Przejdź do treści

Polityka dotycząca plików cookie (UE)
Niniejsza polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zaktualizowana 11 maja 2022 r. i ma zastosowanie do obywateli i legalnych stałych mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

1 Wprowadzenie
Nasza strona internetowa https://www.smarticle.com (zwana dalej "stroną internetową") wykorzystuje pliki cookie i inne powiązane technologie (dla wygody wszystkie technologie są określane jako "pliki cookie"). Pliki cookie są również umieszczane przez zaangażowane przez nas strony trzecie. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

2 Czym są pliki cookie?
Plik cookie to mały, prosty plik, który jest wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Przechowywane w nim informacje mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub serwery odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

3. czym są skrypty?
Skrypt to fragment kodu programu, który jest używany do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny internetowej. Kod ten jest wykonywany na naszym serwerze lub na urządzeniu użytkownika.

4. co to jest web beacon?
Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. W tym celu różne dane o użytkowniku są przechowywane za pomocą sygnałów nawigacyjnych.

5. Pliki cookie
5.1 Techniczne lub funkcjonalne pliki cookie

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny internetowej i zachowanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej witryny. W ten sposób użytkownik nie musi wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej witryny, a na przykład produkty pozostają w koszyku do momentu dokonania płatności. Możemy umieszczać te pliki cookie bez zgody użytkownika.

5.2 Statystyczne pliki cookie

Używamy statystycznych plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie z witryny przez naszych użytkowników. Dzięki tym statystycznym plikom cookie uzyskujemy wgląd w korzystanie z naszej witryny. Prosimy o zgodę na umieszczanie statystycznych plików cookie.

5.3 Marketingowe/śledzące pliki cookie

Marketingowe/śledzące pliki cookie to pliki cookie lub inne formy lokalnego przechowywania danych, wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników w celu wyświetlania reklam lub śledzenia użytkownika na tej stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.

5.4 Przyciski mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy przyciski służące do promowania stron internetowych (np. "lubię to", "przypnij") lub udostępniania (np. "tweet") w sieciach społecznościowych, takich jak . Przyciski te działają przy użyciu fragmentów kodu pochodzących od nich samych. Kod ten umieszcza pliki cookie. Te przyciski mediów społecznościowych mogą również przechowywać i przetwarzać pewne informacje, dzięki czemu można wyświetlić spersonalizowaną reklamę.

Zapoznaj się z polityką prywatności tych sieci społecznościowych (która może się regularnie zmieniać), aby dowiedzieć się, co robią z Twoimi danymi (osobowymi), które przetwarzają za pomocą tych plików cookie. Pobrane dane są w jak największym stopniu anonimizowane. znajdują się w Stanach Zjednoczonych.

6. umieszczone pliki cookie
Elementor
Statystyki (anonimowe)
Intercom Messenger
Funkcjonalne
HubSpot
Funkcjonalność, marketing/śledzenie, preferencje
Google Analytics
Statystyki, funkcjonalność
WPML
Funkcjonalny
Zgodność
Funkcjonalność
Google Adsense
Marketing/śledzenie
Czcionki Google
Marketing/śledzenie
YouTube
Marketing/śledzenie, funkcjonalne
Różne
Cel w toku dochodzenia
7 Zgoda
Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę po raz pierwszy, wyświetla mu się wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku "Zapisz" użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas z kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, ale należy pamiętać, że nasza witryna może nie działać prawidłowo.

7.1 Zarządzanie ustawieniami zgody

Funkcjonalne
Zawsze aktywne
Statystyki

Marketing


8 Prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych
Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

Masz prawo wiedzieć, dlaczego Twoje dane osobowe są potrzebne, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane.
Prawo do sprostowania: użytkownik ma prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia swoich danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo zażądać od administratora wszystkich swoich danych osobowych i przenieść je w całości do innego administratora.
Prawo do sprzeciwu: użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się na dole niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, ale masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. włączanie/wyłączanie i usuwanie plików cookie
Za pomocą przeglądarki internetowej można automatycznie lub ręcznie usuwać pliki cookie. Można również określić, że niektóre pliki cookie nie mogą być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej w taki sposób, aby użytkownik otrzymywał komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, należy zapoznać się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.

Należy pamiętać, że nasza strona internetowa może nie działać prawidłowo, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie w przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody przez użytkownika podczas ponownego odwiedzania naszych witryn internetowych.

10. dane kontaktowe
W przypadku pytań i/lub uwag dotyczących naszej Polityki dotyczącej plików cookie i niniejszego oświadczenia, prosimy o kontakt przy użyciu następujących danych kontaktowych:

3D-Zeitschrift GmbH
Dachsteinstraße 6, 83373 Taching am See
Niemcy
Strona internetowa: https://www.smarticle.com
E-mail: hello@smarticle.com
Numer telefonu: +49 89 3589909-20

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została zsynchronizowana z cookiedatabase.org 16 marca 2022 r.

