Preskoči na vsebino

Dobrodošli v pravilniku o zasebnosti Smarticle.

Smarticle je ponudba podjetja 3D-Zeitschrift GmbH

Zadnjič spremenjeno: 19. julij 2018

Ko uporabljate storitve Smarticle, nam zaupate svoje podatke. Ta politika zasebnosti pojasnjuje naravo, obseg in namen obdelave osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: podatki) v okviru naše spletne ponudbe in povezanih spletnih mest, funkcij in vsebin ter zunanjih spletnih prisotnosti, kot je naš profil na družabnih omrežjih. (v nadaljevanju skupaj imenovani "spletna ponudba"). V zvezi z uporabljenimi izrazi, kot so "osebni podatki" ali njihova "obdelava", se sklicujemo na opredelitve iz člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

3D-Zeitschrift GmbH

Smarticle

Dachsteinstr 6
83373 Taching am See
Taching am See, Nemčija

Generalni direktor: Holger Meyer
E-naslov: hello@smarticle.com

Vpis v register
Vpis v poslovni register
Registrsko sodišče: AG Traunstein
Registrska številka: HRB 28456

Identifikacijska številka za prometni davek
Identifikacijska številka za prometni davek v skladu s členom 27 a zakona o prometnem davku: DE813571278

Vrste obdelanih podatkov

 • Podatki o zalogah (npr. imena, naslovi).
 • Kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke).
 • Podatki o vsebini (npr. besedilni zapisi, fotografije, videoposnetki).
 • Podatki o pogodbi (npr. predmet pogodbe, rok, kategorija strank).
 • Podatki o plačilih (npr. bančni podatki, zgodovina plačil).
 • Podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa).
 • Meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).

Posebne vrste podatkov se ne obdelujejo (člen 9(1) GDPR).

Kategorije posameznikov, na katere obdelava podatkov vpliva:

 • Stranke / zainteresirane strani / dobavitelji.
 • Obiskovalci in uporabniki spletne ponudbe.

V nadaljevanju posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, skupno imenujemo tudi "uporabniki".

Namen obdelave

 • Zagotavljanje spletnega mesta, njegove vsebine in funkcij.
 • Zagotavljanje pogodbenih storitev, servisnih storitev in skrbi za stranke.
 • Odgovarjanje na poizvedbe in komuniciranje z uporabniki.
 • Trženje, oglaševanje in tržne raziskave.
 • Varnostni ukrepi.
 • Ustrezne pravne podlage

V skladu s členom 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov vas obveščamo o pravnih podlagah naše obdelave podatkov. Če pravna podlaga ni navedena v pravilniku o zasebnosti, velja naslednje Pravna podlaga za pridobitev privolitve sta člen 6(1)(a) in člen 7 GDPR, pravna podlaga za obdelavo za izvajanje naših storitev in pogodbenih ukrepov ter odgovarjanje na poizvedbe je člen 6(1)(b) GDPR, pravna podlaga za obdelavo za izpolnjevanje naših pravnih obveznosti je člen 6(1)(c) GDPR, pravna podlaga za obdelavo za zaščito naših zakonitih interesov pa je člen 6(1)(f) GDPR. Če obdelava osebnih podatkov zahteva življenjske interese posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe, je pravna podlaga člen 6(1)(d) SUVP.

 • Spremembe in posodobitve pravilnika o zasebnosti

Prosimo vas, da se redno seznanjate z vsebino naše politike zasebnosti. Politiko zasebnosti bomo spremenili takoj, ko bo to potrebno zaradi sprememb pri obdelavi podatkov, ki jo izvajamo. Obvestili vas bomo takoj, ko bodo spremembe zahtevale vaše dejanje sodelovanja (npr. soglasje) ali drugo individualno obvestilo.

 • Varnostni ukrepi

Sprejemamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe v skladu z 32. členom SUVP, pri čemer upoštevamo stanje tehnike, stroške izvajanja ter naravo, obseg, kontekst in namene obdelave ter različno verjetnost in resnost tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, da bi zagotovili raven varnosti, primerno tveganju; ukrepi vključujejo zlasti zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov z nadzorom fizičnega dostopa do podatkov ter dostopa, vnosa, razkritja, varovanja razpoložljivosti in njihove ločitve. Poleg tega smo vzpostavili postopke, ki zagotavljajo uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, izbris podatkov in odzivanje na grožnje s podatki. Poleg tega varstvo osebnih podatkov upoštevamo že pri razvoju ali izbiri strojne in programske opreme ter postopkov v skladu z načelom varstva podatkov z oblikovanjem tehnologije in varstvu podatkov prijaznimi privzetimi nastavitvami (člen 25 GDPR).

Varnostni ukrepi vključujejo zlasti šifriran prenos podatkov med vašim brskalnikom in našim strežnikom.

 • Sodelovanje z obdelovalci in tretjimi osebami

Če podatke v okviru naše obdelave razkrijemo drugim osebam in podjetjem (obdelovalcem ali tretjim osebam), jim jih posredujemo ali jim kako drugače omogočimo dostop do podatkov, to storimo le na podlagi zakonskega dovoljenja (npr. če je prenos podatkov tretjim osebam, kot so ponudniki plačilnih storitev, potreben za izpolnitev pogodbe v skladu s členom 6(1)(b) GDPR), ste v to privolili, to določa zakonska obveznost ali na podlagi naših legitimnih interesov (npr. pri uporabi zastopnikov, spletnih gostiteljev itd.).

Če tretjim osebam naročimo obdelavo podatkov na podlagi tako imenovane "pogodbe o obdelavi naročila", to storimo na podlagi 28. člena GDPR.

 • Prenosi v tretje države

Če podatke obdelujemo v tretji državi (tj. zunaj Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP)) ali če se to zgodi v okviru uporabe storitev tretjih oseb ali razkritja ali prenosa podatkov tretjim osebam, se to zgodi le, če je to storjeno zaradi izpolnjevanja naših (pred)pogodbenih obveznosti, na podlagi vašega soglasja, na podlagi pravne obveznosti ali na podlagi naših zakonitih interesov. Na podlagi zakonskih ali pogodbenih pooblastil podatke obdelujemo ali jih damo obdelati v tretji državi le, če so izpolnjene posebne zahteve iz člena 44 in naslednjih. Splošne uredbe o varstvu podatkov. To na primer pomeni, da obdelava poteka na podlagi posebnih jamstev, kot je uradno priznana določitev ravni varstva podatkov, ki ustreza EU (npr. za ZDA prek "zasebnostnega ščita"), ali izpolnjevanje uradno priznanih posebnih pogodbenih obveznosti (t. i. "standardnih pogodbenih klavzul").

 • Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
   1. V skladu s 15. členom GDPR imate pravico zahtevati potrditev, ali se zadevni podatki obdelujejo, in zahtevati informacije o teh podatkih ter dodatne informacije in kopijo podatkov.
   2. V skladu s tem imate. 16. člena GDPR imate pravico zahtevati dopolnitev podatkov v zvezi z vami ali popravek netočnih podatkov v zvezi z vami.
   3. V skladu s čl. 17 GDPR imate pravico zahtevati, da se zadevni podatki nemudoma izbrišejo, oziroma zahtevati omejitev obdelave podatkov v skladu s čl. 18 GDPR.
   4. V skladu s členom 20 GDPR imate pravico zahtevati prejem podatkov v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali, in zahtevati njihov prenos k drugim upravljavcem.
   5. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu v skladu s 77. členom GDPR.
 • Pravica do preklica
   1. V skladu s tretjim odstavkom 7. člena GDPR imate pravico do preklica privolitve z učinkom za prihodnost.
 • Pravica do ugovora
   1. V skladu s členom 21 GDPR lahko kadar koli ugovarjate prihodnji obdelavi podatkov v zvezi z vami. Zlasti lahko ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja.
 • Piškotki in pravica do ugovora za neposredno trženje
   1. Uporabljamo začasne in trajne piškotke, tj. majhne datoteke, ki so shranjene v napravah uporabnikov (za razlago izraza in funkcije glejte zadnji razdelek te politike zasebnosti). Nekateri piškotki se uporabljajo v varnostne namene ali so potrebni za delovanje naših spletnih storitev (npr. za prikaz spletne strani) ali za shranjevanje odločitve uporabnika ob potrditvi pasice s piškotki. Poleg tega mi ali naši tehnološki partnerji uporabljamo piškotke za namene merjenja dosega in trženja, o čemer so uporabniki obveščeni v okviru te politike zasebnosti.
   2. Splošni ugovor proti uporabi piškotkov, ki se uporabljajo za namene spletnega trženja, lahko za številne storitve, zlasti v primeru sledenja, izjavite na ameriški spletni stranihttp://www.aboutads.info/choices/oderna spletni strani EUhttp://www.youronlinechoices.com/. Poleg tega je shranjevanje piškotkov mogoče doseči tako, da jih izklopite v nastavitvah brskalnika. Upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta.
 • Brisanje podatkov
   1. Podatki, ki jih obdelujemo, bodo izbrisani ali bo njihova obdelava omejena v skladu s 17. in 18. členom GDPR. Če v tej politiki zasebnosti ni izrecno navedeno drugače, bodo podatki, ki jih hranimo, izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za predvideni namen in izbris ne bo v nasprotju z zakonskimi obveznostmi hrambe. Če podatki ne bodo izbrisani, ker so potrebni za druge in zakonsko dopustne namene, bo njihova obdelava omejena. To pomeni, da so podatki blokirani in se ne obdelujejo za druge namene. To velja na primer za podatke, ki jih je treba hraniti zaradi komercialne ali davčne zakonodaje.
   2. Nemčija: V skladu z zakonskimi zahtevami se podatki hranijo 6 let v skladu s členom 257(1) HGB (poslovne knjige, popisi, otvoritvene bilance, letni računovodski izkazi, poslovna pisma, računovodski kuponi itd.) in 10 let v skladu s členom 147(1) AO (poslovne knjige, evidence, poslovna poročila, računovodski kuponi, poslovna in poslovna pisma, dokumenti, pomembni za obdavčitev itd.)
   3. Avstrija: V skladu z zakonskimi zahtevami se hranijo zlasti 7 let v skladu s členom 132(1) BAO (računovodski dokumenti, računi/fakture, obračuni, potrdila, poslovne listine, izkaz prihodkov in odhodkov itd), 22 let v zvezi z nepremičninami in 10 let za dokumente v zvezi z elektronsko opravljenimi storitvami, telekomunikacijami, radijskimi in televizijskimi storitvami, ki se opravljajo za nepodjetnike v državah članicah EU in za katere se uporablja storitev Mini-One-Stop-Shop (MOSS).
 • Zagotavljanje pogodbenih storitev
   1. Obdelujemo popisne podatke (npr. imena in naslove ter kontaktne podatke uporabnikov), pogodbene podatke (npr. uporabljene storitve, imena kontaktnih oseb, podatke o plačilih) za namen izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti in storitev v skladu s členom 6(1)(b). GDPR. Vnosi, ki so v spletnih obrazcih označeni kot obvezni, so potrebni za sklenitev pogodbe.
   2. Uporabniki lahko po želji ustvarijo uporabniški račun, v katerem si lahko ogledajo zlasti svoja naročila. V okviru postopka registracije se uporabnikom sporočijo zahtevani obvezni podatki. Uporabniški računi niso javni in jih iskalniki ne morejo indeksirati. Če so uporabniki preklicali svoj uporabniški račun, bodo njihovi podatki v zvezi z uporabniškim računom izbrisani, če je njihova hramba potrebna zaradi komercialnih ali davčnopravnih razlogov v skladu s členom 6(1)(c) GDPR. Uporabniki so odgovorni, da v primeru odpovedi pred koncem pogodbe naredijo varnostno kopijo svojih podatkov. Pooblaščeni smo, da nepovratno izbrišemo vse uporabniške podatke, shranjene v času trajanja pogodbe.
   3. Naslov IP in čas posameznega dejanja uporabnika shranjujemo kot del registracije in obnovljene prijave ter uporabe naših spletnih storitev. Ti podatki so shranjeni na podlagi naših zakonitih interesov in interesov uporabnika za zaščito pred zlorabo in drugo nepooblaščeno uporabo. Ti podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen če je to potrebno za uveljavljanje naših zahtevkov ali če obstaja zakonska obveznost v skladu s členom 6(1)(c) GDPR.
   4. Podatke o uporabi (npr. obiskana spletna mesta v naši spletni ponudbi, zanimanje za naše izdelke) in podatke o vsebini (npr. vnosi v kontaktni obrazec ali uporabniški profil) obdelujemo za namene oglaševanja v uporabniškem profilu, npr. za prikazovanje informacij o izdelkih uporabnikom na podlagi storitev, ki so jih doslej uporabljali.
   5. Izbris se izvede po izteku zakonskih garancijskih in primerljivih obveznosti, potreba po shranjevanju podatkov se preveri vsaka tri leta; v primeru zakonskih obveznosti arhiviranja se izbris izvede po njihovem izteku (konec obveznosti hrambe po trgovinskem pravu (6 let) in davčnem pravu (10 let)); podatki v uporabniškem računu ostanejo do njihovega izbrisa.
 • Kreditni podatki
  1. V primeru predplačil (npr. pri nakupu na račun) si pridržujemo pravico, da zaradi varovanja naših zakonitih interesov od specializiranih storitvenih podjetij (kreditnih agencij) pridobimo podatke o identiteti in boniteti za namen ocene kreditnega tveganja na podlagi matematično-statističnih postopkov.
  2. Kot del kreditnega poročila posredujemo naslednje osebne podatke stranke (ime in priimek, poštni naslov, datum rojstva, podatke o vrsti pogodbe, bančne podatke) naslednjim kreditnim agencijam:
   1. Informacije, prejete od kreditnih agencij, o statistični verjetnosti zamude pri plačilu obdelujemo v okviru ustrezne diskrecijske odločitve o vzpostavitvi, izvajanju in prekinitvi pogodbenega razmerja. Pridržujemo si pravico, da v primeru negativnega rezultata preverjanja kreditne sposobnosti zavrnemo plačilo na račun ali drugo predplačilo.
   2. Odločitev o tem, ali bomo plačali predplačilo, se v skladu z 22. členom SUVP sprejme izključno na podlagi avtomatizirane odločitve v posameznih primerih, ki jo naša programska oprema sprejme na podlagi informacij, ki jih zagotovi kreditna agencija.
   3. Če od vas pridobimo izrecno soglasje, je pravna podlaga za kreditno poročilo in posredovanje podatkov stranke kreditnim agencijam soglasje v skladu s členom 6(1)(a), 7 GDPR. Če soglasja ne pridobimo, je pravna podlaga naš zakoniti interes za varnost vaše terjatve za plačilo v skladu s členom 6(1)(f) GDPR. GDPR.
 • Vzpostavitev stika
   1. Ko stopite v stik z nami (prek kontaktnega obrazca ali e-pošte), se podatki uporabnika obdelujejo za obdelavo kontaktne poizvedbe in njeno obravnavo v skladu s členom 6(1)(b) GDPR.
   2. Podatki uporabnika se lahko shranijo v našem sistemu za upravljanje odnosov s strankami ("sistem CRM") ali v primerljivi organizaciji za poizvedbe.
   3. Uporabljamo sistem CRM "Helpdesk" ponudnika Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, ZDA) na podlagi naših zakonitih interesov (učinkovita in hitra obdelava poizvedb uporabnikov). V ta namen smo s podjetjem Help Scout sklenili pogodbo s tako imenovanimi standardnimi pogodbenimi klavzulami, v kateri se podjetje Help Scout zavezuje, da bo uporabniške podatke obdelovalo le v skladu z našimi navodili in da bo spoštovalo raven varstva podatkov EU. Help Scout ima tudi certifikat v okviru sporazuma o zasebnostnem ščitu in tako ponuja dodatno jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).
   4. Poizvedbe izbrišemo, če jih ne potrebujemo več. Potrebo preverimo vsaki dve leti; poizvedbe strank, ki imajo uporabniški račun, hranimo trajno, pri izbrisu pa se sklicujemo na podatke o uporabniškem računu. V primeru zakonskih obveznosti arhiviranja se izbriše po njihovem izteku (konec obveznosti hrambe po trgovinskem pravu (6 let) in davčnem pravu (10 let)).
 • Pripombe in prispevki
   1. Če uporabniki pustijo komentarje ali druge prispevke, se njihovi naslovi IP shranijo na podlagi naših zakonitih interesov v smislu člena 6(1)(f) GDPR za 7 dni. GDPR za 7 dni.
   2. To storimo zaradi naše varnosti v primeru, da bi kdo v komentarjih in prispevkih pustil nezakonito vsebino (žalitve, prepovedana politična propaganda itd.). V tem primeru smo lahko sami kazensko preganjani zaradi komentarja ali objave, zato nas zanima identiteta avtorja.
 • Pridobivanje profilnih slik iz sistema Gravatar

