Preskočiť na obsah

Zásady používania súborov cookie (EÚ)
Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 11. mája 2022 a vzťahujú sa na občanov a osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku.

1 Úvod
Naša webová stránka https://www.smarticle.com (ďalej len "webová stránka") používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (pre zjednodušenie sa všetky technológie označujú ako "súbory cookie"). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme si najali. V nasledujúcom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookie na našej webovej lokalite.

2 Čo sú to súbory cookie?
Súbor cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami tejto webovej lokality a ukladá sa vo vašom prehliadači na pevný disk vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v ňom uložené sa môžu pri ďalšej návšteve vrátiť na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán.

3. Čo sú to skripty?
Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správne a interaktívne fungovanie našej webovej stránky. Tento kód sa vykonáva na našom serveri alebo vo vašom zariadení.

4. čo je to webový maják?
Webový maják (alebo pixelový tag) je malý, neviditeľný kúsok textu alebo obrázku na webovej lokalite, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webovej lokality. Na tento účel sa pomocou webových majákov ukladajú rôzne údaje o vás.

5. súbory cookie
5.1 Technické alebo funkčné súbory cookie

Niektoré súbory cookie zabezpečujú správne fungovanie určitých častí webovej lokality a to, že vaše používateľské preferencie zostanú známe. Umiestnením funkčných súborov cookie vám uľahčujeme návštevu našej webovej stránky. Takto nemusíte pri návšteve našej webovej lokality opakovane zadávať tie isté údaje a napríklad tovar zostane v nákupnom košíku, kým nezaplatíte. Tieto súbory cookie môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.

5.2 Štatistické súbory cookie

Používame štatistické súbory cookie na optimalizáciu používania webovej stránky našimi používateľmi. Pomocou týchto štatistických súborov cookie získavame prehľad o používaní našej webovej lokality. Žiadame vás o súhlas s umiestnením štatistických súborov cookie.

5.3 Marketingové/sledovacie súbory cookie

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo akákoľvek iná forma lokálneho ukladania, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazovanie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tejto webovej lokalite alebo na viacerých webových lokalitách na podobné marketingové účely.

5.4 Tlačidlá sociálnych médií

Na našej webovej lokalite sme umiestnili tlačidlá na propagáciu webových stránok (napr. "páči sa mi", "pripnúť") alebo zdieľanie (napr. "tweet") na sociálnych sieťach, ako napr. Tieto tlačidlá fungujú pomocou častí kódu pochádzajúcich z nich samotných. Tento kód umiestňuje súbory cookie. Tieto tlačidlá sociálnych sietí môžu tiež ukladať a spracovávať určité informácie, takže sa vám môže zobrazovať personalizovaná reklama.

Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov týchto sociálnych sietí (ktoré sa môže pravidelne meniť), aby ste sa dozvedeli, čo robia s vašimi (osobnými) údajmi, ktoré spracúvajú pomocou týchto súborov cookie. Údaje, ktoré sa získavajú, sú v čo najväčšej miere anonymizované. sa nachádzajú v Spojených štátoch.

6. umiestnené súbory cookie
Elementor
Štatistiky (anonymné)
Intercom Messenger
Funkčné
HubSpot
Funkčné, Marketing/Sledovanie, Predvoľby
Google Analytics
Štatistiky, funkčné
WPML
Funkčné
Dodržiavanie predpisov
Funkčné
Google Adsense
Marketing/sledovanie
Fonty Google
Marketing/sledovanie
YouTube
Marketing/sledovanie, funkčné
Rôzne
Účel čaká na prešetrenie
7 Súhlas
Pri prvej návšteve našej webovej stránky sa zobrazí vyskakovacie okno s vysvetlením o súboroch cookie. Hneď ako kliknete na "Uložiť", súhlasíte s tým, aby sme používali kategórie súborov cookie a zásuvných modulov, ktoré ste vybrali vo vyskakovacom okne, ako je opísané v týchto zásadách používania súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale upozorňujeme, že naša webová lokalita už nemusí fungovať správne.

