Siirry sisältöön

Tervetuloa Smarticlen tietosuojakäytäntöön.

Smarticle on 3D-Zeitschrift GmbH:n tarjous.

Viimeksi muokattu: 19. heinäkuuta 2018

Kun käytät Smarticle-palveluja, luotat meille tietojasi. Tämä tietosuojakäytäntö selittää henkilötietojen (jäljempänä "tiedot") käsittelyn luonteen, laajuuden ja tarkoituksen verkkotarjontamme ja siihen liittyvien verkkosivustojen, toimintojen ja sisällön sekä ulkoisten verkkoesiintymisten, kuten sosiaalisen median profiileidemme, puitteissa. (jäljempänä yhdessä "verkkotarjonta"). Käytettyjen termien, kuten "henkilötiedot" tai niiden "käsittely", osalta viittaamme yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 4 artiklan määritelmiin.

3D-Zeitschrift GmbH

Smarticle

Dachsteinstr 6
83373 Taching am See
Taching am See, Saksa

Toimitusjohtaja: Holger Meyer
Sähköposti: hello@smarticle.com

Rekisterimerkintä
Merkintä kaupparekisteriin
Rekisterituomioistuin: AG Traunstein
Rekisterinumero: HRB 28456

Liikevaihtoverotunniste
Liikevaihtoverolain 27 a §:n mukainen liikevaihtoverotunniste: DE813571278.

Käsiteltävät tietotyypit

 • Varastotiedot (esim. nimet, osoitteet).
 • Yhteystiedot (esim. sähköposti, puhelinnumerot).
 • Sisältötiedot (esim. tekstimerkinnät, valokuvat, videot).
 • Sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, sopimusehto, asiakasryhmä).
 • Maksutiedot (esim. pankkitiedot, maksuhistoria).
 • Käyttötiedot (esim. käytetyt verkkosivustot, kiinnostus sisältöön, käyttöajat).
 • Meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).

Erityisiä tietoryhmiä ei käsitellä (yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohta).

Rekisteröityjen ryhmät, joita käsittely koskee:

 • Asiakkaat / asianomaiset osapuolet / toimittajat.
 • Verkkotarjouksen kävijät ja käyttäjät.

Jäljempänä viitataan rekisteröityihin yhteisesti myös nimellä "käyttäjät".

Käsittelyn tarkoitus

 • Verkkosivuston, sen sisällön ja toimintojen tarjoaminen.
 • Sopimusperusteisten palvelujen, palvelun ja asiakaspalvelun tarjoaminen.
 • Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen ja yhteydenpito käyttäjiin.
 • Markkinointi, mainonta ja markkinatutkimus.
 • Turvallisuustoimenpiteet.
 • Asiaa koskevat oikeusperustat

Yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukaisesti ilmoitamme sinulle tietojenkäsittelyn oikeusperustan. Jos oikeusperustaa ei ole mainittu tietosuojaselosteessa, sovelletaan seuraavaa Suostumuksen hankkimisen oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artikla, käsittelyn oikeusperusta palveluidemme täyttämiseksi ja sopimustoimenpiteiden toteuttamiseksi sekä kyselyihin vastaamiseksi on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, käsittelyn oikeusperusta oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja käsittelyn oikeusperusta oikeutettujen etujemme suojaamiseksi on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

 • Tietosuojaselosteen muutokset ja päivitykset

Pyydämme sinua tutustumaan säännöllisesti tietosuojakäytäntömme sisältöön. Muutamme tietosuojakäytäntöä heti, kun muutokset suorittamassamme tietojenkäsittelyssä tekevät sen tarpeelliseksi. Ilmoitamme sinulle heti, kun muutokset edellyttävät sinulta yhteistyötä (esim. suostumusta) tai muuta yksilöllistä ilmoitusta.

 • Turvatoimet

Toteutamme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklan mukaisesti ottaen huomioon tekniikan tason, toteutuskustannukset ja käsittelyn luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvan riskin, jonka todennäköisyys ja vakavuus vaihtelevat, jotta varmistetaan riskiin nähden asianmukainen turvallisuustaso; toimenpiteisiin kuuluu erityisesti tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistaminen valvomalla fyysistä pääsyä tietoihin sekä tietojen saatavuutta, syöttämistä, luovuttamista, saatavuuden turvaamista ja niiden erottelua. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön menettelyt, joilla taataan rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen, tietojen poistaminen ja reagointi tietojen vaarantumiseen. Lisäksi otamme henkilötietojen suojan huomioon jo laitteistojen, ohjelmistojen ja menettelyjen kehittämisessä tai valinnassa noudattaen periaatetta, jonka mukaan tietosuojaa toteutetaan tekniikan suunnittelun ja tietosuojaystävällisten oletusasetusten avulla (yleisen tietosuoja-asetuksen 25 artikla).

Turvatoimiin kuuluu erityisesti tietojen salattu siirto selaimesi ja palvelimemme välillä.

 • Yhteistyö henkilötietojen käsittelijöiden ja kolmansien osapuolten kanssa

Jos luovutamme tietoja muille henkilöille ja yrityksille (henkilötietojen käsittelijöille tai kolmansille osapuolille) osana käsittelyä, siirrämme niitä heille tai muutoin annamme heille pääsyn tietoihin, tämä tapahtuu vain lakisääteisen luvan perusteella (esim. jos tietojen siirto kolmansille osapuolille, kuten maksupalveluntarjoajille, on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti), olet antanut siihen suostumuksesi, lakisääteinen velvoite edellyttää sitä tai oikeutettujen etujemme perusteella (esim. käytettäessä asiamiehiä, web-isäntiä jne.).

Jos annamme kolmansien osapuolten käsitellä tietoja niin sanotun "tilauskäsittelysopimuksen" perusteella, tämä tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan perusteella.

 • Siirrot kolmansiin maihin

Jos käsittelemme tietoja kolmannessa maassa (eli Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella) tai jos tämä tapahtuu kolmannen osapuolen palvelujen käytön tai tietojen luovuttamisen tai siirtämisen yhteydessä kolmansille osapuolille, tämä tapahtuu vain, jos se tapahtuu (esi)sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, suostumuksesi perusteella, lakisääteisen velvoitteen perusteella tai oikeutettujen etujemme perusteella. Jollei lakisääteisistä tai sopimusperusteisista luvista muuta johdu, käsittelemme tai annamme käsitellä tietoja kolmannessa maassa vain, jos 44 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaiset erityisvaatimukset täyttyvät. GDPR:n erityiset edellytykset täyttyvät. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että käsittely tapahtuu erityisten takuiden perusteella, kuten EU:ta vastaavan tietosuojan tason virallisesti tunnustettu määrittäminen (esim. Yhdysvalloissa Privacy Shield -järjestelmän kautta) tai virallisesti tunnustettujen erityisten sopimusvelvoitteiden (ns. vakiosopimuslausekkeiden) noudattaminen.

