Gå til innhold

Velkommen til Smarticle personvernerklæring.

Smarticle er et tilbud fra 3D-Zeitschrift GmbH.

Sist endret: 19. juli 2018

Når du bruker Smarticle-tjenestene, overlater du dataene dine til oss. Denne personvernerklæringen forklarer arten, omfanget og formålet med behandlingen av personopplysninger (heretter kalt "data") i vårt nettbaserte tilbud og tilhørende nettsteder, funksjoner og innhold samt eksterne nettpresentasjoner, for eksempel vår profil på sosiale medier. (heretter samlet kalt "nettbasert tilbud"). Når det gjelder begrepene som brukes, for eksempel "personopplysninger" eller "behandling", henviser vi til definisjonene i artikkel 4 i personvernforordningen (GDPR).

3D-Zeitschrift GmbH

Smarticle

Dachsteinstr 6
83373 Taching am See
Taching am See, Tyskland

Administrerende direktør: Holger Meyer
E-post: hello@smarticle.com

Oppføring i registeret
Innføring i handelsregisteret
Registerdomstol: AG Traunstein
Registernummer: HRB 28456

Omsetningsavgifts-ID
Identifikasjonsnummer for merverdiavgift i henhold til §27 a i merverdiavgiftsloven: DE813571278

Typer data som behandles

 • Beholdningsdata (f.eks. navn, adresser).
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-post, telefonnummer).
 • Innholdsdata (f.eks. tekstoppføringer, fotografier, videoer).
 • Avtaledata (f.eks. avtalens innhold, løpetid, kundekategori).
 • Betalingsopplysninger (f.eks. bankopplysninger, betalingshistorikk).
 • Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider).
 • Meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser).

Ingen spesielle kategorier av opplysninger behandles (art. 9 nr. 1 GDPR).

Kategorier av registrerte som berøres av behandlingen:

 • Kunder/interessenter/leverandører.
 • Besøkende og brukere av nettbaserte tilbud.

I det følgende omtaler vi også de registrerte samlet som "brukere".

Formål med behandlingen

 • Tilrettelegging av nettstedet, dets innhold og funksjoner.
 • Levering av kontraktsmessige tjenester, service og kundebehandling.
 • Besvare kontaktforespørsler og kommunisere med brukerne.
 • Markedsføring, reklame og markedsundersøkelser.
 • Sikkerhetstiltak.
 • Relevant rettslig grunnlag

I samsvar med art. 13 i GDPR informerer vi deg om det rettslige grunnlaget for vår databehandling. Hvis det juridiske grunnlaget ikke er oppgitt i personvernerklæringen, gjelder følgende Det rettslige grunnlaget for innhenting av samtykke er art. 6 nr. 1 bokstav a og art. 7 i GDPR, det rettslige grunnlaget for behandling for å oppfylle våre tjenester og gjennomføre kontraktsmessige tiltak og svare på henvendelser er art. 6 nr. 1 bokstav b i GDPR, det rettslige grunnlaget for behandling for å oppfylle våre rettslige forpliktelser er art. 6 nr. 1 bokstav c i GDPR, og det rettslige grunnlaget for behandling for å beskytte våre berettigede interesser er art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Dersom den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser krever behandling av personopplysninger, er det rettslige grunnlaget art. 6 nr. 1 bokstav d i GDPR.

 • Endringer og oppdateringer av personvernerklæringen

Vi ber deg om å holde deg løpende orientert om innholdet i vår personvernerklæring. Vi vil endre personvernerklæringen så snart endringer i databehandlingen som utføres av oss, gjør dette nødvendig. Vi vil informere deg så snart endringene krever en samarbeidshandling fra din side (f.eks. samtykke) eller annen individuell varsling.

 • Sikkerhetstiltak

Vi treffer hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak i samsvar med art. 32 i personvernforordningen, der vi tar hensyn til det aktuelle tekniske nivået, implementeringskostnadene og behandlingens art, omfang, sammenheng og formål, samt risikoen av varierende sannsynlighet og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter, for å sikre et sikkerhetsnivå som står i forhold til risikoen; tiltakene omfatter særlig å sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til opplysningene ved å kontrollere den fysiske tilgangen til opplysningene, samt tilgangen, innføringen, utleveringen, sikringen av tilgjengeligheten og utskillelsen av dem. I tillegg har vi etablert prosedyrer som garanterer utøvelse av de registrertes rettigheter, sletting av opplysninger og håndtering av datatrusler. I tillegg tar vi hensyn til beskyttelse av personopplysninger allerede ved utvikling eller valg av maskinvare, programvare og prosedyrer, i samsvar med prinsippet om databeskyttelse gjennom teknologidesign og databeskyttelsesvennlige standardinnstillinger (art. 25 GDPR).

Sikkerhetstiltakene omfatter særlig kryptert overføring av data mellom nettleseren din og serveren vår.

 • Samarbeid med databehandlere og tredjeparter

Hvis vi utleverer data til andre personer og selskaper (databehandlere eller tredjeparter) som en del av vår behandling, overfører dem til dem eller på annen måte gir dem tilgang til dataene, vil dette bare skje på grunnlag av juridisk tillatelse (f.eks. hvis overføringen av data til tredjeparter, for eksempel betalingstjenesteleverandører, er nødvendig for å oppfylle kontrakten i samsvar med art. 6 nr. 1 lit. b GDPR), du har samtykket, en juridisk forpliktelse foreskriver dette eller på grunnlag av våre legitime interesser (f.eks. ved bruk av agenter, webverter osv.).

Hvis vi gir tredjeparter i oppdrag å behandle opplysninger på grunnlag av en såkalt "ordrebehandlingskontrakt", skjer dette på grunnlag av art. 28 i GDPR.

 • Overføringer til tredjeland

Hvis vi behandler opplysninger i et tredjeland (dvs. utenfor Den europeiske union (EU) eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)) eller hvis dette skjer i forbindelse med bruk av tredjepartstjenester eller utlevering eller overføring av opplysninger til tredjeparter, vil dette bare skje hvis det gjøres for å oppfylle våre (forhånds)kontraktsmessige forpliktelser, på grunnlag av ditt samtykke, på grunnlag av en rettslig forpliktelse eller på grunnlag av våre berettigede interesser. Med forbehold om juridiske eller avtalemessige fullmakter, behandler eller lar vi bare opplysningene behandles i et tredjeland hvis de spesielle kravene i art. 44 ff. GDPR er oppfylt. Dette betyr for eksempel at behandlingen skjer på grunnlag av spesielle garantier, som for eksempel offisielt anerkjent fastsettelse av et databeskyttelsesnivå tilsvarende EU (f.eks. for USA gjennom "Privacy Shield") eller overholdelse av offisielt anerkjente spesielle kontraktsforpliktelser (såkalte "standardkontraktsklausuler").

