgáltatási kötelezettségei
11.1 A megrendelő köteles - az ésszerűség határain belül - megfelelő együttműködést biztosítani. Az ésszerű együttműködés különösen a következő szolgáltatásokat foglalja magában:
11.2 A 3DZ.Editor, a Smarticle Clipper és a keosk használatához az ügyfélnek magának kell gondoskodnia arról, hogy rendszerei szélessávú internetkapcsolattal, valamint a szükséges szoftver- és hardvereszközökkel (aktuális internetböngésző, Flash-lejátszó aktuális verziója, végberendezések stb.) rendelkezzenek.
11.3 Az ügyfél köteles a 3DZ rendelkezésére bocsátani kérés nélkül és késedelem nélkül a szolgáltatás nyújtásához szükséges információkat és anyagokat (különösen a kiadványokat, szövegeket és grafikákat, valamint a termékinformációkat stb.), valamint minden egyéb információt, amely a szolgáltatás nyújtásához szükségesnek bizonyul, és köteles a megfelelő felhasználási jogokat biztosítani. Az ügyfél felelős ezen információk és anyagok pontosságáért és teljességéért. Az ügyfél felelős azért, hogy az információk és anyagok ne tartalmazzanak harmadik fél tulajdonjogát, és hogy tudomása szerint nem állnak fenn olyan egyéb jogok, amelyek korlátozzák vagy kizárják a 3DZ általi felhasználásukat.
11.4. Ha a megrendelő kérésére a fejlesztéshez a megrendelő bizonyos anyagait vagy szoftveralkalmazásait kell felhasználni, a megrendelő ezeket a projekt időtartamára licencelt formában ingyenesen rendelkezésre bocsátja.
11.5 Ha és amennyiben a szolgáltatás nyújtásához az ügyfél együttműködési szolgáltatásai (pl. szolgáltatások, szolgáltatáskapcsolatok és hozzáférések, valamint interfészek beállítása) egyeztetésre kerülnek vagy szükségesek, az ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy ezeket az együttműködési szolgáltatásokat időben rendelkezésre bocsássa.
11.6. Az ügyfél köteles az együttműködési kötelezettségének eleget tenni és az anyagokat térítésmentesen rendelkezésre bocsátani.
12 A keosk üzemideje és elérhetősége
12.1 A rendszer működési ideje: H - Sz 00:00 - 24:00.
12.2 A 3DZ a saját hatókörén belül az átadási pontig (azaz a 3DZ által üzemeltetett adathálózat más hálózatokhoz való kapcsolódási pontjáig) évi 98 százalékos rendszer rendelkezésre állással tartozik. Ez azonban nem tartalmazza a szükséges karbantartási és ápolási munkálatok miatti leállásokat (vö. jelen ÁSZF 12.3. pontja), valamint a vis maior (pl. sztrájk, háború és háborús körülmények, terrorizmus, támadások, szabotázsakciók, rendkívüli természeti események, mint földrengés, árvíz stb.) és egyéb, a 3DZ által nem felróható okok miatt bekövetkező leállásokat. A 3DZ nem felel az ügyfél informatikai rendszere és az átadási pont közötti adatkapcsolat létrehozásáért és fenntartásáért.
12.3 A 3DZ.Editor, a Smarticle Clipper és a keosk, valamint a feldolgozási eredményekhez való hozzáférés megszakadhat, különösen karbantartási és szervizelési munkálatok miatt. Amennyire lehetséges, ezeket a munkálatokat időben előre elektronikus úton bejelentjük.
13 Tárhelyszolgáltatás / forgalom és felmerülő további díjak
13.1 Az összes létrehozott kiadvány a 3DZ szerverein marad hosztolva a megállapodás szerinti szerződéses időtartam alatt, és ott elérhetővé válik. A 3DZ nem köteles a kiadványokat a szerződés időtartamán túl tárolni, még a jelen ÁSZF 6. pontja szerinti egyedi alkalmazások esetében sem. A szerződéses időtartam lejártát követően az egyes alkalmazásokat is el kell távolítani az adott áruházszolgáltató (pl. Apple, Google vagy Amazon) áruházából.