7.1 Správa nastavení súhlasu

Funkčná stránka
Vždy aktívne
Štatistiky

Marketing


8 Vaše práva týkajúce sa osobných údajov
V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:

Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho sa budú uchovávať.
Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
Právo na opravu: Máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, nechať vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje.
Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
Právo na prenos vašich údajov: máte právo vyžiadať si od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a preniesť ich v plnom rozsahu k inému prevádzkovateľovi.
Právo namietať: môžete namietať proti spracúvaniu vašich údajov. Vyhovieme jej, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracúvanie.

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Pozrite si kontaktné údaje na konci týchto zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, budeme radi, ak sa nám ozvete, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov).

9. zapnutie/vypnutie a vymazanie súborov cookie
Pomocou svojho internetového prehliadača môžete automaticky alebo ručne vymazať súbory cookie. Môžete tiež určiť, že určité súbory cookie sa nesmú ukladať. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia vášho internetového prehliadača tak, aby ste pri každom umiestnení súboru cookie dostali správu. Viac informácií o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.

Upozorňujeme, že naša webová lokalita nemusí fungovať správne, ak sú všetky súbory cookie vypnuté. Ak súbory cookie vo svojom prehliadači vymažete, pri ďalšej návšteve našich webových stránok sa po vašom súhlase opäť umiestnia.

10. Kontaktné údaje
V prípade otázok a/alebo pripomienok týkajúcich sa našich zásad používania súborov cookie a tohto vyhlásenia nás kontaktujte prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

3D-Zeitschrift GmbH
Dachsteinstraße 6, 83373 Taching am See
Nemecko
Webová stránka: https://www.smarticle.com
E-mail: hello@smarticle.com
Telefónne číslo: +49 89 3589909-20

Tieto zásady používania súborov cookie boli synchronizované s cookiedatabase.org dňa 16. marca 2022

Zásady používania súborov cookie (EÚ)
Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 11. mája 2022 a vzťahujú sa na občanov a osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku.

1 Úvod
Naša webová stránka https://www.smarticle.com (ďalej len "webová stránka") používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (pre zjednodušenie sa všetky technológie označujú ako "súbory cookie"). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme si najali. V nasledujúcom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookie na našej webovej lokalite.

2 Čo sú to súbory cookie?
Súbor cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami tejto webovej lokality a ukladá sa vo vašom prehliadači na pevný disk vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v ňom uložené sa môžu pri ďalšej návšteve vrátiť na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán.

3. Čo sú to skripty?
Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správne a interaktívne fungovanie našej webovej stránky. Tento kód sa vykonáva na našom serveri alebo vo vašom zariadení.

4. čo je to webový maják?
Webový maják (alebo pixelový tag) je malý, neviditeľný kúsok textu alebo obrázku na webovej lokalite, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webovej lokality. Na tento účel sa pomocou webových majákov ukladajú rôzne údaje o vás.

5. súbory cookie
5.1 Technické alebo funkčné súbory cookie

Niektoré súbory cookie zabezpečujú správne fungovanie určitých častí webovej lokality a to, že vaše používateľské preferencie zostanú známe. Umiestnením funkčných súborov cookie vám uľahčujeme návštevu našej webovej stránky. Takto nemusíte pri návšteve našej webovej lokality opakovane zadávať tie isté údaje a napríklad tovar zostane v nákupnom košíku, kým nezaplatíte. Tieto súbory cookie môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.

5.2 Štatistické súbory cookie

Používame štatistické súbory cookie na optimalizáciu používania webovej stránky našimi používateľmi. Pomocou týchto štatistických súborov cookie získavame prehľad o používaní našej webovej lokality. Žiadame vás o súhlas s umiestnením štatistických súborov cookie.

