Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο

Καλώς ήρθατε στην πολιτική απορρήτου της Smarticle.

Το Smarticle είναι μια προσφορά της 3D-Zeitschrift GmbH

Τελευταία τροποποίηση: 19 Ιουλίου 2018

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Smarticle, μας εμπιστεύεστε τα δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (εφεξής "δεδομένα") στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας προσφοράς και των σχετικών ιστότοπων, λειτουργιών και περιεχομένου, καθώς και εξωτερικών ηλεκτρονικών παρουσιών, όπως το προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. (εφεξής αναφερόμενα συλλογικά ως "διαδικτυακή προσφορά"). Όσον αφορά τους όρους που χρησιμοποιούνται, όπως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" ή η "επεξεργασία" τους, παραπέμπουμε στους ορισμούς του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

3D-Zeitschrift GmbH

Smarticle

Dachsteinstr 6
83373 Taching am See
Taching am See, Γερμανία

Διευθύνων Σύμβουλος: Holger Meyer
E-Mail: hello@smarticle.com

Εγγραφή στο μητρώο
Καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο
Δικαστήριο μητρώου: AG Traunstein
Αριθμός μητρώου: HRB 28456

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων
Αριθμός φορολογικού μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 27 α του νόμου περί φόρου επί των πωλήσεων: DE813571278

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

 • Δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις).
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου).
 • Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο).
 • Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελατών).
 • Δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, ιστορικό πληρωμών).
 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).
 • Δεδομένα μετα/επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ειδικές κατηγορίες δεδομένων (άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ).

Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων που επηρεάζονται από την επεξεργασία:

 • Πελάτες/ενδιαφερόμενα μέρη/προμηθευτές.
 • Επισκέπτες και χρήστες της ηλεκτρονικής προσφοράς.

Στη συνέχεια, αναφερόμαστε επίσης στα υποκείμενα των δεδομένων συλλογικά ως "χρήστες".

Σκοπός της επεξεργασίας

 • Παροχή της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των λειτουργιών της.
 • Παροχή συμβατικών υπηρεσιών, εξυπηρέτηση και εξυπηρέτηση πελατών.
 • Απάντηση σε ερωτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία με τους χρήστες.
 • Μάρκετινγκ, διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
 • Μέτρα ασφαλείας.
 • Σχετικές νομικές βάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ, σας ενημερώνουμε για τη νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων μας. Εάν η νομική βάση δεν αναφέρεται στην πολιτική απορρήτου, ισχύουν τα εξής Η νομική βάση για τη λήψη συγκατάθεσης είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και το άρθρο 7 ΓΚΠΔ, η νομική βάση για την επεξεργασία για την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας και την εφαρμογή συμβατικών μέτρων και την απάντηση σε ερωτήματα είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β ΓΚΠΔ, η νομική βάση για την επεξεργασία για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ ΓΚΠΔ και η νομική βάση για την επεξεργασία για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως νομική βάση χρησιμεύει το άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ ΓΚΠΔ.

 • Αλλαγές και ενημερώσεις της πολιτικής απορρήτου

Σας ζητάμε να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο της πολιτικής απορρήτου μας. Θα τροποποιήσουμε την πολιτική απορρήτου μόλις οι αλλαγές στην επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούμε το καταστήσουν αναγκαίο. Θα σας ενημερώσουμε μόλις οι αλλαγές απαιτούν πράξη συνεργασίας εκ μέρους σας (π.χ. συγκατάθεση) ή άλλη ατομική ειδοποίηση.

 • Μέτρα ασφαλείας

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 32 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τον κίνδυνο διαφορετικής πιθανότητας και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο του κινδύνου- τα μέτρα περιλαμβάνουν ιδίως τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων με τον έλεγχο της φυσικής πρόσβασης στα δεδομένα, καθώς και της πρόσβασης, της εισαγωγής, της αποκάλυψης, της διασφάλισης της διαθεσιμότητας και του διαχωρισμού τους. Επιπλέον, έχουμε θεσπίσει διαδικασίες που εγγυώνται την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, τη διαγραφή των δεδομένων και την αντίδραση σε περίπτωση διακινδύνευσης των δεδομένων. Επιπλέον, λαμβάνουμε υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων ήδη από την ανάπτυξη ή την επιλογή του υλικού, του λογισμικού και των διαδικασιών, σύμφωνα με την αρχή της προστασίας των δεδομένων μέσω του σχεδιασμού της τεχνολογίας και των φιλικών προς την προστασία των δεδομένων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων (άρθρο 25 ΓΚΠΔ).

Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν, ιδίως, την κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή μας.

 • Συνεργασία με εκτελούντες την επεξεργασία και τρίτους

Εάν γνωστοποιούμε δεδομένα σε άλλα πρόσωπα και εταιρείες (εκτελούντες την επεξεργασία ή τρίτους) στο πλαίσιο της επεξεργασίας μας, τα διαβιβάζουμε σε αυτούς ή τους παρέχουμε με άλλο τρόπο πρόσβαση στα δεδομένα, αυτό θα γίνει μόνο βάσει νόμιμης άδειας (π.χ. εάν η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους, όπως παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β ΓΚΠΔ), έχετε συναινέσει, μια νομική υποχρέωση το προβλέπει ή βάσει των έννομων συμφερόντων μας (π.χ. όταν χρησιμοποιούμε αντιπροσώπους, οικοδεσπότες ιστοσελίδων κ.λπ.).

Εάν αναθέτουμε σε τρίτους την επεξεργασία δεδομένων βάσει της λεγόμενης "σύμβασης επεξεργασίας παραγγελίας", αυτό γίνεται βάσει του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.

 • Μεταφορές σε τρίτες χώρες

Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτη χώρα (δηλ. εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή εάν αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή της κοινοποίησης ή διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους, αυτό πραγματοποιείται μόνο εάν γίνεται για την εκπλήρωση των (προ)συμβατικών μας υποχρεώσεων, βάσει της συγκατάθεσής σας, βάσει νομικής υποχρέωσης ή βάσει των έννομων συμφερόντων μας. Με την επιφύλαξη νομικών ή συμβατικών εξουσιοδοτήσεων, επεξεργαζόμαστε ή αναθέτουμε την επεξεργασία των δεδομένων σε τρίτη χώρα μόνο εάν πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις των άρθρων 44 επ. GDPR πληρούνται. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η επεξεργασία λαμβάνει χώρα βάσει ειδικών εγγυήσεων, όπως ο επίσημα αναγνωρισμένος προσδιορισμός ενός επιπέδου προστασίας δεδομένων αντίστοιχου με αυτό της ΕΕ (π.χ. για τις ΗΠΑ μέσω της "Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων") ή η συμμόρφωση με επίσημα αναγνωρισμένες ειδικές συμβατικές υποχρεώσεις (τις λεγόμενες "τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες").

 • Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
   1. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα εν λόγω δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα αυτά, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ.
   2. Έχετε αντίστοιχα. άρθρο 16 ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των δεδομένων που σας αφορούν ή τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
   3. Σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διαγραφή των εν λόγω δεδομένων ή, εναλλακτικά, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ.
   4. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας.
   5. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα ακύρωσης
   1. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ με ισχύ για το μέλλον.
 • Δικαίωμα αντίρρησης
   1. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.
 • Cookies και δικαίωμα εναντίωσης σε άμεσο μάρκετινγκ
   1. Χρησιμοποιούμε προσωρινά και μόνιμα cookies, δηλαδή μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στις συσκευές των χρηστών (για επεξήγηση του όρου και της λειτουργίας τους, ανατρέξτε στην τελευταία ενότητα της παρούσας πολιτικής απορρήτου). Ορισμένα από τα cookies χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας ή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών μας (π.χ. για την προβολή του ιστότοπου) ή για την αποθήκευση της απόφασης του χρήστη κατά την επιβεβαίωση του banner των cookies. Επιπλέον, εμείς ή οι τεχνολογικοί συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookies για σκοπούς μέτρησης της εμβέλειας και μάρκετινγκ, για τα οποία οι χρήστες ενημερώνονται κατά τη διάρκεια της πολιτικής απορρήτου.
   2. Μια γενική αντίρρηση για τη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ μπορεί να δηλωθεί για μεγάλο αριθμό υπηρεσιών, ιδίως στην περίπτωση της παρακολούθησης, μέσω του ιστότοπου των ΗΠΑhttp://www.aboutads.info/choices/oderτου ιστότοπου της ΕΕhttp://www.youronlinechoices.com/. Επιπλέον, η αποθήκευση των cookies μπορεί να επιτευχθεί με την απενεργοποίησή τους στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Σημειώστε ότι ενδέχεται τότε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου.
 • Διαγραφή δεδομένων
   1. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε θα διαγραφούν ή θα περιοριστεί η επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ΓΚΠΔ. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην παρούσα πολιτική απορρήτου, τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς θα διαγράφονται μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τον προβλεπόμενο σκοπό τους και η διαγραφή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τυχόν νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης. Εάν τα δεδομένα δεν διαγραφούν επειδή απαιτούνται για άλλους και νομικά επιτρεπτούς σκοπούς, η επεξεργασία τους θα περιοριστεί. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα μπλοκάρονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν για λόγους εμπορικής ή φορολογικής νομοθεσίας.
   2. Γερμανία: Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, τα δεδομένα αποθηκεύονται για 6 έτη σύμφωνα με το άρθρο 257 παράγραφος 1 του HGB (εμπορικά βιβλία, απογραφές, ισολογισμοί έναρξης, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εμπορικές επιστολές, λογιστικά παραστατικά κ.λπ.) και για 10 έτη σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 1 του AO (βιβλία, αρχεία, εκθέσεις διαχείρισης, λογιστικά παραστατικά, εμπορικές και επιχειρηματικές επιστολές, έγγραφα που έχουν σχέση με τη φορολογία κ.λπ.
   3. Αυστρία: Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, η αποθήκευση πραγματοποιείται ιδίως για 7 έτη σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 BAO (λογιστικά έγγραφα, αποδείξεις/τιμολόγια, λογαριασμοί, αποδείξεις, επαγγελματικά έγγραφα, κατάσταση εσόδων και εξόδων κ.λπ.), για 22 έτη σε σχέση με ακίνητα και για 10 έτη για έγγραφα σε σχέση με ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε μη επιχειρηματίες σε κράτη μέλη της ΕΕ και για τις οποίες χρησιμοποιείται η Υπηρεσία Μίνι-Μιας Στάσης (MOSS).
 • Παροχή συμβατικών υπηρεσιών
   1. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα και διευθύνσεις, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών), δεδομένα σύμβασης (π.χ. χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες, ονόματα προσώπων επικοινωνίας, πληροφορίες πληρωμής) με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 lit b. GDPR. Οι καταχωρήσεις που επισημαίνονται ως υποχρεωτικές στις ηλεκτρονικές φόρμες είναι απαραίτητες για τη σύναψη της σύμβασης.
   2. Οι χρήστες μπορούν προαιρετικά να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό χρήστη στον οποίο μπορούν να βλέπουν ιδίως τις παραγγελίες τους. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, οι απαιτούμενες υποχρεωτικές πληροφορίες κοινοποιούνται στους χρήστες. Οι λογαριασμοί χρηστών δεν είναι δημόσιοι και δεν μπορούν να ευρετηριαστούν από μηχανές αναζήτησης. Εάν οι χρήστες έχουν ακυρώσει τον λογαριασμό χρήστη τους, τα δεδομένα τους θα διαγραφούν όσον αφορά τον λογαριασμό χρήστη, με την επιφύλαξη ότι η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για λόγους εμπορικού ή φορολογικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ. Είναι ευθύνη των χρηστών να δημιουργήσουν αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων τους πριν από τη λήξη της σύμβασης σε περίπτωση ακύρωσης. Είμαστε εξουσιοδοτημένοι να διαγράψουμε αμετάκλητα όλα τα δεδομένα των χρηστών που έχουν αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
   3. Αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP και την ώρα της αντίστοιχης ενέργειας του χρήστη ως μέρος της εγγραφής και των ανανεωμένων συνδέσεων και της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας και των συμφερόντων του χρήστη για την προστασία από κατάχρηση και άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την άσκηση των απαιτήσεών μας ή υπάρχει νομική υποχρέωση να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ ΓΚΠΔ.
   4. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα χρήσης (π.χ. τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκαμε στην ηλεκτρονική μας προσφορά, το ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας) και δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις στη φόρμα επικοινωνίας ή στο προφίλ χρήστη) για διαφημιστικούς σκοπούς σε ένα προφίλ χρήστη, π.χ. για να εμφανίζουμε πληροφορίες προϊόντων στους χρήστες με βάση τις υπηρεσίες που έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα.
   5. Η διαγραφή λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη των νόμιμων υποχρεώσεων εγγύησης και συγκρίσιμων υποχρεώσεων, η αναγκαιότητα αποθήκευσης των δεδομένων επανεξετάζεται κάθε τρία χρόνια- στην περίπτωση των νόμιμων υποχρεώσεων αρχειοθέτησης, η διαγραφή λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη τους (τέλος της υποχρέωσης διατήρησης του εμπορικού δικαίου (6 έτη) και του φορολογικού δικαίου (10 έτη))- οι πληροφορίες στο λογαριασμό του πελάτη παραμένουν μέχρι τη διαγραφή τους.
 • Πιστωτικές πληροφορίες
  1. Σε περίπτωση προκαταβολών (π.χ. κατά την αγορά επί πιστώσει), διατηρούμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε πληροφορίες ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας με σκοπό την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου βάσει μαθηματικών-στατιστικών διαδικασιών από εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών (πιστωτικά γραφεία), προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντά μας.
  2. Στο πλαίσιο της έκθεσης πιστοληπτικής ικανότητας, διαβιβάζουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του πελάτη (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία για το είδος της σύμβασης, τραπεζικά στοιχεία) στους ακόλουθους πιστωτικούς οργανισμούς:
   1. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους πιστωτικούς οργανισμούς σχετικά με τη στατιστική πιθανότητα αθέτησης πληρωμών στο πλαίσιο της κατάλληλης διακριτικής απόφασης σχετικά με τη σύσταση, την εκτέλεση και τη λήξη της συμβατικής σχέσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πληρωμή προκαταβολής ή άλλης προκαταβολής σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος του πιστωτικού ελέγχου.
   2. Η απόφαση σχετικά με το αν θα προβούμε σε προκαταβολή πληρωμής λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης απόφασης σε μεμονωμένες περιπτώσεις, την οποία λαμβάνει το λογισμικό μας βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από το γραφείο πιστοληπτικής ικανότητας.
   3. Εάν λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας, η νομική βάση για την έκθεση πιστοληπτικής ικανότητας και τη διαβίβαση των δεδομένων του πελάτη στους πιστωτικούς οργανισμούς είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α, 7 ΓΚΠΔ. Εάν δεν ληφθεί συγκατάθεση, τα έννομα συμφέροντά μας για την ασφάλεια της απαίτησης πληρωμής σας αποτελούν τη νομική βάση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ). GDPR.
 • Επικοινωνία
   1. Κατά την επικοινωνία μαζί μας (μέσω φόρμας επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα στοιχεία του χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διεκπεραίωση του ερωτήματος επικοινωνίας και τη διεκπεραίωσή του σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β) ΓΚΠΔ.
   2. Τα στοιχεία του χρήστη ενδέχεται να αποθηκευτούν στο σύστημα διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες μας ("σύστημα CRM") ή σε έναν ανάλογο οργανισμό διερεύνησης.
   3. Χρησιμοποιούμε το σύστημα CRM "Helpdesk" του παρόχου Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA) βάσει των έννομων συμφερόντων μας (αποτελεσματική και γρήγορη επεξεργασία των ερωτημάτων των χρηστών). Για τον σκοπό αυτό, έχουμε συνάψει σύμβαση με τη Help Scout με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, στις οποίες η Help Scout αναλαμβάνει την υποχρέωση να επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και να συμμορφώνεται με το επίπεδο προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Η Help Scout είναι επίσης πιστοποιημένη σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου και προσφέρει έτσι μια πρόσθετη εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).
   4. Διαγράφουμε τα ερωτήματα εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα. Επανεξετάζουμε την αναγκαιότητα κάθε δύο χρόνια- αποθηκεύουμε μόνιμα τα ερωτήματα από πελάτες που έχουν λογαριασμό πελάτη και αναφερόμαστε στα στοιχεία του λογαριασμού πελάτη για τη διαγραφή. Σε περίπτωση νομικών υποχρεώσεων αρχειοθέτησης, η διαγραφή πραγματοποιείται μετά τη λήξη τους (τέλος της υποχρέωσης διατήρησης του εμπορικού δικαίου (6 έτη) και του φορολογικού δικαίου (10 έτη)).
 • Σχόλια και συνεισφορές
   1. Εάν οι χρήστες αφήνουν σχόλια ή άλλες συνεισφορές, οι διευθύνσεις IP τους αποθηκεύονται βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ. στ. του ΓΚΠΔ για 7 ημέρες. GDPR για 7 ημέρες.
   2. Αυτό γίνεται για την ασφάλειά μας σε περίπτωση που κάποιος αφήσει παράνομο περιεχόμενο σε σχόλια και αναρτήσεις (προσβολές, απαγορευμένη πολιτική προπαγάνδα κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να διωχθούμε εμείς οι ίδιοι για το σχόλιο ή την ανάρτηση και ως εκ τούτου ενδιαφερόμαστε για την ταυτότητα του συντάκτη.
 • Ανάκτηση εικόνων προφίλ από το Gravatar