 • Rekisteröityjen oikeudet
   1. Sinulla on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö kyseisiä tietoja, ja pyytää tietoja näistä tiedoista sekä lisätietoja ja kopio tiedoista yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti.
   2. Sinulla on näin ollen. GDPR:n 16 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien tietojen täydentämistä tai sinua koskevien virheellisten tietojen oikaisemista.
   3. Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus vaatia, että kyseiset tiedot poistetaan välittömästi, tai vaihtoehtoisesti vaatia, että tietojen käsittelyä rajoitetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.
   4. Sinulla on oikeus pyytää saada sinua koskevat tiedot, jotka olet antanut meille yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaisesti, ja pyytää niiden siirtämistä muille rekisterinpitäjille.
   5. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaisesti.
 • Peruuttamisoikeus
   1. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti tulevaisuutta varten.
 • Oikeus vastustaa
   1. Voit milloin tahansa vastustaa sinua koskevien tietojen tulevaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti. Voit erityisesti vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Evästeet ja oikeus vastustaa suoramarkkinointia
   1. Käytämme tilapäisiä ja pysyviä evästeitä eli pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjien laitteisiin (termin ja toiminnon selitys on tämän tietosuojakäytännön viimeisessä osassa). Osaa evästeistä käytetään turvallisuussyistä tai ne ovat välttämättömiä verkkopalveluidemme toiminnalle (esim. verkkosivuston näyttämiseksi) tai käyttäjän päätöksen tallentamiseksi evästebannerin vahvistamisen yhteydessä. Lisäksi me tai teknologiakumppanimme käytämme evästeitä tavoittavuuden mittaamiseen ja markkinointitarkoituksiin, joista käyttäjille kerrotaan tietosuojakäytännön yhteydessä.
   2. Yleisen vastalauseen verkkomarkkinointitarkoituksiin käytettävien evästeiden käytöstä voi ilmoittaa useiden palveluiden osalta, erityisesti seurannan osalta, Yhdysvaltojen sivustonhttp://www.aboutads.info/choices/oderja EU:n sivustonhttp://www.youronlinechoices.com/ kautta. Lisäksi evästeiden tallentaminen voidaan estää kytkemällä ne pois päältä selaimen asetuksista. Huomaa, että tällöin et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja.
 • Tietojen poistaminen
   1. Käsittelemämme tiedot poistetaan tai niiden käsittelyä rajoitetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 17 ja 18 artiklan mukaisesti. Ellei tässä tietosuojakäytännössä nimenomaisesti mainita, tallentamamme tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoitukseensa ja kun poistaminen ei ole ristiriidassa lakisääteisten säilyttämisvelvoitteiden kanssa. Jos tietoja ei poisteta, koska niitä tarvitaan muihin laillisesti sallittuihin tarkoituksiin, niiden käsittelyä rajoitetaan. Tämä tarkoittaa, että tiedot suojataan eikä niitä käsitellä muihin tarkoituksiin. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, jotka on säilytettävä kaupallisista tai verolainsäädännöllisistä syistä.
   2. Saksa: Tietoja säilytetään lakisääteisten vaatimusten mukaisesti 6 vuotta HGB:n 257 §:n 1 momentin mukaisesti (kaupparekisterit, inventaarit, alkutaseet, vuositilinpäätökset, liikekirjeet, kirjanpitotositteet jne.) ja 10 vuotta AO:n 147 §:n 1 momentin mukaisesti (kirjanpito, rekisterit, toimintakertomukset, kirjanpitotositteet, kaupalliset kirjeet, liikekirjeet, verotuksen kannalta merkitykselliset asiakirjat jne.).
   3. Itävalta: Lakisääteisten vaatimusten mukaisesti säilytetään erityisesti 7 vuotta BAO:n 132 §:n 1 momentin mukaisesti (kirjanpitoasiakirjat, kuitit/laskut, tilit, kuitit, liikepaperit, tulo- ja menoilmoitukset jne.), 22 vuotta kiinteistöjen osalta ja 10 vuotta sellaisten asiakirjojen osalta, jotka liittyvät EU:n jäsenvaltioissa oleville muille kuin yrittäjille tarjottuihin sähköisesti tarjottuihin palveluihin, televiestintä-, radio- ja televisiopalveluihin, joita varten käytetään Mini-One-Stop-Shopia (MOSS).
 • Sopimuspalvelujen tarjoaminen
   1. Käsittelemme inventaariotietoja (esim. käyttäjien nimet ja osoitteet sekä yhteystiedot), sopimustietoja (esim. käytetyt palvelut, yhteyshenkilöiden nimet, maksutiedot) sopimusvelvoitteidemme ja -palveluiden täyttämiseksi 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. GDPR:N MUKAISESTI. Verkkolomakkeissa pakollisiksi merkityt merkinnät ovat välttämättömiä sopimuksen tekemistä varten.
   2. Käyttäjät voivat valinnaisesti luoda käyttäjätilin, jolla he voivat tarkastella erityisesti tilauksiaan. Rekisteröitymisprosessin yhteydessä käyttäjille ilmoitetaan vaaditut pakolliset tiedot. Käyttäjätilit eivät ole julkisia, eivätkä hakukoneet voi indeksoida niitä. Jos käyttäjät ovat peruuttaneet käyttäjätilinsä, heidän tietonsa poistetaan käyttäjätilin osalta edellyttäen, että niiden säilyttäminen on tarpeen kaupallisista tai verolainsäädännöllisistä syistä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Käyttäjien vastuulla on varmuuskopioida tietonsa ennen sopimuksen päättymistä peruutustapauksessa. Meillä on oikeus poistaa peruuttamattomasti kaikki sopimuksen voimassaoloaikana tallennetut käyttäjätiedot.
   3. Tallennamme IP-osoitteen ja kunkin käyttäjän toiminnan ajankohdan osana rekisteröintiä ja uudistettuja kirjautumisia sekä verkkopalveluidemme käyttöä. Nämä tiedot tallennetaan oikeutettujen etujemme ja käyttäjän oikeutettujen etujen perusteella väärinkäytöksiltä ja muulta luvattomalta käytöltä suojaamiseksi. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos se on tarpeen vaateidemme toteuttamiseksi tai jos siihen on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen oikeudellinen velvoite.
   4. Käsittelemme käyttötietoja (esim. verkkotarjonnassamme vieraillut verkkosivustot, kiinnostus tuotteisiimme) ja sisältötietoja (esim. yhteydenottolomakkeen tai käyttäjäprofiilin merkinnät) mainostustarkoituksiin käyttäjäprofiilissa, esim. jotta käyttäjille voidaan näyttää tuotetietoja heidän tähän mennessä käyttämiensä palvelujen perusteella.
   5. Poistaminen tapahtuu lakisääteisten takuu- ja vastaavien velvoitteiden päättymisen jälkeen, tietojen säilyttämisen tarpeellisuus tarkistetaan kolmen vuoden välein; lakisääteisten arkistointivelvoitteiden osalta poistaminen tapahtuu niiden päättymisen jälkeen (kauppalain (6 vuotta) ja verolain (10 vuotta) säilyttämisvelvollisuuden päättyminen); asiakastilillä olevat tiedot säilyvät niiden poistamiseen asti.
 • Luottotiedot
  1. Jos suoritamme ennakkomaksuja (esim. ostot osamaksulla), pidätämme oikeuden saada henkilöllisyys- ja luottotietoja luottoriskin arvioimiseksi matemaattis-tilastollisin menetelmin erikoistuneilta palveluntarjoajilta (luottotietotoimistoilta) oikeutettujen etujemme turvaamiseksi.
  2. Osana luottotietoilmoitusta välitämme seuraavat asiakkaan henkilötiedot (nimi, postiosoite, syntymäaika, tiedot sopimustyypistä, pankkitiedot) seuraaville luottotietotoimistoille:
   1. Käsittelemme luottotietotoimistoilta saamiamme tietoja maksuhäiriöiden tilastollisesta todennäköisyydestä osana asianmukaista harkintaa koskevaa päätöstä sopimussuhteen perustamisesta, toteuttamisesta ja päättämisestä. Pidätämme oikeuden kieltäytyä ennakkomaksusta tai muusta ennakkomaksusta, jos luottotietojen tarkistuksen tulos on negatiivinen.
   2. Päätös siitä, suoritammeko ennakkomaksun, tehdään yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan mukaisesti ainoastaan yksittäistapauksissa automaattisen päätöksen perusteella, jonka ohjelmistomme tekee luottotietotoimiston toimittamien tietojen perusteella.
   3. Jos saamme sinulta nimenomaisen suostumuksen, luottotietoilmoituksen ja asiakkaan tietojen toimittamisen luottotietotoimistoille oikeusperusteena on suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan mukaisesti. Jos suostumusta ei saada, oikeusperustana on maksuvaatimuksesi turvaamiseen liittyvä oikeutettu etumme 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. GDPR.
 • Yhteydenotto
   1. Kun otat meihin yhteyttä (yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse), käyttäjän tietoja käsitellään yhteydenottopyynnön käsittelyä ja sen käsittelyä varten yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
   2. Käyttäjän tiedot voidaan tallentaa asiakassuhteiden hallintajärjestelmäämme ("CRM-järjestelmä") tai vastaavaan kyselyorganisaatioon.
   3. Käytämme CRM-järjestelmää "Helpdesk" (palveluntarjoajan Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA) oikeutettujen etujemme perusteella (käyttäjien kyselyjen tehokas ja nopea käsittely). Tätä tarkoitusta varten olemme tehneet Help Scoutin kanssa sopimuksen, jossa on niin sanotut vakiosopimuslausekkeet, joissa Help Scout sitoutuu käsittelemään käyttäjätietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja noudattamaan EU:n tietosuojatasoa. Help Scout on myös sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tarjoaa siten lisätakuun siitä, että se noudattaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).
   4. Poistamme kyselyt, jos niitä ei enää tarvita. Tarkistamme tarpeellisuuden kahden vuoden välein; säilytämme asiakastilin omaavien asiakkaiden kyselyt pysyvästi ja viittaamme asiakastilin tietoihin poistamista varten. Lakisääteisten arkistointivelvoitteiden osalta poisto tapahtuu niiden voimassaolon päätyttyä (kauppalain (6 vuotta) ja verolain (10 vuotta) säilyttämisvelvollisuuden päättyminen).
 • Kommentit ja kannanotot
   1. Jos käyttäjät jättävät kommentteja tai muita kannanottoja, heidän IP-osoitteensa tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen oikeutettujen etujemme perusteella 7 päivän ajaksi. GDPR 7 päivän ajan.
   2. Tämä tehdään turvallisuutemme vuoksi siltä varalta, että joku jättää kommentteihin ja viesteihin laitonta sisältöä (loukkauksia, kiellettyä poliittista propagandaa jne.). Tässä tapauksessa meitä itseämme voidaan asettaa syytteeseen kommentin tai viestin johdosta, ja siksi olemme kiinnostuneita kirjoittajan henkilöllisyydestä.
 • Profiilikuvien hakeminen Gravatarista