Polityka dotycząca plików cookie (UE)
Niniejsza polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zaktualizowana 11 maja 2022 r. i ma zastosowanie do obywateli i legalnych stałych mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

1 Wprowadzenie
Nasza strona internetowa https://www.smarticle.com (zwana dalej "stroną internetową") wykorzystuje pliki cookie i inne powiązane technologie (dla wygody wszystkie technologie są określane jako "pliki cookie"). Pliki cookie są również umieszczane przez zaangażowane przez nas strony trzecie. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

2 Czym są pliki cookie?
Plik cookie to mały, prosty plik, który jest wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Przechowywane w nim informacje mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub serwery odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

3. czym są skrypty?
Skrypt to fragment kodu programu, który jest używany do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny internetowej. Kod ten jest wykonywany na naszym serwerze lub na urządzeniu użytkownika.

4. co to jest web beacon?
Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. W tym celu różne dane o użytkowniku są przechowywane za pomocą sygnałów nawigacyjnych.

5. Pliki cookie
5.1 Techniczne lub funkcjonalne pliki cookie

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny internetowej i zachowanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej witryny. W ten sposób użytkownik nie musi wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej witryny, a na przykład produkty pozostają w koszyku do momentu dokonania płatności. Możemy umieszczać te pliki cookie bez zgody użytkownika.

5.2 Statystyczne pliki cookie

Używamy statystycznych plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie z witryny przez naszych użytkowników. Dzięki tym statystycznym plikom cookie uzyskujemy wgląd w korzystanie z naszej witryny. Prosimy o zgodę na umieszczanie statystycznych plików cookie.

5.3 Marketingowe/śledzące pliki cookie

Marketingowe/śledzące pliki cookie to pliki cookie lub inne formy lokalnego przechowywania danych, wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników w celu wyświetlania reklam lub śledzenia użytkownika na tej stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.

5.4 Przyciski mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy przyciski służące do promowania stron internetowych (np. "lubię to", "przypnij") lub udostępniania (np. "tweet") w sieciach społecznościowych, takich jak . Przyciski te działają przy użyciu fragmentów kodu pochodzących od nich samych. Kod ten umieszcza pliki cookie. Te przyciski mediów społecznościowych mogą również przechowywać i przetwarzać pewne informacje, dzięki czemu można wyświetlić spersonalizowaną reklamę.

Zapoznaj się z polityką prywatności tych sieci społecznościowych (która może się regularnie zmieniać), aby dowiedzieć się, co robią z Twoimi danymi (osobowymi), które przetwarzają za pomocą tych plików cookie. Pobrane dane są w jak największym stopniu anonimizowane. znajdują się w Stanach Zjednoczonych.

6. umieszczone pliki cookie
Elementor
Statystyki (anonimowe)
Intercom Messenger
Funkcjonalne
HubSpot
Funkcjonalność, marketing/śledzenie, preferencje
Google Analytics
Statystyki, funkcjonalność
WPML
Funkcjonalny
Zgodność
Funkcjonalność
Google Adsense
Marketing/śledzenie
Czcionki Google
Marketing/śledzenie
YouTube
Marketing/śledzenie, funkcjonalne
Różne
Cel w toku dochodzenia
7 Zgoda
Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę po raz pierwszy, wyświetla mu się wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku "Zapisz" użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas z kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, ale należy pamiętać, że nasza witryna może nie działać prawidłowo.

7.1 Zarządzanie ustawieniami zgody

Funkcjonalne
Zawsze aktywne
Statystyki

Marketing


8 Prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych
Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

Masz prawo wiedzieć, dlaczego Twoje dane osobowe są potrzebne, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane.
Prawo do sprostowania: użytkownik ma prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia swoich danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo zażądać od administratora wszystkich swoich danych osobowych i przenieść je w całości do innego administratora.
Prawo do sprzeciwu: użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się na dole niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, ale masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. włączanie/wyłączanie i usuwanie plików cookie
Za pomocą przeglądarki internetowej można automatycznie lub ręcznie usuwać pliki cookie. Można również określić, że niektóre pliki cookie nie mogą być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej w taki sposób, aby użytkownik otrzymywał komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, należy zapoznać się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.

Należy pamiętać, że nasza strona internetowa może nie działać prawidłowo, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie w przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody przez użytkownika podczas ponownego odwiedzania naszych witryn internetowych.

10. dane kontaktowe
W przypadku pytań i/lub uwag dotyczących naszej Polityki dotyczącej plików cookie i niniejszego oświadczenia, prosimy o kontakt przy użyciu następujących danych kontaktowych:

3D-Zeitschrift GmbH
Dachsteinstraße 6, 83373 Taching am See
Niemcy
Strona internetowa: https: //www.smarticle.com
E-mail: hello@smarticle.com

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została zsynchronizowana z cookiedatabase.org w dniu 16 marca 2022 r.