Gå til indhold

Velkommen til Smarticles privatlivspolitik.

Smarticle er et tilbud fra 3D-Zeitschrift GmbH.

Senest ændret den: 19. juli 2018

Når du bruger Smarticle-tjenester, betror du os dine data. Denne fortrolighedspolitik forklarer arten, omfanget og formålet med behandlingen af personoplysninger (i det følgende benævnt "data") inden for vores online tilbud og de tilknyttede websteder, funktioner og indhold samt eksterne online tilstedeværelser, såsom vores sociale medieprofil. (i det følgende samlet benævnt "onlinetilbud"). Med hensyn til de anvendte termer, såsom "personlige data" eller deres "behandling", henviser vi til definitionerne i artikel 4 i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

3D-Zeitschrift GmbH

Smarticle

Dachsteinstr 6
83373 Taching am See
Taching am See, Tyskland

Administrerende direktør: Holger Meyer
E-mail: hello@smarticle.com

Registrering i handelsregistret
Indførsel i handelsregistret
Registerdomstol: AG Traunstein
Registernummer: HRB 28456

Omsætningsafgifts-ID
Momsidentifikationsnummer i henhold til §27 a i momsloven: DE813571278

Typer af data, der behandles

 • Lagerdata (f.eks. navne, adresser).
 • Kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre).
 • Indholdsdata (f.eks. tekstindtastninger, fotografier, videoer).
 • Kontraktdata (f.eks. kontraktens genstand, løbetid, kundekategori).
 • Betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, betalingshistorik).
 • Brugsdata (f.eks. besøgte hjemmesider, interesse for indhold, adgangstider).
 • Meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).

Der behandles ingen særlige kategorier af data (art. 9, stk. 1, i GDPR).

Kategorier af registrerede, der er berørt af behandlingen:

 • Kunder / interesserede parter / leverandører.
 • Besøgende og brugere af onlinetilbuddet.

I det følgende henviser vi også til de registrerede kollektivt som "brugere".

Formål med behandlingen

 • Tilvejebringelse af hjemmesiden, dens indhold og funktioner.
 • Levering af kontraktlige ydelser, service og kundepleje.
 • Besvarelse af kontaktforespørgsler og kommunikation med brugere.
 • Markedsføring, reklame og markedsundersøgelser.
 • Sikkerhedsforanstaltninger.
 • Relevant retsgrundlag

I overensstemmelse med art. 13 i GDPR informerer vi dig om retsgrundlaget for vores databehandling. Hvis retsgrundlaget ikke er angivet i privatlivspolitikken, gælder følgende Retsgrundlaget for indhentning af samtykke er art. 6, stk. 1, litra a og art. 7 i GDPR, retsgrundlaget for behandling for at opfylde vores tjenester og gennemføre kontraktlige foranstaltninger og svare på forespørgsler er art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, retsgrundlaget for behandling for at opfylde vores juridiske forpligtelser er art. 6, stk. 1, litra c i GDPR, og retsgrundlaget for behandling for at beskytte vores legitime interesser er art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. I tilfælde af, at den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, tjener artikel 6, stk. 1, litra d, i GDPR som retsgrundlag.

 • Ændringer og opdateringer af privatlivspolitikken

Vi beder dig om regelmæssigt at informere dig om indholdet af vores privatlivspolitik. Vi vil ændre privatlivspolitikken, så snart ændringer i den databehandling, vi udfører, gør det nødvendigt. Vi informerer dig, så snart ændringerne kræver en samarbejdshandling fra din side (f.eks. samtykke) eller anden individuel meddelelse.

 • Sikkerhedsforanstaltninger

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 32 i GDPR under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og behandlingens art, omfang, sammenhæng og formål samt risikoen af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og friheder for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen; foranstaltningerne omfatter især sikring af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data ved at kontrollere den fysiske adgang til data samt adgang, input, videregivelse, sikring af tilgængelighed og adskillelse heraf. Desuden har vi etableret procedurer, der garanterer udøvelsen af registreredes rettigheder, sletning af data og reaktion på datatrusler. Desuden tager vi hensyn til beskyttelsen af personoplysninger allerede ved udviklingen eller udvælgelsen af hardware, software og procedurer i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse gennem teknologidesign og databeskyttelsesvenlige standardindstillinger (art. 25 GDPR).

Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter især den krypterede overførsel af data mellem din browser og vores server.

 • Samarbejde med databehandlere og tredjeparter

Hvis vi som led i vores behandling videregiver data til andre personer og virksomheder (databehandlere eller tredjeparter), overfører dem til dem eller på anden måde giver dem adgang til dataene, sker dette kun på grundlag af en juridisk tilladelse (f.eks. hvis overførslen af data til tredjeparter, såsom betalingstjenesteudbydere, er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR), du har givet dit samtykke, en juridisk forpligtelse foreskriver dette eller på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. ved brug af agenter, webhosts osv.).

Hvis vi lader tredjeparter behandle data på grundlag af en såkaldt "ordrebehandlingskontrakt", sker dette på grundlag af art. 28 i GDPR.

 • Overførsler til tredjelande

Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller hvis dette sker i forbindelse med brug af tredjepartstjenester eller videregivelse eller overførsel af data til tredjeparter, vil dette kun finde sted, hvis det sker for at opfylde vores (præ)kontraktlige forpligtelser, på grundlag af dit samtykke, på grundlag af en juridisk forpligtelse eller på grundlag af vores legitime interesser. Med forbehold for juridiske eller kontraktlige tilladelser behandler eller får vi kun dataene behandlet i et tredjeland, hvis de særlige krav i art. 44 ff. GDPR er opfyldt. Det betyder for eksempel, at behandlingen finder sted på grundlag af særlige garantier, såsom den officielt anerkendte fastsættelse af et databeskyttelsesniveau svarende til EU (f.eks. for USA gennem "Privacy Shield") eller overholdelse af officielt anerkendte særlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte "standardkontraktklausuler").