Käytämme verkkotarjonnassamme ja erityisesti blogissa Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA:n Gravatar-palvelua.

Gravatar on palvelu, jossa käyttäjät voivat rekisteröityä ja tallentaa profiilikuvia ja sähköpostiosoitteensa. Jos käyttäjät jättävät viestejä tai kommentteja muihin verkkopalveluihin (erityisesti blogeihin) käyttämällä kyseistä sähköpostiosoitetta, heidän profiilikuvansa voidaan näyttää viestien tai kommenttien vieressä. Tätä tarkoitusta varten käyttäjien antama sähköpostiosoite lähetetään Gravatarille salatussa muodossa, jotta voidaan tarkistaa, onko käyttäjälle tallennettu profiilikuva. Tämä on ainoa tarkoitus, johon sähköpostiosoite lähetetään, eikä sitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, vaan se poistetaan sen jälkeen.

Gravataria käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen oikeutettujen etujemme perusteella, koska käytämme Gravataria tarjotaksemme viestien ja kommenttien kirjoittajille mahdollisuuden personoida viestinsä profiilikuvalla.

Automattic on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tarjoaa siten takuun siitä, että se noudattaa Euroopan tietosuojalainsäädäntöä(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Kuvia näyttämällä Gravatar oppii käyttäjän IP-osoitteen, sillä se on tarpeen selaimen ja verkkopalvelun välisessä viestinnässä. Lisätietoja Gravatarin suorittamasta tietojen keräämisestä ja käytöstä on Automatticin tietosuojakäytännössä: https://automattic.com/privacy/.

Jos käyttäjät eivät halua, että heidän Gravatar-sähköpostiosoitteeseensa liitetty käyttäjäkuva näkyy kommenteissa, heidän on käytettävä kommentointiin sähköpostiosoitetta, jota ei ole tallennettu Gravatariin. Haluamme myös huomauttaa, että on myös mahdollista käyttää anonyymiä sähköpostiosoitetta tai ei lainkaan sähköpostiosoitetta, jos käyttäjät eivät halua, että heidän oma sähköpostiosoitteensa lähetetään Gravatariin. Käyttäjät voivat estää tietojen siirron kokonaan olemalla käyttämättä kommentointijärjestelmäämme.

 • Akismet-postinestotarkistus

Verkkosivustomme käyttää "Akismet"-palvelua, jonka tarjoaa Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Palvelua käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen oikeutettujen etujemme perusteella. Tätä palvelua käytetään erottamaan oikeiden ihmisten kommentit roskapostikommenteista. Tätä varten kaikki kommentit lähetetään Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, jossa ne analysoidaan ja säilytetään neljä päivää vertailua varten. Jos kommentti on luokiteltu roskapostiksi, tiedot säilytetään tämän ajanjakson jälkeen. Näihin tietoihin kuuluvat kirjoitettu nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, kommentin sisältö, lähettäjä, tiedot käytetystä selaimesta ja tietokonejärjestelmästä sekä kirjoituksen ajankohta.

Automattic on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tarjoaa siten takuun siitä, että se noudattaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Lisätietoja Akismetin suorittamasta tietojen keräämisestä ja käytöstä on Automatticin tietosuojakäytännössä: https://automattic.com/privacy/.

Käyttäjät voivat käyttää salanimiä tai olla antamatta nimeään tai sähköpostiosoitettaan. Voit estää tietojen siirron kokonaan olemalla käyttämättä kommentointijärjestelmäämme. Se olisi sääli, mutta valitettavasti emme näe muita vaihtoehtoja, jotka toimisivat yhtä tehokkaasti.

