Ugrás a tartalomhoz

Üdvözöljük a Smarticle adatvédelmi szabályzatában.

A Smarticle a 3D-Zeitschrift GmbH ajánlata.

Utolsó módosítás: 2018. július 19.

Amikor Ön a Smarticle szolgáltatásait használja, ránk bízza az adatait. Ez az adatvédelmi szabályzat ismerteti a személyes adatok (a továbbiakban: adatok) online ajánlatunkban és a kapcsolódó webhelyeken, funkciókban és tartalmakban, valamint külső online megjelenésekben, például közösségi médiaprofilunkban történő feldolgozásának jellegét, terjedelmét és célját. (a továbbiakban együttesen "online ajánlat"). Az olyan használt kifejezésekkel kapcsolatban, mint a "személyes adatok" vagy azok "feldolgozása", az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 4. cikkében szereplő meghatározásokra hivatkozunk.

3D-Zeitschrift GmbH

Smarticle

Dachsteinstr 6
83373 Taching am See
Taching am See, Németország

Ügyvezető igazgató: Holger Meyer
E-Mail: hello@smarticle.com

Regisztrációs bejegyzés
A cégjegyzékbe való bejegyzés
Nyilvántartó bíróság: AG Traunstein
Nyilvántartási szám: HRB 28456

Forgalmiadó-azonosító
Az általános forgalmi adóról szóló törvény 27a. §-a szerinti forgalmi adóazonosító szám: DE813571278.

A feldolgozott adatok típusai

 • Leltározási adatok (pl. nevek, címek).
 • Kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok).
 • Tartalmi adatok (pl. szöveges bejegyzések, fényképek, videók).
 • Szerződéses adatok (pl. a szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória).
 • Fizetési adatok (pl. banki adatok, fizetési előzmények).
 • Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők).
 • Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).

Különleges adatkategóriák feldolgozására nem kerül sor (GDPR 9. cikk (1) bekezdés).

A feldolgozás által érintett érintett adatalanyok kategóriái:

 • Ügyfelek / érdekelt felek / beszállítók.
 • Az online ajánlat látogatói és felhasználói.

A továbbiakban az érintettekre együttesen "felhasználóként" is hivatkozunk.

Az adatkezelés célja

 • A weboldal, annak tartalma és funkciói biztosítása.
 • Szerződéses szolgáltatások nyújtása, szerviz és ügyfélszolgálat.
 • Kapcsolattartási megkeresések megválaszolása és a felhasználókkal való kommunikáció.
 • Marketing, reklám és piackutatás.
 • Biztonsági intézkedések.
 • Releváns jogalapok

A GDPR 13. cikkének megfelelően tájékoztatjuk Önt az adatfeldolgozásunk jogalapjáról. Ha az adatvédelmi szabályzatban nem szerepel a jogalap, akkor a következők vonatkoznak rá A hozzájárulás megszerzésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 7. cikke, a szolgáltatásaink teljesítéséhez és a szerződéses intézkedések végrehajtásához, valamint a megkeresések megválaszolásához szükséges adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a jogos érdekeink védelméhez szükséges adatkezelés jogalapja pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Abban az esetben, ha az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei teszik szükségessé a személyes adatok feldolgozását, jogalapként a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja szolgál.

 • Az adatvédelmi szabályzat módosításai és frissítései

Kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjon adatvédelmi szabályzatunk tartalmáról. Az adatvédelmi szabályzatot módosítjuk, amint az általunk végzett adatfeldolgozásban bekövetkezett változások ezt szükségessé teszik. Tájékoztatjuk Önt, amint a változások az Ön részéről együttműködési cselekményt (pl. hozzájárulást) vagy egyéb egyedi értesítést igényelnek.

 • Biztonsági intézkedések

A GDPR 32. cikkével összhangban megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk, figyelembe véve a technika állását, a megvalósítás költségeit és az adatkezelés jellegét, terjedelmét, kontextusát és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot, annak érdekében, hogy a kockázatnak megfelelő biztonsági szintet biztosítsuk; az intézkedések közé tartozik különösen az adatok bizalmas kezelésének, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása az adatokhoz való fizikai hozzáférés, valamint a hozzáférés, a bevitel, a közzététel, a rendelkezésre állás biztosítása és elkülönítése ellenőrzésével. Továbbá olyan eljárásokat hoztunk létre, amelyek garantálják az érintettek jogainak gyakorlását, az adatok törlését és az adatveszélyekre való reagálást. Továbbá már a hardver, a szoftver és az eljárások fejlesztésekor vagy kiválasztásakor figyelembe vesszük a személyes adatok védelmét, a technológia tervezésén és az adatvédelem-barát alapbeállításokon keresztül történő adatvédelem elvének megfelelően (GDPR 25. cikk).

A biztonsági intézkedések közé tartozik különösen az adatok titkosított továbbítása az Ön böngészője és a szerverünk között.

 • Együttműködés adatfeldolgozókkal és harmadik felekkel

Ha adatfeldolgozásunk részeként más személyeknek és vállalatoknak (adatfeldolgozók vagy harmadik felek) adunk ki adatokat, továbbítjuk azokat, vagy más módon hozzáférést biztosítunk számukra az adatokhoz, ez csak törvényes engedély alapján történik (pl. ha az adatok harmadik félnek, például fizetési szolgáltatóknak történő továbbítása a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. b) pontja szerint), Ön hozzájárult, jogi kötelezettség írja elő, vagy jogos érdekeink alapján (pl. ügynökök, webtárhelyek stb. igénybevétele esetén).

Ha harmadik feleket bízunk meg az adatok feldolgozásával egy úgynevezett "megbízási szerződés" alapján, akkor ez a GDPR 28. cikke alapján történik.

 • Harmadik országokba történő továbbítás

Ha harmadik országba (azaz az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre) adatkezelést végzünk, vagy ha ez harmadik fél szolgáltatásainak igénybevételével vagy harmadik félnek történő adatközléssel vagy adattovábbítással összefüggésben történik, erre csak akkor kerül sor, ha ez (elő)szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében, az Ön hozzájárulása alapján, jogi kötelezettség vagy jogos érdekünk alapján történik. Törvényi vagy szerződéses felhatalmazás alapján csak akkor dolgozzuk fel vagy dolgoztatjuk fel az adatokat harmadik országban, ha a 44. és azt követő cikkekben foglalt különleges követelmények teljesülnek. GDPR különleges követelményei teljesülnek. Ez például azt jelenti, hogy a feldolgozásra olyan különleges garanciák alapján kerül sor, mint például az EU-nak megfelelő adatvédelmi szint hivatalosan elismert meghatározása (pl. az USA esetében a "Privacy Shield" révén) vagy a hivatalosan elismert különleges szerződéses kötelezettségeknek (ún. "általános szerződési záradékok") való megfelelés.