 • Rettigheter for de registrerte
   1. Du har rett til å be om bekreftelse på om de aktuelle opplysningene behandles og til å be om informasjon om disse opplysningene samt ytterligere informasjon og en kopi av opplysningene i henhold til art. 15 i GDPR.
   2. Du har i henhold til dette. Art. 16 i GDPR har du rett til å be om komplettering av opplysninger om deg eller retting av uriktige opplysninger om deg.
   3. I henhold til art. 17 GDPR har du rett til å kreve at de aktuelle opplysningene slettes umiddelbart, eller alternativt kreve at behandlingen av opplysningene begrenses i henhold til art. 18 GDPR.
   4. Du har rett til å be om å få utlevert opplysningene om deg som du har gitt oss i henhold til art. 20 i GDPR, og til å be om at de overføres til andre behandlingsansvarlige.
   5. Du har også rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten i henhold til art. 77 i GDPR.
 • Rett til avbestilling
   1. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt i henhold til art. 7 nr. 3 i GDPR med virkning for fremtiden.
 • Rett til å protestere
   1. Du kan når som helst protestere mot fremtidig behandling av opplysninger om deg i henhold til art. 21 GDPR. Du kan spesielt motsette deg behandling for direkte markedsføringsformål.
 • Informasjonskapsler og rett til å protestere mot direkte markedsføring
   1. Vi bruker midlertidige og permanente informasjonskapsler, dvs. små filer som lagres på brukernes enheter (for en forklaring av begrepet og funksjonen, se siste avsnitt i denne personvernerklæringen). Noen av informasjonskapslene brukes av sikkerhetshensyn eller er nødvendige for driften av nettjenestene våre (f.eks. for å vise nettstedet) eller for å lagre brukerens beslutning når han/hun bekrefter informasjonskapselbanneret. I tillegg bruker vi eller våre teknologipartnere informasjonskapsler til målings- og markedsføringsformål, noe brukerne blir informert om i denne personvernerklæringen.
   2. Det er mulig å reservere seg generelt mot bruk av informasjonskapsler til markedsføringsformål på nettet for et stort antall tjenester, spesielt når det gjelder sporing, via det amerikanske nettstedethttp://www.aboutads.info/choices/oderog EU-nettstedethttp://www.youronlinechoices.com/. Du kan også slå av lagring av informasjonskapsler i innstillingene i nettleseren. Vær oppmerksom på at du da kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet.
 • Sletting av opplysninger
   1. Opplysningene som behandles av oss, vil bli slettet eller begrenset i henhold til art. 17 og 18 i GDPR. Med mindre det er uttrykkelig angitt i denne personvernerklæringen, slettes opplysningene som er lagret hos oss, så snart de ikke lenger er nødvendige for det tiltenkte formålet og slettingen ikke er i strid med lovbestemte oppbevaringsplikter. Hvis opplysningene ikke slettes fordi de er nødvendige for andre og lovlig tillatte formål, vil behandlingen av dem bli begrenset. Det betyr at opplysningene sperres og ikke behandles for andre formål. Dette gjelder for eksempel opplysninger som må oppbevares av kommersielle eller skatterettslige grunner.
   2. Tyskland: I samsvar med lovkravene lagres opplysningene i 6 år i henhold til § 257 (1) HGB (forretningsbøker, varelager, åpningsbalanser, årsregnskaper, forretningsbrev, regnskapsbilag osv.) og i 10 år i henhold til § 147 (1) AO (bøker, opptegnelser, ledelsesrapporter, regnskapsbilag, forretningsbrev, dokumenter som er relevante for beskatning osv.)
   3. Østerrike: I samsvar med lovbestemte krav lagres dokumenter i 7 år i henhold til § 132 (1) BAO (regnskapsdokumenter, kvitteringer/fakturaer, kontoer, kvitteringer, forretningspapirer, inntekts- og utgiftsoversikter osv.), i 22 år i forbindelse med fast eiendom og i 10 år for dokumenter i forbindelse med elektronisk leverte tjenester, telekommunikasjon, radio- og TV-tjenester som leveres til ikke-entreprenører i EUs medlemsland og som Mini-One-Stop-Shop (MOSS) brukes til.
 • Levering av kontraktsfestede tjenester
   1. Vi behandler beholdningsdata (f.eks. brukernes navn og adresser samt kontaktdata), kontraktsdata (f.eks. tjenester som er brukt, navn på kontaktpersoner, betalingsinformasjon) med det formål å oppfylle våre kontraktsforpliktelser og tjenester i samsvar med art. 6 para. 1 lit b. GDPR. Opplysningene som er merket som obligatoriske i elektroniske skjemaer, er nødvendige for å inngå kontrakten.
   2. Brukere kan eventuelt opprette en brukerkonto der de spesielt kan se bestillingene sine. Som en del av registreringsprosessen kommuniseres de obligatoriske opplysningene til brukerne. Brukerkontoene er ikke offentlige og kan ikke indekseres av søkemotorer. Hvis brukerne har kansellert brukerkontoen sin, slettes opplysningene om brukerkontoen, med forbehold om at det er nødvendig å oppbevare dem av kommersielle eller skatterettslige grunner i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. c i GDPR. Det er brukerens ansvar å ta sikkerhetskopi av dataene sine før kontraktens utløp i tilfelle oppsigelse. Vi har fullmakt til å slette alle brukerdata som er lagret i løpet av avtaleperioden.
   3. Vi lagrer IP-adressen og tidspunktet for den aktuelle brukerhandlingen i forbindelse med registrering og ny innlogging samt bruk av våre nettjenester. Disse opplysningene lagres på grunnlag av våre og brukerens berettigede interesser for å beskytte mot misbruk og annen uautorisert bruk. Disse opplysningene gis ikke videre til tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å forfølge våre krav eller det foreligger en rettslig forpliktelse til å gjøre det i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. c i GDPR.
   4. Vi behandler bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder i vårt nettbaserte tilbud, interesse for våre produkter) og innholdsdata (f.eks. oppføringer i kontaktskjemaet eller brukerprofilen) for reklameformål i en brukerprofil, f.eks. for å vise produktinformasjon til brukere basert på tjenestene de har brukt til nå.
   5. Sletting skjer etter utløpet av lovbestemte garantiforpliktelser og tilsvarende forpliktelser, og behovet for lagring av opplysningene vurderes hvert tredje år; når det gjelder lovbestemte arkiveringsforpliktelser, skjer sletting etter utløpet av disse (opphør av handelsrettslig (6 år) og skatterettslig (10 år) oppbevaringsplikt); opplysninger på kundekontoen beholdes til de slettes.
 • Kredittopplysninger
  1. Hvis vi foretar forskuddsbetalinger (f.eks. ved kjøp på konto), forbeholder vi oss retten til å innhente identitets- og kredittopplysninger for å vurdere kredittrisikoen på grunnlag av matematisk-statistiske prosedyrer fra spesialiserte tjenesteleverandører (kredittbyråer) for å ivareta våre legitime interesser.
  2. Som en del av kredittvurderingen overfører vi følgende personopplysninger om kunden (navn, postadresse, fødselsdato, opplysninger om kontraktstype, bankopplysninger) til følgende kredittbyråer:
   1. Vi behandler informasjonen vi mottar fra kredittopplysningsbyråene om den statistiske sannsynligheten for betalingsmislighold som en del av en passende skjønnsmessig beslutning om etablering, gjennomføring og avslutning av kontraktsforholdet. Vi forbeholder oss retten til å nekte forskuddsbetaling eller annen forskuddsbetaling i tilfelle et negativt resultat av kredittsjekken.
   2. Avgjørelsen om hvorvidt vi skal foreta forskuddsbetaling, tas i henhold til art. 22 GDPR utelukkende på grunnlag av en automatisert avgjørelse i enkelttilfeller, som vår programvare tar på grunnlag av opplysningene fra kredittopplysningsbyrået.
   3. Hvis vi innhenter uttrykkelig samtykke fra deg, er det rettslige grunnlaget for kredittvurderingen og overføringen av kundens opplysninger til kredittopplysningsbyråene samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a, 7 GDPR. Hvis det ikke innhentes noe samtykke, er vår berettigede interesse i å sikre betalingskravet ditt det rettslige grunnlaget i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f. i GDPR. GDPR.
 • Ta kontakt med oss
   1. Når du kontakter oss (via kontaktskjema eller e-post), behandles brukerens opplysninger for å behandle kontaktforespørselen og håndteringen av den i samsvar med art. 6 avsn. 1 lit. b) GDPR.
   2. Brukerens opplysninger kan bli lagret i vårt CRM-system ("Customer Relationship Management System") eller i en tilsvarende henvendelsesorganisasjon.
   3. Vi bruker CRM-systemet "Helpdesk" fra leverandøren Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA) på grunnlag av våre berettigede interesser (effektiv og rask behandling av brukerhenvendelser). For dette formålet har vi inngått en kontrakt med Help Scout med såkalte standardkontraktsklausuler, der Help Scout forplikter seg til kun å behandle brukerdata i samsvar med våre instruksjoner og til å overholde EUs personvernnivå. Help Scout er også sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen og gir dermed en ekstra garanti for overholdelse av europeisk personvernlovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).
   4. Vi sletter henvendelsene hvis de ikke lenger er nødvendige. Vi vurderer behovet annethvert år; vi lagrer henvendelser fra kunder som har en kundekonto permanent og henviser til opplysningene i kundekontoen for sletting. Når det gjelder lovbestemte arkiveringsplikter, skjer slettingen etter utløpet av disse (opphør av handelsrettslig (6 år) og skatterettslig (10 år) oppbevaringsplikt).
 • Kommentarer og bidrag
   1. Hvis brukere legger igjen kommentarer eller andre bidrag, lagres deres IP-adresser på grunnlag av våre berettigede interesser i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f. GDPR i 7 dager. GDPR i 7 dager.
   2. Dette gjøres av hensyn til vår sikkerhet i tilfelle noen legger igjen ulovlig innhold i kommentarer og innlegg (fornærmelser, forbudt politisk propaganda osv.). I så fall kan vi selv bli straffeforfulgt for kommentaren eller innlegget og er derfor interessert i identiteten til forfatteren.
 • Henting av profilbilder fra Gravatar