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Gravatar της Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA, στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς και ειδικότερα στο ιστολόγιο.

Το Gravatar είναι μια υπηρεσία όπου οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να αποθηκεύσουν εικόνες προφίλ και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Εάν οι χρήστες αφήνουν αναρτήσεις ή σχόλια σε άλλες διαδικτυακές παρουσίες (ιδίως σε ιστολόγια) με την αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι εικόνες του προφίλ τους μπορούν να εμφανίζονται δίπλα στις αναρτήσεις ή τα σχόλια. Για τον σκοπό αυτό, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχουν οι χρήστες διαβιβάζεται στην Gravatar σε κρυπτογραφημένη μορφή με σκοπό να ελέγχεται αν έχει αποθηκευτεί προφίλ για αυτήν. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός της διαβίβασης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό, αλλά θα διαγραφεί στη συνέχεια.

Το Gravatar χρησιμοποιείται βάσει των έννομων συμφερόντων μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ) ΓΚΠΔ, καθώς χρησιμοποιούμε το Gravatar για να προσφέρουμε στους συντάκτες αναρτήσεων και σχολίων τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν τις αναρτήσεις τους με μια εικόνα προφίλ.

Η Automattic είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Με την εμφάνιση των εικόνων, το Gravatar μαθαίνει τη διεύθυνση IP του χρήστη, καθώς αυτή είναι απαραίτητη για την επικοινωνία μεταξύ ενός προγράμματος περιήγησης και μιας διαδικτυακής υπηρεσίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από το Gravatar μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν να εμφανίζεται στα σχόλια μια εικόνα χρήστη που συνδέεται με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο Gravatar, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν είναι αποθηκευμένη στο Gravatar για να σχολιάσουν. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι είναι επίσης δυνατή η χρήση μιας ανώνυμης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή καθόλου διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν την αποστολή της δικής τους διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Gravatar. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν πλήρως τη μεταφορά δεδομένων, μη χρησιμοποιώντας το σύστημα σχολιασμού μας.

 • Έλεγχος anti-spam Akismet

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία "Akismet", η οποία παρέχεται από την Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Χρησιμοποιείται βάσει των έννομων συμφερόντων μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ) ΓΚΠΔ. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται για να διακρίνουμε τα σχόλια από πραγματικούς ανθρώπους από τα σχόλια spam. Για το σκοπό αυτό, όλα τα σχόλια αποστέλλονται σε έναν διακομιστή στις ΗΠΑ, όπου αναλύονται και αποθηκεύονται για τέσσερις ημέρες για σκοπούς σύγκρισης. Εάν ένα σχόλιο έχει κατηγοριοποιηθεί ως spam, τα δεδομένα αποθηκεύονται πέραν αυτής της περιόδου. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν το όνομα που καταχωρήθηκε, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP, το περιεχόμενο του σχολίου, τον παραπομπή, λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε και το σύστημα του υπολογιστή, καθώς και την ώρα της καταχώρησης.

Η Automattic είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από το Akismet μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Οι χρήστες είναι ευπρόσδεκτοι να χρησιμοποιούν ψευδώνυμα ή να επιλέγουν να μην αναγράφουν το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Μπορείτε να αποτρέψετε πλήρως τη διαβίβαση δεδομένων μη χρησιμοποιώντας το σύστημα σχολίων μας. Αυτό θα ήταν κρίμα, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις που να λειτουργούν εξίσου αποτελεσματικά.