 • Az érintettek jogai
   1. Önnek joga van megerősítést kérni arról, hogy a szóban forgó adatok feldolgozása folyamatban van-e, és a GDPR 15. cikkének megfelelően tájékoztatást kérni ezekről az adatokról, valamint további információkat és az adatok másolatát.
   2. Ennek megfelelően Ön rendelkezik. GDPR 16. cikk alapján joga van az Önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését kérni.
   3. A GDPR 17. cikkével összhangban Ön jogosult a szóban forgó adatok azonnali törlését kérni, vagy pedig a GDPR 18. cikkével összhangban az adatok feldolgozásának korlátozását kérni.
   4. Ön jogosult arra, hogy a GDPR 20. cikkével összhangban kérje az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatok átvételét, és kérje azok más adatkezelőknek történő továbbítását.
   5. Önnek joga van továbbá panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál a GDPR 77. cikkével összhangban.
 • Törlési jog
   1. A GDPR 7. cikk (3) bekezdésének megfelelően joga van a hozzájárulását a jövőre nézve visszavonni.
 • Tiltakozáshoz való jog
   1. A GDPR 21. cikkével összhangban bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó adatok jövőbeni feldolgozása ellen. Ön különösen a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozhat.
 • Sütik és a közvetlen marketing elleni tiltakozás joga
   1. Ideiglenes és állandó sütiket, azaz a felhasználók eszközein tárolt kis fájlokat használunk (a fogalom és funkció magyarázatát lásd az adatvédelmi szabályzat utolsó részében). A sütik egy részét biztonsági célokból használjuk, vagy az online szolgáltatásaink működéséhez szükségesek (pl. a weboldal megjelenítéséhez), illetve a felhasználó döntésének elmentéséhez, amikor a cookie-banner megerősítéséről van szó. Ezenkívül mi vagy technológiai partnereink cookie-kat használunk elérésmérési és marketing célokra, amelyekről a felhasználókat az adatvédelmi szabályzatban tájékoztatjuk.
   2. Az online marketing célokra használt sütik használata elleni általános tiltakozás számos szolgáltatás esetében, különösen a nyomon követés esetében, az Egyesült Államokban ahttp://www.aboutads.info/choices/oder, az EU-ban ahttp://www.youronlinechoices.com/ oldalon keresztül jelenthető be. A sütik tárolása továbbá a böngésző beállításaiban történő kikapcsolással is elérhető. Felhívjuk figyelmét, hogy ekkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját.
 • Az adatok törlése
   1. Az általunk feldolgozott adatokat a GDPR 17. és 18. cikkének megfelelően töröljük vagy feldolgozásukat korlátozzuk. Hacsak az adatvédelmi szabályzat kifejezetten nem rendelkezik erről, az általunk tárolt adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség a rendeltetésükhöz, és a törlés nem ütközik a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettségekkel. Ha az adatok törlésére azért nem kerül sor, mert más és jogilag megengedett célokra van rájuk szükség, akkor azok feldolgozását korlátozzuk. Ez azt jelenti, hogy az adatokat zárolják, és más célokra nem dolgozzák fel. Ez vonatkozik például azokra az adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adójogi okokból meg kell őrizni.
   2. Németország: A törvényi előírásoknak megfelelően az adatokat a HGB 257. § (1) bekezdése szerint 6 évig (kereskedelmi könyvek, leltárak, nyitómérlegek, éves pénzügyi kimutatások, kereskedelmi levelek, számviteli bizonylatok stb.) és az AO 147. § (1) bekezdése szerint 10 évig (könyvek, nyilvántartások, vezetői jelentések, számviteli bizonylatok, kereskedelmi és üzleti levelek, adózás szempontjából fontos dokumentumok stb.) tárolják.
   3. Ausztria: A törvényi előírásoknak megfelelően a tárolás különösen a BAO 132. § (1) bekezdésének megfelelően 7 évig történik (számviteli dokumentumok, bizonylatok/számlák, számlák, bizonylatok, üzleti iratok, bevételi és kiadási kimutatások stb.), az ingatlanokkal kapcsolatban 22 évig, valamint az elektronikusan nyújtott szolgáltatásokkal, távközlési, rádió- és televíziós szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumok esetében 10 évig, amelyeket nem vállalkozóknak nyújtanak az EU tagállamaiban, és amelyekhez a Mini-One-Stop-Shop (MOSS) szolgáltatást használják.
 • Szerződéses szolgáltatások nyújtása
   1. Leltári adatokat (pl. a felhasználók nevei és címei, valamint elérhetőségi adatai), szerződéses adatokat (pl. igénybe vett szolgáltatások, kapcsolattartók nevei, fizetési információk) kezelünk szerződéses kötelezettségeink és szolgáltatásaink teljesítése céljából a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint. GDPR. Az online űrlapokon kötelezőnek jelölt bejegyzések a szerződés megkötéséhez szükségesek.
   2. A felhasználók opcionálisan létrehozhatnak egy felhasználói fiókot, amelyben különösen a megrendeléseiket tekinthetik meg. A regisztrációs folyamat részeként a felhasználókkal közöljük a szükséges kötelező adatokat. A felhasználói fiókok nem nyilvánosak, és a keresőmotorok nem indexelhetik őket. Ha a felhasználók törölték felhasználói fiókjukat, a felhasználói fiókkal kapcsolatos adataik törlésre kerülnek, feltéve, hogy azok megőrzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban kereskedelmi vagy adójogi okokból szükséges. Törlés esetén a felhasználók felelőssége, hogy a szerződés lejárta előtt biztonsági másolatot készítsenek adataikról. Fel vagyunk hatalmazva arra, hogy a szerződés időtartama alatt tárolt felhasználói adatokat visszavonhatatlanul töröljük.
   3. A regisztráció és a megújított bejelentkezések, valamint az online szolgáltatásaink igénybevételének részeként tároljuk az IP-címet és az adott felhasználói művelet időpontját. Ezen adatok tárolására jogos érdekeink és a felhasználó jogos érdekei alapján kerül sor a visszaélések és egyéb jogosulatlan használat elleni védelem érdekében. Ezeket az adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha ez követeléseink érvényesítéséhez szükséges, vagy ha erre a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében jogi kötelezettség áll fenn.
   4. Felhasználási adatokat (pl. az online kínálatunkban meglátogatott weboldalak, a termékeink iránti érdeklődés) és tartalmi adatokat (pl. a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a felhasználói profilban tett bejegyzések) kezelünk reklámcélokra a felhasználói profilban, pl. hogy a felhasználóknak termékinformációkat jelenítsünk meg az általuk eddig igénybe vett szolgáltatások alapján.
   5. A törlésre a törvényes szavatossági és hasonló kötelezettségek lejárta után kerül sor, az adatok tárolásának szükségességét háromévente felülvizsgáljuk; a törvényes archiválási kötelezettségek esetében a törlésre azok lejárta után kerül sor (a kereskedelmi törvény (6 év) és az adótörvény (10 év) megőrzési kötelezettség vége); az ügyfélfiókban lévő információk a törlésükig megmaradnak.
 • Hitelinformációk
  1. Amennyiben előlegfizetést teljesítünk (pl. számlás vásárlás esetén), fenntartjuk a jogot, hogy a hitelkockázat matematikai-statisztikai eljárások alapján történő felmérése céljából, jogos érdekeink védelme érdekében személyazonossági és hitelinformációkat szerezzünk be szakosodott szolgáltatóktól (hitelügynökségektől).
  2. A hitelinformáció részeként az ügyfél alábbi személyes adatait (név, postacím, születési dátum, a szerződés típusának adatai, banki adatok) továbbítjuk a következő hitelügynökségeknek:
   1. A hitelügynökségektől kapott, a fizetési késedelem statisztikai valószínűségére vonatkozó információkat a szerződéses kapcsolat létrehozására, végrehajtására és megszüntetésére vonatkozó megfelelő mérlegelési döntés részeként dolgozzuk fel. Fenntartjuk a jogot, hogy a hitelképesség-ellenőrzés negatív eredménye esetén megtagadjuk az előlegfizetést vagy egyéb előlegfizetést.
   2. Az arra vonatkozó döntés, hogy fizetünk-e előleget, a GDPR 22. cikkével összhangban kizárólag automatizált döntés alapján történik egyedi esetekben, amelyet szoftverünk a hitelügynökség által megadott információk alapján hoz meg.
   3. Ha kifejezett hozzájárulást kapunk Öntől, a hitelinformáció és az ügyfél adatainak a hitelügynökségeknek való továbbítása jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a), 7. lit. a) pontja szerinti hozzájárulás. Ha nem kapunk hozzájárulást, akkor az Ön fizetési igényének biztonságához fűződő jogos érdekeink képezik a jogalapot a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. GDPR.
 • Kapcsolatfelvétel
   1. Ha kapcsolatba lép velünk (kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben), a felhasználó adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a kapcsolatfelvételi megkeresés és annak kezelése céljából kezeljük.
   2. A felhasználó adatait az ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerünkben ("CRM-rendszer") vagy egy hasonló érdeklődő szervezetben tárolhatjuk.
   3. Jogos érdekeink (a felhasználói megkeresések hatékony és gyors feldolgozása) alapján a Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA) szolgáltató "Helpdesk" CRM rendszerét használjuk. E célból szerződést kötöttünk a Help Scouttal az ún. általános szerződési feltételekkel, amelyben a Help Scout vállalja, hogy a felhasználói adatokat kizárólag a mi utasításainknak megfelelően dolgozza fel, és betartja az EU adatvédelmi szintjét. A Help Scout a Privacy Shield megállapodás alapján is rendelkezik tanúsítvánnyal, és így további garanciát nyújt az európai adatvédelmi törvényeknek való megfelelésre(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).
   4. A megkereséseket töröljük, ha már nincs rájuk szükség. Kétévente felülvizsgáljuk a szükségességet; az ügyfélszámlával rendelkező ügyfelek megkereséseit tartósan tároljuk, és a törléshez az ügyfélszámla adataira hivatkozunk. A jogszabályi archiválási kötelezettségek esetében a törlésre azok lejárta után kerül sor (kereskedelmi jogi (6 év) és adójogi (10 év) megőrzési kötelezettség vége).
 • Észrevételek és hozzájárulások
   1. Ha a felhasználók megjegyzéseket vagy egyéb hozzászólásokat hagynak, IP-címüket a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekeink alapján 7 napig tároljuk. GDPR 7 napig.
   2. Erre a biztonságunk érdekében kerül sor arra az esetre, ha valaki illegális tartalmat hagyna a hozzászólásokban és hozzászólásokban (sértegetés, tiltott politikai propaganda stb.). Ebben az esetben mi magunk is büntetőeljárás alá kerülhetünk a hozzászólás vagy poszt miatt, ezért érdekel minket a szerző személyazonossága.
 • Profilképek lekérdezése a Gravatarból

