Преминаване към съдържанието

Отпечатък

3D Magazine GmbH
Smarticle
Dachsteinstrasse 6
83373 Taching am See
Тахинг ам Зее, Германия

Управляващ директор: Холгер Майер
Електронна поща: hello@smarticle.com

Вписване в регистъра
Вписване в търговския регистър
Регистрационен съд: AG Traunstein
Регистрационен номер: HRB 28456

Данъчен идентификационен номер за продажбите
Идентификационен номер за данък върху продажбите в съответствие с §27а от закона за данъка върху продажбите: DE813571278