 • Rettigheder for de registrerede
   1. Du har ret til at anmode om bekræftelse på, om de pågældende data behandles, og til at anmode om oplysninger om disse data samt yderligere oplysninger og en kopi af dataene i overensstemmelse med artikel 15 i GDPR.
   2. Du har i overensstemmelse hermed. Art. 16 GDPR har du ret til at anmode om komplettering af data vedrørende dig eller berigtigelse af unøjagtige data vedrørende dig.
   3. I henhold til art. 17 i GDPR har du ret til at kræve, at de pågældende data slettes øjeblikkeligt, eller alternativt at kræve, at behandlingen af dataene begrænses i henhold til art. 18 i GDPR.
   4. Du har ret til at anmode om at modtage de oplysninger om dig, som du har givet os i henhold til art. 20 i GDPR, og til at anmode om overførsel af disse til andre dataansvarlige.
   5. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 77 i GDPR.
 • Ret til annullering
   1. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage i overensstemmelse med art. 7, stk. 3 i GDPR med virkning for fremtiden.
 • Ret til indsigelse
   1. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den fremtidige behandling af dine data i henhold til art. 21 i GDPR. Du kan især gøre indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring.
 • Cookies og ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring
   1. Vi bruger midlertidige og permanente cookies, dvs. små filer, der gemmes på brugernes enheder (for en forklaring af begrebet og funktionen, se det sidste afsnit i denne privatlivspolitik). Nogle af disse cookies bruges til sikkerhedsformål eller er nødvendige for driften af vores onlinetjenester (f.eks. for at vise hjemmesiden) eller for at gemme brugerens beslutning, når han/hun bekræfter cookiebanneret. Derudover bruger vi eller vores teknologipartnere cookies til måling af rækkevidde og markedsføringsformål, som brugerne informeres om i løbet af privatlivspolitikken.
   2. En generel indsigelse mod brugen af cookies til online markedsføringsformål kan erklæres for et stort antal tjenester, især i tilfælde af sporing, via det amerikanske webstedhttp://www.aboutads.info/choices/oderog EU-webstedethttp://www.youronlinechoices.com/. Desuden kan lagring af cookies opnås ved at slå dem fra i browserindstillingerne. Bemærk venligst, at du så muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted.
 • Sletning af data
   1. De data, der behandles af os, vil blive slettet eller begrænset i deres behandling i overensstemmelse med art. 17 og 18 GDPR. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i denne privatlivspolitik, vil de data, der er gemt af os, blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige til det tilsigtede formål, og sletningen ikke er i strid med nogen lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Hvis dataene ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre og lovligt tilladte formål, vil deres behandling blive begrænset. Det betyder, at dataene blokeres og ikke behandles til andre formål. Dette gælder f.eks. data, der skal opbevares af kommercielle eller skatteretlige årsager.
   2. Tyskland: I overensstemmelse med lovkravene opbevares data i 6 år i henhold til § 257 (1) HGB (forretningsbøger, varebeholdninger, åbningsbalancer, årsregnskaber, handelsbreve, regnskabsbilag osv.) og i 10 år i henhold til § 147 (1) AO (bøger, optegnelser, ledelsesrapporter, regnskabsbilag, handels- og forretningsbreve, dokumenter, der er relevante for beskatning osv.)
   3. Østrig: I overensstemmelse med lovkravene opbevares især i 7 år i overensstemmelse med § 132 stk. 1 BAO (regnskabsdokumenter, kvitteringer/fakturaer, regnskaber, kvitteringer, forretningspapirer, opgørelse over indtægter og udgifter osv.), i 22 år i forbindelse med fast ejendom og i 10 år for dokumenter i forbindelse med elektronisk leverede tjenester, telekommunikation, radio- og tv-tjenester, der leveres til ikke-iværksættere i EU-medlemslande, og som Mini-One-Stop-Shop (MOSS) bruges til.
 • Levering af kontraktlige tjenester
   1. Vi behandler lagerdata (f.eks. navne og adresser samt kontaktdata for brugere), kontraktdata (f.eks. anvendte tjenester, navne på kontaktpersoner, betalingsoplysninger) med det formål at opfylde vores kontraktlige forpligtelser og tjenester i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b. GDPR. De oplysninger, der er markeret som obligatoriske i onlineformularer, er nødvendige for indgåelse af kontrakten.
   2. Brugere kan valgfrit oprette en brugerkonto, hvor de især kan se deres ordrer. Som en del af registreringsprocessen kommunikeres de nødvendige obligatoriske oplysninger til brugerne. Brugerkontiene er ikke offentlige og kan ikke indekseres af søgemaskiner. Hvis brugere har annulleret deres brugerkonto, slettes deres data med hensyn til brugerkontoen, med forbehold for at deres opbevaring er nødvendig af kommercielle eller skatteretlige årsager i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR. Det er brugernes ansvar at sikkerhedskopiere deres data inden kontraktens udløb i tilfælde af annullering. Vi er bemyndiget til uigenkaldeligt at slette alle brugerdata, der er gemt i løbet af kontraktens løbetid.
   3. Vi gemmer IP-adressen og tidspunktet for den respektive brugerhandling som en del af registreringen og fornyede logins samt brugen af vores onlinetjenester. Disse data gemmes på grundlag af vores og brugerens legitime interesser for at beskytte mod misbrug og anden uautoriseret brug. Disse data videregives ikke til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at forfølge vores krav, eller der er en juridisk forpligtelse til at gøre det i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR.
   4. Vi behandler brugsdata (f.eks. de besøgte hjemmesider i vores onlinetilbud, interesse for vores produkter) og indholdsdata (f.eks. indtastninger i kontaktformularen eller brugerprofilen) til reklameformål i en brugerprofil, f.eks. for at vise produktinformation til brugere baseret på de tjenester, de har brugt indtil nu.
   5. Sletningen finder sted efter udløbet af lovbestemte garanti- og lignende forpligtelser, nødvendigheden af at gemme dataene vurderes hvert tredje år; i tilfælde af lovbestemte arkiveringsforpligtelser finder sletningen sted efter deres udløb (afslutning af handelsretlig (6 år) og skatteretlig (10 år) opbevaringsforpligtelse); oplysninger på kundekontoen forbliver, indtil de slettes.
 • Kreditoplysninger
  1. Hvis vi foretager forudbetalinger (f.eks. ved køb på konto), forbeholder vi os retten til at indhente identitets- og kreditoplysninger med henblik på at vurdere kreditrisikoen på grundlag af matematisk-statistiske procedurer fra specialiserede tjenesteudbydere (kreditbureauer) for at beskytte vores legitime interesser.
  2. Som en del af kreditrapporten overfører vi følgende personoplysninger om kunden (navn, postadresse, fødselsdato, oplysninger om kontrakttype, bankoplysninger) til følgende kreditbureauer:
   1. Vi behandler oplysningerne fra kreditbureauerne om den statistiske sandsynlighed for en betalingsmisligholdelse som en del af en passende skønsmæssig beslutning om etablering, udførelse og opsigelse af kontraktforholdet. Vi forbeholder os ret til at afvise acontobetaling eller anden forudbetaling i tilfælde af et negativt resultat af kreditkontrollen.
   2. Beslutningen om, hvorvidt vi foretager forudbetaling, træffes i overensstemmelse med artikel 22 i GDPR udelukkende på grundlag af en automatiseret beslutning i individuelle tilfælde, som vores software træffer på grundlag af de oplysninger, der er leveret af kreditbureauet.
   3. Hvis vi indhenter udtrykkeligt samtykke fra dig, er retsgrundlaget for kreditrapporten og overførslen af kundens data til kreditbureauerne samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a, 7 i GDPR. Hvis der ikke indhentes samtykke, er vores legitime interesser i sikkerheden for dit betalingskrav retsgrundlaget i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f. GDPR.
 • At tage kontakt
   1. Når du kontakter os (via kontaktformular eller e-mail), behandles brugerens oplysninger for at behandle kontaktforespørgslen og dens håndtering i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR.
   2. Brugerens oplysninger kan blive gemt i vores Customer Relationship Management-system ("CRM-system") eller i en tilsvarende henvendelsesorganisation.
   3. Vi bruger CRM-systemet "Helpdesk" fra udbyderen Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA) på grundlag af vores legitime interesser (effektiv og hurtig behandling af brugerforespørgsler). Til dette formål har vi indgået en kontrakt med Help Scout med såkaldte standardkontraktbestemmelser, hvor Help Scout forpligter sig til kun at behandle brugerdata i overensstemmelse med vores instruktioner og til at overholde EU's databeskyttelsesniveau. Help Scout er også certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en yderligere garanti for overholdelse af den europæiske databeskyttelseslovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).
   4. Vi sletter forespørgslerne, hvis de ikke længere er nødvendige. Vi vurderer nødvendigheden hvert andet år; vi gemmer forespørgsler fra kunder, der har en kundekonto, permanent og henviser til oplysningerne på kundekontoen for sletning. I tilfælde af lovbestemte arkiveringsforpligtelser finder sletningen sted efter deres udløb (afslutning af handelsretlig (6 år) og skatteretlig (10 år) opbevaringspligt).
 • Kommentarer og bidrag
   1. Hvis brugere efterlader kommentarer eller andre bidrag, gemmes deres IP-adresser på grundlag af vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f. GDPR i 7 dage. GDPR i 7 dage.
   2. Dette sker af hensyn til vores sikkerhed, hvis nogen efterlader ulovligt indhold i kommentarer og indlæg (fornærmelser, forbudt politisk propaganda osv.). I dette tilfælde kan vi selv blive retsforfulgt for kommentaren eller indlægget og er derfor interesseret i forfatterens identitet.
 • Hentning af profilbilleder fra Gravatar