Vi bruker tjenesten Gravatar fra Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA, i vårt nettbaserte tilbud og spesielt i bloggen.

Gravatar er en tjeneste der brukerne kan registrere og lagre profilbilder og e-postadressen sin. Hvis brukere legger igjen innlegg eller kommentarer på andre nettsteder (spesielt i blogger) med den aktuelle e-postadressen, kan profilbildet vises ved siden av innleggene eller kommentarene. For dette formålet overføres e-postadressen som brukerne oppgir, til Gravatar i kryptert form for å kontrollere om det er lagret en profil for den. Dette er det eneste formålet med å overføre e-postadressen, og den vil ikke bli brukt til noe annet formål, men vil bli slettet etterpå.

Gravatar brukes på grunnlag av våre berettigede interesser i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f) i GDPR, ettersom vi bruker Gravatar til å tilby forfattere av innlegg og kommentarer muligheten til å tilpasse innleggene sine med et profilbilde.

Automattic er sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen og garanterer dermed at vi overholder europeisk personvernlovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Ved å vise bildene får Gravatar kjennskap til brukerens IP-adresse, da dette er nødvendig for kommunikasjonen mellom en nettleser og en nettjeneste. Ytterligere informasjon om Gravatars innsamling og bruk av data finner du i Automattics personvernerklæring: https://automattic.com/privacy/.

Hvis brukerne ikke ønsker at et brukerbilde som er knyttet til deres e-postadresse hos Gravatar, skal vises i kommentarfeltet, bør de bruke en e-postadresse som ikke er lagret hos Gravatar til å kommentere. Vi vil også påpeke at det også er mulig å bruke en anonym e-postadresse eller ingen e-postadresse i det hele tatt hvis brukerne ikke ønsker at deres egen e-postadresse skal sendes til Gravatar. Brukere kan helt forhindre overføring av data ved ikke å bruke vårt kommentarsystem.

 • Akismet anti-spam-sjekk

Nettstedet vårt bruker tjenesten "Akismet", som leveres av Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Tjenesten brukes på grunnlag av våre berettigede interesser i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR. Denne tjenesten brukes til å skille kommentarer fra ekte personer fra spam-kommentarer. Til dette formålet sendes alle kommentarer til en server i USA, hvor de analyseres og lagres i fire dager for sammenligningsformål. Hvis en kommentar har blitt kategorisert som spam, lagres dataene utover denne perioden. Disse opplysningene omfatter det oppgitte navnet, e-postadressen, IP-adressen, kommentarens innhold, henviseren, opplysninger om hvilken nettleser og hvilket datasystem som er brukt, samt tidspunktet for kommentaren.

Automattic er sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen og tilbyr dermed en garanti for overholdelse av europeisk personvernlovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Mer informasjon om Akismets innsamling og bruk av data finner du i Automattics personvernerklæring: https://automattic.com/privacy/.

Brukere kan gjerne bruke pseudonymer eller velge å ikke oppgi navn eller e-postadresse. Du kan helt forhindre overføring av data ved ikke å bruke kommentarsystemet vårt. Det ville være synd, men vi ser dessverre ingen andre alternativer som fungerer like effektivt.