 • Συλλογή δεδομένων πρόσβασης και αρχείων καταγραφής
   1. Συλλέγουμε βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ. GDPR, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με κάθε πρόσβαση στον διακομιστή στον οποίο βρίσκεται αυτή η υπηρεσία (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή). Τα δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν το όνομα του ιστότοπου στον οποίο έγινε η πρόσβαση, το αρχείο, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, την ειδοποίηση για την επιτυχή πρόσβαση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, τη διεύθυνση URL παραπομπής (η σελίδα που επισκέφθηκε προηγουμένως), τη διεύθυνση IP και τον πάροχο που έκανε την αίτηση.
   2. Οι πληροφορίες του αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας (π.χ. για τη διερεύνηση κακής χρήσης ή απάτης) για μέγιστο διάστημα επτά ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Δεδομένα των οποίων η περαιτέρω αποθήκευση απαιτείται για σκοπούς απόδειξης αποκλείεται από τη διαγραφή μέχρι να διαλευκανθεί οριστικά το αντίστοιχο περιστατικό.
 • Διαδικτυακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
   1. Διατηρούμε διαδικτυακές παρουσίες σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες προκειμένου να επικοινωνούμε με τους πελάτες, τους ενδιαφερόμενους και τους χρήστες που δραστηριοποιούνται εκεί και να τους ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας. Κατά την πρόσβαση στα αντίστοιχα δίκτυα και πλατφόρμες ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες επεξεργασίας δεδομένων των αντίστοιχων διαχειριστών τους.
   2. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην πολιτική απορρήτου μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών εάν επικοινωνούν μαζί μας εντός των κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών, π.χ. γράφουν αναρτήσεις στις διαδικτυακές μας παρουσίες ή μας στέλνουν μηνύματα.
 • Cookies & μέτρηση εμβέλειας
   1. Τα cookies είναι κομμάτια πληροφοριών που μεταφέρονται από τον διακομιστή ιστού μας ή διακομιστές ιστού τρίτων στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του χρήστη και αποθηκεύονται εκεί για μετέπειτα ανάκτηση. Τα cookies μπορεί να είναι μικρά αρχεία ή άλλοι τύποι αποθήκευσης πληροφοριών.
   2. Χρησιμοποιούμε "cookies συνεδρίας", τα οποία αποθηκεύονται μόνο για τη διάρκεια της τρέχουσας επίσκεψης στην ηλεκτρονική μας παρουσία (π.χ. για να καταστεί δυνατή η αποθήκευση της κατάστασης σύνδεσης ή της λειτουργίας καλαθιού αγορών και, συνεπώς, η χρήση της ηλεκτρονικής μας προσφοράς καθόλου). Σε ένα cookie συνεδρίας αποθηκεύεται ένας τυχαία παραγόμενος μοναδικός αριθμός αναγνώρισης, το λεγόμενο αναγνωριστικό συνεδρίας. Ένα cookie περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή του και την περίοδο αποθήκευσης. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να αποθηκεύσουν άλλα δεδομένα. Τα cookies συνόδου διαγράφονται όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του ιστότοπού μας και, για παράδειγμα, αποσυνδεθείτε ή κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.
   3. Οι χρήστες ενημερώνονται για τη χρήση των cookies στο πλαίσιο της ψευδωνυμοποιημένης μέτρησης της εμβέλειας ως μέρος της παρούσας πολιτικής απορρήτου.
   4. Εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή τους, καλούνται να απενεργοποιήσουν την αντίστοιχη επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής τους. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησης. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς.
   5. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των cookies για σκοπούς μέτρησης της εμβέλειας και διαφήμισης μέσω της σελίδας απενεργοποίησης της πρωτοβουλίας διαφήμισης στο δίκτυο(http://optout.networkadvertising.org/) και επιπλέον στον ιστότοπο των ΗΠΑ(http://www.aboutads.info/choices) ή στον ευρωπαϊκό ιστότοπο(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Google Analytics
   1. Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ. στ. ΓΚΠΔ), χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google. GDPR) Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC ("Google"). Η Google χρησιμοποιεί cookies. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς από τον χρήστη μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
   2. Η Google είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για να αναλύσει τη χρήση της ηλεκτρονικής μας προσφοράς από τους χρήστες, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς και να μας παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς και τη χρήση του Διαδικτύου. Από τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρηστών.
   4. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να προβάλλουμε διαφημίσεις που τοποθετούνται από την Google και τους συνεργάτες της στο πλαίσιο διαφημιστικών υπηρεσιών μόνο σε εκείνους τους χρήστες που έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική μας προσφορά ή που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα για ορισμένα θέματα ή προϊόντα που καθορίζονται με βάση τους ιστότοπους που επισκέπτονται) τα οποία διαβιβάζουμε στην Google (το λεγόμενο "remarketing" ή "Google Analytics audiences"). Με τη βοήθεια των ομάδων επαναληπτικής εμπορίας, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας ανταποκρίνονται στα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών και δεν είναι ενοχλητικές.
   5. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics μόνο με ενεργοποιημένη ανωνυμοποίηση IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP των χρηστών περικόπτεται από τη Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικοπεί εκεί.
   6. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής τους- οι χρήστες μπορούν επίσης να αποτρέψουν τη συλλογή από την Google των δεδομένων που παράγονται από το cookie και αφορούν τη χρήση της ηλεκτρονικής προσφοράς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
   7. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, τις επιλογές ρύθμισης και αντίρρησης στις ιστοσελίδες της Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners("Χρήση δεδομένων από την Google όταν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες ή τις εφαρμογές των συνεργατών μας"),https://policies.google.com/technologies/ads("Χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς"),https://adssettings.google.com/authenticated("Διαχείριση των πληροφοριών που χρησιμοποιεί η Google για να σας προβάλλει διαφημίσεις").
 • Υπηρεσίες Google Re/Marketing
   1. Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ. στ. ΓΚΠΔ), χρησιμοποιούμε τις Υπηρεσίες Google Re/Marketing. GDPR) τις υπηρεσίες μάρκετινγκ και επαναληπτικής εμπορίας ("Google Marketing Services" για συντομία) της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").
   2. Η Google είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και, ως εκ τούτου, προσφέρει εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google μας επιτρέπουν να προβάλλουμε διαφημίσεις για και στον ιστότοπό μας με πιο στοχευμένο τρόπο, ώστε να παρουσιάζουμε στους χρήστες μόνο διαφημίσεις που ενδεχομένως ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Εάν, για παράδειγμα, σε έναν χρήστη εμφανίζονται διαφημίσεις για προϊόντα για τα οποία έχει δείξει ενδιαφέρον σε άλλους ιστότοπους, αυτό αναφέρεται ως "επαναληπτική αγορά". Για τους σκοπούς αυτούς, όταν γίνεται πρόσβαση στο δικό μας και σε άλλους ιστότοπους στους οποίους είναι ενεργές οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google, ένας κώδικας από τη Google εκτελείται απευθείας από τη Google και οι λεγόμενες ετικέτες (re)marketing tags (αόρατα γραφικά ή κώδικας, γνωστά και ως "web beacons") ενσωματώνονται στον ιστότοπο. Με τη βοήθειά τους, ένα μεμονωμένο cookie, δηλαδή ένα μικρό αρχείο, αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη (αντί των cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συγκρίσιμες τεχνολογίες). Τα cookies μπορούν να οριστούν από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com ή googleadservices.com. Αυτό το αρχείο καταγράφει ποιους ιστότοπους έχει επισκεφθεί ο χρήστης, ποιο περιεχόμενο τον ενδιαφέρει και σε ποιες προσφορές έχει κάνει κλικ, καθώς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, τους ιστότοπους παραπομπής, τον χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής προσφοράς. Καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP του χρήστη, με την οποία ενημερώνουμε την Google Analytics ότι η διεύθυνση IP συντομεύεται εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαβιβάζεται ολόκληρη σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Η διεύθυνση IP δεν συγχωνεύεται με τα δεδομένα του χρήστη σε άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί επίσης να συνδυάσει τις προαναφερθείσες πληροφορίες με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί στη συνέχεια άλλους ιστότοπους, μπορεί να του εμφανιστούν διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά του.