Az Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA Gravatar szolgáltatását használjuk online kínálatunkban és különösen a blogban.

A Gravatar egy olyan szolgáltatás, ahol a felhasználók regisztrálhatnak és tárolhatják profilképüket és e-mail címüket. Ha a felhasználók más online megjelenéseken (különösen blogokban) a megfelelő e-mail címükkel hozzászólásokat vagy megjegyzéseket hagynak, a profilképük megjelenhet a hozzászólások vagy megjegyzések mellett. Ebből a célból a felhasználók által megadott e-mail címet titkosított formában továbbítják a Gravatarnak, hogy ellenőrizni lehessen, hogy van-e hozzá profilkép tárolva. Az e-mail cím továbbítása kizárólag erre a célra történik, és az e-mail cím semmilyen más célra nem kerül felhasználásra, hanem ezt követően törlésre kerül.

A Gravatart a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekeink alapján használjuk, mivel a Gravatart arra használjuk, hogy a hozzászólások és kommentek szerzőinek lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a hozzászólásaikat profilképpel személyre szabják.

Az Automattic a Privacy Shield megállapodás keretében tanúsított, és így garanciát nyújt az európai adatvédelmi törvényeknek való megfelelésre(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

A képek megjelenítésével a Gravatar megtudja a felhasználó IP-címét, mivel ez szükséges a böngésző és az online szolgáltatás közötti kommunikációhoz. A Gravatar által végzett adatgyűjtéssel és -felhasználással kapcsolatos további információk az Automattic adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://automattic.com/privacy/.

Ha a felhasználók nem szeretnék, hogy az e-mail címükhöz a Gravatarban kapcsolódó felhasználói kép megjelenjen a hozzászólásokban, akkor a hozzászóláshoz olyan e-mail címet kell használniuk, amelyet a Gravatar nem tárol. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy lehetőség van névtelen e-mail cím vagy egyáltalán nem e-mail cím használatára is, ha a felhasználók nem szeretnék, hogy a saját e-mail címük elküldésre kerüljön a Gravatarhoz. A felhasználók teljesen megakadályozhatják az adatok továbbítását, ha nem használják a hozzászólási rendszerünket.

 • Akismet spam-ellenőrzés

Weboldalunk az "Akismet" szolgáltatást használja, amelyet az Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA biztosít. A szolgáltatást a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekeink alapján használjuk. Ezt a szolgáltatást arra használjuk, hogy megkülönböztessük a valódi személyektől származó hozzászólásokat a spam hozzászólásoktól. Ebből a célból minden kommentet egy USA-ban található szerverre küldünk, ahol azokat elemezzük és négy napig tároljuk összehasonlítási céllal. Ha egy hozzászólás spamnek minősül, az adatokat ezen időszakon túl is tárolják. Ezek az adatok tartalmazzák a beírt nevet, az e-mail címet, az IP-címet, a hozzászólás tartalmát, a hivatkozót, a használt böngésző és a számítógépes rendszer adatait, valamint a bejegyzés időpontját.

Az Automattic az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás keretében tanúsított, és így garanciát nyújt az európai adatvédelmi törvényeknek való megfelelésre(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Az adatok Akismet általi gyűjtéséről és felhasználásáról további információk az Automattic adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://automattic.com/privacy/.

A felhasználók szívesen használnak álneveket, vagy úgy döntenek, hogy nem adják meg nevüket vagy e-mail címüket. Az adatok továbbítását teljesen megakadályozhatja, ha nem használja a hozzászólási rendszerünket. Ez kár lenne, de sajnos nem látunk más, ugyanolyan hatékonyan működő alternatívát.