 • Innsamling av tilgangsdata og loggfiler
   1. På grunnlag av våre berettigede interesser i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f. i personvernforordningen. GDPR, samler vi inn opplysninger om alle tilganger til serveren som denne tjenesten ligger på (såkalte serverloggfiler). Tilgangsdataene inkluderer navnet på nettstedet som ble besøkt, fil, dato og klokkeslett for tilgangen, overført datamengde, melding om vellykket tilgang, nettlesertype og -versjon, brukerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøkte siden), IP-adresse og den anmodende leverandøren.
   2. Loggfilinformasjon lagres i maksimalt syv dager av sikkerhetsmessige årsaker (f.eks. for å undersøke misbruk eller svindel) og slettes deretter. Data som må lagres videre av bevishensyn, slettes ikke før den aktuelle hendelsen er endelig avklart.
 • Tilstedeværelse på sosiale medier
   1. Vi er til stede på sosiale nettverk og plattformer for å kommunisere med kunder, interessenter og brukere som er aktive der, og for å informere dem om tjenestene våre. Ved tilgang til de respektive nettverkene og plattformene gjelder de respektive operatørenes vilkår og retningslinjer for databehandling.
   2. Med mindre annet er angitt i vår personvernerklæring, behandler vi brukernes opplysninger når de kommuniserer med oss på de sosiale nettverkene og plattformene, f.eks. når de skriver innlegg på nettsidene våre eller sender oss meldinger.
 • Informasjonskapsler og måling av rekkevidde
   1. Informasjonskapsler er informasjon som overføres fra vår webserver eller tredjeparts webservere til brukerens nettleser og lagres der for senere bruk. Informasjonskapsler kan være små filer eller andre typer informasjonslagring.
   2. Vi bruker "sesjonscookies", som bare lagres så lenge det aktuelle besøket på nettstedet vårt varer (f.eks. for å gjøre det mulig å lagre påloggingsstatusen din eller handlekurvsfunksjonen og dermed i det hele tatt bruke nettbutikken vår). Et tilfeldig generert unikt identifikasjonsnummer, en såkalt økt-ID, lagres i en øktinformasjonskapsel. En informasjonskapsel inneholder også informasjon om informasjonskapselens opprinnelse og lagringsperiode. Disse informasjonskapslene kan ikke lagre andre data. Øktinformasjonskapsler slettes når du er ferdig med å bruke nettstedet vårt og for eksempel logger ut eller lukker nettleseren.
   3. I denne personvernerklæringen informeres brukerne om bruken av informasjonskapsler i forbindelse med pseudonymisert rekkeviddemåling.
   4. Hvis brukerne ikke ønsker at informasjonskapsler lagres på datamaskinen, blir de bedt om å deaktivere det tilsvarende alternativet i systeminnstillingene i nettleseren. Lagrede informasjonskapsler kan slettes i nettleserens systeminnstillinger. Utelukkelse av informasjonskapsler kan føre til funksjonsbegrensninger i dette nettbaserte tilbudet.
   5. Du kan motsette deg bruken av informasjonskapsler for måling av rekkevidde og reklameformål via deaktiveringssiden for nettverksannonseringsinitiativet(http://optout.networkadvertising.org/) og i tillegg på det amerikanske nettstedet(http://www.aboutads.info/choices) eller det europeiske nettstedet(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Google Analytics
   1. På grunnlag av våre berettigede interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettbaserte tilbud i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f. GDPR) bruker vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google. GDPR) Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google LLC ("Google"). Google bruker informasjonskapsler. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om brukerens bruk av det elektroniske tilbudet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.
   2. Google er sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen og tilbyr dermed en garanti for overholdelse av europeisk personvernlovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne for å analysere brukernes bruk av vårt nettbaserte tilbud, for å utarbeide rapporter om aktivitetene innenfor dette nettbaserte tilbudet og for å tilby oss ytterligere tjenester knyttet til bruken av dette nettbaserte tilbudet og bruken av Internett. Pseudonymiserte brukerprofiler kan opprettes på grunnlag av de behandlede dataene.
   4. Vi bruker Google Analytics for å vise annonser fra Google og deres partnere innen annonseringstjenester bare til de brukerne som også har vist interesse for vårt nettbaserte tilbud eller som har visse egenskaper (f.eks. interesser for bestemte emner eller produkter bestemt på grunnlag av besøkte nettsteder) som vi overfører til Google (såkalt "remarketing" eller "Google Analytics-målgrupper"). Ved hjelp av remarketing-målgrupper ønsker vi også å sikre at annonsene våre svarer til brukernes potensielle interesser og ikke er irriterende.
   5. Vi bruker kun Google Analytics med aktivert IP-anonymisering. Det betyr at Google avkorter brukernes IP-adresse i EU-land eller i andre stater som har undertegnet EØS-avtalen. Bare i unntakstilfeller overføres den fullstendige IP-adressen til en Google-server i USA og avkortes der.
   6. IP-adressen som overføres av brukerens nettleser, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data. Brukere kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren i henhold til dette; brukere kan også forhindre at Google samler inn dataene som genereres av informasjonskapselen og som er relatert til deres bruk av online-tilbudet, og fra å behandle disse dataene av Google ved å laste ned og installere nettleser-plugin-modulen som er tilgjengelig under følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
   7. Du finner mer informasjon om Googles bruk av data, innstillings- og innsigelsesmuligheter på Googles nettsider: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners("Data use by Google when you use our partners' websites or apps"),https://policies.google.com/technologies/ads("Data use for advertising purposes"),https://adssettings.google.com/authenticated("Manage information that Google uses to show you advertising").
 • Google Re/Marketing-tjenester
   1. På grunnlag av våre berettigede interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettbaserte tilbud i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f. GDPR) bruker vi Google Re/Marketing Services. GDPR) markedsførings- og remarketingtjenestene ("Google Marketing Services") til Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").