13.2. Az ügyfél a 3DZ-nek jogot biztosít az ügyfél kiadványainak és cikktartalmainak sokszorosítására és egyéb módon történő felhasználására és feldolgozására, amennyiben ez az adott esetben az eseti jelleggel járó szolgáltatások nyújtásához, valamint a karbantartási és adatmentési intézkedések elvégzéséhez szükséges.
13.3. Az ügyfél által a 3DZ szerverein keresztül a weben vagy alkalmazásban közzétett egyes publikációknak a 3DZ szerverein keresztül történő tárhelyszolgáltatására az alábbi rendelkezések vonatkoznak, amelyek minden esetben a szerződés teljes időtartamára érvényesek:
13.3.1. Az ügyfél 10 000 látogatásban meghatározott forgalmi kvótára és kiadványonként legfeljebb 250 MB adatmennyiségre jogosult.
13.3.2 Minden olyan kiadvány megnyitása, amelyet még nem töltöttek le az adott eszközre, látogatásnak számít.
13.3.3. Ha akár a 13.3.1. pontban meghatározott látogatások száma, akár az ott meghatározott adatmennyiség kimerül, az ügyfélnek kiegészítő díjat kell fizetnie; ez attól függetlenül érvényes, hogy az ügyfél magazindíjat fizet, vagy a 3DZ részesedik a bevételből. A látogatások számának vagy az adatmennyiségnek a kimerülése után minden további látogatás után ez a díj 0,08 EUR. A számlák kiállítása havonta történik.
13.3.4 Az ügyfél óránként csak 1000 látogatásra jogosult. Ha az ügyfél óránként 1000 látogatásnál többre számít, erről tájékoztatnia kell a 3DZ-t, és külön megállapodást kell kötnie egy további, díjköteles forgalmi kvóta formájában.
13.3.5 A tárhely meghosszabbítása vagy a látogatások számának növelése bármikor lehetséges további díj ellenében.
14 Az ügyfél felelőssége a saját tartalomért
14.1 A 3DZ által kínált termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal történő digitális kiadványok készítése és közzététele során a kiadvány tartalmáért kizárólag az ügyfél felelős.
14.2 Az ügyfél garantálja, hogy nem készít és tesz közzé 3DZ-vel olyan kiadványokat, amelyek pornográf, erőszakot dicsőítő, idegengyűlölő, sértő, rasszista vagy más módon diszkriminatív tartalmúak.
14.3 Az ügyfél garantálja, hogy a 3DZ által kínált termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal csak olyan tartalmakat dolgoz fel és tesz közzé, illetve dolgoztat fel és tesz közzé a 3DZ által, amelyek feldolgozásához és sokszorosításához megfelelő jogokkal rendelkezik. Ez különösen azokat a jogokat foglalja magában, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ügyfél által rendelkezésre bocsátott és a jelen ÁSZF 3.4. pontja szerint közzétett tartalmat a jelen ÁSZF 3. pontjában leírt módon (Smarticle Clipper) jogszerűen feldolgozzák és az interneten nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék.
14.4 Az ügyfél garantálja, hogy a 3DZ által kínált termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal létrehozott kiadványainak tartalma (különösen a 3DZ.Editor és a Smarticle Clipper) által létrehozott vagy a 3DZ által elkészíttetett és közzétett kiadványok nem sértik harmadik felek iparjogvédelmi vagy szerzői jogait egyetlen olyan országban sem, amelyben a kiadványok rendeltetésszerűen lehívhatók, és nem sértik a törvényi rendelkezéseket egyetlen olyan országban sem, amelyben a kiadványok rendeltetésszerűen lehívhatók.
14.5 Az ügyfél köteles a 3DZ-t első felszólításra mentesíteni minden olyan harmadik fél által támasztott követelés alól, amely a jelen 14. pontban felsorolt kötelezettségek megszegéséből ered, és viseli a jogi védelem ésszerű költségeit.