Vi bruger Gravatar-tjenesten fra Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA, inden for vores online-tilbud og især i bloggen.

Gravatar er en tjeneste, hvor brugere kan registrere og gemme profilbilleder og deres e-mailadresser. Hvis brugere efterlader indlæg eller kommentarer på andre onlinepræsenser (især i blogs) med den respektive e-mailadresse, kan deres profilbilleder vises ved siden af indlæggene eller kommentarerne. Til dette formål overføres brugernes e-mailadresse til Gravatar i krypteret form med det formål at kontrollere, om der er gemt en profil til den. Dette er det eneste formål med at overføre e-mailadressen, og den vil ikke blive brugt til noget andet formål, men vil blive slettet bagefter.

Gravatar anvendes på grundlag af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR, da vi bruger Gravatar til at give forfattere af indlæg og kommentarer mulighed for at personliggøre deres indlæg med et profilbillede.

Automattic er certificeret under Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for overholdelse af den europæiske databeskyttelseslovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Ved at vise billederne lærer Gravatar brugerens IP-adresse, da dette er nødvendigt for kommunikationen mellem en browser og en onlinetjeneste. Yderligere oplysninger om Gravatars indsamling og brug af data kan findes i Automattics privatlivspolitik: https://automattic.com/privacy/.

Hvis brugere ikke ønsker, at et brugerbillede, der er knyttet til deres e-mailadresse hos Gravatar, skal vises i kommentarerne, skal de bruge en e-mailadresse, der ikke er gemt hos Gravatar, til at kommentere. Vi vil også gerne påpege, at det også er muligt at bruge en anonym e-mail-adresse eller slet ingen e-mail-adresse, hvis brugerne ikke ønsker, at deres egen e-mail-adresse skal sendes til Gravatar. Brugere kan helt forhindre overførsel af data ved ikke at bruge vores kommentarsystem.

 • Akismet anti-spam check

Vores hjemmeside bruger tjenesten "Akismet", som leveres af Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Den anvendes på grundlag af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Denne tjeneste bruges til at skelne kommentarer fra rigtige mennesker fra spamkommentarer. Til dette formål sendes alle kommentarer til en server i USA, hvor de analyseres og gemmes i fire dage til sammenligningsformål. Hvis en kommentar er blevet kategoriseret som spam, gemmes dataene ud over denne periode. Disse data omfatter det indtastede navn, e-mailadressen, IP-adressen, kommentarens indhold, henviseren, detaljer om den anvendte browser og computersystemet samt tidspunktet for indtastningen.

Automattic er certificeret under Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for overholdelse af den europæiske databeskyttelseslovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Yderligere oplysninger om Akismets indsamling og brug af data kan findes i Automattics privatlivspolitik: https://automattic.com/privacy/.

Brugere er velkomne til at bruge pseudonymer eller vælge ikke at indtaste deres navn eller e-mailadresse. Du kan helt forhindre overførsel af data ved ikke at bruge vores kommentarsystem. Det ville være en skam, men vi ser desværre ingen andre alternativer, der fungerer lige så effektivt.