   2. Google er sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen og tilbyr dermed en garanti for overholdelse av europeisk personvernlovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Googles markedsføringstjenester gjør det mulig for oss å vise annonser for og på nettstedet vårt på en mer målrettet måte, slik at vi kun viser brukerne annonser som potensielt samsvarer med deres interesser. Hvis en bruker for eksempel får vist annonser for produkter som vedkommende har vist interesse for på andre nettsteder, kalles dette "remarketing". Når våre og andre nettsteder der Googles markedsføringstjenester er aktive, kjøres en kode fra Google direkte av Google, og såkalte (re)marketing tags (usynlig grafikk eller kode, også kjent som "web beacons") integreres på nettstedet. Ved hjelp av disse lagres en individuell informasjonskapsel, dvs. en liten fil, på brukerens enhet (sammenlignbare teknologier kan også brukes i stedet for informasjonskapsler). Informasjonskapslene kan settes av ulike domener, blant annet google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denne filen registrerer hvilke nettsteder brukeren har besøkt, hvilket innhold de er interessert i og hvilke tilbud de har klikket på, samt teknisk informasjon om nettleseren og operativsystemet, henvisende nettsteder, tidspunkt for besøket og annen informasjon om bruken av det elektroniske tilbudet. I tillegg registreres brukerens IP-adresse, og vi informerer Google Analytics om at IP-adressen forkortes innenfor EU-landene eller i andre stater som har undertegnet EØS-avtalen, og at den bare i unntakstilfeller overføres i sin helhet til en Google-server i USA og forkortes der. IP-adressen slås ikke sammen med brukerens data i andre Google-tjenester. Google kan også kombinere ovennevnte informasjon med slik informasjon fra andre kilder. Hvis brukeren senere besøker andre nettsteder, kan det vises annonser som er tilpasset brukerens interesser.
   4. Brukerdata behandles pseudonymt som en del av Googles markedsføringstjenester. Det betyr at Google ikke lagrer og behandler for eksempel brukerens navn eller e-postadresse, men behandler de relevante opplysningene i forbindelse med informasjonskapsler i pseudonyme brukerprofiler. Fra Googles perspektiv betyr dette at annonsene ikke administreres og vises for en spesifikt identifisert person, men for eieren av informasjonskapselen, uavhengig av hvem eieren av informasjonskapselen er. Dette gjelder ikke hvis en bruker uttrykkelig har tillatt Google å behandle opplysningene uten denne pseudonymiseringen. Informasjonen som Googles markedsføringstjenester samler inn om brukerne, overføres til Google og lagres på Googles servere i USA.
   5. Markedsføringstjenestene fra Google som vi bruker, omfatter det nettbaserte annonseringsprogrammet "Google AdWords". Når det gjelder Google AdWords, mottar hver AdWords-kunde en egen "konverteringsinformasjonskapsel". Informasjonskapslene kan derfor ikke spores via nettsidene til AdWords-kunder. Informasjonen som samles inn ved hjelp av informasjonskapselen, brukes til å lage konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som har valgt konverteringssporing. AdWords-kunder får vite det totale antallet brukere som har klikket på annonsen deres og blitt omdirigert til en side med en tagg for konverteringssporing. De mottar imidlertid ingen informasjon som kan brukes til å identifisere brukerne personlig.
   6. Vi kan integrere tredjepartsannonser på grunnlag av Googles markedsføringstjeneste "DoubleClick". DoubleClick bruker informasjonskapsler for å gjøre det mulig for Google og dets partnernettsteder å vise annonser basert på brukernes besøk på dette nettstedet eller andre nettsteder på Internett.
   7. Vi kan integrere tredjepartsannonser på grunnlag av Googles markedsføringstjeneste "AdSense". AdSense bruker informasjonskapsler for å gjøre det mulig for Google og dets partnernettsteder å vise annonser basert på brukernes besøk på dette nettstedet eller andre nettsteder på Internett.
   8. Vi kan også bruke tjenesten "Google Optimiser". Google Optimiser gjør det mulig for oss å spore effekten av ulike endringer på et nettsted (f.eks. endringer i inndatafelt, design osv.) som en del av såkalt "A/B-testing". For disse testformålene lagres informasjonskapsler på brukernes enheter. Det er kun pseudonymiserte brukerdata som behandles.
   9. Vi kan også bruke "Google Tag Manager" for å integrere og administrere Googles analyse- og markedsføringstjenester på nettstedet vårt.
   10. Du finner mer informasjon om Googles bruk av data til markedsføringsformål på oversiktssiden: https://policies.google.com/technologies/ads, Googles personvernerklæring finner du påhttps://policies.google.com/privacyabrufbar.
   11. Hvis du ønsker å motsette deg interessebasert annonsering fra Googles markedsføringstjenester, kan du bruke innstillings- og avmeldingsalternativene fra Google: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Facebook, tilpassede målgrupper og Facebooks markedsføringstjenester
   1. På grunnlag av våre legitime interesser i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt online-tilbud og for disse formålene, den såkalte "Facebook-pikselen" fra det sosiale nettverket Facebook, som drives av Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du er bosatt i EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook")
   2. . Facebook
   3. er sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen og tilbyr dermed en garanti for overholdelse av europeisk personvernlovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
   4. )
   5. .
   6. Ved hjelp av Facebook-pikselen er Facebook i stand til å bestemme besøkende på vårt online-tilbud som målgruppe for visning av annonser (såkalte "Facebook-annonser"). Følgelig bruker vi Facebook-pikselen til å vise Facebook-annonser som vi har plassert, bare til de Facebook-brukerne som også har vist interesse for vårt online-tilbud eller som har visse egenskaper (f.eks. interesser for visse emner eller produkter bestemt på grunnlag av besøkte nettsteder) som vi overfører til Facebook (såkalte "tilpassede målgrupper"). Ved hjelp av Facebook-pikselen ønsker vi også å sikre at Facebook-annonsene våre svarer til brukernes potensielle interesser og ikke er irriterende.
   7. Ved hjelp av Facebook-pikselen
   8. kan vi også spore effektiviteten av Facebook-annonser for statistiske formål og markedsundersøkelser ved å se om brukere har blitt omdirigert til nettstedet vårt etter å ha klikket på en Facebook-annonse (såkalt "konvertering")
   9. .
   10. Når vi bruker Facebook-pikselen, bruker vi dessuten tilleggsfunksjonen "utvidet matching" (data som telefonnummer, e-postadresser eller Facebook-ID-er til brukere) for å danne målgrupper ("Custom Audiences" eller "Look Alike Audiences") til Facebook (kryptert). Mer informasjon om "utvidet synkronisering": https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).
   11. Vi bruker også prosedyren "Custom Audiences from File" fra det sosiale nettverket Facebook, Inc. I dette tilfellet lastes e-postadressene til mottakerne av nyhetsbrevet opp til Facebook. Opplastingsprosessen er kryptert. Opplastingen brukes utelukkende til å finne mottakerne av Facebook-annonsene våre. Vi ønsker å sikre at annonsene kun vises til brukere som er interessert i vår informasjon og våre tjenester
   12. .
   13. Facebooks behandling av opplysninger skjer innenfor rammen av Facebooks retningslinjer for databruk. Generell informasjon om visning av Facebook-annonser finner du i Facebooks retningslinjer for databruk: https://www.facebook.com/policy.php. Spesifikk informasjon og detaljer om Facebook-pikselen og hvordan den fungerer, finner du i Facebooks hjelpeseksjon: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
   14. Du kan motsette deg at Facebook-pikselen samler inn og bruker opplysningene dine til å vise Facebook
   15. -annonser.