14.6 A jelen 14. pontban foglalt kötelezettségek megszegése a 3DZ-t rendkívüli felmondásra jogosítja.
15 Hibaelhárítás / szervizidők
15.1 A 3DZ az ügyfél rendelkezésére áll H-P 09.00-18.00 CET (beleértve a hibabejelentéseket és egyéb támogatási megkereséseket). Ez nem vonatkozik a munkaszüneti napokra.
15.2 Az ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a 3DZ-t minden általa észlelt meghibásodásról. A 3DZ felelősségi köre a hiba bejelentésének tudomásulvételétől kezdődik a jelen ÁSZF 15.1. pontjában meghatározott szolgáltatási idők szerint. A meghibásodásokat minden esetben a 3DZ ügyfélszolgálati központban, aTámogatás menüpontban elérhető kérelem (ticket) létrehozásával kell bejelenteni.
15.3 A hibabejelentés beérkezésekor a 3DZ Támogatási Központban automatikusan létrejön egy jegy.
15.4 A 3DZ Support csapat 1. szintű támogatást nyújt. Ellenőrzi a jegyet, és lehetőség szerint maga oldja meg a problémát. Ha a hibaelhárítás sikertelen, továbbítja a jegyet a 2. szintű támogatáshoz, amely viszont megpróbálja megoldani a problémát. Ha a hibaelhárítás sikertelen, a 2. szintű támogatás továbbítja a problémát a 3. szintű támogatáshoz úgy, hogy a fejlesztési rendszerben jegyet hoz létre, és a jegyhez a jelen ÁSZF 15.5. pontjában táblázatos formában meghatározott hibaosztályoknak megfelelő feldolgozási prioritást rendel.
15.5 A hibaosztályok meghatározása:

15.6 A válaszidő meghatározása:
15.7 Az alábbi ábra a hibaelhárítási folyamat időablakainak és szerkezeti sorrendjének fogalmait határozza meg a hiba bekövetkezésétől a sikeres elhárításig:

ábra: Az időbeli kifejezések szemléltetése

15.8 A hiba kijavítása (jegy) után az ügyfelet erről tájékoztatjuk.
16 Határidők
16.1 Az ajánlatban és a szolgáltatási leírásban a szolgáltatások nyújtására vonatkozóan megadott időpontok általában nem kötelező érvényű tervezett időpontok. Ezek az időpontok csak akkor tekinthetők kötelező teljesítési időpontoknak, ha kifejezetten ilyenként vannak megjelölve.
16.2 A határidők különösen az ügyfél megfelelő együttműködésétől függenek.
16.3 Ha a szolgáltatásnyújtás olyan körülmények miatt késik, (i) amelyekért kizárólag vagy túlnyomórészt az ügyfél felelős, vagy (ii) amelyekért sem a 3DZ, sem az ügyfél nem felelős, a határidők az ilyen körülmények fennállásának időtartamával megegyező időtartammal meghosszabbodnak.
17 Felelősség a hibákért
17.1 Amennyiben a Szolgáltatások jellegüknél fogva hibásak lehetnek, a 3DZ felelős azért, hogy a Szolgáltatások jogi értelemben vett hibátlanok legyenek az alábbi rendelkezéseknek megfelelően.
17.2 Hibák esetén a megrendelő jogosult a 3DZ-től a hiba kijavítását követelni. A 3DZ saját belátása szerint a hibát a Szolgáltatások újbóli és hibamentes nyújtásával is orvosolhatja. A 3DZ a hibákat a jelen ÁSZF 15. pontja szerint orvosolja. Az ügyfélnek a hiba saját maga általi kijavítására vonatkozó joga (BGB 637. §) kifejezetten kizárt.