 • Käyttötietojen ja lokitiedostojen kerääminen
   1. Keräämme oikeutettujen etujemme perusteella 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla. GDPR:n nojalla keräämme tietoja jokaisesta pääsystä palvelimelle, jolla tämä palvelu sijaitsee (ns. palvelinlokitiedostot). Käyttäjätiedot sisältävät käytetyn verkkosivuston nimen, tiedoston, päivämäärän ja kellonajan, siirretyn tiedon määrän, ilmoituksen onnistuneesta käytöstä, selaimen tyypin ja version, käyttäjän käyttöjärjestelmän, viittaus-URL-osoitteen (aiemmin vierailtu sivu), IP-osoitteen ja pyynnön esittäneen palveluntarjoajan.
   2. Lokitiedostojen tietoja säilytetään turvallisuussyistä (esim. väärinkäytön tai petosten tutkimiseksi) enintään seitsemän päivän ajan, minkä jälkeen ne poistetaan. Tietoja, joiden säilyttämistä jatketaan todistelutarkoituksessa, ei poisteta, ennen kuin kyseinen tapaus on lopullisesti selvitetty.
 • Verkkoläsnäolo sosiaalisessa mediassa
   1. Ylläpidämme verkkoesiintymiä sosiaalisissa verkostoissa ja alustoilla kommunikoidaksemme siellä toimivien asiakkaiden, sidosryhmien ja käyttäjien kanssa ja tiedottaaksemme heille palveluistamme. Kun käytämme kyseisiä verkostoja ja alustoja, sovelletaan niiden operaattoreiden ehtoja ja tietojenkäsittelyohjeita.
   2. Jollei tietosuojaselosteessamme toisin mainita, käsittelemme käyttäjien tietoja, jos he viestivät kanssamme sosiaalisissa verkostoissa ja alustoilla, esimerkiksi kirjoittavat viestejä verkkopalveluumme tai lähettävät meille viestejä.
 • Evästeet ja tavoittavuuden mittaus
   1. Evästeet ovat tietoja, jotka siirretään verkkopalvelimeltamme tai kolmannen osapuolen verkkopalvelimilta käyttäjän verkkoselaimeen ja tallennetaan sinne myöhempää hakua varten. Evästeet voivat olla pieniä tiedostoja tai muunlaisia tiedon tallennustapoja.
   2. Käytämme "istuntoevästejä", jotka tallennetaan vain verkkopalvelussamme käynnin ajaksi (esim. jotta kirjautumistilasi tai ostoskoritoiminto ja siten verkkotarjontamme käyttö ylipäätään olisi mahdollista). Istuntoevästeeseen tallennetaan satunnaisesti luotu yksilöllinen tunnistenumero, niin sanottu istuntotunniste. Eväste sisältää myös tiedot sen alkuperästä ja säilytysajasta. Nämä evästeet eivät voi tallentaa muita tietoja. Istuntoevästeet poistetaan, kun olet lopettanut verkkosivustomme käytön ja esimerkiksi kirjaudut ulos tai suljet selaimen.
   3. Käyttäjille tiedotetaan evästeiden käytöstä pseudonymisoidun tavoittavuuden mittaamisen yhteydessä osana tätä tietosuojakäytäntöä.
   4. Jos käyttäjät eivät halua evästeiden tallentuvan tietokoneelleen, heitä pyydetään poistamaan vastaava vaihtoehto käytöstä selaimensa järjestelmäasetuksista. Tallennetut evästeet voidaan poistaa selaimen järjestelmäasetuksista. Evästeiden poistaminen käytöstä voi johtaa tämän verkkotarjouksen toiminnallisiin rajoituksiin.
   5. Voit kieltää evästeiden käytön tavoittavuuden mittaamiseen ja mainontaan verkostomainonta-aloitteen(http://optout.networkadvertising.org/) ja lisäksi yhdysvaltalaisen verkkosivuston(http://www.aboutads.info/choices) tai eurooppalaisen verkkosivuston(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) deaktivointisivun kautta.
 • Google Analytics
   1. Käytämme oikeutettujen etujemme perusteella (eli verkkotarjontamme analysointiin, optimointiin ja taloudelliseen toimintaan liittyvä etu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti) Googlen tarjoamaa web-analyysipalvelua Google Analyticsia. GDPR) Google Analyticsia, Google LLC:n ("Google") verkkoanalyysipalvelua. Google käyttää evästeitä. Evästeen tuottamat tiedot käyttäjän verkkotarjouksen käytöstä siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.
   2. Google on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tarjoaa siten takuun siitä, että se noudattaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Google käyttää näitä tietoja puolestamme analysoidakseen käyttäjien verkkotarjontamme käyttöä, laatiakseen raportteja verkkotarjontamme toiminnasta ja tarjotakseen meille muita verkkotarjonnan käyttöön ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja. Käsitellyistä tiedoista voidaan luoda pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja.
   4. Käytämme Google Analyticsia näyttämään Googlen ja sen yhteistyökumppaneiden mainospalveluiden puitteissa lähettämiä mainoksia vain niille käyttäjille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta verkkotarjontaamme kohtaan tai joilla on tiettyjä ominaisuuksia (esim. kiinnostus tiettyihin aiheisiin tai tuotteisiin, jotka on määritetty vierailtujen verkkosivujen perusteella), jotka välitämme Googlelle (niin sanottu "uudelleenmarkkinointi" tai "Google Analyticsin kohderyhmät"). Uudelleenmarkkinointiyleisöjen avulla haluamme myös varmistaa, että mainoksemme vastaavat käyttäjien mahdollisia kiinnostuksen kohteita eivätkä ole ärsyttäviä.
   5. Käytämme Google Analyticsia vain aktivoidulla IP-anonymisoinnilla. Tämä tarkoittaa, että Google typistää käyttäjien IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittajavaltioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja typistetään siellä.
   6. Käyttäjän selaimen lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Käyttäjät voivat estää evästeiden tallentamisen asettamalla selainohjelmistonsa vastaavasti; käyttäjät voivat myös estää Googlea keräämästä evästeen tuottamia tietoja, jotka liittyvät verkkotarjouksen käyttöön, ja estää Googlea käsittelemästä näitä tietoja lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen, joka on saatavilla seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
   7. Lisätietoja Googlen tietojen käytöstä, asetuksista ja vastustamismahdollisuuksista on Googlen verkkosivuilla: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners("Googlen tietojen käyttö, kun käytät yhteistyökumppaneidemme verkkosivustoja tai sovelluksia"),https://policies.google.com/technologies/ads("Tietojen käyttö mainostarkoituksiin"),https://adssettings.google.com/authenticated("Hallitse tietoja, joita Google käyttää mainosten näyttämiseen").
 • Google Re/Markkinointipalvelut
   1. Perustuen oikeutettuihin etuihimme (eli kiinnostus verkkotarjontamme analysointiin, optimointiin ja taloudelliseen toimintaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla) käytämme Google Re/Marketing Services -palveluita. GDPR) markkinointi- ja uudelleenmarkkinointipalveluita ("Google Marketing Services" lyhyesti), jotka tarjoaa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").