   4. Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται ψευδώνυμα στο πλαίσιο των υπηρεσιών μάρκετινγκ της Google. Αυτό σημαίνει ότι η Google δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, για παράδειγμα, αλλά επεξεργάζεται τα σχετικά δεδομένα σε σχέση με τα cookies στο πλαίσιο ψευδώνυμων προφίλ χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι, από τη σκοπιά της Google, οι διαφημίσεις δεν διαχειρίζονται και δεν εμφανίζονται για ένα συγκεκριμένα αναγνωρισμένο άτομο, αλλά για τον ιδιοκτήτη του cookie, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του cookie. Αυτό δεν ισχύει εάν ο χρήστης έχει επιτρέψει ρητά στην Google να επεξεργάζεται τα δεδομένα χωρίς αυτή την ψευδωνυμοποίηση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google σχετικά με τους χρήστες διαβιβάζονται στην Google και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ.
   5. Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν το πρόγραμμα διαδικτυακής διαφήμισης "Google AdWords". Στην περίπτωση του Google AdWords, κάθε πελάτης του AdWords λαμβάνει ένα διαφορετικό "cookie μετατροπής". Επομένως, τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω των ιστότοπων των πελατών του AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια του cookie χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για τους πελάτες του AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπής. Οι πελάτες AdWords μαθαίνουν το συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών.
   6. Μπορούμε να ενσωματώσουμε διαφημίσεις τρίτων με βάση την υπηρεσία μάρκετινγκ της Google "DoubleClick". Το DoubleClick χρησιμοποιεί cookies για να επιτρέπει στην Google και στους συνεργαζόμενους ιστότοπους της να προβάλλουν διαφημίσεις με βάση τις επισκέψεις των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο.
   7. Μπορούμε να ενσωματώσουμε διαφημίσεις τρίτων με βάση την υπηρεσία μάρκετινγκ της Google "AdSense". Το AdSense χρησιμοποιεί cookies για να επιτρέπει στην Google και στους συνεργαζόμενους ιστότοπους της να προβάλλουν διαφημίσεις με βάση τις επισκέψεις των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο.
   8. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία "Google Optimiser". Η υπηρεσία Google Optimiser μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τα αποτελέσματα διαφόρων αλλαγών σε έναν ιστότοπο (π.χ. αλλαγές σε πεδία εισαγωγής, σχεδιασμό κ.λπ.) στο πλαίσιο των λεγόμενων "δοκιμών A/B". Για τους σκοπούς αυτών των δοκιμών αποθηκεύονται cookies στις συσκευές των χρηστών. Επεξεργάζονται μόνο ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα χρηστών.
   9. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε το "Google Tag Manager" για την ενσωμάτωση και τη διαχείριση των υπηρεσιών ανάλυσης και μάρκετινγκ της Google στον ιστότοπό μας.
   10. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ από την Google στη σελίδα επισκόπησης: https://policies.google.com/technologies/ads, η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη διεύθυνσηhttps://policies.google.com/privacyabrufbar.
   11. Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από τις υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ρύθμισης και εξαίρεσης που παρέχει η Google: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Facebook, Προσαρμοσμένα κοινά και υπηρεσίες μάρκετινγκ του Facebook
   1. Βάσει των έννομων συμφερόντων μας για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς και για τους σκοπούς αυτούς, το λεγόμενο "Facebook pixel" του κοινωνικού δικτύου Facebook, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ, ή, αν είστε κάτοικος ΕΕ, η Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook")
   2. .
   3. Το Facebook είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
   4. Με τη
   5. βοήθεια του εικονοστοιχείου Facebook, το Facebook είναι σε θέση να προσδιορίσει τους επισκέπτες της διαδικτυακής μας προσφοράς ως ομάδα-στόχο για την προβολή διαφημίσεων (τις λεγόμενες "διαφημίσεις Facebook"). Κατά συνέπεια, χρησιμοποιούμε το εικονοστοιχείο Facebook για να προβάλλουμε τις διαφημίσεις Facebook που τοποθετούνται από εμάς μόνο στους χρήστες του Facebook που έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική μας προσφορά ή που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα για ορισμένα θέματα ή προϊόντα που καθορίζονται με βάση τους ιστότοπους που επισκέπτονται) τα οποία διαβιβάζουμε στο Facebook (τα λεγόμενα "προσαρμοσμένα κοινά"). Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου Facebook, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο Facebook ανταποκρίνονται στο πιθανό ενδιαφέρον των χρηστών και δεν είναι ενοχλητικές.
   6. Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου Facebook,
   7. μπορούμε επίσης να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς, βλέποντας αν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας αφού έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση Facebook (η λεγόμενη "μετατροπή")
   8. .
   9. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιούμε το εικονοστοιχείο Facebook, χρησιμοποιούμε την πρόσθετη λειτουργία "εκτεταμένη αντιστοίχιση" (δεδομένα όπως αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αναγνωριστικά Facebook των χρηστών) για να σχηματίσουμε ομάδες-στόχους ("Προσαρμοσμένα κοινά" ή "Look Alike Audiences") στο Facebook (κρυπτογραφημένα). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον "εκτεταμένο συγχρονισμό": https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).
   10. Χρησιμοποιούμε επίσης τη διαδικασία "Προσαρμοσμένα κοινά από αρχείο" του κοινωνικού δικτύου Facebook, Inc. Σε αυτή την περίπτωση, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου μεταφορτώνονται στο Facebook. Η διαδικασία μεταφόρτωσης είναι κρυπτογραφημένη. Η μεταφόρτωση χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τον προσδιορισμό των αποδεκτών των διαφημίσεών μας στο Facebook. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις εμφανίζονται μόνο σε χρήστες που ενδιαφέρονται για τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες μας
   11. .
   12. Η επεξεργασία των δεδομένων από το Facebook πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής χρήσης δεδομένων του Facebook. Κατά συνέπεια, γενικές πληροφορίες σχετικά με την προβολή διαφημίσεων του Facebook μπορείτε να βρείτε στην πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Ειδικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το pixel του Facebook και τον τρόπο λειτουργίας του μπορείτε να βρείτε στην ενότητα βοήθειας του Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
   13. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή από το pixel του Facebook και στη χρήση των δεδομένων σας για την προβολή διαφημίσεων του Facebook. Για να ορίσετε ποιοι τύποι διαφημίσεων θα σας εμφανίζονται στο Facebook, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα που έχει δημιουργήσει το Facebook και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν εκεί σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη διαφήμιση βάσει χρήσης: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Οι ρυθμίσεις δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, δηλαδή υιοθετούνται για όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιοι υπολογιστές ή κινητές