 • Hozzáférési adatok és naplófájlok gyűjtése
   1. A 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekeink alapján gyűjtjük a látogatási adatokat. GDPR alapján adatokat gyűjtünk minden olyan szerverhez való hozzáférésről, amelyen ez a szolgáltatás található (ún. szervernaplófájlok). A hozzáférési adatok tartalmazzák a megnyitott weboldal nevét, a fájlt, a hozzáférés dátumát és időpontját, az átvitt adatok mennyiségét, a sikeres hozzáférésről szóló értesítést, a böngésző típusát és verzióját, a felhasználó operációs rendszerét, a hivatkozó URL-t (a korábban meglátogatott oldal), az IP-címet és a kérő szolgáltatót.
   2. A naplófájlok adatait biztonsági okokból (pl. visszaélések vagy csalások kivizsgálása céljából) legfeljebb hét napig tároljuk, majd töröljük. Azokat az adatokat, amelyek további tárolása bizonyítási célból szükséges, a törlésből kizárjuk az adott incidens végleges tisztázásáig.
 • Online jelenlét a közösségi médiában
   1. Online jelenléteket tartunk fenn a közösségi hálózatokon és platformokon, hogy kommunikáljunk az ott aktív ügyfelekkel, érdeklődőkkel és felhasználókkal, és tájékoztassuk őket szolgáltatásainkról. Az adott hálózatokhoz és platformokhoz való hozzáféréskor az adott hálózatok és platformok üzemeltetőinek általános szerződési feltételei és adatkezelési irányelvei érvényesek.
   2. Hacsak az adatvédelmi irányelvünk másként nem rendelkezik, a felhasználók adatait akkor dolgozzuk fel, ha a közösségi hálózatokon és platformokon belül kommunikálnak velünk, például bejegyzéseket írnak online jelenléteinken vagy üzeneteket küldenek nekünk.
 • Sütik és elérésmérés
   1. A sütik olyan információk, amelyeket webszerverünkről vagy harmadik fél webszerveréről a felhasználó webböngészőjébe továbbítunk, és ott későbbi visszakeresés céljából tárolunk. A sütik lehetnek kis fájlok vagy más típusú információtárolók.
   2. Mi "munkamenet-sütiket" használunk, amelyek csak az online jelenlétünk aktuális látogatásának időtartamára tárolódnak (pl. a bejelentkezési státusz vagy a kosár funkció tárolásának és így az online ajánlatunk használatának lehetővé tétele érdekében). Egy véletlenszerűen generált egyedi azonosító számot, egy úgynevezett munkamenet-azonosítót tárolnak a munkamenet-sütikben. A cookie az eredetére és a tárolási időszakra vonatkozó információkat is tartalmaz. Ezek a cookie-k nem tárolhatnak más adatokat. A munkamenet-sütik törlődnek, amikor Ön befejezte weboldalunk használatát, és például kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt.
   3. A cookie-k pszeudonimizált elérésmérés keretében történő használatáról a felhasználók a jelen adatvédelmi szabályzat részeként kapnak tájékoztatást.
   4. Ha a felhasználók nem szeretnék, hogy a cookie-kat a számítógépükön tárolják, akkor arra kérjük őket, hogy a böngészőjük rendszerbeállításaiban kapcsolják ki a megfelelő opciót. A tárolt sütiket a böngésző rendszerbeállításaiban lehet törölni. A sütik kizárása az online ajánlat funkcionális korlátozásához vezethet.
   5. A cookie-k elérésmérési és hirdetési célú használata ellen tiltakozhat a hálózati hirdetési kezdeményezés deaktiválási oldalán(http://optout.networkadvertising.org/), valamint ezen felül az amerikai(http://www.aboutads.info/choices) vagy az európai(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) weboldalon.
 • Google Analytics
   1. Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f. pontja értelmében) a Google Analytics, a Google által nyújtott webanalitikai szolgáltatást használjuk. GDPR) Google Analytics, a Google LLC ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google cookie-kat használ. A cookie által generált, az online ajánlat felhasználó általi használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-ban található szerverére továbbítják és ott tárolják.
   2. A Google az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás alapján tanúsított, és így garanciát nyújt az európai adatvédelmi törvényeknek való megfelelésre(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. A Google ezeket az információkat a nevünkben arra használja fel, hogy elemezze az online ajánlatunk felhasználók általi használatát, hogy jelentéseket készítsen az online ajánlaton belüli tevékenységekről, és hogy további szolgáltatásokat nyújtson számunkra az online ajánlat használatával és az internet használatával kapcsolatban. A feldolgozott adatokból álnevesített felhasználói profilok hozhatók létre.
   4. A Google Analyticset arra használjuk, hogy a Google és partnerei által a hirdetési szolgáltatások keretében elhelyezett hirdetéseket csak azoknak a felhasználóknak jelenítsük meg, akik szintén érdeklődést mutattak online ajánlatunk iránt, vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. a meglátogatott weboldalak alapján meghatározott érdeklődés bizonyos témák vagy termékek iránt), amelyeket a Google-nak továbbítunk (úgynevezett "remarketing" vagy "Google Analytics célközönség"). A remarketing célcsoportok segítségével azt is biztosítani szeretnénk, hogy hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének, és ne legyenek zavaróak.
   5. Kizárólag aktivált IP-anonimizálással használjuk a Google Analyticset. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más aláíró államaiban csonkítja. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google USA-ban található szerverére, és ott kerül csonkításra.
   6. A felhasználó böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. A felhasználók a böngészőszoftverük megfelelő beállításával megakadályozhatják a cookie-k tárolását; a felhasználók a következő linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével megakadályozhatják azt is, hogy a Google összegyűjtse a cookie-k által generált és az online ajánlat használatára vonatkozó adatokat, és hogy ezeket az adatokat a Google feldolgozza: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
   7. A Google általi adathasználatról, a beállítási és tiltakozási lehetőségekről további információkat talál a Google weboldalain: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners("Adathasználat a Google által, amikor partnereink weboldalát vagy alkalmazásait használja"),https://policies.google.com/technologies/ads("Adathasználat hirdetési célokra"),https://adssettings.google.com/authenticated("A Google által a hirdetések megjelenítéséhez használt információk kezelése").
 • Google Re/Marketing szolgáltatások
   1. Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f. pontja értelmében) használjuk a Google Re/Marketing szolgáltatásokat. GDPR) a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google") marketing és remarketing szolgáltatásait (röviden: "Google Marketing Services").