   16. Hvis du vil angi hvilke typer annonser som skal vises for deg på Facebook, kan du gå til siden som Facebook har opprettet, og følge instruksjonene for innstillinger for bruksbasert annonsering: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Innstillingene er plattformuavhengige, det vil si at de gjelder for alle enheter, for eksempel stasjonære datamaskiner eller mobile enheter
   17. .
   18. Du kan også motsette deg bruken av informasjonskapsler som brukes til måling av rekkevidde og reklameformål, via deaktiveringssiden for nettverksannonseringsinitiativet(http://optout.networkadvertising.org/) og i tillegg det amerikanske nettstedet(http://www.aboutads.info/choices) eller det europeiske nettstedet (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Sosiale plugins for Facebook
   1. På grunnlag av våre berettigede interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettbaserte tilbud i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f. i GDPR) bruker vi sosiale plugins ("Social Plugins"). GDPR) sosiale plugins ("plugins") fra det sosiale nettverket facebook.com, som drives av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Pluginene kan vise interaksjonselementer eller innhold (f.eks. videoer, grafikk eller tekstbidrag) og er gjenkjennelige med en av Facebooks logoer (hvit "f" på en blå flis, uttrykkene "Like", "Gefällt mir" eller et "tommel opp"-tegn) eller er merket med tillegget "Facebook Social Plugin". Du kan se listen over og utseendet til Facebooks sosiale plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
   2. Facebook er sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen og gir dermed en garanti for overholdelse av europeisk personvernlovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
   3. Når en bruker åpner en funksjon i dette nettbaserte tilbudet som inneholder en slik plugin, oppretter enheten en direkte forbindelse med Facebooks servere. Innholdet i programtillegget overføres av Facebook direkte til brukerens enhet og integreres i nettjenesten. Brukerprofiler kan opprettes på grunnlag av de behandlede dataene. Vi har derfor ingen innflytelse på omfanget av dataene som Facebook samler inn ved hjelp av denne plugin-modulen, og informerer derfor brukerne i henhold til vårt kunnskapsnivå.
   4. Ved å integrere pluginene mottar Facebook informasjon om at en bruker har besøkt den aktuelle siden i nettbutikken. Hvis brukeren er logget inn på Facebook, kan Facebook tilordne besøket til Facebook-kontoen. Hvis brukeren interagerer med programtilleggene, for eksempel ved å klikke på "liker"-knappen eller legge igjen en kommentar, overføres informasjonen direkte fra enheten din til Facebook og lagres der. Hvis en bruker ikke er medlem av Facebook, er det likevel mulig for Facebook å finne ut IP-adressen og lagre den. Ifølge Facebook lagres kun en anonymisert IP-adresse i Tyskland.
   5. Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og Facebooks videre behandling og bruk av dataene, samt relevante rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte brukernes personvern, finner du i Facebooks databeskyttelsesinformasjon: https://www.facebook.com/about/privacy/.
   6. Hvis en bruker er Facebook-medlem og ikke ønsker at Facebook skal samle inn opplysninger om vedkommende via denne nettjenesten og koble dem til medlemsopplysningene som er lagret på Facebook, må vedkommende logge seg ut av Facebook og slette informasjonskapslene sine før vedkommende bruker nettjenesten vår. Ytterligere innstillinger og innsigelser mot bruk av data til reklameformål er mulig i Facebook-profilinnstillingene: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikanske sidenhttp://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidenhttp://www.youronlinechoices.com/. Innstillingene er plattformuavhengige, dvs. at de gjelder for alle enheter, både stasjonære datamaskiner og mobile enheter.
 • Jetpack (WordPress-statistikk)
   1. På grunnlag av våre berettigede interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettbaserte tilbud i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f. GDPR) bruker vi Jetpack-plugin. GDPR) bruker vi Jetpack-plugin-modulen (her delfunksjonen "Wordpress Stats"), som integrerer et verktøy for statistisk evaluering av besøkstilgang og leveres av Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack bruker såkalte "cookies", tekstfiler som lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet.
   2. Automattic er sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen og tilbyr dermed en garanti for overholdelse av europeisk personvernlovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).
   3. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet, lagres på en server i USA. Brukerprofiler kan opprettes på grunnlag av de behandlede dataene, men disse brukes kun til analyse og ikke til reklameformål. Ytterligere informasjon finner du i Automattics personvernerklæring: https://automattic.com/privacy/ og informasjon om Jetpack-informasjonskapsler: https://jetpack.com/support/cookies/.
 • etracker
   1. Vi bruker analysetjenesten "etracker" på grunnlag av våre berettigede interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettbaserte tilbud i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f. GDPR). GDPR) bruker vi analysetjenesten "etracker" fra etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg.
   2. Opplysningene som behandles av etracker, kan brukes til å opprette brukerprofiler under pseudonym. Til dette formålet kan det brukes informasjonskapsler. Informasjonskapslene gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren din. Dataene som samles inn ved hjelp av etracker-teknologien, vil ikke bli brukt til å identifisere besøkende på nettstedet vårt uten særskilt samtykke fra den berørte personen, og vil ikke bli slått sammen med personopplysninger om pseudonymbæreren. Videre behandles personopplysningene kun for oss, dvs. at de ikke slås sammen med personopplysninger som samles inn i forbindelse med andre nettbaserte tilbud.
   3. Du kan når som helst motsette deg innsamling og lagring av opplysninger med virkning for fremtiden. For å motsette deg innsamling og lagring av dine besøksdata for fremtiden, kan du få en opt-out-informasjonskapsel fra etracker via følgende lenke, som vil forhindre at etracker samler inn og lagrer besøksdata fra nettleseren din i fremtiden: http://www.etracker.de/privacy?et=Account-ID
   4. Opt-out setter en opt-out-informasjonskapsel med navnet "cntcookie" fra etracker. Vennligst ikke slett denne informasjonskapselen så lenge du ønsker å opprettholde din innsigelse. Du finner mer informasjon i etrackers personvernerklæring: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
 • Criteo
   1. På grunnlag av våre berettigede interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettbaserte tilbud i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f. GDPR) bruker vi tjenestene til leverandøren Criteo GmbH, GewO. GDPR) bruker vi tjenestene til leverandøren Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 München, Tyskland.