   14. συσκευές.
   15. Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μέτρησης της εμβέλειας και διαφήμισης μέσω της σελίδας απενεργοποίησης της πρωτοβουλίας διαφήμισης δικτύου(http://optout.networkadvertising.org/) και επιπλέον του ιστότοπου των ΗΠΑ(http://www.aboutads.info/choices) ή του ευρωπαϊκού ιστότοπου(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
   16. )
   17. .
 • Κοινωνικά πρόσθετα του Facebook
   1. Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή το συμφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ. GDPR) τα κοινωνικά plugins ("plugins") του κοινωνικού δικτύου facebook.com, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Τα plugins μπορούν να εμφανίζουν στοιχεία αλληλεπίδρασης ή περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, γραφικά ή συνεισφορές κειμένου) και είναι αναγνωρίσιμα από ένα από τα λογότυπα του Facebook (λευκό "f" σε μπλε πλακίδιο, τους όρους "Like", "Gefällt mir" ή ένα σύμβολο "thumbs up") ή επισημαίνονται με την προσθήκη "Facebook Social Plugin". Ο κατάλογος και η εμφάνιση των κοινωνικών πρόσθετων του Facebook μπορούν να προβληθούν εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
   2. Το Facebook είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
   3. Όταν ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση σε μια λειτουργία αυτής της διαδικτυακής προσφοράς που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, η συσκευή του εγκαθιστά απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του πρόσθετου μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στη συσκευή του χρήστη και ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική προσφορά. Από τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρηστών. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε καμία επιρροή στο εύρος των δεδομένων που συλλέγει το Facebook με τη βοήθεια αυτού του πρόσθετου και ως εκ τούτου ενημερώνουμε τους χρήστες σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης μας.
   4. Με την ενσωμάτωση των πρόσθετων στοιχείων, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες ότι ένας χρήστης έχει αποκτήσει πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα της ηλεκτρονικής προσφοράς. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στο λογαριασμό του στο Facebook. Εάν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα πρόσθετα, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στο κουμπί Like ή αφήνοντας ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται απευθείας από τη συσκευή σας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του Facebook, εξακολουθεί να είναι δυνατό για το Facebook να ανακαλύψει τη διεύθυνση IP του και να την αποθηκεύσει. Σύμφωνα με το Facebook, στη Γερμανία αποθηκεύεται μόνο μια ανώνυμη διεύθυνση IP.
   5. Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών βρίσκονται στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
   6. Εάν ένας χρήστης είναι μέλος του Facebook και δεν επιθυμεί το Facebook να συλλέγει δεδομένα σχετικά με αυτόν μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και να τα συνδέει με τα δεδομένα μέλους του που είναι αποθηκευμένα στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook και να διαγράψει τα cookies του πριν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική μας υπηρεσία. Περαιτέρω ρυθμίσεις και αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς είναι δυνατές στις ρυθμίσεις του προφίλ στο Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ή μέσω του ιστότοπου των ΗΠΑhttp://www.aboutads.info/choices/ ή του ιστότοπου της ΕΕhttp://www.youronlinechoices.com/. Οι ρυθμίσεις δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, δηλαδή υιοθετούνται για όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιοι υπολογιστές ή κινητές συσκευές.
 • Jetpack (στατιστικά στοιχεία WordPress)
   1. Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ. στ. ΓΚΠΔ), χρησιμοποιούμε το πρόσθετο Jetpack. GDPR) το πρόσθετο Jetpack (εδώ η υπολειτουργία "Wordpress Stats"), το οποίο ενσωματώνει ένα εργαλείο για τη στατιστική αξιολόγηση της πρόσβασης των επισκεπτών και παρέχεται από την Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Το Jetpack χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς.
   2. Η Automattic είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).
   3. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς αποθηκεύονται σε διακομιστή στις ΗΠΑ. Από τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρηστών, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για ανάλυση και όχι για διαφημιστικούς σκοπούς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Automattic: https://automattic.com/privacy/ και πληροφορίες για τα cookies Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.
 • etracker
   1. Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ. στ. ΓΚΠΔ), χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης "etracker". GDPR) η υπηρεσία ανάλυσης "etracker" της etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Αμβούργο.
   2. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η etracker μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρήστη με ψευδώνυμο. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookies. Τα cookies επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται με τις τεχνολογίες etracker δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική ταυτοποίηση των επισκεπτών του ιστότοπού μας χωρίς τη χωριστά χορηγηθείσα συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου και δεν θα συγχωνευθούν με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον φορέα του ψευδωνύμου. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για εμάς, δηλαδή δεν συγχωνεύονται με προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο άλλων διαδικτυακών προσφορών.
   3. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να αντιταχθείτε στη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων των επισκεπτών σας για το μέλλον, μπορείτε να λάβετε ένα cookie εξαίρεσης από την etracker μέσω του ακόλουθου συνδέσμου, το οποίο θα εμποδίσει την etracker να συλλέγει και να αποθηκεύει στο μέλλον δεδομένα επισκεπτών από το πρόγραμμα περιήγησής σας: http://www.etracker.de/privacy?et=Account-ID
   4. Το opt-out θέτει ένα opt-out cookie με το όνομα "cntcookie" από την etracker. Παρακαλείστε να μην διαγράψετε αυτό το cookie για όσο διάστημα επιθυμείτε να διατηρήσετε την αντίρρησή σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
 • Criteo
   1. Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ. στ. ΓΚΠΔ), χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του παρόχου Criteo GmbH, GewO. GDPR), χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του παρόχου Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 Μόναχο, Γερμανία.
   2. Οι υπηρεσίες της Criteo μας επιτρέπουν να προβάλλουμε διαφημίσεις για και στον ιστότοπό μας με πιο στοχευμένο τρόπο, ώστε να παρουσιάζουμε στους χρήστες μόνο διαφημίσεις που ενδεχομένως ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Εάν, για παράδειγμα, σε έναν χρήστη εμφανίζονται διαφημίσεις για προϊόντα για τα οποία έχει ενδιαφερθεί σε άλλους ιστότοπους, αυτό αναφέρεται ως "επαναληπτική αγορά". Για τους σκοπούς αυτούς, όταν γίνεται πρόσβαση στον ιστότοπό μας και σε άλλους ιστότοπους στους οποίους δραστηριοποιείται η Criteo, εκτελείται απευθείας από την Criteo ένας κωδικός Criteo και ενσωματώνονται στον ιστότοπο οι λεγόμενες ετικέτες (re)marketing tags (αόρατα γραφικά ή κώδικας, επίσης γνωστά ως "web beacons"). Με τη βοήθειά τους, ένα μεμονωμένο cookie, δηλαδή ένα μικρό αρχείο, αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη (αντί για cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συγκρίσιμες τεχνολογίες). Αυτό το αρχείο καταγράφει ποιους ιστότοπους έχει επισκεφθεί ο χρήστης, ποιο περιεχόμενο τον ενδιαφέρει και σε ποιες προσφορές έχει κάνει κλικ, καθώς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, τους ιστότοπους παραπομπής, τον χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς. Η Criteo μπορεί επίσης να συνδυάσει τις προαναφερθείσες πληροφορίες με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί στη συνέχεια άλλους ιστότοπους, μπορεί να του εμφανιστούν διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά του.