17.3. Ha az utólagos teljesítés hiba miatt meghiúsul, az ügyfél számára ésszerűtlen, vagy a 3DZ megtagadja, vagy ha ez mindkét fél érdekeit figyelembe véve egyéb okból indokolt, az ügyfél - az esetleges kártérítési vagy költségtérítési igények sérelme nélkül - jogosult a szerződéstől elállni (kivéve, ha bérleti jogviszonyról van szó) vagy a díjat csökkenteni. Bérleti jogviszony esetén a megrendelő a hiba elhárításának elmaradása után jogosult a szerződést rendkívüli felmondásra. Amennyiben a 3DZ egy szerződés keretében több, körülhatárolható szolgáltatást nyújt a megrendelőnek (pl. több digitális kiadvány 3DZ.Editorban történő elkészítése, majd ezek keosk keretében történő terjesztése), a megrendelő csak a hibás részszolgáltatás tekintetében jogosult a szerződéstől való elállásra vagy rendkívüli felmondásra.
17.4 Az elállási jog vagy a rendkívüli felmondás joga azonban csak akkor áll fenn, ha a hiba jelentős.
17.5 A 3DZ minden további hibáért való felelőssége kizárt.
17.6 Az ügyfél köteles az adott szolgáltatást az első alkalommal történő nyújtás vagy egyéb módon történő rendelkezésre bocsátás után azonnal megvizsgálni a hibák tekintetében. Az ügyfél köteles a 3DZ-t haladéktalanul értesíteni a meglévő vagy felmerülő hibákról.
17.7 A 3DZ nem felel a szolgáltatások nem rendeltetésszerű használatából, helytelen üzembe helyezéséből vagy kezeléséből, az ügyfél által végzett helytelen javítási vagy kijavítási kísérletekből eredő károkért.
17.8 A 3DZ nem felel a hibákért akkor sem, ha a szolgáltatásokon jogosulatlan módosításokat végeztek, és a szóban forgó hiba a módosításnak tulajdonítható.
17.9 Az ügyfelet a 3DZ-vel szemben esetlegesen megillető szavatossági igények fennmaradnak.
17.10 A szavatossági igények az elévülési idő törvényes kezdetétől számított egy éven belül elévülnek, kivéve, ha a hibát csalárd módon eltitkolták.
18 Kártérítési felelősség
18.1 A 3DZ a törvényi rendelkezéseknek megfelelően felel az élet, a test vagy az egészség sérüléséből, valamint a termékfelelősségről szóló törvény alapján és a szavatossági ígéretekből eredő károkért, valamint csalárd szándék esetén.
18.2 A 3DZ felel továbbá a lényeges szerződéses kötelezettségek, azaz olyan kötelezettségek vétkes megszegéséből eredő károkért, amelyek teljesítése elengedhetetlen a szerződés megfelelő teljesítéséhez, és amelyek teljesítésére az ügyfél rendszeresen számíthat. A felelősség a szerződésre jellemző, előre látható károk megtérítésére korlátozódik. A szerződés megkötésekor a felek abból indulnak ki, hogy ez a tipikus szerződéses kár legfeljebb a megállapodás szerinti megrendelési összeg vagy éves díjazás 50 százalékát teszi ki.
18.3. Egyébként a 3DZ csak szándékosságért és súlyos gondatlanságért felel. A 3DZ minden további kártérítési felelőssége kizárt.
18.4 Amennyiben a 3DZ felelőssége kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a 3DZ törvényes képviselőinek, vezető tisztségviselőinek és egyéb közreműködőinek személyes felelősségére is.
18.5 Az ügyfél köteles a fenti felelősségi rendelkezések értelmében vett károkat haladéktalanul írásban bejelenteni a 3DZ-nek, illetve a 3DZ-vel rögzíttetni, hogy a 3DZ a lehető legkorábban értesüljön, és a megrendelővel együtt a kárt minimalizálni tudja.
19 Szerződés időtartama / felmondás / adatok törlése
19.1 A személyre szabott szoftver vagy koncepcionális megoldás (3DZ.Innovation Consulting) létrehozására vonatkozó szerződésekre szerződési idő vonatkozik, amennyiben ez az egyedi megállapodásban szerepel.