V naši spletni ponudbi in zlasti v blogu uporabljamo storitev Gravatar družbe Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, ZDA.

Gravatar je storitev, v kateri se lahko uporabniki registrirajo in shranijo slike profilov ter svoje e-poštne naslove. Če uporabniki v drugih spletnih predstavitvah (zlasti v blogih) pustijo objave ali komentarje z ustreznim e-poštnim naslovom, se lahko ob objavah ali komentarjih prikažejo njihove profilne slike. V ta namen se e-poštni naslov, ki ga posredujejo uporabniki, pošlje družbi Gravatar v šifrirani obliki, da se preveri, ali je zanj shranjen profil. To je edini namen posredovanja e-poštnega naslova in se ne bo uporabljal v noben drug namen, temveč bo nato izbrisan.

Gravatar se uporablja na podlagi naših zakonitih interesov v smislu člena 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov, saj s pomočjo Gravatarja avtorjem objav in komentarjev ponujamo možnost, da svoje objave prilagodijo s profilno sliko.

Družba Automattic je certificirana v okviru sporazuma o zasebnostnem ščitu in tako ponuja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

S prikazovanjem slik Gravatar izve naslov IP uporabnika, saj je ta potreben za komunikacijo med brskalnikom in spletno storitvijo. Dodatne informacije o zbiranju in uporabi podatkov s strani podjetja Gravatar so na voljo v politiki zasebnosti podjetja Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Če uporabniki ne želijo, da se v komentarjih prikaže slika uporabnika, povezana z njihovim e-poštnim naslovom v storitvi Gravatar, morajo za komentiranje uporabiti e-poštni naslov, ki ni shranjen v storitvi Gravatar. Prav tako bi radi poudarili, da je mogoče uporabiti tudi anonimni e-poštni naslov ali sploh ne uporabiti e-poštnega naslova, če uporabniki ne želijo, da se njihov e-poštni naslov pošlje v sistem Gravatar. Uporabniki lahko prenos podatkov popolnoma preprečijo tako, da ne uporabljajo našega sistema za komentiranje.

 • Akismetovo preverjanje proti neželeni pošti

Naše spletno mesto uporablja storitev "Akismet", ki jo zagotavlja podjetje Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, ZDA. Uporablja se na podlagi naših zakonitih interesov v smislu člena 6(1)(f) GDPR. Ta storitev se uporablja za razlikovanje med komentarji resničnih oseb in komentarji neželene pošte. V ta namen se vsi komentarji pošljejo na strežnik v ZDA, kjer se analizirajo in hranijo štiri dni za namene primerjave. Če je bil komentar kategoriziran kot neželena pošta, se podatki shranijo tudi po tem obdobju. Ti podatki vključujejo vneseno ime, e-poštni naslov, naslov IP, vsebino komentarja, posrednika, podrobnosti o uporabljenem brskalniku in računalniškem sistemu ter čas vnosa.

Podjetje Automattic je certificirano v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako ponuja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Dodatne informacije o zbiranju in uporabi podatkov s strani podjetja Akismet so na voljo v politiki zasebnosti podjetja Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Uporabniki lahko uporabljajo psevdonime ali se odločijo, da ne bodo vpisali svojega imena ali e-poštnega naslova. Prenos podatkov lahko popolnoma preprečite tako, da ne uporabljate našega sistema za komentiranje. To bi bilo škoda, vendar žal ne vidimo drugih alternativ, ki bi delovale enako učinkovito.