 • Indsamling af adgangsdata og logfiler
   1. Vi indsamler på grundlag af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f. GDPR, indsamler vi data om enhver adgang til den server, som denne tjeneste er placeret på (såkaldte serverlogfiler). Adgangsdataene omfatter navnet på det websted, der er adgang til, fil, dato og klokkeslæt for adgang, overført datamængde, meddelelse om vellykket adgang, browsertype og -version, brugerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøgte side), IP-adresse og den anmodende udbyder.
   2. Logfiloplysninger gemmes af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. for at undersøge misbrug eller svindel) i højst syv dage og slettes derefter. Data, hvis yderligere opbevaring er påkrævet til bevisformål, er udelukket fra sletning, indtil den respektive hændelse er endeligt afklaret.
 • Online tilstedeværelse på sociale medier
   1. Vi er til stede online på sociale netværk og platforme for at kommunikere med kunder, interesserede parter og brugere, der er aktive der, og for at informere dem om vores tjenester. Ved adgang til de respektive netværk og platforme gælder de respektive operatørers vilkår og betingelser og retningslinjer for databehandling.
   2. Medmindre andet er angivet i vores privatlivspolitik, behandler vi brugernes data, hvis de kommunikerer med os inden for de sociale netværk og platforme, f.eks. skriver indlæg på vores online tilstedeværelse eller sender os beskeder.
 • Cookies og måling af rækkevidde
   1. Cookies er informationer, der overføres fra vores webserver eller tredjeparts webservere til brugerens webbrowser og gemmes der til senere hentning. Cookies kan være små filer eller andre former for informationslagring.
   2. Vi bruger "session cookies", som kun gemmes under det aktuelle besøg på vores online-tilstedeværelse (f.eks. for at muliggøre lagring af din login-status eller indkøbskurvfunktionen og dermed brugen af vores online-tilbud overhovedet). Et tilfældigt genereret unikt identifikationsnummer, et såkaldt session-ID, gemmes i en session-cookie. En cookie indeholder også oplysninger om dens oprindelse og opbevaringsperiode. Disse cookies kan ikke gemme andre data. Sessionscookies slettes, når du er færdig med at bruge vores hjemmeside og f.eks. logger ud eller lukker browseren.
   3. Brugere informeres om brugen af cookies i forbindelse med pseudonymiseret rækkeviddemåling som en del af denne privatlivspolitik.
   4. Hvis brugerne ikke ønsker, at der gemmes cookies på deres computer, bliver de bedt om at deaktivere den tilsvarende mulighed i systemindstillingerne i deres browser. Gemte cookies kan slettes i browserens systemindstillinger. Udelukkelse af cookies kan føre til funktionelle begrænsninger af dette onlinetilbud.
   5. Du kan gøre indsigelse mod brugen af cookies til måling af rækkevidde og reklameformål via deaktiveringssiden for netværksreklameinitiativet(http://optout.networkadvertising.org/) og derudover den amerikanske hjemmeside(http://www.aboutads.info/choices) eller den europæiske hjemmeside(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Google Analytics
   1. På grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f. GDPR) bruger vi Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google. GDPR) Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC ("Google"). Google bruger cookies. De oplysninger, der genereres af cookien om brugerens brug af onlinetilbuddet, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.
   2. Google er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for overholdelse af den europæiske databeskyttelseslovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Google bruger disse oplysninger på vores vegne til at analysere brugernes brug af vores onlinetilbud, til at udarbejde rapporter om aktiviteterne inden for dette onlinetilbud og til at give os yderligere tjenester i forbindelse med brugen af dette onlinetilbud og brugen af internettet. Pseudonymiserede brugerprofiler kan oprettes ud fra de behandlede data.
   4. Vi bruger Google Analytics til kun at vise annoncer, der er placeret af Google og dets partnere inden for reklametjenester, til de brugere, der også har vist interesse for vores online tilbud, eller som har visse egenskaber (f.eks. interesser i bestemte emner eller produkter bestemt på baggrund af de besøgte websteder), som vi overfører til Google (såkaldt "remarketing" eller "Google Analytics-målgrupper"). Ved hjælp af remarketing-målgrupper ønsker vi også at sikre, at vores reklamer svarer til brugernes potentielle interesse og ikke er irriterende.
   5. Vi bruger kun Google Analytics med aktiveret IP-anonymisering. Det betyder, at brugernes IP-adresse afkortes af Google inden for EU's medlemslande eller i andre stater, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og afkortes der.
   6. Den IP-adresse, der overføres af brugerens browser, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data. Brugere kan forhindre lagring af cookies ved at indstille deres browsersoftware i overensstemmelse hermed; brugere kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien, og som vedrører deres brug af onlinetilbuddet, og i at behandle disse data af Google ved at downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
   7. Du kan finde flere oplysninger om Googles brug af data, indstillings- og indsigelsesmuligheder på Googles hjemmesider: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners("Googles brug af data, når du bruger vores partneres hjemmesider eller apps"),https://policies.google.com/technologies/ads("Brug af data til reklameformål"),https://adssettings.google.com/authenticated("Administrer oplysninger, som Google bruger til at vise dig reklamer").
 • Google Re/Marketing-tjenester
   1. På grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f. GDPR) bruger vi Google Re/Marketing Services. GDPR) marketing- og remarketingtjenesterne ("Google Marketing Services") fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").