   2. A Google rendelkezik az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás szerinti tanúsítvánnyal, és így garanciát nyújt az európai adatvédelmi törvényeknek való megfelelésre(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. A Google marketingszolgáltatásai lehetővé teszik számunkra, hogy célzottabban jelenítsünk meg hirdetéseket a weboldalunkon és a weboldalunkon, hogy a felhasználóknak csak olyan hirdetéseket mutassunk meg, amelyek potenciálisan megfelelnek az érdeklődési körüknek. Ha például egy felhasználónak olyan termékek hirdetései jelennek meg, amelyek iránt más weboldalakon érdeklődést mutatott, ezt "remarketingnek" nevezzük. E célból, amikor a mi és más olyan webhelyeinket, amelyeken a Google marketingszolgáltatásai aktívak, a Google kódját közvetlenül a Google hajtja végre, és úgynevezett (re)marketing címkék (láthatatlan grafikák vagy kódok, más néven "webjelzők") kerülnek beépítésre a webhelybe. Segítségükkel egy egyedi cookie, azaz egy kis fájl tárolódik a felhasználó eszközén (a cookie-k helyett hasonló technológiák is alkalmazhatók). A cookie-kat különböző domainek állíthatják be, többek között a google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com vagy googleadservices.com. Ez a fájl rögzíti, hogy a felhasználó mely weboldalakat látogatta meg, milyen tartalmak iránt érdeklődött és milyen ajánlatokra kattintott, valamint technikai információkat a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozó weboldalakról, a látogatás idejéről és az online ajánlat használatára vonatkozó egyéb információkról. A felhasználó IP-címe is rögzítésre kerül, amelynek során tájékoztatjuk a Google Analytics-et, hogy az IP-címet az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más aláíró államaiban rövidítik, és csak kivételes esetekben továbbítják teljes egészében a Google USA-ban található szerverére, és ott rövidítik le. Az IP-cím nem kerül összevonásra a felhasználó adataival a Google más szolgáltatásain belül. A Google a fent említett információkat más forrásokból származó ilyen információkkal is kombinálhatja. Ha a felhasználó ezt követően más weboldalakat látogat meg, akkor az érdeklődési köréhez igazított hirdetések jelenhetnek meg számára.
   4. A Google marketingszolgáltatásainak részeként a felhasználói adatok feldolgozása álnéven történik. Ez azt jelenti, hogy a Google nem tárolja és dolgozza fel például a felhasználó nevét vagy e-mail címét, hanem a cookie-kkal kapcsolatos releváns adatokat álnevesített felhasználói profilokon belül dolgozza fel. Ez azt jelenti, hogy a Google szempontjából a hirdetések kezelése és megjelenítése nem egy konkrétan azonosított személy, hanem a cookie tulajdonosa számára történik, függetlenül attól, hogy ki a cookie tulajdonosa. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google számára, hogy az adatokat ezen álnevesítés nélkül dolgozza fel. A Google marketingszolgáltatásai által a felhasználókról gyűjtött információkat a Google továbbítja a Google-nak, és a Google USA-ban található szerverein tárolja.
   5. Az általunk használt Google marketingszolgáltatások közé tartozik a "Google AdWords" online hirdetési program. A Google AdWords esetében minden AdWords-ügyfél más-más "konverziós sütit" kap. A cookie-kat ezért nem lehet nyomon követni az AdWords-ügyfelek weboldalain keresztül. A cookie segítségével gyűjtött információkat a konverziós statisztikák elkészítésére használják azon AdWords ügyfelek számára, akik a konverziókövetést választották. Az AdWords-ügyfelek megtudják, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetésükre, és került átirányításra egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra. Nem kapnak azonban olyan információt, amely a felhasználók személyes azonosítására használható.
   6. A Google "DoubleClick" marketingszolgáltatása alapján harmadik féltől származó hirdetéseket integrálhatunk. A DoubleClick cookie-kat használ, hogy a Google és partneroldalak lehetővé tegyék a Google és partnerei számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a felhasználók ezen a weboldalon vagy az internet más weboldalain tett látogatásai alapján.
   7. A Google "AdSense" marketingszolgáltatása alapján harmadik féltől származó hirdetéseket integrálhatunk. Az AdSense cookie-kat használ, hogy a Google és partnerweboldalai a felhasználóknak a jelen weboldalon vagy az interneten található más weboldalakon tett látogatásai alapján hirdetéseket jeleníthessenek meg.
   8. Használhatjuk a "Google Optimiser" szolgáltatást is. A Google Optimiser lehetővé teszi számunkra, hogy az úgynevezett "A/B tesztelés" részeként nyomon kövessük a weboldalon végrehajtott különböző változtatások (pl. a beviteli mezők, a design stb.) hatását. E tesztelési célokra sütiket tárolunk a felhasználók eszközein. Kizárólag álnevesített felhasználói adatok feldolgozására kerül sor.
   9. A "Google Tag Manager"-t is használhatjuk a Google analitikai és marketingszolgáltatások integrálására és kezelésére a weboldalunkon.
   10. A Google által marketingcélokra történő adatkezeléssel kapcsolatos további információkat az alábbi áttekintő oldalon talál: https://policies.google.com/technologies/ads, a Google adatvédelmi irányelvei ahttps://policies.google.com/privacyabrufbarcímen érhetők el.
   11. Ha tiltakozni kíván a Google marketingszolgáltatásai által végzett, érdeklődésen alapuló hirdetések ellen, akkor a Google által biztosított beállítási és lemondási lehetőségeket használhatja: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Facebook, egyéni célcsoportok és Facebook marketingszolgáltatások
   1. Az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő jogos érdekeink alapján és e célból a Facebook közösségi hálózat úgynevezett "Facebook pixelét", amelyet a Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, vagy ha Ön az EU-ban lakik, a Facebook Ireland Ltd. üzemeltet, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország ("Facebook") ("Facebook"
   2. ). A
   3. Facebook az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás alapján tanúsított, és így garanciát nyújt az európai adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelésre(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)
   4. . A
   5. Facebook pixel segítségével a Facebook képes meghatározni az online ajánlatunk látogatóit, mint célcsoportot hirdetések (ún. "Facebook hirdetések") megjelenítéséhez. Ennek megfelelően a Facebook pixel segítségével az általunk elhelyezett Facebook-hirdetéseket csak azoknak a Facebook-felhasználóknak jelenítjük meg, akik szintén érdeklődést mutattak online ajánlatunk iránt, vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. a meglátogatott weboldalak alapján meghatározott érdeklődés bizonyos témák vagy termékek iránt), amelyeket mi továbbítunk a Facebooknak (ún. "egyéni célcsoportok"). A Facebook pixel segítségével azt is szeretnénk biztosítani, hogy a Facebook-hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének, és ne legyenek zavaróak.
   6. A Facebook pixel segítségével
   7. statisztikai és piackutatási célokra a Facebook hirdetések hatékonyságát is nyomon tudjuk követni, ha látjuk, hogy a felhasználók egy Facebook hirdetésre kattintva átirányultak-e a weboldalunkra (ún. "konverzió")
   8. .
   9. Továbbá a Facebook pixel használata során a "kiterjesztett egyezés" kiegészítő funkciót (a felhasználók telefonszáma, e-mail címe vagy Facebook azonosítója) használjuk a Facebook számára célcsoportok ("Custom Audiences" vagy "Look Alike Audiences") kialakítására (titkosítva). További információ a "kiterjesztett szinkronizálásról":https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).
   10. A
   11. Facebook, Inc. közösségi hálózat "Custom Audiences from File" eljárását is használjuk. Ebben az esetben a hírlevél címzettjeinek e-mail címeit feltöltjük a Facebookra. A feltöltési folyamat titkosított. A feltöltést kizárólag a Facebook-hirdetéseink címzettjeinek meghatározására használjuk. Szeretnénk biztosítani, hogy a hirdetések csak olyan felhasználóknak jelenjenek meg, akik érdeklődnek az információink és szolgáltatásaink iránt
   12. .
   13. Az adatok Facebook általi feldolgozása a Facebook adathasználati szabályzatának keretein belül történik. Ennek megfelelően a Facebook hirdetések megjelenítésére vonatkozó általános információk a Facebook adatfelhasználási szabályzatában találhatók: https://www.facebook.com/policy.php. A Facebook pixelre és annak működésére vonatkozó konkrét információk és részletek a Facebook súgójában találhatók: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