   2. Google on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tarjoaa siten takuun siitä, että se noudattaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Googlen markkinointipalveluiden avulla voimme näyttää mainoksia verkkosivustollamme ja verkkosivustollamme kohdennetummin, jotta käyttäjille voidaan esittää vain sellaisia mainoksia, jotka mahdollisesti vastaavat heidän kiinnostuksen kohteitaan. Jos käyttäjälle näytetään esimerkiksi mainoksia tuotteista, joista hän on osoittanut kiinnostusta muilla verkkosivustoilla, tätä kutsutaan "uudelleenmarkkinoinniksi". Tätä tarkoitusta varten Google suorittaa suoraan Googlen koodin ja niin sanotut (uudelleen)markkinointitunnisteet (näkymättömät grafiikat tai koodit, jotka tunnetaan myös nimellä "web beacons") integroidaan verkkosivustoon, kun verkkosivustoamme ja muita verkkosivustoja, joilla Googlen markkinointipalvelut ovat aktiivisia, käytetään. Niiden avulla käyttäjän laitteeseen tallennetaan yksittäinen eväste eli pieni tiedosto (evästeiden sijasta voidaan käyttää myös vastaavia tekniikoita). Evästeet voivat olla eri verkkotunnuksia, kuten google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com tai googleadservices.com. Tämä tiedosto tallentaa, millä verkkosivustoilla käyttäjä on vieraillut, mistä sisällöstä hän on kiinnostunut ja mitä tarjouksia hän on napsauttanut, sekä teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, viittaavista verkkosivustoista, vierailun ajankohdasta ja muista verkkotarjouksen käyttöä koskevista tiedoista. Käyttäjän IP-osoite tallennetaan myös, jolloin ilmoitamme Google Analyticsille, että IP-osoite lyhennetään Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittajavaltioissa ja vain poikkeustapauksissa se siirretään kokonaisuudessaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. IP-osoitetta ei yhdistetä käyttäjän tietoihin muissa Googlen palveluissa. Google voi myös yhdistää edellä mainitut tiedot muista lähteistä saatuihin tietoihin. Jos käyttäjä myöhemmin vierailee muilla verkkosivustoilla, hänelle voidaan näyttää hänen mielenkiinnon kohteidensa mukaan räätälöityjä mainoksia.
   4. Käyttäjätietoja käsitellään pseudonyymisti osana Googlen markkinointipalveluja. Tämä tarkoittaa, että Google ei tallenna eikä käsittele esimerkiksi käyttäjän nimeä tai sähköpostiosoitetta, vaan käsittelee evästeisiin liittyviä tietoja pseudonyymissä käyttäjäprofiilissa. Tämä tarkoittaa, että Googlen näkökulmasta mainoksia ei hallinnoida ja näytetä erikseen tunnistetulle henkilölle vaan evästeen omistajalle riippumatta siitä, kuka evästeen omistaja on. Tätä ei sovelleta, jos käyttäjä on nimenomaisesti antanut Googlelle luvan käsitellä tietoja ilman pseudonymisointia. Googlen markkinointipalvelujen käyttäjistä keräämät tiedot siirretään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvalloissa.
   5. Käyttämiimme Googlen markkinointipalveluihin kuuluu verkkomainontaohjelma "Google AdWords". Google AdWordsin tapauksessa jokainen AdWords-asiakas saa erilaisen "muuntamisevästeen". Evästeitä ei siis voida seurata AdWords-asiakkaiden verkkosivustojen kautta. Evästeen avulla kerättyjä tietoja käytetään konversiotilastojen luomiseen AdWords-asiakkaille, jotka ovat valinneet konversioseurannan. AdWords-asiakkaat saavat selville niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka napsauttivat heidän mainostaan ja jotka ohjattiin sivulle, jossa on konversioseurantatunniste. He eivät kuitenkaan saa mitään tietoja, joita voidaan käyttää käyttäjien henkilökohtaiseen tunnistamiseen.
   6. Voimme integroida kolmannen osapuolen mainoksia Googlen markkinointipalvelun "DoubleClick" perusteella. DoubleClick käyttää evästeitä, jotta Google ja sen yhteistyökumppaneiden verkkosivustot voivat näyttää mainoksia, jotka perustuvat käyttäjien vierailuihin tällä verkkosivustolla tai muilla verkkosivustoilla Internetissä.
   7. Voimme integroida kolmannen osapuolen mainoksia Googlen markkinointipalvelun "AdSense" perusteella. AdSense käyttää evästeitä, jotta Google ja sen yhteistyökumppaneina olevat verkkosivustot voivat näyttää mainoksia, jotka perustuvat käyttäjien vierailuihin tällä verkkosivustolla tai muilla verkkosivustoilla Internetissä.
   8. Saatamme käyttää myös "Google Optimiser" -palvelua. Google Optimiser -palvelun avulla voimme seurata verkkosivuston eri muutosten vaikutuksia (esim. syöttökenttien, muotoilun jne. muutokset) osana niin sanottua A/B-testausta. Käyttäjien laitteisiin tallennetaan evästeitä näitä testitarkoituksia varten. Käsitellään vain pseudonymisoituja käyttäjätietoja.
   9. Voimme myös käyttää Google Tag Manageria integroidaksemme ja hallitaksemme Googlen analytiikka- ja markkinointipalveluja verkkosivustollamme.
   10. Lisätietoja Googlen harjoittamasta tietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin löydät yleiskatsaussivulta: https://policies.google.com/technologies/ads, Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessahttps://policies.google.com/privacyabrufbar.
   11. Jos haluat vastustaa Googlen markkinointipalveluiden kiinnostukseen perustuvaa mainontaa, voit käyttää Googlen tarjoamia asetus- ja kieltovaihtoehtoja: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Facebook, mukautetut kohderyhmät ja Facebookin markkinointipalvelut.
   1. Verkkotarjontamme analysointiin, optimointiin ja taloudelliseen toimintaan liittyvien oikeutettujen etujemme perusteella ja näitä tarkoituksia varten sosiaalisen verkoston Facebookin niin sanottu "Facebook-pikseli", jota hallinnoi Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, tai jos asut EU:ssa, Facebook Ireland Ltd., Facebook Ireland Ltd., Facebook Inc, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti ("Facebook") ("Facebook"
   2. ).
   3. Facebook on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tarjoaa siten takuun siitä, että se noudattaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)
   4. .
   5. Facebook-pikselin avulla Facebook pystyy määrittämään verkkotarjontamme kävijät kohderyhmäksi mainosten (ns. "Facebook-mainosten") näyttämistä varten. Näin ollen käytämme Facebook-pikseliä näyttääksemme asettamiamme Facebook-mainoksia vain niille Facebookin käyttäjille, jotka ovat myös osoittaneet kiinnostusta verkkotarjontaamme kohtaan tai joilla on tiettyjä ominaisuuksia (esim. kiinnostus tiettyihin aiheisiin tai tuotteisiin, jotka on määritetty vierailtujen verkkosivujen perusteella), jotka välitämme Facebookille (niin sanotut mukautetut kohderyhmät). Facebook-pikselin avulla haluamme myös varmistaa, että Facebook-mainoksemme vastaavat käyttäjien mahdollisia kiinnostuksen kohteita eivätkä ole ärsyttäviä.
   6. Facebook-pikselin avulla
   7. voimme myös seurata Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisia ja markkinatutkimustarkoituksia varten katsomalla, ovatko käyttäjät ohjautuneet verkkosivuillemme napsautettuaan Facebook-mainosta (niin sanottu "konversio"
   8. ).
   9. Lisäksi Facebook-pikseliä käytettäessä käytämme lisätoimintoa "laajennettu täsmäytys" (tiedot, kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet tai käyttäjien Facebook-tunnukset) kohderyhmien ("Mukautetut kohderyhmät" tai "samankaltaiset kohderyhmät") muodostamiseksi Facebookille (salattu). Lisätietoja "laajennetusta synkronoinnista
   10. ":
   11. https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).
   12. Käytämme myös sosiaalisen verkoston Facebook, Inc:n "Custom Audiences from File" -menettelyä. Tässä tapauksessa uutiskirjeen vastaanottajien sähköpostiosoitteet ladataan Facebookiin. Latausprosessi on salattu. Latausta käytetään ainoastaan Facebook-mainosten vastaanottajien määrittämiseen. Haluamme varmistaa, että mainokset näytetään vain käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita tiedoistamme ja palveluistamme
   13. .
   14. Facebook käsittelee tietoja Facebookin tietojenkäyttökäytäntöjen mukaisesti. Yleistä tietoa Facebook-mainosten näyttämisestä löytyy Facebookin tietojenkäyttöpolitiikasta: https://www.facebook.com/policy.php. Tarkempia tietoja ja yksityiskohtia Facebook-pikselistä ja sen toiminnasta löydät Facebookin ohjeesta: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