   2. Google er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for overholdelse af den europæiske databeskyttelseslovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Googles marketingtjenester giver os mulighed for at vise annoncer for og på vores websted på en mere målrettet måde for kun at præsentere brugerne for annoncer, der potentielt matcher deres interesser. Hvis en bruger f.eks. får vist reklamer for produkter, som vedkommende har vist interesse for på andre hjemmesider, kaldes det "remarketing". Til disse formål, når vores og andre hjemmesider, hvor Googles marketingtjenester er aktive, tilgås, udføres en kode fra Google direkte af Google, og såkaldte (re)marketing tags (usynlig grafik eller kode, også kendt som "web beacons") integreres på hjemmesiden. Med deres hjælp gemmes en individuel cookie, dvs. en lille fil, på brugerens enhed (sammenlignelige teknologier kan også bruges i stedet for cookies). Cookies kan sættes af forskellige domæner, f.eks. google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denne fil registrerer, hvilke hjemmesider brugeren har besøgt, hvilket indhold de er interesserede i, og hvilke tilbud de har klikket på, samt tekniske oplysninger om browser og operativsystem, henvisende hjemmesider, besøgstidspunkt og andre oplysninger om brugen af onlinetilbuddet. Brugerens IP-adresse registreres også, hvorved vi informerer Google Analytics om, at IP-adressen forkortes inden for EU's medlemslande eller i andre stater, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og kun i undtagelsestilfælde overføres den i sin helhed til en Google-server i USA og forkortes der. IP-adressen sammenføres ikke med brugerens data inden for andre Google-tjenester. Google kan også kombinere de førnævnte oplysninger med sådanne oplysninger fra andre kilder. Hvis brugeren efterfølgende besøger andre hjemmesider, kan de få vist reklamer, der er skræddersyet til deres interesser.
   4. Brugerdata behandles pseudonymt som en del af Googles marketingtjenester. Det betyder, at Google ikke gemmer og behandler f.eks. brugerens navn eller e-mailadresse, men behandler de relevante data i forbindelse med cookies inden for pseudonyme brugerprofiler. Det betyder, at annoncerne fra Googles perspektiv ikke administreres og vises for en specifikt identificeret person, men for cookie-ejeren, uanset hvem denne cookie-ejer er. Dette gælder ikke, hvis en bruger udtrykkeligt har tilladt Google at behandle dataene uden denne pseudonymisering. De oplysninger, der indsamles af Googles marketingtjenester om brugerne, overføres til Google og gemmes på Googles servere i USA.
   5. De Google-marketingtjenester, vi bruger, omfatter online-reklameprogrammet "Google AdWords". I tilfælde af Google AdWords modtager hver AdWords-kunde en anden "konverteringscookie". Cookies kan derfor ikke spores via AdWords-kunders hjemmesider. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af cookien, bruges til at oprette konverteringsstatistikker for AdWords-kunder, der har valgt konverteringssporing. AdWords-kunder finder ud af det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et konverteringssporingstag. De modtager dog ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere brugerne personligt.
   6. Vi kan integrere tredjepartsannoncer på basis af Googles marketingtjeneste "DoubleClick". DoubleClick bruger cookies til at gøre det muligt for Google og dets partnerwebsteder at vise annoncer baseret på brugernes besøg på dette websted eller andre websteder på Internettet.
   7. Vi kan integrere tredjepartsannoncer på basis af Googles marketingtjeneste "AdSense". AdSense bruger cookies til at gøre det muligt for Google og dets partnerwebsteder at vise annoncer baseret på brugernes besøg på dette websted eller andre websteder på Internettet.
   8. Vi kan også bruge tjenesten "Google Optimiser". Google Optimiser giver os mulighed for at spore effekten af forskellige ændringer på et websted (f.eks. ændringer i inputfelter, design osv.) som en del af såkaldt "A/B-test". Til disse testformål gemmes der cookies på brugernes enheder. Der behandles kun pseudonymiserede brugerdata.
   9. Vi kan også bruge "Google Tag Manager" til at integrere og administrere Googles analyse- og marketingtjenester på vores hjemmeside.
   10. Du kan finde flere oplysninger om Googles brug af data til markedsføringsformål på oversigtssiden: https://policies.google.com/technologies/ads, Googles privatlivspolitik er tilgængelig påhttps://policies.google.com/privacyabrufbar.
   11. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Googles marketingtjenester, kan du bruge de indstillings- og fravalgsmuligheder, som Google stiller til rådighed: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Facebook, brugerdefinerede målgrupper og Facebook-marketingtjenester
   1. På grundlag af vores legitime interesser i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud og til disse formål, den såkaldte "Facebook pixel" af det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du er bosiddende i EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook")
   2. .
   3. Facebook er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for overholdelse af europæisk databeskyttelseslovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
   4. )
   5. .
   6. Ved hjælp af Facebook-pixlen er Facebook i stand til at bestemme de besøgende på vores online tilbud som en målgruppe til visning af reklamer (såkaldte "Facebook-annoncer"). Derfor bruger vi Facebook-pixlen til kun at vise de Facebook-annoncer, vi har placeret, til de Facebook-brugere, der også har vist interesse for vores onlinetilbud, eller som har visse egenskaber (f.eks. interesser i bestemte emner eller produkter bestemt på baggrund af de besøgte websteder), som vi overfører til Facebook (såkaldte "brugerdefinerede målgrupper"). Ved hjælp af Facebook-pixlen ønsker vi også at sikre, at vores Facebook-annoncer svarer til brugernes potentielle interesse og ikke er irriterende.
   7. Ved hjælp af Facebook-pixlen
   8. kan vi også spore effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske formål og markedsundersøgelser ved at se, om brugerne er blevet omdirigeret til vores websted efter at have klikket på en Facebook-annonce (såkaldt "konvertering")
   9. .
   10. Når vi bruger Facebook-pixlen, bruger vi desuden den ekstra funktion "udvidet matchning" (data såsom telefonnumre, e-mailadresser eller Facebook-id'er for brugere) til at danne målgrupper ("Custom Audiences" eller "Look Alike Audiences") til Facebook (krypteret). Yderligere oplysninger om "udvidet synkronisering": https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).
   11. Vi bruger også proceduren "Custom Audiences from File" fra det sociale netværk Facebook, Inc. I dette tilfælde uploades e-mailadresserne på modtagerne af nyhedsbrevet til Facebook. Upload-processen er krypteret. Uploaden bruges udelukkende til at bestemme modtagerne af vores Facebook-annoncer. Vi ønsker at sikre, at annoncerne kun vises til brugere, der er interesserede i vores informationer og tjenester
   12. .
   13. Facebooks behandling af data finder sted inden for rammerne af Facebooks politik for brug af data. Generelle oplysninger om visning af Facebook-annoncer kan derfor findes i Facebooks politik for databrug: https://www.facebook.com/policy.php. Specifikke oplysninger og detaljer om Facebook-pixlen, og hvordan den fungerer, kan findes i Facebooks hjælpesektion: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