   2. Criteos tjenester gjør det mulig for oss å vise annonser for og på nettstedet vårt på en mer målrettet måte, slik at vi kun viser brukerne annonser som potensielt samsvarer med deres interesser. Hvis en bruker for eksempel får vist annonser for produkter som vedkommende har vist interesse for på andre nettsteder, kalles dette "remarketing". For disse formålene kjøres en Criteo-kode direkte av Criteo når våre og andre nettsteder som Criteo er aktive på, og såkalte (re)marketing tags (usynlig grafikk eller kode, også kjent som "web beacons") integreres på nettstedet. Ved hjelp av disse lagres en individuell informasjonskapsel, dvs. en liten fil, på brukerens enhet (sammenlignbare teknologier kan også brukes i stedet for informasjonskapsler). Denne filen registrerer hvilke nettsteder brukeren har besøkt, hvilket innhold de er interessert i og hvilke tilbud de har klikket på, samt teknisk informasjon om nettleseren og operativsystemet, henvisende nettsteder, tidspunkt for besøket og annen informasjon om bruken av det elektroniske tilbudet. Criteo kan også kombinere ovennevnte informasjon med slik informasjon fra andre kilder. Hvis brukeren senere besøker andre nettsteder, kan de få vist annonser som er tilpasset deres interesser.
   3. Ytterligere informasjon samt muligheter til å motsette seg Criteos innsamling finner du i Criteos personvernerklæring: http://www.criteo.com/de/privacy/.
 • Amazons partnerprogram
   1. Vi er basert på våre legitime interesser (dvs. interesse i den økonomiske driften av vårt online-tilbud i henhold til art. 6 para. 1 lit. f. GDPR). GDPR) er vi deltaker i Amazons EU-partnerprogram, som er utviklet for å gi nettsteder mulighet til å tjene penger på annonsering ved å plassere annonser og lenker til Amazon.de. Amazon bruker informasjonskapsler for å spore opprinnelsen til bestillinger. Amazon kan blant annet gjenkjenne at du har klikket på partnerlenken på dette nettstedet.
   2. Du finner mer informasjon om Amazons bruk av data i selskapets personvernerklæring: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
 • Nyhetsbrev
   1. I det følgende informerer vi deg om innholdet i nyhetsbrevet vårt, om registrering, utsendelse og statistisk evaluering og om din rett til å gjøre innsigelser. Ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt, samtykker du til å motta det og til de beskrevne prosedyrene.
   2. Innholdet i nyhetsbrevet: Vi sender kun nyhetsbrev, e-poster og andre elektroniske meldinger med reklameinformasjon (heretter kalt "nyhetsbrev") med samtykke fra mottakeren eller med juridisk fullmakt. Hvis innholdet i nyhetsbrevet er spesifikt beskrevet når du registrerer deg for nyhetsbrevet, er det avgjørende for brukerens samtykke. Ellers inneholder nyhetsbrevene våre informasjon om produkter, tilbud, kampanjer og selskapet vårt.
   3. Double opt-in og logging: Påmelding til nyhetsbrevet vårt skjer i en såkalt double opt-in-prosedyre. Det betyr at du etter at du har registrert deg, vil motta en e-post der du blir bedt om å bekrefte registreringen. Denne bekreftelsen er nødvendig for at ingen skal kunne registrere seg med andres e-postadresser. Påmeldinger til nyhetsbrevet logges for å kunne dokumentere registreringsprosessen i henhold til lovens krav. Dette inkluderer lagring av tidspunktet for registrering og bekreftelse samt IP-adressen. Endringer i opplysningene dine som er lagret av leverandøren av utsendelsestjenesten, logges også.
   4. Leverandør av utsendingstjenester: Nyhetsbrevet sendes ut av ActiveCampaign, LLC ("ActiveCampaign"), heretter kalt "leverandør av utsendingstjenester". Du kan se personvernerklæringen til leverandøren av utsendelsestjenesten her: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.
   5. Leverandøren av utsendelsestjenesten kan dessuten ifølge egne opplysninger bruke disse opplysningene i pseudonymisert form, dvs. uten å tilordne dem til en bruker, for å optimalisere eller forbedre sine egne tjenester, f.eks. for å optimalisere utsendelsen og presentasjonen av nyhetsbrevet teknisk eller til statistiske formål for å finne ut hvilke land mottakerne kommer fra. Leverandøren av utsendelsestjenesten bruker imidlertid ikke opplysningene om mottakerne av nyhetsbrevet til å skrive til dem selv eller til å gi dem videre til tredjeparter.
   6. Registreringsopplysninger: For å registrere deg for nyhetsbrevet er det tilstrekkelig å oppgi e-postadressen din. Eventuelt ber vi deg om å oppgi et navn slik at vi kan henvende oss til deg personlig i nyhetsbrevet.
   7. Ytelsesmåling - Nyhetsbrevene inneholder en såkalt "web-beacon", dvs. en pikselstor fil som hentes fra serveren til leverandøren av utsendelsestjenesten når nyhetsbrevet åpnes. Som en del av denne innhentingen samles det inn teknisk informasjon, for eksempel informasjon om nettleseren og systemet ditt, samt IP-adressen din og tidspunktet for innhentingen. Denne informasjonen brukes til teknisk forbedring av tjenestene basert på de tekniske dataene eller målgruppene og deres leseatferd basert på hvor de har hentet nettstedet (som kan bestemmes ved hjelp av IP-adressen) eller tilgangstidene. De statistiske undersøkelsene omfatter også om nyhetsbrevene åpnes, når de åpnes og hvilke lenker som klikkes på. Av tekniske årsaker kan denne informasjonen tilordnes den enkelte mottaker av nyhetsbrevet. Hverken vi eller leverandøren av utsendelsestjenesten har imidlertid til hensikt å observere den enkelte bruker. Analysene tjener oss snarere til å gjenkjenne brukernes lesevaner og tilpasse innholdet vårt til dem eller sende annet innhold i henhold til brukernes interesser.
   8. Tyskland: Nyhetsbrevets utsendelse og suksess måles på grunnlag av mottakerens samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a, art. 7 GDPR sammenholdt med § 7 avsn. 2 nr. 3 UWG eller på grunnlag av lovhjemmel i henhold til § 7 avsn. 3 UWG.
   9. Østerrike: Nyhetsbrevets utsendelse og suksess måles på grunnlag av mottakerens samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a, art. 7 GDPR sammenholdt med § 107 avsn. 2 TKG eller på grunnlag av juridisk fullmakt i henhold til § 107 avsn. 2 og 3 TKG.
   10. Registreringsprosessen logges på grunnlag av våre berettigede interesser i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR og fungerer som bevis på samtykke til å motta nyhetsbrevet.
   11. Avbestilling/tilbakekalling - Du kan når som helst avbryte mottakelsen av nyhetsbrevet vårt, dvs. tilbakekalle samtykket ditt. Du finner en lenke for å avbestille nyhetsbrevet i slutten av hvert nyhetsbrev. Hvis brukeren kun har registrert seg for nyhetsbrevet og avbestilt denne registreringen, slettes personopplysningene.
 • Integrering av tjenester og innhold fra tredjeparter
  1. På grunnlag av våre berettigede interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettbaserte tilbud i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f. GDPR) bruker vi innhold eller tjenestetilbud fra tredjeparter i vårt nettbaserte tilbud. GDPR) innholds- eller tjenestetilbud fra tredjepartsleverandører for å integrere deres innhold og tjenester, f.eks. videoer eller skrifttyper (heretter konsekvent kalt "innhold"). Dette forutsetter alltid at tredjepartsleverandørene av dette innholdet gjenkjenner brukerens IP-adresse, da de ikke ville kunne sende innholdet til nettleseren uten IP-adressen. IP-adressen er derfor nødvendig for å vise dette innholdet. Vi bestreber oss på å kun bruke innhold hvis respektive leverandører kun bruker IP-adressen til å levere innholdet. Tredjepartsleverandører kan også bruke såkalte pikseltagger (usynlig grafikk, også kjent som "web beacons") til statistikk- eller markedsføringsformål. Pikseltagger kan brukes til å analysere informasjon som f.eks. besøkstrafikk på sidene på dette nettstedet. Den pseudonyme informasjonen kan også lagres i informasjonskapsler på brukerens enhet og kan blant annet inneholde teknisk informasjon om nettleseren og operativsystemet, henvisende nettsteder, besøkstidspunkt og annen informasjon om bruken av vårt nettbaserte tilbud, samt være knyttet til slik informasjon fra andre kilder.