5.3 Marketingové/sledovacie súbory cookie

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo akákoľvek iná forma lokálneho ukladania, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazovanie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tejto webovej lokalite alebo na viacerých webových lokalitách na podobné marketingové účely.

5.4 Tlačidlá sociálnych médií

Na našej webovej lokalite sme umiestnili tlačidlá na propagáciu webových stránok (napr. "páči sa mi", "pripnúť") alebo zdieľanie (napr. "tweet") na sociálnych sieťach, ako napr. Tieto tlačidlá fungujú pomocou častí kódu pochádzajúcich z nich samotných. Tento kód umiestňuje súbory cookie. Tieto tlačidlá sociálnych sietí môžu tiež ukladať a spracovávať určité informácie, takže sa vám môže zobrazovať personalizovaná reklama.

Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov týchto sociálnych sietí (ktoré sa môže pravidelne meniť), aby ste sa dozvedeli, čo robia s vašimi (osobnými) údajmi, ktoré spracúvajú pomocou týchto súborov cookie. Údaje, ktoré sa získavajú, sú v čo najväčšej miere anonymizované. sa nachádzajú v Spojených štátoch.

6. umiestnené súbory cookie
Elementor
Štatistiky (anonymné)
Intercom Messenger
Funkčné
HubSpot
Funkčné, Marketing/Sledovanie, Predvoľby
Google Analytics
Štatistiky, funkčné
WPML
Funkčné
Dodržiavanie predpisov
Funkčné
Google Adsense
Marketing/sledovanie
Fonty Google
Marketing/sledovanie
YouTube
Marketing/sledovanie, funkčné
Rôzne
Účel čaká na prešetrenie
7 Súhlas
Pri prvej návšteve našej webovej stránky sa zobrazí vyskakovacie okno s vysvetlením o súboroch cookie. Hneď ako kliknete na "Uložiť", súhlasíte s tým, aby sme používali kategórie súborov cookie a zásuvných modulov, ktoré ste vybrali vo vyskakovacom okne, ako je opísané v týchto zásadách používania súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale upozorňujeme, že naša webová lokalita už nemusí fungovať správne.

7.1 Správa nastavení súhlasu

Funkčná stránka
Vždy aktívne
Štatistiky

Marketing


8 Vaše práva týkajúce sa osobných údajov
V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:

Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho sa budú uchovávať.
Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
Právo na opravu: Máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, nechať vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje.
Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
Právo na prenos vašich údajov: máte právo vyžiadať si od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a preniesť ich v plnom rozsahu k inému prevádzkovateľovi.
Právo namietať: môžete namietať proti spracúvaniu vašich údajov. Vyhovieme jej, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracúvanie.

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Pozrite si kontaktné údaje na konci týchto zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, budeme radi, ak sa nám ozvete, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov).

9. zapnutie/vypnutie a vymazanie súborov cookie
Pomocou svojho internetového prehliadača môžete automaticky alebo manuálne vymazať súbory cookie. Môžete tiež určiť, že určité súbory cookie sa nesmú ukladať. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia vášho internetového prehliadača tak, aby ste pri každom umiestnení súboru cookie dostali správu. Viac informácií o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.

Upozorňujeme, že naša webová lokalita nemusí fungovať správne, ak sú všetky súbory cookie vypnuté. Ak súbory cookie vo svojom prehliadači vymažete, pri ďalšej návšteve našich webových stránok sa po vašom súhlase opäť umiestnia.

10. Kontaktné údaje
V prípade otázok a/alebo pripomienok týkajúcich sa našich zásad používania súborov cookie a tohto vyhlásenia nás kontaktujte prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

3D-Zeitschrift GmbH
Dachsteinstraße 6, 83373 Taching am See
Nemecko
Webová stránka: https: //www.smarticle.com
E-mail: hello@smarticle.com

Tieto zásady používania súborov cookie boli synchronizované s cookiedatabase.org dňa 16. marca 2022