   14. Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen af Facebook-pixlen og brugen af dine data til at vise Facebook-annoncer. For at indstille, hvilke typer annoncer der vises for dig på Facebook, kan du gå til den side, som Facebook har oprettet, og følge instruktionerne der om indstillingerne for brugsbaseret annoncering: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Indstillingerne er platformsuafhængige, dvs. de gælder for alle enheder, f.eks. stationære computere eller mobile enheder
   15. .
   16. Du kan også gøre indsigelse mod brugen af cookies, der bruges til måling af rækkevidde og reklameformål, via deaktiveringssiden på netværksreklameinitiativet(http://optout.networkadvertising.org/) og desuden den amerikanske hjemmeside(http://www.aboutads.info/choices) eller den europæiske hjemmeside(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
   17. )
   18. .
 • Sociale plugins til Facebook
   1. På grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f. i GDPR) anvendes sociale plugins ("plugins"). GDPR) sociale plugins ("plugins") fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Plugins kan vise interaktionselementer eller indhold (f.eks. videoer, grafik eller tekstbidrag) og er genkendelige ved et af Facebooks logoer (hvidt "f" på en blå flise, udtrykkene "Like", "Gefällt mir" eller et "thumbs up"-tegn) eller er markeret med tilføjelsen "Facebook Social Plugin". Listen og udseendet af Facebooks sociale plugins kan ses her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
   2. Facebook er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for overholdelse af den europæiske databeskyttelseslovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
   3. Når en bruger åbner en funktion i dette onlinetilbud, der indeholder et sådant plugin, opretter deres enhed en direkte forbindelse til Facebooks servere. Indholdet af plugin'et overføres af Facebook direkte til brugerens enhed og integreres i onlinetilbuddet. Ud fra de behandlede data kan der oprettes brugerprofiler. Vi har derfor ingen indflydelse på omfanget af de data, som Facebook indsamler ved hjælp af dette plugin, og informerer derfor brugerne i henhold til vores vidensniveau.
   4. Ved at integrere plugins modtager Facebook oplysninger om, at en bruger har åbnet den tilsvarende side i onlinetilbuddet. Hvis brugeren er logget ind på Facebook, kan Facebook tildele besøget til deres Facebook-konto. Hvis brugerne interagerer med plugins, for eksempel ved at klikke på Like-knappen eller efterlade en kommentar, overføres de tilsvarende oplysninger direkte fra din enhed til Facebook og gemmes der. Hvis en bruger ikke er medlem af Facebook, er det stadig muligt for Facebook at finde ud af deres IP-adresse og gemme den. Ifølge Facebook er det kun en anonymiseret IP-adresse, der gemmes i Tyskland.
   5. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks videre behandling og brug af dataene samt de relevante rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte brugernes privatliv kan findes i Facebooks databeskyttelsesoplysninger: https://www.facebook.com/about/privacy/.
   6. Hvis en bruger er medlem af Facebook og ikke ønsker, at Facebook indsamler data om dem via denne onlinetjeneste og forbinder dem med deres medlemsdata, der er gemt på Facebook, skal de logge ud af Facebook og slette deres cookies, før de bruger vores onlinetjeneste. Yderligere indstillinger og indsigelser mod brug af data til reklameformål er mulige inden for Facebook-profilindstillingerne: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via det amerikanske webstedhttp://www.aboutads.info/choices/ eller EU-webstedethttp://www.youronlinechoices.com/. Indstillingerne er platformsuafhængige, dvs. at de gælder for alle enheder, f.eks. stationære computere eller mobile enheder.
 • Jetpack (WordPress-statistikker)
   1. På grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f. GDPR) bruger vi Jetpack-plugin'et. GDPR) bruger vi Jetpack-pluginet (her underfunktionen "Wordpress Stats"), som integrerer et værktøj til statistisk evaluering af besøgsadgangen og leveres af Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden.
   2. Automattic er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for overholdelse af den europæiske databeskyttelseslovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).
   3. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside, gemmes på en server i USA. Ud fra de behandlede data kan der oprettes brugerprofiler, som kun bruges til analyse og ikke til reklameformål. Yderligere oplysninger kan findes i Automattics privatlivspolitik: https://automattic.com/privacy/ og oplysninger om Jetpack-cookies: https://jetpack.com/support/cookies/.
 • etracker
   1. På grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f. GDPR) bruger vi analysetjenesten "etracker". GDPR) bruger vi analysetjenesten "etracker" fra etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg.
   2. De data, der behandles af etracker, kan bruges til at oprette brugerprofiler under et pseudonym. Til dette formål kan der anvendes cookies. Cookies gør det muligt at genkende din browser. De data, der indsamles med etracker-teknologierne, vil ikke blive brugt til personligt at identificere besøgende på vores hjemmeside uden særskilt samtykke fra den pågældende person og vil ikke blive slået sammen med personlige data om bæreren af pseudonymet. Desuden behandles personoplysningerne kun for os, dvs. de sammenføres ikke med personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med andre onlinetilbud.
   3. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og lagring af data med virkning for fremtiden. Hvis du vil gøre indsigelse mod indsamling og lagring af dine besøgsdata i fremtiden, kan du få en opt-out-cookie fra etracker via følgende link, som forhindrer etracker i at indsamle og lagre besøgsdata fra din browser i fremtiden: http://www.etracker.de/privacy?et=Account-ID
   4. Opt-out'en sætter en opt-out-cookie med navnet "cntcookie" fra etracker. Du må ikke slette denne cookie, så længe du ønsker at opretholde din indsigelse. Yderligere oplysninger kan findes i etrackers privatlivspolitik: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
 • Criteo
   1. På grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f. GDPR) bruger vi tjenesterne fra udbyderen Criteo GmbH, GewO. GDPR) bruger vi tjenesterne fra udbyderen Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 München, Tyskland.