   3. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και επιλογές εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων από την Criteo μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy/.
 • Πρόγραμμα συνεργατών της Amazon
   1. Βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή το συμφέρον για την οικονομική λειτουργία της ηλεκτρονικής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ. GDPR), συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών της Amazon EU, το οποίο σχεδιάστηκε για να παρέχει ένα μέσο για ιστότοπους μέσω του οποίου μπορούν να κερδίσουν διαφημιστικά έξοδα με την τοποθέτηση διαφημίσεων και συνδέσμων προς το Amazon.de. Η Amazon χρησιμοποιεί cookies για την παρακολούθηση της προέλευσης των παραγγελιών. Μεταξύ άλλων, η Amazon μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχετε κάνει κλικ στο σύνδεσμο συνεργάτη σε αυτόν τον ιστότοπο.
   2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Amazon, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
 • Ενημερωτικό δελτίο
   1. Με τις ακόλουθες πληροφορίες σας ενημερώνουμε για το περιεχόμενο του ενημερωτικού μας δελτίου, καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής, αποστολής και στατιστικής αξιολόγησης και τα δικαιώματά σας για αντιρρήσεις. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, συμφωνείτε να το λαμβάνετε και να συμφωνείτε με τις διαδικασίες που περιγράφονται.
   2. Περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου: Αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις με διαφημιστικές πληροφορίες (εφεξής "ενημερωτικό δελτίο") μόνο με τη συγκατάθεση του παραλήπτη ή με νόμιμη εξουσιοδότηση. Εάν το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου περιγράφεται ρητά κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αυτό είναι καθοριστικό για τη συγκατάθεση του χρήστη. Διαφορετικά, τα ενημερωτικά μας δελτία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τις προσφορές, τις προωθητικές ενέργειες και την εταιρεία μας.
   3. Διπλό opt-in και καταγραφή: Η εγγραφή για το ενημερωτικό μας δελτίο πραγματοποιείται με τη λεγόμενη διαδικασία διπλού opt-in. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτή η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη για να μην μπορεί κανείς να εγγραφεί με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλων ατόμων. Οι εγγραφές στο ενημερωτικό δελτίο καταγράφονται για να είναι δυνατή η απόδειξη της διαδικασίας εγγραφής σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση του χρόνου εγγραφής και επιβεβαίωσης καθώς και της διεύθυνσης IP. Οι αλλαγές στα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από τον πάροχο υπηρεσιών αλληλογραφίας καταγράφονται επίσης.
   4. Πάροχος υπηρεσιών αλληλογραφίας: Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται από την ActiveCampaign, LLC ("ActiveCampaign"), εφεξής αναφερόμενη ως "πάροχος υπηρεσιών αλληλογραφίας". Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου του παρόχου υπηρεσιών αλληλογραφίας εδώ: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.
   5. Επιπλέον, σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες, ο πάροχος υπηρεσιών αλληλογραφίας μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά σε ψευδώνυμη μορφή, δηλαδή χωρίς να τα αποδίδει σε κάποιον χρήστη, για τη βελτιστοποίηση ή τη βελτίωση των δικών του υπηρεσιών, π.χ. για την τεχνική βελτιστοποίηση της αποστολής και της παρουσίασης του ενημερωτικού δελτίου ή για στατιστικούς σκοπούς προκειμένου να προσδιορίσει από ποιες χώρες προέρχονται οι παραλήπτες. Ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών αλληλογραφίας δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου για να τους γράψει ο ίδιος ή να τα διαβιβάσει σε τρίτους.
   6. Δεδομένα εγγραφής: Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, αρκεί να καταχωρίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Προαιρετικά, σας ζητάμε να δώσετε ένα όνομα, ώστε να μπορούμε να σας απευθυνθούμε προσωπικά στο ενημερωτικό δελτίο.
   7. Μέτρηση επιδόσεων: Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν ένα λεγόμενο "web-beacon", δηλαδή ένα αρχείο μεγέθους pixel, το οποίο ανακτάται από τον διακομιστή του παρόχου υπηρεσιών αλληλογραφίας όταν ανοίγει το ενημερωτικό δελτίο. Στο πλαίσιο αυτής της ανάκτησης, συλλέγονται αρχικά τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το σύστημά σας, καθώς και η διεύθυνση IP σας και ο χρόνος ανάκτησης. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την τεχνική βελτίωση των υπηρεσιών με βάση τα τεχνικά δεδομένα ή τις ομάδες-στόχους και τη συμπεριφορά ανάγνωσής τους με βάση τις τοποθεσίες ανάκτησης (οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με τη βοήθεια της διεύθυνσης IP) ή τους χρόνους πρόσβασης. Οι στατιστικές έρευνες περιλαμβάνουν επίσης τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα ενημερωτικά δελτία ανοίγουν, πότε ανοίγουν και ποιους συνδέσμους επιλέγουν. Για τεχνικούς λόγους, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποδοθούν σε μεμονωμένους παραλήπτες ενημερωτικών δελτίων. Ωστόσο, ούτε εμείς ούτε ο πάροχος υπηρεσιών αλληλογραφίας προσπαθούμε να παρακολουθούμε μεμονωμένους χρήστες. Οι αναλύσεις μάς χρησιμεύουν πολύ περισσότερο για να αναγνωρίσουμε τις αναγνωστικές συνήθειες των χρηστών μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας σε αυτές ή να στείλουμε διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας.
   8. Γερμανία: Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται και η επιτυχία μετράται βάσει της συγκατάθεσης του παραλήπτη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 7 GDPR σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 2 αριθ. 3 UWG ή βάσει νόμιμης εξουσιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 UWG.
   9. Αυστρία: Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται και η επιτυχία μετράται βάσει της συγκατάθεσης των παραληπτών σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α, άρθρο 7 GDPR σε συνδυασμό με το άρθρο 107 παρ. 2 TKG ή βάσει της νόμιμης εξουσιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 2 και 3 TKG.
   10. Η διαδικασία εγγραφής καταγράφεται βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ και χρησιμεύει ως απόδειξη της συγκατάθεσης για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου.
   11. Ακύρωση/ανάκληση - Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου μας, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο για την ακύρωση του ενημερωτικού δελτίου στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Εάν οι χρήστες έχουν εγγραφεί μόνο για το ενημερωτικό δελτίο και έχουν ακυρώσει την εγγραφή τους αυτή, τα προσωπικά τους δεδομένα θα διαγραφούν.
 • Ενσωμάτωση υπηρεσιών και περιεχομένου τρίτων
  1. Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ. στ. ΓΚΠΔ), χρησιμοποιούμε περιεχόμενο ή προσφορές υπηρεσιών από τρίτους στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς. GDPR) περιεχόμενο ή προσφορές υπηρεσιών από τρίτους παρόχους, προκειμένου να ενσωματώσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, όπως βίντεο ή γραμματοσειρές (εφεξής αναφέρονται ενιαία ως "περιεχόμενο"). Αυτό προϋποθέτει πάντα ότι οι τρίτοι πάροχοι αυτού του περιεχομένου αναγνωρίζουν τη διεύθυνση IP του χρήστη, καθώς δεν θα μπορούσαν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησής του χωρίς τη διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP είναι επομένως απαραίτητη για την εμφάνιση αυτού του περιεχομένου. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε μόνο περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν μόνο τη διεύθυνση IP για την παράδοση του περιεχομένου. Οι τρίτοι πάροχοι ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα pixel tags (αόρατα γραφικά, γνωστά και ως "web beacons") για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ. Οι ετικέτες pixel μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση πληροφοριών όπως η επισκεψιμότητα στις σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου. Οι ψευδώνυμες πληροφορίες μπορεί επίσης να αποθηκεύονται σε cookies στη συσκευή του χρήστη και μπορεί να περιέχουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, τους ιστότοπους παραπομπής, τον χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής μας προσφοράς, καθώς και να συνδέονται με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές.