   14. Ön tiltakozhat a Facebook pixel általi gyűjtés és az Ön adatainak a Facebook-hirdetések megjelenítésére történő felhasználása ellen. Annak beállításához, hogy a Facebookon belül milyen típusú hirdetések jelenjenek meg Önnek, a Facebook által létrehozott oldalra léphet, és követheti az ott található, a használat alapú hirdetések beállításaira vonatkozó utasításokat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. A beállítások platformfüggetlenek, azaz minden eszközre, például asztali számítógépekre vagy mobileszközökre érvényes
   15. ek. Az
   16. elérésméréshez és reklámozáshoz használt sütik használata ellen tiltakozhat a hálózati hirdetési kezdeményezés deaktiválási oldalán(http://optout.networkadvertising.org/), valamint az amerikai(http://www.aboutads.info/choices) vagy az európai(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
   17. ) weboldalon (
) is.
 • Facebook közösségi bővítmények
   1. Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. GDPR) a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) ("Facebook") által üzemeltetett facebook.com közösségi hálózat közösségi bővítményei ("bővítményei"). A beépülő modulok interakciós elemeket vagy tartalmakat (pl. videókat, grafikákat vagy szöveges hozzászólásokat) jeleníthetnek meg, és a Facebook logóinak egyikéről (kék csempén fehér "f" betű, a "Tetszik", "Gefällt mir" vagy a "hüvelykujj fel" jel) ismerhetők fel, vagy a "Facebook Social Plugin" kiegészítéssel vannak jelölve. A Facebook közösségi bővítményeinek listája és megjelenése itt tekinthető meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
   2. A Facebook az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás keretében tanúsított, és így garanciát nyújt az európai adatvédelmi törvényeknek való megfelelésre(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
   3. Amikor egy felhasználó hozzáfér ennek az online ajánlatnak egy olyan funkciójához, amely ilyen bővítményt tartalmaz, a készüléke közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A bővítmény tartalmát a Facebook közvetlenül a felhasználó készülékére továbbítja, és beépíti az online ajánlatba. A feldolgozott adatokból felhasználói profilok hozhatók létre. Ezért nincs befolyásunk arra, hogy a Facebook milyen adatokat gyűjt a plugin segítségével, és ezért a felhasználókat tudásunknak megfelelően tájékoztatjuk.
   4. A bővítmények integrálásával a Facebook megkapja azt az információt, hogy a felhasználó az online ajánlat megfelelő oldalára lépett. Ha a felhasználó be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook a látogatást a Facebook-fiókjához rendelheti. Ha a felhasználók interakcióba lépnek a bővítményekkel, például a Tetszik gombra kattintanak vagy megjegyzést hagynak, a megfelelő információ közvetlenül az eszközéről a Facebookhoz kerül, és ott tárolódik. Ha egy felhasználó nem tagja a Facebooknak, a Facebook akkor is megtudhatja az IP-címét, és azt tárolhatja. A Facebook szerint Németországban csak anonimizált IP-címet tárolnak.
   5. Az adatgyűjtés célja és terjedelme, valamint az adatok Facebook általi további feldolgozása és felhasználása, továbbá a felhasználók magánéletének védelmét szolgáló jogok és beállítási lehetőségek a Facebook adatvédelmi tájékoztatójában találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy/.
   6. Ha egy felhasználó Facebook-tag, és nem szeretné, hogy a Facebook ezen az online szolgáltatáson keresztül adatokat gyűjtsön róla, és azokat összekapcsolja a Facebookon tárolt tagsági adataival, akkor az online szolgáltatásunk használata előtt ki kell jelentkeznie a Facebookról, és törölnie kell a cookie-kat. További beállítások és az adatok reklámcélú felhasználásával szembeni tiltakozás a Facebook-profil beállításain belül lehetséges: https://www.facebook.com/settings?tab=ads vagy az amerikaihttp://www.aboutads.info/choices/ vagy az unióshttp://www.youronlinechoices.com/ oldalon keresztül. A beállítások platformfüggetlenek, azaz minden eszközön, így asztali számítógépen és mobileszközökön is érvényesek.
 • Jetpack (WordPress statisztikák)
   1. Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f. pontja értelmében) a Jetpack bővítményt használjuk. GDPR) az Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA által biztosított Jetpack bővítményt (itt a "Wordpress Stats" alfunkciót), amely a látogatói hozzáférés statisztikai értékelésére szolgáló eszközt integrál. A Jetpack úgynevezett "cookie-kat" használ, olyan szöveges fájlokat, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését.
   2. Az Automattic az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás alapján tanúsított, és így garanciát nyújt az európai adatvédelmi törvényeknek való megfelelésre(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).
   3. A cookie-k által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat egy USA-ban található szerveren tárolják. A feldolgozott adatokból felhasználói profilok hozhatók létre, amelyek azonban kizárólag elemzésre, nem pedig reklámcélokra kerülnek felhasználásra. További információk az Automattic adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://automattic.com/privacy/ és a Jetpack cookie-król szóló információk: https://jetpack.com/support/cookies/.
 • etracker
   1. Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f. pontja értelmében) az "etracker" elemző szolgáltatást használjuk. GDPR) az etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg "etracker" elemző szolgáltatása.
   2. Az etracker által feldolgozott adatok álnéven felhasználói profilok létrehozására használhatók. Erre a célra sütik használhatók. A sütik lehetővé teszik az Ön böngészőjének felismerését. Az etracker technológiákkal gyűjtött adatok az érintett személy külön megadott hozzájárulása nélkül nem használhatók fel weboldalunk látogatóinak személyes azonosítására, és nem vonhatók össze az álnév viselőjének személyes adataival. Továbbá a személyes adatokat csak számunkra dolgozzuk fel, azaz nem egyesítjük más online ajánlatok keretében gyűjtött személyes adatokkal.
   3. Az adatok gyűjtése és tárolása ellen bármikor tiltakozhat a jövőre nézve. A látogatói adatok gyűjtése és tárolása ellen a jövőbeni hatállyal tiltakozhat, ha az etracker-től az alábbi linken keresztül kérhet egy opt-out cookie-t, amely megakadályozza, hogy az etracker a jövőben látogatói adatokat gyűjtsön és tároljon az Ön böngészőjéről: http://www.etracker.de/privacy?et=Account-ID.
   4. Az opt-out egy "cntcookie" nevű opt-out cookie-t állít be az etracker-től. Kérjük, ne törölje ezt a sütit mindaddig, amíg a tiltakozását fenn kívánja tartani. További információ az etracker adatvédelmi szabályzatában található: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
 • Criteo
   1. Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f. pontja értelmében) a Criteo GmbH, GewO szolgáltató szolgáltatásait vesszük igénybe. GDPR) alapján a Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 München, Németország szolgáltatójának szolgáltatásait vesszük igénybe.