   15. Voit vastustaa Facebook-pikselin keräämistä ja tietojesi käyttöä Facebook-mainosten näyttämiseen. Voit määrittää, minkä tyyppisiä mainoksia sinulle näytetään Facebookissa, menemällä Facebookin perustamalle sivulle ja noudattamalla siellä olevia käyttöperusteisen mainonnan asetuksia koskevia ohjeita: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Asetukset ovat alustariippumattomia, eli ne otetaan käyttöön kaikilla laitteilla, kuten pöytätietokoneilla tai mobiililaitteilla
   16. .
   17. Voit myös vastustaa tavoittavuuden mittaamiseen ja mainontaan käytettävien evästeiden käyttöä verkostomainonta-aloitteen deaktivointisivulla(http://optout.networkadvertising.org/) ja lisäksi yhdysvaltalaisella verkkosivustolla(http://www.aboutads.info/choices) tai eurooppalaisella verkkosivustolla(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
   18. )
   19. .
.
 • Facebookin sosiaaliset lisäosat
   1. Oikeutettujen etujemme perusteella (eli verkkotarjontamme analysointiin, optimointiin ja taloudelliseen toimintaan liittyvä etu 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla). GDPR) sosiaalisen verkoston facebook.com sosiaalisia liitännäisiä ("liitännäiset"), jota ylläpitää Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti ("Facebook"). Liitännäiset voivat näyttää vuorovaikutuselementtejä tai sisältöä (esim. videoita, grafiikkaa tai tekstiosuuksia), ja ne ovat tunnistettavissa jostakin Facebookin logosta (valkoinen "f" sinisellä laatalla, ilmaisu "Tykkää", "Gefällt mir" tai "peukku ylös" -merkki) tai ne on merkitty lisäyksellä "Facebook Social Plugin". Facebookin sosiaalisten liitännäisten luettelo ja ulkonäkö on nähtävissä täällä: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
   2. Facebook on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tarjoaa siten takuun siitä, että se noudattaa Euroopan tietosuojalainsäädäntöä(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
   3. Kun käyttäjä käyttää tämän verkkopalvelun toimintoa, joka sisältää tällaisen lisäosan, hänen laitteensa muodostaa suoran yhteyden Facebookin palvelimiin. Facebook välittää laajennuksen sisällön suoraan käyttäjän laitteeseen ja integroi sen verkkopalveluun. Käsitellyistä tiedoista voidaan luoda käyttäjäprofiileja. Meillä ei siis ole vaikutusta niiden tietojen laajuuteen, joita Facebook kerää tämän lisäosan avulla, ja siksi tiedotamme käyttäjille tietämyksemme mukaan.
   4. Integroimalla liitännäiset Facebook saa tiedon siitä, että käyttäjä on siirtynyt verkkotarjouksen vastaavalle sivulle. Jos käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, Facebook voi määrittää vierailun hänen Facebook-tililleen. Jos käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa liitännäisten kanssa, esimerkiksi klikkaamalla Tykkää-painiketta tai jättämällä kommentin, vastaavat tiedot siirretään suoraan laitteesta Facebookiin ja tallennetaan sinne. Jos käyttäjä ei ole Facebookin jäsen, Facebook voi silti selvittää hänen IP-osoitteensa ja tallentaa sen. Facebookin mukaan Saksassa tallennetaan vain anonymisoitu IP-osoite.
   5. Tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus, Facebookin suorittama tietojen jatkokäsittely ja käyttö sekä käyttäjien yksityisyyden suojaamiseen liittyvät oikeudet ja asetusvaihtoehdot löytyvät Facebookin tietosuojaselosteesta: https://www.facebook.com/about/privacy/.
   6. Jos käyttäjä on Facebookin jäsen eikä halua Facebookin keräävän hänestä tietoja tämän verkkopalvelun kautta ja yhdistävän niitä Facebookiin tallennettuihin jäsentietoihinsa, hänen on kirjauduttava ulos Facebookista ja poistettava evästeet ennen verkkopalvelumme käyttöä. Lisäasetuksia ja vastalauseita tietojen käyttämisestä mainostarkoituksiin voi tehdä Facebook-profiilin asetuksissa: https://www.facebook.com/settings?tab=ads tai Yhdysvaltain sivustollahttp://www.aboutads.info/choices/ tai EU:n sivustollahttp://www.youronlinechoices.com/. Asetukset ovat alustariippumattomia, eli ne otetaan käyttöön kaikilla laitteilla, kuten pöytätietokoneilla tai mobiililaitteilla.
 • Jetpack (WordPress-tilastot)
   1. Perustuen oikeutettuihin etuihimme (eli verkkotarjontamme analysointiin, optimointiin ja taloudelliseen toimintaan liittyvään etuun yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla) käytämme Jetpack-lisäosaa. GDPR) Jetpack-lisäosaa (tässä alatoiminto "Wordpress Stats"), joka integroi työkalun kävijöiden pääsyn tilastollista arviointia varten ja jonka tarjoaa Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack käyttää niin sanottuja "evästeitä", tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla verkkosivuston käyttöä voidaan analysoida.
   2. Automattic on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tarjoaa siten takuun siitä, että se noudattaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).
   3. Evästeen tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi tallennetaan Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle. Käsitellyistä tiedoista voidaan luoda käyttäjäprofiileja, mutta niitä käytetään vain analyyseihin eikä mainostarkoituksiin. Lisätietoja on Automatticin tietosuojakäytännössä: https://automattic.com/privacy/ ja tietoja Jetpack-evästeistä: https://jetpack.com/support/cookies/.
 • etracker
   1. Perustuen oikeutettuihin etuihimme (eli kiinnostus verkkotarjontamme analysointiin, optimointiin ja taloudelliseen toimintaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla) käytämme analyysipalvelua "etracker". GDPR) etracker GmbH:n analyysipalvelu "etracker", Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg.
   2. Etrackerin käsittelemiä tietoja voidaan käyttää pseudonyymillä varustettujen käyttäjäprofiilien luomiseen. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää evästeitä. Evästeiden avulla selaimesi voidaan tunnistaa. Etracker-tekniikoiden avulla kerättyjä tietoja ei käytetä verkkosivujemme kävijöiden henkilökohtaiseen tunnistamiseen ilman asianomaisen henkilön erikseen antamaa suostumusta, eikä niitä yhdistetä salanimen kantajaa koskeviin henkilötietoihin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään vain meitä varten, eli niitä ei yhdistetä muiden verkkotarjousten yhteydessä kerättyihin henkilötietoihin.
   3. Voit milloin tahansa vastustaa tietojen keräämistä ja tallentamista tulevaisuutta varten. Jos haluat vastustaa kävijätietojesi keräämistä ja tallentamista tulevaisuudessa, voit hankkia etrackerilta seuraavan linkin kautta opt-out-evästeen, joka estää etrackeria keräämästä ja tallentamasta kävijätietojasi selaimestasi tulevaisuudessa: http://www.etracker.de/privacy?et=Account-ID.
   4. Opt-out asettaa etrackerin opt-out-evästeen nimellä "cntcookie". Älä poista tätä evästettä niin kauan kuin haluat säilyttää vastustuksesi. Lisätietoja on etrackerin tietosuojakäytännössä: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
 • Criteo
   1. Käytämme oikeutettujen etujemme perusteella (eli verkkotarjontamme analysointiin, optimointiin ja taloudelliseen toimintaan liittyvä etu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla) palveluntarjoajan Criteo GmbH, GewO. GDPR), käytämme palveluntarjoajan Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 München, Saksa, palveluja.