   2. Criteos tjenester giver os mulighed for at vise annoncer for og på vores hjemmeside på en mere målrettet måde for kun at præsentere brugere for annoncer, der potentielt matcher deres interesser. Hvis en bruger f.eks. får vist reklamer for produkter, som vedkommende har vist interesse for på andre hjemmesider, kaldes det "remarketing". Til disse formål udføres en Criteo-kode direkte af Criteo, når vores og andre hjemmesider, hvor Criteo er aktiv, tilgås, og såkaldte (re)marketing-tags (usynlig grafik eller kode, også kendt som "web beacons") integreres på hjemmesiden. Med deres hjælp gemmes en individuel cookie, dvs. en lille fil, på brugerens enhed (sammenlignelige teknologier kan også bruges i stedet for cookies). Denne fil registrerer, hvilke hjemmesider brugeren har besøgt, hvilket indhold de er interesserede i, og hvilke tilbud de har klikket på, samt tekniske oplysninger om browser og operativsystem, henvisende hjemmesider, besøgstidspunkt og andre oplysninger om brugen af onlinetilbuddet. Criteo kan også kombinere de førnævnte oplysninger med sådanne oplysninger fra andre kilder. Hvis brugeren efterfølgende besøger andre hjemmesider, kan de få vist reklamer, der er skræddersyet til deres interesser.
   3. Yderligere oplysninger samt muligheder for at gøre indsigelse mod Criteos indsamling kan findes i Criteos privatlivspolitik: http://www.criteo.com/de/privacy/.
 • Amazons partnerprogram
   1. Vi er baseret på vores legitime interesser (dvs. interesse i den økonomiske drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6, stk. 1, litra f. i GDPR). GDPR) deltager vi i Amazons EU-partnerprogram, som blev designet til at give et medium til websteder, hvorigennem reklameomkostninger kan optjenes ved at placere reklamer og links til Amazon.de. Amazon bruger cookies til at spore oprindelsen af ordrer. Amazon kan bl.a. genkende, at du har klikket på partnerlinket på denne hjemmeside.
   2. For mere information om Amazons brug af data henvises til virksomhedens privatlivspolitik: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
 • Nyhedsbrev
   1. Med de følgende oplysninger informerer vi dig om indholdet af vores nyhedsbrev samt registrerings-, forsendelses- og statistisk evalueringsprocedure og dine indsigelsesrettigheder. Ved at abonnere på vores nyhedsbrev accepterer du at modtage det og de beskrevne procedurer.
   2. Nyhedsbrevets indhold: Vi sender kun nyhedsbreve, e-mails og andre elektroniske meddelelser med reklameoplysninger (i det følgende benævnt "nyhedsbrev") med modtagerens samtykke eller med juridisk tilladelse. Hvis indholdet af nyhedsbrevet er specifikt beskrevet ved tilmelding til nyhedsbrevet, er det afgørende for brugerens samtykke. Ellers indeholder vores nyhedsbreve oplysninger om vores produkter, tilbud, kampagner og vores virksomhed.
   3. Dobbelt opt-in og logning: Tilmelding til vores nyhedsbrev sker i en såkaldt dobbelt opt-in-procedure. Det betyder, at du efter registreringen modtager en e-mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte din registrering. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan registrere sig med andres e-mailadresser. Tilmeldinger til nyhedsbrevet logges for at kunne bevise registreringsprocessen i overensstemmelse med lovkravene. Dette omfatter lagring af tidspunktet for registrering og bekræftelse samt IP-adressen. Ændringer i dine data, der er gemt af mailingudbyderen, logges også.
   4. Mailingudbyder: Nyhedsbrevet sendes af ActiveCampaign, LLC ("ActiveCampaign"), i det følgende benævnt "mailingudbyder". Du kan se mailingudbyderens privatlivspolitik her: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.
   5. Desuden kan mailingudbyderen ifølge egne oplysninger bruge disse data i pseudonymiseret form, dvs. uden at tildele en bruger, til at optimere eller forbedre sine egne tjenester, f.eks. til teknisk optimering af udsendelsen og præsentationen af nyhedsbrevet eller til statistiske formål for at bestemme, hvilke lande modtagerne kommer fra. Mailingudbyderen bruger dog ikke vores nyhedsbrevsmodtageres data til selv at skrive til dem eller videregive dem til tredjeparter.
   6. Registreringsdata: For at tilmelde dig nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at indtaste din e-mailadresse. Eventuelt beder vi dig om at angive et navn, så vi kan henvende os personligt til dig i nyhedsbrevet.
   7. Ydelsesmåling - Nyhedsbrevene indeholder et såkaldt "web-beacon", dvs. en pixelstor fil, der hentes fra mailingudbyderens server, når nyhedsbrevet åbnes. Som en del af denne hentning indsamles først tekniske oplysninger, såsom oplysninger om browseren og dit system, samt din IP-adresse og tidspunktet for hentningen. Disse oplysninger bruges til teknisk forbedring af tjenesterne baseret på de tekniske data eller målgrupperne og deres læseadfærd baseret på deres hentningssteder (som kan bestemmes ved hjælp af IP-adressen) eller adgangstiderne. De statistiske undersøgelser omfatter også, om nyhedsbrevene bliver åbnet, hvornår de bliver åbnet, og hvilke links der bliver klikket på. Af tekniske årsager kan disse oplysninger henføres til de enkelte modtagere af nyhedsbrevet. Det er dog hverken vores eller mailingudbyderens mål at observere de enkelte brugere. Analyserne tjener os meget mere til at genkende vores brugeres læsevaner og tilpasse vores indhold til dem eller til at sende forskelligt indhold i henhold til vores brugeres interesser.
   8. Tyskland: Nyhedsbrevet sendes, og succesen måles på grundlag af modtagerens samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a, art. 7 i GDPR sammenholdt med § 7, stk. 2, nr. 3 i UWG eller på grundlag af en juridisk tilladelse i henhold til § 7, stk. 3 i UWG.
   9. Østrig: Nyhedsbrevet sendes, og succesen måles på grundlag af modtagernes samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a, art. 7 i GDPR sammenholdt med § 107, stk. 2 i TKG eller på grundlag af den juridiske bemyndigelse i henhold til § 107, stk. 2 og 3 i TKG.
   10. Registreringsprocessen logges på grundlag af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR og tjener som bevis for samtykke til at modtage nyhedsbrevet.
   11. Annullering/tilbagekaldelse - Du kan til enhver tid annullere modtagelsen af vores nyhedsbrev, dvs. tilbagekalde dit samtykke. Du finder et link til at annullere nyhedsbrevet i slutningen af hvert nyhedsbrev. Hvis brugere kun har tilmeldt sig nyhedsbrevet og annulleret denne registrering, slettes deres personlige data.
 • Integration af tredjeparts tjenester og indhold
  1. På grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f. GDPR) bruger vi indhold eller servicetilbud fra tredjeparter i vores onlinetilbud. GDPR) indhold eller servicetilbud fra tredjepartsudbydere for at integrere deres indhold og tjenester, såsom videoer eller skrifttyper (i det følgende ensartet benævnt "indhold"). Dette forudsætter altid, at tredjepartsudbyderne af dette indhold genkender brugerens IP-adresse, da de ikke ville være i stand til at sende indholdet til deres browser uden IP-adressen. IP-adressen er derfor påkrævet for at vise dette indhold. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive udbydere kun bruger IP-adressen til at levere indholdet. Tredjepartsudbydere kan også bruge såkaldte pixel tags (usynlig grafik, også kendt som "web beacons") til statistiske eller markedsføringsmæssige formål. Pixel-tags kan bruges til at analysere oplysninger som f.eks. besøgstrafik på siderne på dette websted. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugerens enhed og kan blandt andet indeholde tekniske oplysninger om browseren og operativsystemet, henvisende websteder, besøgstidspunkt og andre oplysninger om brugen af vores onlinetilbud samt være knyttet til sådanne oplysninger fra andre kilder.