   2. A Criteo szolgáltatásai lehetővé teszik számunkra, hogy célzottabban jelenítsünk meg hirdetéseket a weboldalunkon és a weboldalunkon, hogy a felhasználóknak csak olyan hirdetéseket mutassunk meg, amelyek potenciálisan megfelelnek az érdeklődési körüknek. Ha például egy felhasználónak olyan termékek hirdetései jelennek meg, amelyek iránt más weboldalakon érdeklődést mutatott, ezt nevezzük "remarketing"-nek. E célból a mi és más, a Criteo által üzemeltetett weboldalak elérésekor a Criteo kódot közvetlenül a Criteo hajtja végre, és úgynevezett (re)marketing címkéket (láthatatlan grafikákat vagy kódot, más néven "web beacon"-t) integrál a weboldalba. Segítségükkel egy egyedi cookie, azaz egy kis fájl tárolódik a felhasználó eszközén (a cookie-k helyett hasonló technológiák is alkalmazhatók). Ez a fájl rögzíti, hogy a felhasználó mely weboldalakat látogatta meg, milyen tartalmak iránt érdeklődött és milyen ajánlatokra kattintott, valamint technikai információkat a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozó weboldalakról, a látogatás idejéről és az online ajánlat használatára vonatkozó egyéb információkról. A Criteo a fent említett információkat más forrásokból származó ilyen információkkal is kombinálhatja. Ha a felhasználó ezt követően más weboldalakat látogat meg, akkor az érdeklődési köréhez igazított hirdetések jelenhetnek meg számára.
   3. További információk, valamint a Criteo által végzett adatgyűjtés elleni tiltakozás lehetőségei a Criteo adatvédelmi szabályzatában találhatók: http://www.criteo.com/de/privacy/.
 • Amazon partnerprogram
   1. Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk gazdasági működéséhez fűződő érdekünk a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. GDPR), részt veszünk az Amazon EU partnerprogramjában, amely arra hivatott, hogy olyan közeget biztosítson a weboldalak számára, amelyen keresztül hirdetési költségeket lehet keresni az Amazon.de-re mutató hirdetések és linkek elhelyezésével. Az Amazon sütiket használ a megrendelések eredetének nyomon követésére. Az Amazon többek között felismeri, hogy Ön a weboldalon található partnerlinkre kattintott.
   2. Az Amazon adathasználatáról további információkat a vállalat adatvédelmi szabályzatában talál: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
 • Hírlevél
   1. Az alábbi információkkal tájékoztatjuk Önt hírlevelünk tartalmáról, valamint a feliratkozási, küldési és statisztikai kiértékelési eljárásról és az Ön tiltakozási jogairól. Hírlevelünkre való feliratkozással Ön beleegyezik annak fogadásába és a leírt eljárásokba.
   2. A hírlevél tartalma: Hírleveleket, e-maileket és egyéb, rekláminformációkat tartalmazó elektronikus értesítéseket (a továbbiakban: hírlevél) csak a címzett hozzájárulásával vagy törvényes felhatalmazással küldünk. Ha a hírlevél tartalmát a hírlevélre való feliratkozáskor kifejezetten ismertetjük, az a felhasználó hozzájárulása szempontjából meghatározó. Egyébként hírleveleink termékeinkről, ajánlatainkról, promócióinkról és vállalatunkról tartalmaznak információkat.
   3. Kettős opt-in és naplózás: A hírlevelünkre való feliratkozás úgynevezett kettős opt-in eljárás keretében történik. Ez azt jelenti, hogy a regisztráció után egy e-mailt kap, amelyben arra kérjük, hogy erősítse meg a regisztrációját. Erre a megerősítésre azért van szükség, hogy senki ne tudjon mások e-mail címével regisztrálni. A hírlevélre történő feliratkozásokat naplózzuk, hogy a jogi követelményeknek megfelelően bizonyítani tudjuk a feliratkozási folyamatot. Ez magában foglalja a regisztráció és a megerősítés időpontjának, valamint az IP-címnek a tárolását. A levelezési szolgáltató által tárolt adatok változásai szintén naplózásra kerülnek.
   4. Postai szolgáltató: A hírlevelet az ActiveCampaign, LLC ("ActiveCampaign") küldi, a továbbiakban "postai szolgáltató". A levelezési szolgáltató adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.
   5. A levelezési szolgáltató továbbá saját tájékoztatása szerint ezeket az adatokat álnevesített formában, azaz a felhasználóhoz való hozzárendelés nélkül felhasználhatja saját szolgáltatásainak optimalizálására vagy javítására, pl. a hírlevél küldésének és megjelenítésének technikai optimalizálására, vagy statisztikai célokra annak megállapítására, hogy a címzettek mely országokból származnak. A postázási szolgáltató azonban nem használja fel hírlevél címzettjeinek adatait arra, hogy maga írjon nekik, vagy továbbítsa azokat harmadik félnek.
   6. Regisztrációs adatok: A hírlevélre való feliratkozáshoz elegendő az e-mail cím megadása. Opcionálisan kérjük, hogy adja meg a nevét, hogy a hírlevélben személyesen Önt tudjuk megszólítani.
   7. Teljesítménymérés: A hírlevelek tartalmaznak egy úgynevezett "web-beacont", azaz egy pixel méretű fájlt, amely a hírlevél megnyitásakor a levelező szolgáltató szerveréről kerül lekérésre. Ennek a lekérdezésnek a részeként kezdetben technikai információkat, például a böngészőre és az Ön rendszerére vonatkozó információkat, valamint az Ön IP-címét és a lekérdezés időpontját gyűjtjük. Ezeket az információkat a szolgáltatások technikai fejlesztésére használják fel a technikai adatok, illetve a célcsoportok és olvasási szokásaik alapján a letöltési helyük (amely az IP-cím segítségével meghatározható) vagy a hozzáférési idők alapján. A statisztikai felmérések közé tartozik annak meghatározása is, hogy a hírleveleket megnyitották-e, mikor nyitották meg, és mely linkekre kattintottak. Technikai okokból ezek az információk hozzárendelhetők a hírlevél egyes címzettjeihez. Azonban sem mi, sem a levelezési szolgáltató nem törekszik arra, hogy az egyes felhasználókat megfigyelje. Az elemzések sokkal inkább arra szolgálnak, hogy felismerjük felhasználóink olvasási szokásait, és tartalmunkat hozzájuk igazítsuk, vagy a felhasználóink érdeklődésének megfelelően más tartalmakat küldjünk.
   8. Németország: A hírlevél küldése és a siker mérése a címzett hozzájárulása alapján történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, a GDPR 7. cikke alapján, az UWG 7. cikk (2) bekezdésének 3. pontjával összefüggésben, vagy az UWG 7. cikk (3) bekezdése szerinti törvényes felhatalmazás alapján.
   9. Ausztria: A hírlevél küldése és a siker mérése a címzettek hozzájárulása alapján történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, 7. cikk (GDPR) 107. § (2) bekezdésével összefüggésben a TKG 107. § (2) bekezdésével összefüggésben vagy a törvényes felhatalmazás alapján a TKG 107. § (2) és (3) bekezdésével összhangban.
   10. A regisztrációs folyamatot a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekeink alapján naplózzuk, és a hírlevél küldéséhez való hozzájárulás igazolására szolgál.
   11. Lemondás/visszavonás - Ön bármikor lemondhatja hírlevelünk kézhezvételét, azaz visszavonhatja hozzájárulását. A hírlevél lemondására szolgáló linket minden hírlevél végén megtalálja. Ha a felhasználók csak feliratkoztak a hírlevélre, és ezt a feliratkozást törölték, személyes adataikat töröljük.
 • Harmadik fél szolgáltatásainak és tartalmainak integrálása
  1. Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f. pontja értelmében) harmadik féltől származó tartalmat vagy szolgáltatási ajánlatokat használunk az online ajánlatunkban. GDPR) harmadik fél szolgáltatóktól származó tartalmat vagy szolgáltatási ajánlatokat, hogy integráljuk tartalmaikat és szolgáltatásaikat, például videókat vagy betűtípusokat (a továbbiakban egységesen "tartalom"). Ez mindig feltételezi, hogy a tartalom harmadik fél szolgáltatói felismerik a felhasználó IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmat a böngészőnek. Az IP-cím tehát szükséges a tartalom megjelenítéséhez. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyek szolgáltatói csak az IP-címet használják a tartalom szolgáltatásához. Harmadik fél szolgáltatók statisztikai vagy marketing célokra úgynevezett pixel-tageket (láthatatlan grafikák, más néven "webjelzők") is használhatnak. A pixelcímkék olyan információk elemzésére használhatók, mint például a weboldal oldalainak látogatottsága. Az álnevesített információk sütikben is tárolhatók a felhasználó eszközén, és tartalmazhatnak többek között technikai információkat a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozó webhelyekről, a látogatás idejéről és az online ajánlatunk használatára vonatkozó egyéb információkat, valamint összekapcsolhatók más forrásokból származó ilyen információkkal.