  2. Η ακόλουθη παρουσίαση παρέχει μια επισκόπηση των τρίτων παρόχων και του περιεχομένου τους, μαζί με συνδέσμους προς τις δηλώσεις προστασίας δεδομένων τους, οι οποίες περιέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και, σε ορισμένες περιπτώσεις που έχουν ήδη αναφερθεί εδώ, επιλογές εξαίρεσης:
 • Εάν οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες πληρωμών τρίτων (π.χ. PayPal ή Sofortüberweisung), ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι δηλώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων τρίτων παρόχων, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση εντός των αντίστοιχων ιστότοπων ή εφαρμογών συναλλαγών.
 • Εξωτερικές γραμματοσειρές από την Google, LLC, https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Οι γραμματοσειρές Google ενσωματώνονται με την κλήση ενός διακομιστή της Google (συνήθως στις ΗΠΑ). Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Χάρτες που παρέχονται από την υπηρεσία "Google Maps" του τρίτου παρόχου Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Πολιτική απορρήτου: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Google+ ενσωματώνονται στην ηλεκτρονική μας προσφορά. Οι λειτουργίες αυτές προσφέρονται από τον τρίτο πάροχο Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Google+, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο των σελίδων μας με το προφίλ σας στο Google+ κάνοντας κλικ στο κουμπί Google+. Αυτό επιτρέπει στη Google να συσχετίσει την επίσκεψή σας στις σελίδες μας με το λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Google+. Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram είναι ενσωματωμένες στην ηλεκτρονική μας προσφορά. Οι λειτουργίες αυτές προσφέρονται από την Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ΗΠΑ. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Instagram, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο των σελίδων μας με το προφίλ σας στο Instagram κάνοντας κλικ στο κουμπί Instagram. Αυτό επιτρέπει στο Instagram να συσχετίσει την επίσκεψή σας στις σελίδες μας με το λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Instagram. Πολιτική απορρήτου:http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς, χρησιμοποιούμε τις λειτουργίες μάρκετινγκ (το λεγόμενο "LinkedIn Insight Tag") του δικτύου LinkedIn. Ο πάροχος είναι η LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μία από τις σελίδες μας που περιέχουν λειτουργίες του LinkedIn, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές του LinkedIn. Η LinkedIn ενημερώνεται ότι έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Με τη βοήθεια της ετικέτας LinkedIn Insight Tag, μπορούμε ειδικότερα να αναλύσουμε την επιτυχία των εκστρατειών μας στο πλαίσιο του LinkedIn ή να καθορίσουμε ομάδες-στόχους γι' αυτές με βάση την αλληλεπίδραση των χρηστών με την ηλεκτρονική μας προσφορά. Εάν είστε εγγεγραμμένος στο LinkedIn, το LinkedIn είναι σε θέση να αντιστοιχίσει την αλληλεπίδρασή σας με την online προσφορά μας στο λογαριασμό χρήστη σας. Ακόμη και αν κάνετε κλικ στο κουμπί "Σύσταση" του LinkedIn και είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο LinkedIn, το LinkedIn είναι σε θέση να συσχετίσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με εσάς και το λογαριασμό χρήστη σας. Το LinkedIn είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Πολιτική απορρήτου: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Χρησιμοποιούμε social plugins από το κοινωνικό δίκτυο Pinterest, το οποίο διαχειρίζεται η Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, ΗΠΑ ("Pinterest"). Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, το πρόγραμμα περιήγησής σας εγκαθιστά απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Pinterest. Το πρόσθετο μεταδίδει δεδομένα καταγραφής στον διακομιστή του Pinterest στις ΗΠΑ. Αυτά τα δεδομένα καταγραφής ενδέχεται να περιέχουν τη διεύθυνση IP σας, τη διεύθυνση των ιστότοπων που επισκεφτήκατε και οι οποίοι περιέχουν επίσης λειτουργίες του Pinterest, τον τύπο και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος, τη χρήση του Pinterest και των cookies. Πολιτική απορρήτου: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Λειτουργίες της υπηρεσίας ή της πλατφόρμας Twitter (εφεξής "Twitter") ενδέχεται να ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική μας προσφορά. Το Twitter είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την παρουσίαση των δημοσιεύσεών μας στο Twitter εντός της ηλεκτρονικής μας προσφοράς, τη σύνδεση με το προφίλ μας στο Twitter και τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τις δημοσιεύσεις και τις λειτουργίες του Twitter, καθώς και τη μέτρηση του κατά πόσον οι χρήστες φθάνουν στην ηλεκτρονική μας προσφορά μέσω των διαφημίσεων που έχουμε τοποθετήσει στο Twitter (η λεγόμενη μέτρηση μετατροπής). Το Twitter είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Πολιτική απορρήτου: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization.
 • Χρησιμοποιούμε social plugins από το κοινωνικό δίκτυο Tumblr, το οποίο διαχειρίζεται η Tumblr, Inc. με έδρα 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, USA ("Tumblr "). Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, το πρόγραμμα περιήγησής σας εγκαθιστά απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της Tumblr. Το πρόσθετο μεταδίδει δεδομένα καταγραφής στον διακομιστή της Tumblr στις ΗΠΑ. Αυτά τα δεδομένα καταγραφής ενδέχεται να περιέχουν τη διεύθυνση IP σας, τη διεύθυνση των ιστότοπων που επισκεφτήκατε και οι οποίοι περιέχουν επίσης λειτουργίες της Tumblr, τον τύπο και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος, τη χρήση της Tumblr και των cookies. Πολιτική απορρήτου: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
 • Χρησιμοποιούμε λειτουργίες του δικτύου XING. Ο πάροχος είναι η XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Αμβούργο, Γερμανία. Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μια από τις σελίδες μας που περιέχουν λειτουργίες Xing, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές Xing. Εξ όσων γνωρίζουμε, κατά τη διαδικασία αυτή δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Ειδικότερα, δεν αποθηκεύονται διευθύνσεις IP ούτε αξιολογείται η συμπεριφορά χρήσης. Πολιτική απορρήτου: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • Ανάλυση και βελτιστοποίηση ιστοσελίδων με τη βοήθεια της υπηρεσίας Hotjar, από τον τρίτο πάροχο Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Μάλτα, Ευρώπη. Το Hotjar μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των κινήσεων στους ιστότοπους στους οποίους χρησιμοποιείται το Hotjar (οι λεγόμενοι χάρτες θερμότητας). Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να αναγνωριστεί πόσο μακριά κυλούν οι χρήστες και ποια κουμπιά πατούν οι χρήστες και πόσο συχνά. Καταγράφονται επίσης τεχνικά δεδομένα όπως η επιλεγμένη γλώσσα, το σύστημα, η ανάλυση οθόνης και ο τύπος του προγράμματος περιήγησης. Μπορούν να δημιουργηθούν, τουλάχιστον προσωρινά, προφίλ χρηστών κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον ιστότοπό μας. Το Hotjar μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη ανατροφοδότησης απευθείας από τους χρήστες του ιστότοπου. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουμε πολύτιμες πληροφορίες για να κάνουμε τους ιστότοπούς μας ακόμη πιο γρήγορους και φιλικούς προς τους πελάτες. Πολιτική απορρήτου: https://www.hotjar.com/privacy. Εξαίρεση: https://www.hotjar.com/opt-out
 • Εξωτερικός κώδικας του πλαισίου JavaScript "jQuery", που παρέχεται από τον τρίτο πάροχο jQuery Foundation,https://jquery.org.