   2. Criteon palveluiden avulla voimme näyttää mainoksia verkkosivustollamme ja verkkosivustollamme kohdennetummin, jotta käyttäjille voidaan esittää vain sellaisia mainoksia, jotka mahdollisesti vastaavat heidän kiinnostuksen kohteitaan. Jos käyttäjälle näytetään esimerkiksi mainoksia tuotteista, joista hän on osoittanut kiinnostusta muilla verkkosivustoilla, tätä kutsutaan "uudelleenmarkkinoinniksi". Tätä tarkoitusta varten Criteo suorittaa suoraan Criteon koodin ja niin sanotut (uudelleen)markkinointitunnisteet (näkymättömät grafiikat tai koodit, jotka tunnetaan myös nimellä "web beacons") integroidaan verkkosivustoon, kun meidän ja muiden Criteon aktiivisten verkkosivustojen käyttäjiä käytetään. Niiden avulla käyttäjän laitteeseen tallennetaan yksittäinen eväste eli pieni tiedosto (evästeiden sijasta voidaan käyttää myös vastaavia tekniikoita). Tämä tiedosto tallentaa, millä verkkosivustoilla käyttäjä on vieraillut, mistä sisällöstä hän on kiinnostunut ja mitä tarjouksia hän on napsauttanut, sekä teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, viittaavista verkkosivustoista, vierailun ajankohdasta ja muita verkkotarjouksen käyttöä koskevia tietoja. Criteo voi myös yhdistää edellä mainitut tiedot muista lähteistä saatuihin tietoihin. Jos käyttäjä myöhemmin vierailee muilla verkkosivustoilla, hänelle voidaan näyttää hänen mielenkiinnon kohteidensa mukaan räätälöityjä mainoksia.
   3. Lisätietoja sekä mahdollisuudet vastustaa Criteon suorittamaa tietojen keräämistä löytyvät Criteon tietosuojakäytännöstä: http://www.criteo.com/de/privacy/.
 • Amazonin kumppanuusohjelma
   1. Perustumme oikeutettuihin etuihimme (eli verkkotarjontamme taloudelliseen toimintaan liittyvään etuun 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla). GDPR), osallistumme Amazonin EU-kumppanuusohjelmaan, jonka tarkoituksena on tarjota verkkosivustoille väline, jonka kautta voidaan ansaita mainoskustannuksia sijoittamalla mainoksia ja linkkejä Amazon.de-sivustolle. Amazon käyttää evästeitä tilausten alkuperän seuraamiseen. Amazon voi muun muassa tunnistaa, että olet napsauttanut tällä verkkosivustolla olevaa kumppanilinkkiä.
   2. Lisätietoja Amazonin tietojen käytöstä on yrityksen tietosuojakäytännössä: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
 • Uutiskirje
   1. Seuraavilla tiedoilla ilmoitamme sinulle uutiskirjeemme sisällöstä sekä rekisteröinti-, lähetys- ja tilastollisesta arviointimenettelystä ja vastustamisoikeuksistasi. Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sen vastaanottamisen ja kuvatut menettelyt.
   2. Uutiskirjeen sisältö: Lähetämme uutiskirjeitä, sähköposteja ja muita sähköisiä ilmoituksia, joissa on mainostietoja (jäljempänä "uutiskirje"), vain vastaanottajan suostumuksella tai laillisella luvalla. Jos uutiskirjeen sisältö on kuvattu erikseen uutiskirjeeseen rekisteröitymisen yhteydessä, se on ratkaisevaa käyttäjän suostumuksen kannalta. Muutoin uutiskirjeemme sisältävät tietoa tuotteistamme, tarjouksistamme, kampanjoistamme ja yrityksestämme.
   3. Double opt-in ja kirjaaminen: Uutiskirjeeseemme rekisteröityminen tapahtuu niin sanotussa double opt-in -menettelyssä. Tämä tarkoittaa, että rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään vahvistamaan rekisteröitymisesi. Tämä vahvistus on välttämätön, jotta kukaan ei voi rekisteröityä muiden ihmisten sähköpostiosoitteilla. Uutiskirjeen tilaukset kirjataan lokiin, jotta rekisteröintiprosessi voidaan todistaa lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Tähän sisältyy rekisteröinnin ja vahvistuksen ajankohdan sekä IP-osoitteen tallentaminen. Myös postituspalvelun tarjoajan tallentamiin tietoihin tehdyt muutokset kirjataan.
   4. Postituspalvelun tarjoaja: Uutiskirjeen lähettää ActiveCampaign, LLC ("ActiveCampaign"), jäljempänä "postituspalvelun tarjoaja". Voit tutustua postituspalvelun tarjoajan tietosuojakäytäntöön täällä: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.
   5. Lisäksi postituspalvelun tarjoaja voi omien tietojensa mukaan käyttää näitä tietoja pseudonyymissä muodossa, eli ilman käyttäjää, omien palvelujensa optimointiin tai parantamiseen, esimerkiksi uutiskirjeen lähettämisen ja esittämisen tekniseen optimointiin tai tilastollisiin tarkoituksiin sen määrittämiseksi, mistä maista vastaanottajat ovat kotoisin. Postituspalvelun tarjoaja ei kuitenkaan käytä uutiskirjeen vastaanottajien tietoja kirjoittaakseen heille itse tai luovuttaakseen niitä kolmansille osapuolille.
   6. Rekisteröintitiedot: Uutiskirjeeseen rekisteröitymiseksi riittää, että ilmoitat sähköpostiosoitteesi. Vaihtoehtoisesti pyydämme sinua antamaan nimen, jotta voimme puhutella sinua henkilökohtaisesti uutiskirjeessä.
   7. Suorituskyvyn mittaus: Uutiskirjeet sisältävät niin sanotun "web-beacon" eli pikselin kokoisen tiedoston, joka haetaan postituspalvelun tarjoajan palvelimelta, kun uutiskirje avataan. Osana tätä hakua kerätään aluksi teknisiä tietoja, kuten tietoja selaimesta ja järjestelmästäsi sekä IP-osoitteesi ja hakuajankohta. Näitä tietoja käytetään palveluiden tekniseen parantamiseen teknisten tietojen perusteella tai kohderyhmien ja niiden lukukäyttäytymisen perusteella, jotka perustuvat niiden hakupaikkoihin (jotka voidaan määrittää IP-osoitteen avulla) tai hakuaikoihin. Tilastollisiin tutkimuksiin kuuluu myös sen määrittäminen, avataanko uutiskirjeet, milloin ne avataan ja mitä linkkejä klikataan. Teknisistä syistä nämä tiedot voidaan yhdistää yksittäisiin uutiskirjeen vastaanottajiin. Meidän tai postituspalvelun tarjoajan pyrkimyksenä ei kuitenkaan ole tarkkailla yksittäisiä käyttäjiä. Analyysit auttavat meitä pikemminkin tunnistamaan käyttäjiemme lukutottumukset ja mukauttamaan sisältöämme heille tai lähettämään erilaista sisältöä käyttäjien kiinnostuksen mukaan.
   8. Saksa: Uutiskirje lähetetään ja sen onnistumista mitataan vastaanottajan suostumuksen perusteella UWG:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan sekä 7 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti tai UWG:n 7 §:n 3 momentin mukaisen laillisen valtuutuksen perusteella.
   9. Itävalta: Uutiskirje lähetetään ja sen menestystä mitataan vastaanottajien suostumuksen perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 107 §:n 2 momentin (TKG) mukaisesti tai 107 §:n 2 ja 3 momentin (TKG) mukaisen laillisen valtuutuksen perusteella.
   10. Rekisteröitymisprosessi kirjataan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisten oikeutettujen etujemme perusteella, ja se toimii todisteena suostumuksesta saada uutiskirje.
   11. Peruuttaminen/peruuttaminen - Voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeemme vastaanottamisen eli peruuttaa suostumuksesi. Löydät linkin uutiskirjeen peruuttamista varten jokaisen uutiskirjeen lopusta. Jos käyttäjät ovat vain rekisteröityneet uutiskirjeen tilaajiksi ja peruuttaneet rekisteröinnin, heidän henkilötietonsa poistetaan.
 • Kolmansien osapuolten palvelujen ja sisällön integrointi
  1. Perustuen oikeutettuihin etuihimme (eli verkkotarjontamme analysointiin, optimointiin ja taloudelliseen toimintaan liittyvään etuun yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla) käytämme verkkotarjontamme sisällä kolmansien osapuolten sisältöä tai palvelutarjouksia. GDPR) kolmansien osapuolten tarjoajien sisältöä tai palvelutarjouksia, jotta voimme integroida niiden sisältöä ja palveluja, kuten videoita tai fontteja (jäljempänä yhtenäisesti "sisältö"). Tämä edellyttää aina, että tämän sisällön kolmannen osapuolen tarjoajat tunnistavat käyttäjän IP-osoitteen, sillä ilman IP-osoitetta ne eivät voisi lähettää sisältöä selaimelle. IP-osoite tarvitaan siis tämän sisällön näyttämiseen. Pyrimme käyttämään vain sellaista sisältöä, jonka tarjoajat käyttävät IP-osoitetta vain sisällön toimittamiseen. Kolmannet palveluntarjoajat voivat myös käyttää niin sanottuja pikselitunnisteita (näkymätöntä grafiikkaa, joka tunnetaan myös nimellä "web beacons") tilastollisiin tai markkinointitarkoituksiin. Pikselitunnisteiden avulla voidaan analysoida esimerkiksi tämän verkkosivuston sivujen kävijäliikennettä. Pseudonyymit tiedot voidaan tallentaa myös evästeisiin käyttäjän laitteeseen, ja ne voivat sisältää muun muassa teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, viittaavista verkkosivustoista, vierailun ajankohdasta ja muita tietoja verkkotarjontamme käytöstä sekä olla yhteydessä muista lähteistä saatuihin vastaaviin tietoihin.