 • Zbiranje podatkov o dostopu in dnevniških datotek
   1. Podatke zbiramo na podlagi naših zakonitih interesov v smislu člena 6(1)(f). GDPR zbiramo podatke o vsakem dostopu do strežnika, na katerem se nahaja ta storitev (tako imenovane dnevniške datoteke strežnika). Podatki o dostopu vključujejo ime obiskanega spletnega mesta, datoteko, datum in čas dostopa, količino prenesenih podatkov, obvestilo o uspešnem dostopu, vrsto in različico brskalnika, operacijski sistem uporabnika, URL-naslov napotitve (predhodno obiskana stran), naslov IP in ponudnika, ki je poslal zahtevo.
   2. Informacije dnevniških datotek se iz varnostnih razlogov (npr. za preiskovanje zlorabe ali goljufije) hranijo največ sedem dni, nato pa se izbrišejo. Podatki, katerih nadaljnja hramba je potrebna za namene dokazovanja, so izključeni iz izbrisa, dokler zadevni incident ni dokončno razjasnjen.
 • Spletna prisotnost v družabnih medijih
   1. Vzdržujemo spletno prisotnost v družbenih omrežjih in platformah, da bi komunicirali s strankami, zainteresiranimi stranmi in uporabniki, ki so tam aktivni, ter jih obveščali o naših storitvah. Pri dostopu do zadevnih omrežij in platform veljajo pogoji in smernice za obdelavo podatkov njihovih upravljavcev.
   2. Če v naši politiki zasebnosti ni določeno drugače, obdelujemo podatke uporabnikov, če z nami komunicirajo v okviru družabnih omrežij in platform, npr. pišejo objave na naših spletnih predstavitvah ali nam pošiljajo sporočila.
 • Piškotki in merjenje dosega
   1. Piškotki so informacije, ki jih naš spletni strežnik ali spletni strežniki tretjih oseb prenesejo v uporabnikov spletni brskalnik in jih tam shranijo za poznejši priklic. Piškotki so lahko majhne datoteke ali druge vrste shranjevanja informacij.
   2. Uporabljamo "sejne piškotke", ki se shranijo le za čas trajanja trenutnega obiska naše spletne prisotnosti (npr. za omogočanje shranjevanja statusa prijave ali funkcije nakupovalne košarice in s tem sploh uporabe naše spletne ponudbe). V sejnem piškotku je shranjena naključno generirana edinstvena identifikacijska številka, tako imenovani ID seje. Piškotek vsebuje tudi informacije o svojem izvoru in obdobju shranjevanja. Ti piškotki ne morejo shraniti nobenih drugih podatkov. Sejni piškotki se izbrišejo, ko končate z uporabo našega spletnega mesta in se na primer odjavite ali zaprete brskalnik.
   3. Uporabniki so o uporabi piškotkov v okviru psevdonimiziranega merjenja dosega obveščeni v okviru te politike zasebnosti.
   4. Če uporabniki ne želijo, da se piškotki shranjujejo v njihovem računalniku, morajo deaktivirati ustrezno možnost v sistemskih nastavitvah brskalnika. Shranjene piškotke lahko izbrišete v sistemskih nastavitvah brskalnika. Izključitev piškotkov lahko povzroči funkcionalne omejitve te spletne ponudbe.
   5. Uporabi piškotkov za merjenje dosega in oglaševanje lahko ugovarjate na strani za deaktivacijo omrežne oglaševalske pobude(http://optout.networkadvertising.org/) in dodatno na spletni strani ZDA(http://www.aboutads.info/choices) ali evropski spletni strani(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Google Analytics
   1. Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interes za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu člena 6(1)(f) GDPR) uporabljamo Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google. GDPR) Google Analytics, storitev spletne analize družbe Google LLC ("Google"). Google uporablja piškotke. Informacije o uporabi spletne ponudbe s strani uporabnika, ki jih ustvari piškotek, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.
   2. Google je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako ponuja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Google bo te podatke v našem imenu uporabil za analizo uporabe naše spletne ponudbe s strani uporabnikov, za pripravo poročil o dejavnostih v okviru te spletne ponudbe in za zagotavljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo te spletne ponudbe in uporabo interneta. Na podlagi obdelanih podatkov se lahko ustvarijo psevdonimizirani uporabniški profili.
   4. Google Analytics uporabljamo za prikazovanje oglasov, ki jih Google in njegovi partnerji posredujejo v okviru oglaševalskih storitev, samo tistim uporabnikom, ki so prav tako pokazali zanimanje za našo spletno ponudbo ali imajo določene značilnosti (npr. zanimanje za določene teme ali izdelke, določene na podlagi obiskanih spletnih strani), ki jih posredujemo Googlu (tako imenovano "ponovno trženje" ali "občinstva Google Analytics"). S pomočjo občinstev za ponovno trženje želimo tudi zagotoviti, da naši oglasi ustrezajo potencialnemu zanimanju uporabnikov in niso nadležni.
   5. Storitev Google Analytics uporabljamo samo z aktivirano anonimizacijo IP. To pomeni, da Google skrajša naslov IP uporabnikov v državah članicah Evropske unije ali drugih državah podpisnicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Le v izjemnih primerih se celoten naslov IP pošlje na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša.
   6. Naslov IP, ki ga posreduje uporabnikov brskalnik, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Uporabniki lahko preprečijo shranjevanje piškotkov z ustrezno nastavitvijo programske opreme brskalnika; prav tako lahko preprečijo, da bi Google zbiral podatke, ki jih ustvari piškotek in se nanašajo na njihovo uporabo spletne ponudbe, ter da bi Google te podatke obdeloval, tako da prenesejo in namestijo vtičnik brskalnika, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
   7. Več informacij o uporabi podatkov s strani Googla, nastavitvah in možnostih ugovora najdete na Googlovih spletnih straneh: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners("Uporaba podatkov s strani Googla, ko uporabljate spletna mesta ali aplikacije naših partnerjev"),https://policies.google.com/technologies/ads("Uporaba podatkov za namene oglaševanja"),https://adssettings.google.com/authenticated("Upravljanje informacij, ki jih Google uporablja za prikazovanje oglaševanja").
 • Storitve Google Re/Marketing
   1. Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interes za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu člena 6(1)(f) GDPR) uporabljamo storitve Google Re/Marketing. GDPR) storitve trženja in ponovnega trženja (na kratko "storitve trženja Google") družbe Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA, ("Google").