  2. Den følgende presentasjonen gir en oversikt over tredjepartsleverandører og deres innhold, sammen med lenker til deres databeskyttelseserklæringer, som inneholder ytterligere informasjon om behandlingen av data og, i noen tilfeller som allerede er nevnt her, muligheter for å melde seg ut:
 • Hvis kundene våre bruker betalingstjenester fra tredjeparter (f.eks. PayPal eller Sofortüberweisung), gjelder vilkårene og databeskyttelseserklæringene til de respektive tredjepartsleverandørene, som er tilgjengelige på de respektive nettstedene eller transaksjonsapplikasjonene.
 • Kart levert av tjenesten "Google Maps" fra tredjepartsleverandøren Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Personvernerklæring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Funksjoner i Google+-tjenesten er integrert i vårt nettbaserte tilbud. Disse funksjonene tilbys av tredjepartsleverandøren Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hvis du er logget inn på Google+-kontoen din, kan du koble innholdet på sidene våre til Google+-profilen din ved å klikke på Google+-knappen. Dette gjør det mulig for Google å knytte besøket ditt på sidene våre til brukerkontoen din. Vi gjør oppmerksom på at vi som leverandør av sidene ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene eller hvordan Google+ bruker dem. Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Funksjoner i Instagram-tjenesten er integrert i vårt nettbaserte tilbud. Disse funksjonene tilbys av Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Hvis du er logget inn på Instagram-kontoen din, kan du koble innholdet på sidene våre til Instagram-profilen din ved å klikke på Instagram-knappen. På denne måten kan Instagram knytte besøket ditt på sidene våre til brukerkontoen din. Vi gjør oppmerksom på at vi som leverandør av sidene ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene eller Instagrams bruk av dem. Retningslinjer for personvern:http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • I vårt online-tilbud bruker vi markedsføringsfunksjonene (såkalt "LinkedIn Insight Tag") i LinkedIn-nettverket. Leverandøren er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Hver gang du åpner en av sidene våre som inneholder LinkedIn-funksjoner, opprettes det en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn blir informert om at du har besøkt nettstedet vårt ved hjelp av IP-adressen din. Ved hjelp av LinkedIn Insight Tag kan vi analysere suksessen til kampanjene våre på LinkedIn eller bestemme målgrupper for dem basert på brukernes interaksjon med vårt online-tilbud. Hvis du er registrert hos LinkedIn, kan LinkedIn tilordne din interaksjon med vårt nettbaserte tilbud til din brukerkonto. Selv om du klikker på LinkedIn-knappen "Anbefal" og er logget inn på LinkedIn-kontoen din, kan LinkedIn knytte besøket ditt på nettstedet vårt til deg og brukerkontoen din. LinkedIn er sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen og tilbyr dermed en garanti for overholdelse av europeisk personvernlovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Vi bruker sosiale plugins fra det sosiale nettverket Pinterest, som drives av Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Når du besøker en side som inneholder en slik plugin, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til Pinterest-serverne. Programtillegget overfører loggdata til Pinterest-serveren i USA. Disse loggdataene kan inneholde IP-adressen din, adressen til de besøkte nettstedene som også inneholder Pinterest-funksjoner, nettlesertype og -innstillinger, dato og klokkeslett for forespørselen, din bruk av Pinterest og informasjonskapsler. Personvernerklæring: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Funksjoner fra Twitter-tjenesten eller -plattformen (heretter kalt "Twitter") kan være integrert i vårt nettbaserte tilbud. Twitter er en tjeneste som leveres av Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Funksjonene omfatter presentasjon av innleggene våre på Twitter i vårt nettbaserte tilbud, lenken til vår profil på Twitter og muligheten til å interagere med innleggene og funksjonene på Twitter, samt å måle om brukerne kommer til vårt nettbaserte tilbud via annonsene våre på Twitter (såkalt konverteringsmåling). Twitter er sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen og tilbyr dermed en garanti for overholdelse av europeisk personvernlovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Personvernerklæring: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization.
 • Vi bruker sosiale plugins fra det sosiale nettverket Tumblr, som drives av Tumblr, Inc. med adresse 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, USA ("Tumblr"). Når du besøker en side som inneholder en slik plugin, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til Tumblr-serverne. Programtillegget overfører loggdata til Tumblr-serveren i USA. Disse loggdataene kan inneholde din IP-adresse, adressen til besøkte nettsteder som også inneholder Tumblr-funksjoner, type og innstillinger i nettleseren, dato og klokkeslett for forespørselen, din bruk av Tumblr og informasjonskapsler. Personvernerklæring: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
 • Vi bruker funksjoner i XING-nettverket. Leverandøren er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Hver gang en av våre sider som inneholder Xing-funksjoner åpnes, opprettes det en forbindelse til Xing-servere. Så vidt vi vet, lagres ingen personopplysninger i denne prosessen. Spesielt lagres ingen IP-adresser, og det foretas ingen evaluering av brukeratferd. Personvern: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • Nettanalyse og optimalisering ved hjelp av tjenesten Hotjar fra tredjepartsleverandøren Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Hotjar kan brukes til å spore bevegelser på nettsteder der Hotjar brukes (såkalte heat maps). Det er for eksempel mulig å se hvor langt brukerne skroller, hvilke knapper brukerne klikker på og hvor ofte. Tekniske data som valgt språk, system, skjermoppløsning og nettlesertype registreres også. Brukerprofiler kan opprettes, i det minste midlertidig, under et besøk på nettstedet vårt. Hotjar kan også brukes til å innhente tilbakemeldinger direkte fra brukerne av nettstedet. På denne måten får vi verdifull informasjon for å gjøre nettsidene våre enda raskere og mer kundevennlige. Personvernerklæring: https://www.hotjar.com/privacy. Opt-out: https://www.hotjar.com/opt-out
 • Ekstern kode for JavaScript-rammeverket "jQuery", levert av tredjepartsleverandøren jQuery Foundation,https://jquery.org.