  2. Følgende præsentation giver et overblik over tredjepartsudbydere og deres indhold sammen med links til deres databeskyttelseserklæringer, som indeholder yderligere oplysninger om behandling af data og, i nogle tilfælde allerede nævnt her, opt-out-muligheder:
 • Hvis vores kunder bruger betalingstjenester fra tredjeparter (f.eks. PayPal eller Sofortüberweisung), gælder de respektive tredjepartsudbyderes vilkår og betingelser og databeskyttelsesmeddelelser, som kan tilgås på de respektive websteder eller transaktionsapplikationer.
 • Kort leveret af tjenesten "Google Maps" fra tredjepartsudbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privatlivspolitik: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Funktioner i Google+-tjenesten er integreret i vores onlinetilbud. Disse funktioner tilbydes af tredjepartsudbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hvis du er logget ind på din Google+-konto, kan du linke indholdet af vores sider til din Google+-profil ved at klikke på Google+-knappen. Dette gør det muligt for Google at forbinde dit besøg på vores sider med din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller deres anvendelse af Google+. Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Funktioner fra Instagram-tjenesten er integreret i vores onlinetilbud. Disse funktioner udbydes af Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på vores sider til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at knytte dit besøg på vores sider til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Instagrams brug af dem. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger:http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • Inden for vores onlinetilbud bruger vi markedsføringsfunktionerne (såkaldt "LinkedIn Insight Tag") i LinkedIn-netværket. Udbyderen er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Hver gang en af vores sider med LinkedIn-funktioner åbnes, oprettes der en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn bliver informeret om, at du har besøgt vores hjemmeside med din IP-adresse. Ved hjælp af LinkedIn Insight Tag kan vi især analysere succesen af vores kampagner inden for LinkedIn eller bestemme målgrupper for dem baseret på brugernes interaktion med vores online tilbud. Hvis du er registreret hos LinkedIn, kan LinkedIn tildele din interaktion med vores onlinetilbud til din brugerkonto. Selv hvis du klikker på LinkedIn-knappen "Anbefal" og er logget ind på din LinkedIn-konto, kan LinkedIn forbinde dit besøg på vores hjemmeside med dig og din brugerkonto. LinkedIn er certificeret under Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for overholdelse af den europæiske databeskyttelseslovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Privatlivspolitik: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Vi bruger sociale plugins fra det sociale netværk Pinterest, som drives af Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Når du besøger en side, der indeholder et sådant plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Pinterest-serverne. Plugin'et sender logdata til Pinterest-serveren i USA. Disse logdata kan indeholde din IP-adresse, adressen på de besøgte hjemmesider, der også indeholder Pinterest-funktioner, browserens type og indstillinger, dato og klokkeslæt for anmodningen, din brug af Pinterest og cookies. Privatlivspolitik: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Funktioner fra Twitter-tjenesten eller -platformen (i det følgende benævnt "Twitter") kan være integreret i vores onlinetilbud. Twitter er en tjeneste, der leveres af Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Funktionerne omfatter præsentationen af vores indlæg på Twitter inden for vores onlinetilbud, linket til vores profil på Twitter og muligheden for at interagere med indlæggene og funktionerne på Twitter samt at måle, om brugerne når vores onlinetilbud via de annoncer, som vi har placeret på Twitter (såkaldt konverteringsmåling). Twitter er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for overholdelse af den europæiske databeskyttelseslovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privatlivspolitik: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization.
 • Vi bruger sociale plugins fra det sociale netværk Tumblr, som drives af Tumblr, Inc. med adresse 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, USA ("Tumblr "). Når du besøger en side, der indeholder et sådant plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Tumblr-serverne. Plugin'et overfører logdata til Tumblr-serveren i USA. Disse logdata kan indeholde din IP-adresse, adressen på de besøgte hjemmesider, der også indeholder Tumblr-funktioner, browserens type og indstillinger, dato og klokkeslæt for anmodningen, din brug af Tumblr og cookies. Privatlivspolitik: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
 • Vi bruger funktioner fra XING-netværket. Udbyderen er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Hver gang en af vores sider, der indeholder Xing-funktioner, åbnes, oprettes der en forbindelse til Xing-servere. Så vidt vi ved, gemmes der ingen personlige data i denne proces. Især bliver der ikke gemt IP-adresser eller evalueret brugsadfærd. Privatlivspolitik: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • Webanalyse og optimering ved hjælp af Hotjar-tjenesten, fra tredjepartsudbyderen Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Hotjar kan bruges til at spore bevægelser på de hjemmesider, hvor Hotjar bruges (såkaldte heat maps). For eksempel er det muligt at genkende, hvor langt brugerne scroller, og hvilke knapper brugerne klikker på og hvor ofte. Tekniske data som det valgte sprog, system, skærmopløsning og browsertype registreres også. Brugerprofiler kan oprettes, i det mindste midlertidigt, under et besøg på vores hjemmeside. Hotjar kan også bruges til at indhente feedback direkte fra hjemmesidens brugere. På den måde får vi værdifuld information til at gøre vores hjemmesider endnu hurtigere og mere kundevenlige. Privatlivspolitik: https://www.hotjar.com/privacy. Opt-out: https://www.hotjar.com/opt-out
 • Ekstern kode til JavaScript-frameworket "jQuery", leveret af tredjepartsudbyderen jQuery Foundation,https://jquery.org.