   2. Google je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako ponuja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Googlove marketinške storitve nam omogočajo bolj ciljno prikazovanje oglasov za naše spletno mesto in na njem, da bi uporabnikom predstavili le oglase, ki bi lahko ustrezali njihovim interesom. Če se na primer uporabniku prikažejo oglasi za izdelke, za katere je pokazal zanimanje na drugih spletnih mestih, se to imenuje "ponovno trženje". V te namene se ob obisku našega spletnega mesta in drugih spletnih mest, na katerih so dejavne Googlove storitve trženja, neposredno izvede Googlova koda, v spletno mesto pa se vgradijo tako imenovane (re)marketinške oznake (nevidna grafika ali koda, znana tudi kot "spletni svetilniki"). Z njihovo pomočjo se v uporabnikovo napravo shrani posamezen piškotek, tj. majhna datoteka (namesto piškotkov se lahko uporabljajo tudi primerljive tehnologije). Piškotke lahko namestijo različne domene, med drugim google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com ali googleadservices.com. Ta datoteka beleži, katera spletna mesta je uporabnik obiskal, katera vsebina ga zanima in katere ponudbe je kliknil, pa tudi tehnične informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, referenčnih spletnih mestih, času obiska in druge informacije o uporabi spletne ponudbe. Beleži se tudi naslov IP uporabnika, pri čemer obvestimo Google Analytics, da se naslov IP skrajša v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah podpisnicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in se le v izjemnih primerih v celoti prenese na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajša. Naslov IP se v drugih Googlovih storitvah ne združi s podatki uporabnika. Google lahko zgoraj navedene podatke združi tudi s takšnimi podatki iz drugih virov. Če uporabnik pozneje obišče druga spletna mesta, se mu lahko prikažejo oglasi, prilagojeni njegovim interesom.
   4. Uporabniški podatki se v okviru Googlovih trženjskih storitev obdelujejo psevdonimno. To pomeni, da Google na primer ne shranjuje in obdeluje uporabnikovega imena ali e-poštnega naslova, temveč ustrezne podatke v zvezi s piškotki obdeluje v okviru psevdonimnih uporabniških profilov. To pomeni, da se z Googlove perspektive oglasi ne upravljajo in prikazujejo za točno določeno osebo, temveč za lastnika piškotka, ne glede na to, kdo je ta lastnik piškotka. To ne velja, če je uporabnik Googlu izrecno dovolil obdelavo podatkov brez te psevdonimizacije. Podatki, ki jih o uporabnikih zberejo Googlove tržne storitve, se posredujejo Googlu in shranijo na Googlovih strežnikih v ZDA.
   5. Googlove tržne storitve, ki jih uporabljamo, vključujejo program za spletno oglaševanje "Google AdWords". V primeru programa Google AdWords vsaka stranka programa AdWords prejme drugačen "piškotek za pretvorbo". Zato piškotkom ni mogoče slediti prek spletnih strani strank AdWords. Informacije, zbrane s pomočjo piškotka, se uporabljajo za oblikovanje statistike konverzij za stranke AdWords, ki so se odločile za sledenje konverzijam. Stranke AdWords ugotovijo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na njihov oglas in bili preusmerjeni na stran z oznako za sledenje konverzijam. Vendar ne prejmejo nobenih informacij, ki bi jih lahko uporabili za osebno identifikacijo uporabnikov.
   6. Oglase tretjih oseb lahko vključimo na podlagi Googlove tržne storitve "DoubleClick". DoubleClick uporablja piškotke, ki Googlu in njegovim partnerskim spletnim mestom omogočajo prikazovanje oglasov na podlagi uporabnikovih obiskov tega spletnega mesta ali drugih spletnih mest na internetu.
   7. Oglase tretjih oseb lahko vključimo na podlagi Googlove tržne storitve "AdSense". Storitev AdSense uporablja piškotke, ki Googlu in njegovim partnerskim spletnim mestom omogočajo prikazovanje oglasov na podlagi obiskov uporabnikov tega spletnega mesta ali drugih spletnih mest na internetu.
   8. Uporabljamo lahko tudi storitev "Google Optimiser". Storitev Google Optimiser nam omogoča spremljanje učinkov različnih sprememb na spletnem mestu (npr. spremembe vnosnih polj, oblikovanja itd.) v okviru tako imenovanega "A/B testiranja". Za te namene testiranja se v naprave uporabnikov shranijo piškotki. Obdelujejo se samo psevdonimizirani podatki o uporabnikih.
   9. Uporabljamo lahko tudi "Google Tag Manager" za integracijo in upravljanje analitičnih in trženjskih storitev Google na naši spletni strani.
   10. Več informacij o uporabi podatkov za namene trženja s strani Googla najdete na pregledni strani: https://policies.google.com/technologies/ads, Googlova politika zasebnosti je na voljo nahttps://policies.google.com/privacyabrufbar.
   11. Če želite ugovarjati oglaševanju na podlagi interesov s strani Googlovih trženjskih storitev, lahko uporabite možnosti nastavitve in odjave, ki jih zagotavlja Google: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Facebook, občinstva po meri in Facebookove tržne storitve
   1. Na podlagi naših zakonitih interesov za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe in za te namene tako imenovani "Facebook pixel" družbenega omrežja Facebook, ki ga upravlja Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA, ali, če ste rezident EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska ("Facebook"
   2. ).
   3. Facebook je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako ponuja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)
   4. . S
   5. pomočjo Facebook pixla lahko Facebook določi obiskovalce naše spletne ponudbe kot ciljno skupino za prikazovanje oglasov (tako imenovani "Facebook oglasi"). V skladu s tem uporabljamo Facebookov piksel za prikazovanje oglasov na Facebooku, ki jih objavljamo, samo tistim uporabnikom Facebooka, ki so prav tako pokazali zanimanje za našo spletno ponudbo ali imajo določene značilnosti (npr. zanimanje za določene teme ali izdelke, določene na podlagi obiskanih spletnih strani), ki jih posredujemo Facebooku (t. i. "občinstva po meri"). S pomočjo Facebookovega piksla želimo tudi zagotoviti, da naši oglasi na Facebooku ustrezajo potencialnemu zanimanju uporabnikov in niso nadležni.
   6. S pomočjo piksla Facebook
   7. lahko spremljamo tudi učinkovitost oglasov na Facebooku za statistične namene in tržne raziskave, tako da vidimo, ali so bili uporabniki po kliku na oglas na Facebooku preusmerjeni na našo spletno stran (tako imenovana "konverzija
   8. ").
   9. Poleg tega pri uporabi piksla Facebook uporabljamo dodatno funkcijo "razširjeno ujemanje" (podatki, kot so telefonske številke, e-poštni naslovi ali Facebook ID uporabnikov) za oblikovanje ciljnih skupin ("občinstva po meri" ali "podobna občinstva") na Facebooku (šifrirano). Dodatne informacije o "razširjenem usklajevanju
   10. ":
   11. https://www.facebook.com/business/help/611774685654668)
   12. .
   13. Uporabljamo tudi postopek "Custom Audiences from File" družbenega omrežja Facebook, Inc. V tem primeru se e-poštni naslovi prejemnikov novic prenesejo na Facebook. Postopek nalaganja je šifriran. Prenos se uporablja izključno za določanje prejemnikov naših oglasov na Facebooku. Zagotoviti želimo, da se oglasi prikazujejo le uporabnikom, ki jih zanimajo naše informacije in storitve
   14. .
   15. Obdelava podatkov s strani Facebooka poteka v okviru Facebookove politike uporabe podatkov. V skladu s tem so splošne informacije o prikazovanju Facebookovih oglasov na voljo v Facebookovi politiki uporabe podatkov: https://www.facebook.com/policy.php. Posebne informacije in podrobnosti o Facebookovem pikslu in njegovem delovanju so na voljo v Facebookovem razdelku za pomoč: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