19.2 Egyéb szerződések esetében a mindenkori szerződési időtartam a szerződés kezdetétől számított 12 hónap, kivéve, ha az ajánlatban másként nem szerepel. A szerződés kezdete egyedileg állapítható meg. Egyébként a szerződés az 1.6. pont szerinti szerződéskötéssel kezdődik.
19.3. A szerződés minden esetben automatikusan meghosszabbodik további 12 hónappal, kivéve, ha a szerződést három hónapos felmondási idővel a szerződés lejártára felmondják.
19.4 A BGB 314. §-a szerinti rendkívüli felmondás joga változatlanul fennáll.
19.5 A szerződés felmondását szöveges formában kell megtenni. (A formai követelménynek az e-mail is megfelel.)
.
19.6 Ha az ügyfél ingyenesen kínál kiadványokat, a 3DZ jogosult azokat a 3DZ által üzemeltetett szerverekről a létrehozásuk után tizenkét hónappal törölni. A kiadványok ezután már nem jelenhetnek meg a 3DZ weboldalain és egyéb ajánlataiban.
19.7 A szerződéses időtartam lejártát követően a 3DZ törölheti az ügyfél összes olyan adatát, amely még elérhető a 3DZ szerverein.
19.8 A 6. pont szerinti egyedi alkalmazások szintén csak korlátozott ideig állnak az ügyfél rendelkezésére. A szerződéses időszak végén eltávolításra kerülnek az adott áruházszolgáltató (pl. Apple, Google vagy Amazon) áruházából, és az ügyfél köteles törölni a meglévő példányokat. Az alkalmazás tehát a szerződéses időszak lejárta után már nem használható.
20 Titoktartási kötelezettség
20.1 A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy harmadik személyekkel szemben abszolút titokban tartanak minden olyan információt, különösen üzleti és üzleti titkot, amelyről az együttműködésük során közvetlenül vagy közvetve tudomást szereznek, és ezeket az információkat az adott szerződő fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adják át harmadik személyeknek, nem teszik hozzáférhetővé harmadik személyek számára, nem hasznosítják semmilyen módon, és nem használják fel, kivéve, ha ez a jelen ÁSZF 1.6. pontja szerint megkötött szerződés céljaira szükséges.
20.2. A szerződő felek minden megfelelő óvintézkedést megtesznek a titoktartás biztosítása érdekében. A bizalmas információkat csak azon alkalmazottak vagy egyéb harmadik személyek számára szabad átadni, akiknek munkájuk miatt azokat meg kell kapniuk. A szerződő felek biztosítják, hogy a bevetett személyek ennek megfelelően titoktartási kötelezettséggel tartoznak.
20.3. Kérésre az átadott dokumentumokat, beleértve az azokról készült valamennyi másolatot, valamint a munkadokumentumokat és -anyagokat vissza kell adni, kivéve, ha a másik fél jogos érdekét tudja érvényesíteni ezekhez a dokumentumokhoz.
20.4 A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik vagy már nem vonatkozik (i) azokra az információkra vagy dokumentumokra, amelyek általánosan ismertek vagy általánosan ismertté váltak anélkül, hogy a másik fél ezért felelős lenne, valamint (ii) azokra az információkra és dokumentumokra, amelyeket a másik fél már ismert.
20.5. Az ügyfél teljes mértékben felel a 3DZ-nek a jelen 1.6. pontban meghatározott kötelezettségek megszegése miatt keletkezett valamennyi kárért.
20.6 A teljes titoktartási kötelezettség az együttműködés megszűnése után is fennmarad. A titoktartási kötelezettség a felek jogutódaira is vonatkozik.