  2. Seuraavassa esityksessä on yleiskatsaus kolmansien osapuolten palveluntarjoajiin ja niiden sisältöön sekä linkit niiden tietosuojaselosteisiin, jotka sisältävät lisätietoja tietojen käsittelystä ja joissakin jo tässä mainituissa tapauksissa opt-out-vaihtoehtoja:
 • Jos asiakkaamme käyttävät kolmansien osapuolten maksupalveluja (esim. PayPal tai Sofortüberweisung), sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluntarjoajien ehtoja ja tietosuojailmoituksia, jotka ovat nähtävissä kyseisillä verkkosivustoilla tai tapahtumasovelluksissa.
 • Kolmannen osapuolen tarjoajan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google Maps" -palvelun tarjoamat kartat. Tietosuojaseloste: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Google+-palvelun toiminnot on integroitu verkkotarjontaamme. Näitä toimintoja tarjoaa kolmannen osapuolen tarjoaja Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jos olet kirjautunut Google+-tilillesi, voit linkittää sivujemme sisällön Google+-profiiliisi klikkaamalla Google+-painiketta. Näin Google voi yhdistää vierailusi sivuillamme käyttäjätiliisi. Haluamme huomauttaa, että sivujen tarjoajana meillä ei ole tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä tai niiden käytöstä Google+:ssa. Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Instagram-palvelun toiminnot on integroitu verkkotarjontaamme. Näitä toimintoja tarjoaa Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jos olet kirjautunut Instagram-tilillesi, voit linkittää sivujemme sisällön Instagram-profiiliisi napsauttamalla Instagram-painiketta. Näin Instagram voi yhdistää vierailusi sivuillamme käyttäjätiliisi. Haluamme huomauttaa, että sivujen tarjoajana meillä ei ole tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä tai niiden käytöstä Instagramissa. Tietosuojakäytäntö:http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • Käytämme verkkotarjonnassamme LinkedIn-verkoston markkinointitoimintoja (ns. "LinkedIn Insight Tag"). Palveluntarjoaja on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Aina kun jokin LinkedIn-toimintoja sisältävä sivumme avautuu, muodostetaan yhteys LinkedInin palvelimiin. LinkedIn saa IP-osoitteesi avulla tiedon siitä, että olet vieraillut verkkosivuillamme. LinkedIn Insight Tagin avulla voimme erityisesti analysoida kampanjoidemme onnistumista LinkedInissä tai määrittää niille kohderyhmiä sen perusteella, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa verkkotarjontamme kanssa. Jos olet rekisteröitynyt LinkedIniin, LinkedIn voi määrittää vuorovaikutuksesi verkkotarjontamme kanssa käyttäjätilillesi. Vaikka napsauttaisit LinkedInin "Suosittele"-painiketta ja olisit kirjautuneena LinkedIn-tilillesi, LinkedIn pystyy yhdistämään vierailusi verkkosivustollamme sinuun ja käyttäjätiliisi. LinkedIn on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tarjoaa siten takuun siitä, että se noudattaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Tietosuojaseloste: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Käytämme sosiaalisen verkoston Pinterestin sosiaalisia liitännäisiä, joita ylläpitää Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Kun vierailet sivulla, joka sisältää tällaisen laajennuksen, selaimesi muodostaa suoran yhteyden Pinterestin palvelimiin. Lisäosa lähettää lokitietoja Pinterestin Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle. Nämä lokitiedot voivat sisältää IP-osoitteesi, sellaisten vierailtujen verkkosivujen osoitteet, jotka sisältävät myös Pinterest-toimintoja, selaimen tyypin ja asetukset, pyynnön päivämäärän ja kellonajan, Pinterestin käytön ja evästeet. Tietosuojakäytäntö: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Twitter-palvelun tai -alustan (jäljempänä "Twitter") toimintoja voidaan integroida verkkotarjontaamme. Twitter on palvelu, jonka tarjoaa Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Toimintoihin kuuluu Twitterissä olevien julkaisujemme esittäminen verkkotarjontamme sisällä, linkki profiiliin Twitterissä ja mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa Twitterin julkaisujen ja toimintojen kanssa sekä sen mittaaminen, saavuttavatko käyttäjät verkkotarjontamme meidän Twitterissä asettamiemme mainosten kautta (ns. konversiomittaus). Twitter on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tarjoaa siten takuun siitä, että se noudattaa Euroopan tietosuojalainsäädäntöä(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Tietosuojakäytäntö: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization.
 • Käytämme sosiaalisia liitännäisiä sosiaalisesta verkostosta Tumblr, jota ylläpitää Tumblr, Inc. osoitteessa 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, USA ("Tumblr "). Kun vierailet sivulla, joka sisältää tällaisen laajennuksen, selaimesi muodostaa suoran yhteyden Tumblr-palvelimiin. Lisäosa lähettää lokitietoja Yhdysvalloissa sijaitsevalle Tumblr-palvelimelle. Nämä lokitiedot voivat sisältää IP-osoitteesi, sellaisten vierailtujen verkkosivujen osoitteet, jotka sisältävät myös Tumblr-toimintoja, selaimen tyypin ja asetukset, pyynnön päivämäärän ja kellonajan, Tumblrin käytön ja evästeet. Tietosuojakäytäntö: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
 • Käytämme XING-verkon toimintoja. Palveluntarjoaja on XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hampuri, Saksa. Joka kerta, kun käytetään jotakin Xing-toimintoja sisältävää sivuamme, muodostetaan yhteys Xing-palvelimiin. Tietojemme mukaan tässä yhteydessä ei tallenneta henkilötietoja. Erityisesti IP-osoitteita ei tallenneta eikä käyttökäyttäytymistä arvioida. Tietosuojakäytäntö: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • Verkkosivujen analysointi ja optimointi Hotjar-palvelun avulla, jonka tarjoaa kolmannen osapuolen palveluntarjoaja Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Eurooppa. Hotjar-palvelun avulla voidaan seurata liikkeitä sivustoilla, joilla Hotjaria käytetään (ns. lämpökartat). On esimerkiksi mahdollista tunnistaa, kuinka pitkälle käyttäjät vierittävät ja mitä painikkeita käyttäjät klikkaavat ja kuinka usein. Myös tekniset tiedot, kuten valittu kieli, järjestelmä, näytön resoluutio ja selaintyyppi, tallennetaan. Käyttäjäprofiileja voidaan luoda ainakin väliaikaisesti verkkosivustollamme käynnin aikana. Hotjaria voidaan käyttää myös palautteen saamiseen suoraan verkkosivuston käyttäjiltä. Näin saamme arvokasta tietoa, jonka avulla voimme tehdä verkkosivustoistamme entistä nopeampia ja asiakasystävällisempiä. Tietosuojakäytäntö: https://www.hotjar.com/privacy. Opt-out: https://www.hotjar.com/opt-out
 • JavaScript-kehyksen "jQuery" ulkoinen koodi, jonka tarjoaa kolmannen osapuolen jQuery Foundation,https://jquery.org.