   16. Zbiranju s Facebookovim pikslom in uporabi vaših podatkov za prikazovanje Facebookovih oglasov lahko ugovarjate. Če želite nastaviti, katere vrste oglasov se vam prikazujejo v Facebooku, lahko obiščete stran, ki jo je vzpostavil Facebook, in sledite tamkajšnjim navodilom o nastavitvah za oglaševanje na podlagi uporabe: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavitve so neodvisne od platforme, kar pomeni, da so sprejete za vse naprave, kot so namizni računalniki ali mobilne naprave
   17. .
   18. Uporabi piškotkov, ki se uporabljajo za merjenje dosega in oglaševanje, lahko nasprotujete tudi na strani za deaktivacijo omrežne oglaševalske pobude(http://optout.networkadvertising.org/) in dodatno na spletni strani ZDA(http://www.aboutads.info/choices) ali evropski spletni strani(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Vtičniki družabnih omrežij Facebook
   1. Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interes za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu člena 6(1)(f). GDPR) vtičniki družabnih omrežij (v nadaljevanju: vtičniki) družabnega omrežja facebook.com, ki ga upravlja družba Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska ("Facebook"). Vtičniki lahko prikazujejo interakcijske elemente ali vsebino (npr. videoposnetke, grafične ali besedilne prispevke) in so prepoznavni po enem od logotipov Facebook (bela črka "f" na modri ploščici, izrazi "Like", "Gefällt mir" ali znak "palec gor") ali so označeni z dodatkom "Facebook Social Plugin". Seznam in videz družabnih vtičnikov Facebook si lahko ogledate tukaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
   2. Facebook je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako ponuja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
   3. Ko uporabnik dostopa do funkcije te spletne ponudbe, ki vsebuje takšen vtičnik, njegova naprava vzpostavi neposredno povezavo s Facebookovimi strežniki. Facebook vsebino vtičnika prenese neposredno v uporabnikovo napravo in jo vključi v spletno ponudbo. Na podlagi obdelanih podatkov se lahko ustvarijo uporabniški profili. Na obseg podatkov, ki jih Facebook zbira s pomočjo tega vtičnika, torej nimamo vpliva, zato uporabnike obveščamo v skladu s stopnjo našega znanja.
   4. Z vključitvijo vtičnikov Facebook prejme informacijo, da je uporabnik dostopal do ustrezne strani spletne ponudbe. Če je uporabnik prijavljen v Facebook, lahko Facebook obisk pripiše njegovemu računu na Facebooku. Če uporabniki komunicirajo z vtičniki, na primer tako, da kliknejo gumb Všeč mi je ali pustijo komentar, se ustrezne informacije iz naprave prenesejo neposredno na Facebook in se tam shranijo. Če uporabnik ni član Facebooka, lahko Facebook še vedno ugotovi njegov naslov IP in ga shrani. Po navedbah Facebooka se v Nemčiji shranjuje le anonimiziran naslov IP.
   5. Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnjo obdelavo in uporabo podatkov s strani Facebooka ter ustrezne pravice in možnosti nastavitev za zaščito zasebnosti uporabnikov najdete v Facebookovih informacijah o varstvu podatkov: https://www.facebook.com/about/privacy/.
   6. Če je uporabnik član Facebooka in ne želi, da Facebook zbira podatke o njem prek te spletne storitve in jih povezuje s podatki o članstvu, shranjenimi na Facebooku, se mora pred uporabo naše spletne storitve odjaviti iz Facebooka in izbrisati svoje piškotke. Dodatne nastavitve in ugovori glede uporabe podatkov v oglaševalske namene so mogoči v nastavitvah profila Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ali prek ameriške spletne stranihttp://www.aboutads.info/choices/ ali spletne strani EUhttp://www.youronlinechoices.com/. Nastavitve so neodvisne od platforme, kar pomeni, da so sprejete za vse naprave, kot so namizni računalniki ali mobilne naprave.
 • Jetpack (statistike WordPress)
   1. Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interes za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu člena 6(1)(f) GDPR) uporabljamo vtičnik Jetpack. GDPR) vtičnik Jetpack (tukaj podfunkcija "Wordpress Stats"), ki vključuje orodje za statistično vrednotenje dostopa obiskovalcev in ga zagotavlja družba Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, ZDA. Jetpack uporablja tako imenovane "piškotke", besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta.
   2. Podjetje Automattic je certificirano v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako ponuja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).
   3. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta, ki jih ustvari piškotek, so shranjene v strežniku v ZDA. Na podlagi obdelanih podatkov se lahko ustvarijo uporabniški profili, pri čemer se ti uporabljajo samo za analizo in ne za oglaševanje. Dodatne informacije so na voljo v Politiki zasebnosti podjetja Automattic: https://automattic.com/privacy/ in informacijah o piškotkih Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.
 • etracker
   1. Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interes za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu člena 6(1)(f) GDPR) uporabljamo analitično storitev "etracker". GDPR) uporablja analitično storitev "etracker" družbe etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg.
   2. Podatki, ki jih obdeluje etracker, se lahko uporabijo za ustvarjanje uporabniških profilov pod psevdonimom. V ta namen se lahko uporabljajo piškotki. Piškotki omogočajo prepoznavanje vašega brskalnika. Podatki, zbrani s tehnologijami etracker, ne bodo uporabljeni za osebno identifikacijo obiskovalcev našega spletnega mesta brez posebej podane privolitve zadevne osebe in ne bodo združeni z osebnimi podatki o nosilcu psevdonima. Poleg tega se osebni podatki obdelujejo samo za nas, tj. niso združeni z osebnimi podatki, zbranimi v okviru drugih spletnih ponudb.
   3. Zbiranju in shranjevanju podatkov lahko kadar koli ugovarjate z učinkom za prihodnost. Če želite ugovarjati zbiranju in shranjevanju podatkov o obiskovalcih za prihodnost, lahko od družbe etracker prek naslednje povezave pridobite zavrnitveni piškotek, ki bo družbi etracker v prihodnosti preprečil zbiranje in shranjevanje podatkov o obiskovalcih iz vašega brskalnika: http://www.etracker.de/privacy?et=Account-ID
   4. Odjava nastavi piškotek za odjavo z imenom "cntcookie" od družbe etracker. Prosimo, da tega piškotka ne izbrišete, dokler želite ohraniti svoj ugovor. Dodatne informacije so na voljo v politiki zasebnosti družbe etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
 • Criteo
   1. Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interes za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu člena 6(1)(f) GDPR) uporabljamo storitve ponudnika Criteo GmbH, GewO. GDPR) uporabljamo storitve ponudnika Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 München, Nemčija.