21 A szerződés feltételeinek módosítása
21.1 A 3DZ jogosult az ügyfél által a folyamatos kötelezettségek keretében nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjak összegét minden egyes esetben a jövőre nézve egyoldalú, az ügyfélhez intézett nyilatkozattal a szerződés időtartama alatt módosítani. Ez nem vonatkozik a szerződés megkötésétől számított négy hónapon belül nyújtandó egyszeri szolgáltatásokra. Jelentős áremelkedés esetén a 3DZ az ügyfélnek külön elállási jogot biztosít. A szerződés megkötésekor a felek abból indulnak ki, hogy jelentős áremelkedésnek minősül minden esetben a korábban az adott egyedi esetben megállapított díj 25 százalékos emelkedése. A 3DZ tájékoztatja az ügyfelet a különleges elállási jogról, és meghatározza az e jog gyakorlására nyitva álló ésszerű határidőt is. Ha a megrendelő ezen időszakon belül nem él a különleges elállási jogával, úgy kell tekinteni, hogy a megrendelő hozzájárult a díj módosításához, és a szerződés az új feltételek szerint folytatódik. A 3DZ erről a jogkövetkezményről is tájékoztatja az ügyfelet.
21.2. A jelen ÁSZF vagy a mindenkori szolgáltatási kötelezettség körének módosítását a 3DZ ajánlatával és az ügyfél általi elfogadásával lehet elfogadni. A 3DZ a módosítást úgy ajánlja fel, hogy a módosításokról értesíti az ügyfelet. Ha az ügyfél az ajánlatra nem reagál, vagy a módosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított négy héten belül nem emel kifogást, az ügyfél ezzel a magatartással hallgatólagosan elfogadja a módosításokat. A módosítások ekkor lépnek hatályba. Ezek a jogkövetkezmények azonban csak akkor lépnek hatályba, ha a 3DZ a változásokról szóló értesítésben kifejezetten tájékoztatta az ügyfelet ezekről a következményekről. Ha az ügyfél a szerződés módosításait kifogásolja, a szerződés a korábbi feltételek szerint folytatódik. Nem folytatódik azonban, ha a 3DZ lényeges okokból nem tudja folytatni a szerződést, és a 3DZ erről értesíti az ügyfelet. Az új ÁSZF ekkor a régi ÁSZF helyébe lép. Ebben az esetben a 3DZ az ügyfélnek külön felmondási jogot biztosít. A 3DZ tájékoztatja az ügyfelet a különleges elállási jogról, és ésszerű határidőt határoz meg annak gyakorlására. Ha a megrendelő ezen időszakon belül nem él a különleges elállási jogával, a szerződés az új feltételek szerint folytatódik. 3DZ erről a jogkövetkezményről is tájékoztatja a megrendelőt.
21.3. A jelen ÁSZF 1.7.2. pontja szerinti módosítások csak akkor köthetők meg ténylegesen, ha a módosítás a teljesítés és az ellenszolgáltatás viszonyát nem változtatja meg jelentősen az ügyfél hátrányára.
22 Záró rendelkezések
22.1 A szerződésre a Németországi Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik, kivéve az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. április 11-i ENSZ-egyezményt (CISG United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods of Goods, 1980. április 11.).
22.2 A teljesítés helye a 3DZ székhelye.
22.3 A felek közötti szerződésből eredő és azzal kapcsolatos valamennyi jogvita kizárólagos joghatósága Münchenben van.
22.4 Az ügyfél a 3DZ-vel szembeni szerződéses követeléseit csak a 3DZ előzetes írásbeli hozzájárulásával engedményezheti. Az ügyfél csak akkor számolhat el saját követeléseivel, illetve érvényesíthet visszatartási jogot, ha követelései jogerősen megállapítottak, nem vitatottak vagy elismertek.
22.5 Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a jelen ÁSZF mellett kötött egyedi megállapodások bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetben a felek kötelesek együttműködni olyan rendelkezések megalkotásában, amelyek a lehető legközelebb állnak az érvénytelen rendelkezés gazdasági hatásához, ugyanakkor mindkét fél érdekeit védik. A fentieket megfelelően alkalmazni kell a szerződéses kiskapuk bezárására is.