  2. Az alábbi bemutató áttekintést nyújt a harmadik fél szolgáltatókról és azok tartalmáról, valamint linkeket tartalmaz az adatvédelmi nyilatkozataikra, amelyek további információkat tartalmaznak az adatfeldolgozásról, és néhány, itt már említett esetben opt-out lehetőségeket:
 • Ha ügyfeleink harmadik felek (pl. PayPal vagy Sofortüberweisung) fizetési szolgáltatásait veszik igénybe, akkor az adott harmadik fél szolgáltatók általános szerződési feltételei és adatvédelmi nyilatkozatai érvényesek, amelyek az adott weboldalon vagy tranzakciós alkalmazáson belül elérhetők.
 • A Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, harmadik fél szolgáltatójának "Google Maps" szolgáltatása által biztosított térképek. Adatvédelmi szabályzat: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • A Google+ szolgáltatás funkciói beépülnek online kínálatunkba. Ezeket a funkciókat a harmadik fél szolgáltató Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA kínálja. Ha Ön bejelentkezett Google+ fiókjába, a Google+ gombra kattintva összekapcsolhatja oldalaink tartalmát Google+ profiljával. Ez lehetővé teszi a Google számára, hogy az oldalainkon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához kapcsolja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok Google+ általi felhasználásáról. Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Az Instagram szolgáltatás funkciói beépülnek online kínálatunkba. Ezeket a funkciókat az Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA kínálja. Ha be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, akkor az Instagram gombra kattintva összekapcsolhatja oldalaink tartalmát az Instagram profiljával. Ez lehetővé teszi az Instagram számára, hogy az oldalainkon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához kapcsolja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok Instagram általi felhasználásáról. Adatvédelmi irányelvek:http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • Online kínálatunkban a LinkedIn hálózat marketingfunkcióit (ún. "LinkedIn Insight Tag") használjuk. A szolgáltató a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Minden egyes alkalommal, amikor valamelyik LinkedIn funkciókat tartalmazó oldalunkhoz hozzáférünk, kapcsolat jön létre a LinkedIn szervereivel. A LinkedIn az Ön IP-címével értesül arról, hogy Ön meglátogatta weboldalunkat. A LinkedIn Insight Tag segítségével különösen a LinkedIn-en belüli kampányaink sikerét tudjuk elemezni, illetve a felhasználók online kínálatunkkal való interakciói alapján célcsoportokat tudunk meghatározni azok számára. Ha Ön regisztrált a LinkedIn-nél, a LinkedIn képes az online ajánlatunkkal való interakcióját az Ön felhasználói fiókjához rendelni. Még akkor is, ha Ön a LinkedIn "Ajánlom" gombjára kattint, és be van jelentkezve a LinkedIn-fiókjába, a LinkedIn képes a weboldalunkon tett látogatását Önhöz és az Ön felhasználói fiókjához rendelni. A LinkedIn az Adatvédelmi pajzs megállapodás keretében tanúsított, és így garanciát nyújt az európai adatvédelmi törvényeknek való megfelelésre(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Adatvédelmi szabályzat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • A Pinterest közösségi hálózat közösségi bővítményeit használjuk, amelyet a Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest") üzemeltet. Amikor Ön olyan oldalt látogat meg, amely ilyen bővítményt tartalmaz, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Pinterest szervereivel. A plugin naplóadatokat továbbít a Pinterest USA-ban található szerverére. Ezek a naplóadatok tartalmazhatják az Ön IP-címét, a meglátogatott, Pinterest funkciókat is tartalmazó weboldalak címét, a böngésző típusát és beállításait, a kérés dátumát és időpontját, a Pinterest és a sütik használatát. Adatvédelmi irányelvek: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • A Twitter szolgáltatás vagy platform (a továbbiakban: "Twitter") funkciói beépülhetnek online kínálatunkba. A Twitter a Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) által nyújtott szolgáltatás. A funkciók közé tartozik a Twitteren belüli bejegyzéseink bemutatása online kínálatunkban, a Twitteren található profilunkra mutató link, valamint a Twitter bejegyzéseivel és funkcióival való interakció lehetősége, továbbá annak mérése, hogy a felhasználók az általunk a Twitteren elhelyezett hirdetéseken keresztül elérik-e online kínálatunkat (ún. konverziómérés). A Twitter az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás keretében tanúsított, és így garanciát nyújt az európai adatvédelmi törvényeknek való megfelelésre(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Adatvédelmi szabályzat: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization.
 • A Tumblr közösségi hálózat közösségi bővítményeit használjuk, amelyet a Tumblr, Inc. üzemeltet, székhelye: 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, USA ("Tumblr "). Amikor Ön olyan oldalt látogat meg, amely ilyen bővítményt tartalmaz, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Tumblr szervereivel. A plugin naplóadatokat továbbít a Tumblr USA-ban található szerverére. Ezek a naplóadatok tartalmazhatják az Ön IP-címét, a meglátogatott, Tumblr funkciókat is tartalmazó weboldalak címét, a böngésző típusát és beállításait, a kérés dátumát és időpontját, a Tumblr és a sütik használatát. Adatvédelmi irányelvek: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
 • A XING hálózat funkcióit használjuk. A szolgáltató a XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország. Minden egyes alkalommal, amikor valamelyik Xing funkciókat tartalmazó oldalunkhoz hozzáférünk, kapcsolat jön létre a Xing szervereivel. Legjobb tudomásunk szerint a folyamat során személyes adatok nem kerülnek tárolásra. Különösen az IP-címeket nem tároljuk, és a használati szokásokat sem értékeljük. Adatvédelmi irányelvek: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • Webelemzés és optimalizálás a Hotjar szolgáltatás segítségével, a harmadik féltől, a Hotjar Ltd-től, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta, Európa. A Hotjar segítségével nyomon követhető a mozgások azon weboldalakon, amelyeken a Hotjar szolgáltatást használják (úgynevezett hőtérképek). Így például felismerhető, hogy a felhasználók milyen messzire görgetnek, illetve hogy a felhasználók milyen gombokra és milyen gyakran kattintanak. Olyan technikai adatok is rögzítésre kerülnek, mint a kiválasztott nyelv, rendszer, képernyőfelbontás és böngésző típusa. A weboldalunk látogatása során - legalábbis ideiglenesen - felhasználói profilok hozhatók létre. A Hotjar arra is használható, hogy közvetlenül a weboldal felhasználóitól kapjunk visszajelzést. Így értékes információkhoz jutunk, hogy weboldalainkat még gyorsabbá és ügyfélbarátabbá tegyük. Adatvédelmi irányelvek: https://www.hotjar.com/privacy. Opt-out: https://www.hotjar.com/opt-out
 • A "jQuery" JavaScript keretrendszer külső kódja, amelyet a harmadik féltől származó jQuery Foundation szolgáltat,https://jquery.org.