   2. Storitve družbe Criteo nam omogočajo bolj ciljno usmerjeno prikazovanje oglasov za naše spletno mesto in na njem, da bi uporabnikom prikazali le oglase, ki potencialno ustrezajo njihovim interesom. Če se uporabniku na primer prikažejo oglasi za izdelke, za katere je pokazal zanimanje na drugih spletnih mestih, se to imenuje "ponovno trženje". V te namene se ob obisku naših in drugih spletnih mest, na katerih deluje družba Criteo, neposredno izvede koda družbe Criteo, v spletno mesto pa se vgradijo tako imenovane oznake za (ponovno) trženje (nevidna grafika ali koda, znana tudi kot "spletni svetilniki"). Z njihovo pomočjo se v uporabnikovo napravo shrani posamezen piškotek, tj. majhna datoteka (namesto piškotkov se lahko uporabljajo tudi primerljive tehnologije). Ta datoteka beleži, katera spletna mesta je uporabnik obiskal, katere vsebine ga zanimajo in katere ponudbe je kliknil, pa tudi tehnične podatke o brskalniku in operacijskem sistemu, referenčnih spletnih mestih, času obiska in druge podatke o uporabi spletne ponudbe. Družba Criteo lahko zgoraj navedene informacije združi tudi s takšnimi informacijami iz drugih virov. Če uporabnik pozneje obišče druga spletna mesta, se mu lahko prikažejo oglasi, prilagojeni njegovim interesom.
   3. Dodatne informacije in možnosti ugovora zbiranju podatkov s strani družbe Criteo so na voljo v politiki zasebnosti družbe Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy/.
 • Amazonov partnerski program
   1. Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesa za gospodarsko delovanje naše spletne ponudbe v smislu člena 6(1)(f). GDPR) sodelujemo v Amazonovem partnerskem programu EU, ki je bil zasnovan kot medij za spletna mesta, prek katerih je mogoče zaslužiti stroške oglaševanja z nameščanjem oglasov in povezav na Amazon.de. Amazon uporablja piškotke za sledenje izvora naročil. Med drugim lahko Amazon prepozna, da ste kliknili na partnersko povezavo na tem spletnem mestu.
   2. Več informacij o Amazonovi uporabi podatkov najdete v politiki zasebnosti podjetja: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
 • E-novice
   1. Z naslednjimi informacijami vas obveščamo o vsebini našega glasila ter o postopku registracije, pošiljanja in statističnega vrednotenja ter vaših pravicah do ugovora. S prijavo na naše glasilo se strinjate z njegovim prejemanjem in opisanimi postopki.
   2. Vsebina glasila: Glasila, elektronska sporočila in druga elektronska obvestila z oglaševalskimi informacijami (v nadaljnjem besedilu: glasilo) pošiljamo le s soglasjem prejemnika ali na podlagi zakonskega pooblastila. Če je vsebina novic ob prijavi na novice posebej opisana, je to odločilno za soglasje uporabnika. V nasprotnem primeru naša glasila vsebujejo informacije o naših izdelkih, ponudbah, promocijah in našem podjetju.
   3. Dvojna prijava in prijava: Prijava na naše novice poteka v tako imenovanem postopku dvojne prijave. To pomeni, da boste po registraciji prejeli elektronsko sporočilo, v katerem boste pozvani k potrditvi registracije. Ta potrditev je potrebna, da se nihče ne bi mogel registrirati z elektronskimi naslovi drugih oseb. Prijave na glasilo se beležijo, da bi lahko dokazali postopek registracije v skladu z zakonskimi zahtevami. To vključuje shranjevanje časa registracije in potrditve ter naslova IP. Beležijo se tudi spremembe vaših podatkov, ki jih hrani ponudnik poštnih storitev.
   4. Ponudnik storitev pošiljanja: Glasilo pošilja družba ActiveCampaign, LLC ("ActiveCampaign"), v nadaljnjem besedilu "ponudnik storitev pošiljanja". Pravilnik o zasebnosti ponudnika poštnih storitev si lahko ogledate tukaj: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.
   5. Poleg tega lahko ponudnik storitev pošiljanja po lastnih podatkih te podatke uporabi v psevdonimni obliki, tj. brez dodelitve uporabniku, za optimizacijo ali izboljšanje svojih storitev, npr. za tehnično optimizacijo pošiljanja in predstavitve glasila ali za statistične namene, da ugotovi, iz katerih držav prihajajo prejemniki. Vendar ponudnik storitev pošiljanja ne uporablja podatkov naših prejemnikov glasila, da bi jim sam pisal ali jih posredoval tretjim osebam.
   6. Podatki o registraciji: Za prijavo na novice je dovolj, da vpišete svoj e-poštni naslov. Po želji vas prosimo, da navedete ime, da vas bomo lahko v glasilu osebno nagovorili.
   7. Merjenje uspešnosti: Novice vsebujejo tako imenovani "spletni svetilnik", tj. datoteko v velikosti piksla, ki se ob odprtju novic pridobi s strežnika ponudnika poštnih storitev. V okviru tega priklica se najprej zberejo tehnične informacije, kot so podatki o brskalniku in vašem sistemu, pa tudi vaš naslov IP in čas priklica. Te informacije se uporabljajo za tehnično izboljšanje storitev na podlagi tehničnih podatkov ali ciljnih skupin in njihovega bralnega vedenja na podlagi lokacij priklica (ki jih je mogoče določiti s pomočjo naslova IP) ali časa dostopa. Statistične raziskave vključujejo tudi ugotavljanje, ali so glasila odprta, kdaj so odprta in katere povezave so kliknjene. Iz tehničnih razlogov je te podatke mogoče pripisati posameznim prejemnikom glasila. Vendar si niti mi niti ponudnik poštnih storitev ne prizadevamo opazovati posameznih uporabnikov. Analize nam veliko bolj služijo za prepoznavanje bralnih navad naših uporabnikov in prilagajanje naših vsebin njim ali pošiljanje drugačnih vsebin glede na interese naših uporabnikov.
   8. Nemčija: Glasilo se pošilja in uspešnost se meri na podlagi soglasja prejemnika v skladu s členom 6(1)(a), členom 7 GDPR v povezavi s členom 7(2)(3) UWG ali na podlagi zakonskega pooblastila v skladu s členom 7(3) UWG.
   9. Avstrija: Glasilo se pošilja in uspešnost se meri na podlagi privolitve prejemnikov v skladu s členom 6(1)(a), členom 7 SUVP v povezavi s členom 107(2) TKG ali na podlagi zakonskega pooblastila v skladu s členom 107(2) in (3) TKG.
   10. Postopek registracije se beleži na podlagi naših zakonitih interesov v skladu s členom 6(1)(f) GDPR in služi kot dokazilo o privolitvi za prejemanje novic.
   11. Preklic/odpoved - Prejemanje naših novic lahko kadar koli prekličete, tj. prekličete svojo privolitev. Povezavo za preklic prejemanja glasila najdete na koncu vsakega glasila. Če so se uporabniki le prijavili na prejemanje novic in to prijavo prekličejo, bodo njihovi osebni podatki izbrisani.
 • Vključevanje storitev in vsebin tretjih oseb
  1. Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interes za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu člena 6(1)(f) GDPR) v naši spletni ponudbi uporabljamo vsebine ali ponudbe storitev tretjih oseb. GDPR) vsebine ali ponudbe storitev tretjih ponudnikov, da bi vključili njihove vsebine in storitve, kot so videoposnetki ali pisave (v nadaljevanju enotno imenovane "vsebine"). To vedno predpostavlja, da tretji ponudniki teh vsebin prepoznajo IP-naslov uporabnika, saj brez IP-naslova vsebine ne bi mogli poslati v brskalnik. Naslov IP je torej potreben za prikaz te vsebine. Prizadevamo si, da uporabljamo samo vsebine, katerih ponudniki za posredovanje vsebine uporabljajo samo naslov IP. Tretji ponudniki lahko za statistične ali tržne namene uporabljajo tudi tako imenovane pikselske oznake (nevidne grafike, znane tudi kot "spletni svetilniki"). Pikselske oznake se lahko uporabljajo za analizo informacij, kot je promet obiskovalcev na straneh tega spletnega mesta. Psevdonimne informacije se lahko shranijo tudi v piškotkih na uporabnikovi napravi in lahko med drugim vsebujejo tehnične informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, referenčnih spletnih mestih, času obiska in druge informacije o uporabi naše spletne ponudbe ter so povezane s takšnimi informacijami iz drugih virov.
  2. Naslednja predstavitev vsebuje pregled ponudnikov tretjih oseb in njihove vsebine ter povezave do njihovih izjav o varstvu podatkov, ki vsebujejo dodatne informacije o obdelavi podatkov in, v nekaterih že omenjenih primerih, možnosti odjave:
 • Če naše stranke uporabljajo plačilne storitve tretjih oseb (npr. PayPal ali Sofortüberweisung), veljajo splošni pogoji in izjave o varstvu podatkov zadevnih ponudnikov tretjih oseb, do katerih lahko dostopate na zadevnih spletnih mestih ali v aplikacijah za transakcije.
 • Zemljevidi, ki jih zagotavlja storitev "Google Maps" zunanjega ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Politika zasebnosti: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Funkcije storitve Google+ so vključene v našo spletno ponudbo. Te funkcije ponuja tretji ponudnik Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Če ste prijavljeni v svoj račun Google+, lahko vsebino naših strani s klikom na gumb Google+ povežete s svojim profilom Google+. Tako lahko Google vaš obisk naših strani poveže z vašim uporabniškim računom. Poudarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine posredovanih podatkov ali njihove uporabe s strani storitve Google+. Politika zasebnosti: https://policies.google.com/privacy, odjava: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Funkcije storitve Instagram so vključene v našo spletno ponudbo. Te funkcije ponuja družba Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ZDA. Če ste prijavljeni v svoj račun Instagram, lahko s klikom na gumb Instagram povežete vsebino naših strani s svojim profilom Instagram. Tako lahko Instagram vaš obisk naših strani poveže z vašim uporabniškim računom. Poudarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine prenesenih podatkov ali njihove uporabe s strani družbe Instagram. Politika zasebnosti:http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • V okviru naše spletne ponudbe uporabljamo trženjske funkcije (tako imenovani "LinkedIn Insight Tag") omrežja LinkedIn. Ponudnik je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA. Ob vsakem dostopu do naše strani, ki vsebuje funkcije LinkedIn, se vzpostavi povezava s strežniki LinkedIn. LinkedIn je o tem, da ste obiskali našo spletno stran, obveščen z vašim naslovom IP. S pomočjo oznake LinkedIn Insight Tag lahko zlasti analiziramo uspešnost naših kampanj v omrežju LinkedIn ali zanje določimo ciljne skupine na podlagi interakcije uporabnikov z našo spletno ponudbo. Če ste registrirani v omrežju LinkedIn, lahko LinkedIn vašo interakcijo z našo spletno ponudbo pripiše vašemu uporabniškemu računu. Tudi če kliknete gumb "Priporočam" in ste prijavljeni v svoj račun LinkedIn, lahko LinkedIn vaš obisk naše spletne strani poveže z vami in vašim uporabniškim računom. LinkedIn je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako ponuja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Politika zasebnosti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, odjava: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Uporabljamo družabne vtičnike družabnega omrežja Pinterest, ki ga upravlja Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, ZDA ("Pinterest"). Ko obiščete stran, ki vsebuje takšen vtičnik, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki družbe Pinterest. Vtičnik posreduje podatke dnevnika strežniku Pinterest v ZDA. Ti dnevniški podatki lahko vsebujejo vaš IP-naslov, naslov obiskanih spletnih strani, ki vsebujejo tudi funkcije Pinterest, vrsto in nastavitve brskalnika, datum in čas zahteve, vašo uporabo Pinterest in piškotkov. Politika zasebnosti: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Funkcije storitve ali platforme Twitter (v nadaljnjem besedilu: Twitter) so lahko vključene v našo spletno ponudbo. Twitter je storitev, ki jo zagotavlja družba Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA. Funkcije vključujejo predstavitev naših objav v okviru Twitterja v naši spletni ponudbi, povezavo do našega profila na Twitterju ter možnost interakcije z objavami in funkcijami Twitterja, pa tudi merjenje, ali uporabniki dosežejo našo spletno ponudbo prek oglasov, ki jih objavljamo na Twitterju (tako imenovano merjenje konverzije). Twitter je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako ponuja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Politika zasebnosti: https://twitter.com/de/privacy, odjava: https://twitter.com/personalization.
 • Uporabljamo družabne vtičnike družabnega omrežja Tumblr, ki ga upravlja družba Tumblr, Inc. s sedežem na 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, ZDA ("Tumblr "). Ko obiščete stran, ki vsebuje takšen vtičnik, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Tumblr. Vtičnik posreduje podatke dnevnika strežniku Tumblr v ZDA. Ti dnevniški podatki lahko vsebujejo vaš naslov IP, naslov obiskanih spletnih mest, ki vsebujejo tudi funkcije Tumblr, vrsto in nastavitve brskalnika, datum in čas zahteve, vašo uporabo Tumblr in piškotkov. Politika zasebnosti: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
 • Uporabljamo funkcije omrežja XING. Ponudnik je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemčija. Ob vsakem dostopu do naše strani, ki vsebuje funkcije Xing, se vzpostavi povezava s strežniki Xing. Po našem najboljšem vedenju se pri tem ne shranjujejo nobeni osebni podatki. Zlasti se ne shranjujejo naslovi IP ali ocenjuje vedenje pri uporabi. Politika zasebnosti: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • Analiza in optimizacija spleta s pomočjo storitve Hotjar, ki jo zagotavlja tretji ponudnik Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa. Storitev Hotjar se lahko uporablja za sledenje gibanja na spletnih mestih, na katerih se uporablja Hotjar (tako imenovani toplotni zemljevidi). Tako je na primer mogoče prepoznati, kako daleč se uporabniki pomikajo in katere gumbe in kako pogosto klikajo. Beležijo se tudi tehnični podatki, kot so izbrani jezik, sistem, ločljivost zaslona in vrsta brskalnika. Med obiskom naše spletne strani se lahko vsaj začasno ustvarijo uporabniški profili. Hotjar se lahko uporablja tudi za pridobivanje povratnih informacij neposredno od uporabnikov spletnega mesta. Na ta način pridobimo dragocene informacije, s katerimi lahko naša spletna mesta naredimo še hitrejša in uporabnikom prijaznejša. Politika zasebnosti: https://www.hotjar.com/privacy. Odjava: https://www.hotjar.com/opt-out
 • Zunanja koda ogrodja JavaScript "jQuery", ki jo zagotavlja tretji ponudnik jQuery Foundation,https://jquery.org.